Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα

  Οι τελευταίες αλλαγές στις αξιολογήσεις της ιδιότητας Superhost

  Επαναφέραμε τα τυπικά 4 κριτήρια για την απόκτηση της ιδιότητας Superhost.
  Από την Airbnb στις 20 Αυγ 2020
  Χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά
  Ενημερώθηκε: 27 Ιουν 2022

  Σημαντικότερα σημεία

  • Πραγματοποιήσαμε προσωρινές αλλαγές στις αξιολογήσεις της ιδιότητας Superhost για να υποστηρίξουμε την κοινότητα των οικοδεσποτών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

  • Από την 1η Απριλίου 2022, θα πρέπει και πάλι να πληροίτε και τα 4 τυπικά κριτήρια για να αποκτήσετε την ιδιότητα Superhost

  Η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει αναστάτωση στον τουριστικό κλάδο και στην καθημερινότητα των οικοδεσποτών σε όλο τον κόσμο. Για να αναγνωρίσουμε αυτήν την περίπλοκη και δύσκολη περίοδο, κάναμε προσωρινές αλλαγές στα κριτήρια αξιολόγησης της ιδιότητας Superhost.

  Από τον Απρίλιο του 2020, οι Superhost μπόρεσαν να διατηρήσουν την ιδιότητά τους χωρίς να πληρούν και τα 4 τυπικά κριτήριά μας. Τώρα, καθώς τα ταξίδια συνεχίζουν να ανακάμπτουν, επαναφέρουμε την αρχική διαδικασία αξιολόγησης.

  Από την αξιολόγηση της 1ης Απριλίου 2022 και στις μελλοντικές αξιολογήσεις, οι οικοδεσπότες πρέπει να πληρούν και τα 4 κριτήρια για να αποκτήσουν την ιδιότητα Superhost.

  Τα 4 κριτήρια είναι:

  • Διατήρηση συνολικής βαθμολογίας 4,8
  • Διατήρηση ρυθμού απάντησης τουλάχιστον 90%
  • Ολοκλήρωση 10 διαμονών το προηγούμενο έτος (ή 100 διανυκτερεύσεων σε τουλάχιστον 3 κρατήσεις)
  • Διατήρηση ποσοστού ακύρωσης κάτω του 1%
  Όταν γίνετε Superhost, θα εμφανίζεται ένα ειδικό σήμα στο προφίλ και την καταχώρησή σας. Οι αξιολογήσεις της ιδιότητας Superhost πραγματοποιούνται 4 φορές τον χρόνο, τον Ιανουάριο, τον Απρίλιο, τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο, και σε κάθε αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η απόδοσή σας τις προηγούμενες 365 ημέρες.

   Αρχίσαμε να παρατείνουμε τη διατήρηση της ιδιότητας Superhost τον Απρίλιο του 2020, στην πρώτη αξιολόγηση της ιδιότητας Superhost κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Ωστόσο, καθώς ο τουρισμός συνεχίζει να ανακάμπτει, όλοι οι οικοδεσπότες θα πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια στην αξιολόγηση της 1ης Απριλίου 2022, για να αποκτήσουν την ιδιότητα Superhost.

   Τα 4 κριτήρια είναι:

   • Διατήρηση συνολικής βαθμολογίας 4,8
   • Διατήρηση ρυθμού απάντησης τουλάχιστον 90%
   • 10 διαμονές το προηγούμενο έτος (ή 100 διανυκτερεύσεις σε τουλάχιστον τρεις διαμονές για οικοδεσπότες με κρατήσεις μεγαλύτερης διάρκειας)
   • Διατήρηση ποσοστού ακύρωσης 1% ή λιγότερο
   Η αξιολόγηση του Απριλίου για τους Superhost θα εξετάσει την απόδοσή σας τις προηγούμενες 365 ημέρες.Επομένως, ήρθε η ώρα να κάνετε τυχόν αλλαγές που θα σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε ότι θα έχετε προετοιμαστεί για να αποκτήσετε την ιδιότητα Superhost τον Απρίλιο.

   Επειδή στην αξιολόγηση της ιδιότητας Superhost συνυπολογίζεται η απόδοση του προηγούμενου έτους, αν, για παράδειγμα, τώρα έχετε υψηλό ποσοστό ακυρώσεων που δεν σχετίζονται με τη νόσο COVID-19, μπορεί να επηρεαστεί η ιδιότητά σας ως Superhost στο μέλλον. Παρακολουθήστε την κατάστασή σας ως προς την ιδιότητα Superhost εδώ

   Να έχετε επίσης υπόψη σας ότι τυχόν τρίμηνο κατά το οποίο ένας Superhost δεν πληροί κάποιο από τα 4 κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού διαμονών και του ποσοστού ακύρωσης, δεν θα προσμετρηθεί στα 4 συνεχόμενα τρίμηνα που απαιτούνται για να κερδίσετε το κουπόνι 100 δολαρίων ΗΠΑ για ταξίδι ή εμπειρία στην Airbnb. Τα τρίμηνα θα εξακολουθούν να προσμετρούνται για το κουπόνι, για τους Superhost που πληρούν και τα 4 συνήθη κριτήρια.

   Λάβετε επίσης υπόψη ότι: Παρόλο που παρατείναμε προσωρινά την ιδιότητα Superhost για όσους πληρούσαν τουλάχιστον 2 από τα 4 κριτήριά μας, οι Superhost πρέπει να πληρούν και τα 4 κριτήρια για 4 συνεχόμενα τρίμηνα για να κερδίσουν ένα κουπόνι αξίας 100 δολαρίων ΗΠΑ από την Airbnb. Για παράδειγμα, αν η ιδιότητά σας παρατάθηκε τον Ιανουάριο του 2022, αλλά δεν πληροίτε και τα 4 κριτήρια μέχρι τον Απρίλιο του 2022, θα έχετε δικαίωμα να λάβετε το κουπόνι τον Απρίλιο του 2023, εφόσον διατηρήσετε την ιδιότητα τον Ιούλιο του 2022, τον Οκτώβριο του 2022 και τον Ιανουάριο του 2023.

   Σημαντικότερα σημεία

   • Πραγματοποιήσαμε προσωρινές αλλαγές στις αξιολογήσεις της ιδιότητας Superhost για να υποστηρίξουμε την κοινότητα των οικοδεσποτών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

   • Από την 1η Απριλίου 2022, θα πρέπει και πάλι να πληροίτε και τα 4 τυπικά κριτήρια για να αποκτήσετε την ιδιότητα Superhost

   Airbnb
   20 Αυγ 2020
   Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

   Άλλα άρθρα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

   Άλλα άρθρα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

   Εξερευνήστε περισσότερα θέματα