Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.

Τρόποι φιλοξενίας

Superhost

 • Οδηγίες

  Πώς μπορείτε να γίνετε Superhost

  Δεν χρειάζεται να κάνετε αίτηση για να γίνετε Superhost. Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις του προγράμματος κατά την τριμηνιαία ημερομηνία αξιολ…
 • Οδηγίες

  Πώς να παρακολουθείτε την ιδιότητα Superhost

  Μεταβείτε στον πίνακα διαχείρισης οικοδεσπότη για να παρακολουθήσετε την πρόοδό σας σε σχέση με καθεμία από τις απαιτήσεις για την ιδιότητα …
 • Οδηγίες

  Διατήρηση της ιδιότητας Superhost

  Οι οικοδεσπότες μπορούν να αποκτήσουν, να διατηρήσουν ή να χάσουν την ιδιότητα Superhost ανάλογα με το αν πληρούν όλες τις απαιτήσεις.

Από κοινού φιλοξενία

Ομάδες υποστήριξης φιλοξενίας

Βοήθεια οικοδεσπότη