Παράλειψη και μετάβαση στο βασικό περιεχόμενο βοήθειας