Στοιχεία εταιρείας

Πάροχος ιστοσελίδας:

Airbnb Ireland UC, private unlimited company
8 Hanover Quay
Dublin 2, D02 DP23
Ireland

Directors: Dermot Clarke, Killian Pattwell και Andrea Finnegan
ΑΦΜ: IE9827384L
Αριθμός εμπορικού μητρώου: (Γραφείο μητρώου εταιρειών Ιρλανδίας) IE 511825

Στοιχεία επικοινωνίας:
terms@airbnb.com
https://www.airbnb.gr/help/contact_us

Συμβαλλόμενο μέρος για υπηρεσίες πληρωμών για χρήστες με τόπο κατοικίας ή επιχείρηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία και τη Ρωσία:

Airbnb Payments UK Ltd.
100 New Bridge Street
Λονδίνο
EC4V 6JA
Ηνωμένο Βασίλειο

Αριθμός εταιρείας: 09392688
Διευθυντές: Quent Rickerby, Bart Rubin, Sam Shrauger και Mike Liberatore

Η Airbnb Payments UK Limited είναι εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος με αριθμό αναφοράς 900596.

Συμβαλλόμενο μέρος για υπηρεσίες πληρωμών για χρήστες με τόπο κατοικίας ή επιχείρηση στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο:

Airbnb Payments Luxembourg S.A.
4, rue Henri Schnadt
L-2530 Λουξεμβούργο

Αριθμός εταιρείας: B230618
Διευθυντές: Thomas Belousek, Marc Hemmerling, Bart Rubin και Sam Shrauger

Η Airbnb Payments Luxembourg S.A. είναι εξουσιοδοτημένη και διέπεται από την Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα ("CSSF") με αριθμό αναφοράς Z21.

Μπορείτε να επισκεφτείτε την πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Λάβετε υπόψη ότι η Airbnb δεν δεσμεύεται ούτε είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί διαφορετική οντότητα επίλυσης διαφορών για την επίλυση διαφορών με τους καταναλωτές.