Στοιχεία εταιρείας

Πάροχος ιστοσελίδας:

Airbnb Ireland UC, private unlimited company
The Watermarque Building, South Lotts Road
Ringsend, Dublin 4
Ireland

Διευθυντές: Aisling Hassell και Dermot Patrick Clarke
ΑΦΜ: IE9827384L
Αριθμός εμπορικού μητρώου: (Γραφείο μητρώου εταιρειών Ιρλανδίας) IE 511825

Στοιχεία επικοινωνίας:
terms@airbnb.com
https://www.airbnb.gr/help/contact_us

Συμβαλλόμενο μέρος για υπηρεσίες πληρωμής:

Airbnb Payments UK Ltd.
Suite 1, 3ος όροφος
11-12 St. James's Square, Λονδίνο, SW1J 4LB
Ηνωμένο Βασίλειο

Αριθμός εταιρείας: 09392688
Διευθυντές: Sharda Mehta και Hadi Moussa

Η Airbnb Payments UK Limited είναι εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος με αριθμό αναφοράς 900596.

Ιστοσελίδα "Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών" της Επιτροπής της ΕΕ:
http://ec.europa.eu/consumers/odr