Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Οδηγίες
Οικοδεσπότης

Τι μπορούν να κάνουν οι συνοικοδεσπότες

Η φιλοξενία επισκεπτών μπορεί να γίνει πιο εύκολη με υποστήριξη από συνοικοδεσπότες. Από τον καθαρισμό και την προετοιμασία του χώρου για τους επισκέπτες μέχρι την υποδοχή και τη φροντίδα τους, οι συνοικοδεσπότες μπορούν να αναλάβουν πολλές ευθύνες ως οικοδεσπότες. Μπορούν να σας υποστηρίξουν με διάφορους τρόπους. Γι' αυτό, μπορείτε πλέον να ορίσετε την άδεια κάθε συνοικοδεσπότη, ώστε να επιλέξετε τα στοιχεία στα οποία θα έχει πρόσβαση και θα διαχειρίζεται στην καταχώρησή σας.

Λάβετε υπόψη ότι οι άδειες συνοικοδεσπότη καθορίζουν μόνο τα στοιχεία στα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση στην καταχώρησή σας στην Airbnb. Θα πρέπει να διαμορφώσετε τις σωστές προσδοκίες με τους συνοικοδεσπότες σας σχετικά με το πώς μπορούν να σας βοηθήσουν με τον χώρο σας. Ως ιδιοκτήτης της καταχώρησης, εσείς ευθύνεστε για τους συνοικοδεσπότες σας, ακόμα και αυτούς που προστίθενται από συνοικοδεσπότες με πλήρη πρόσβαση. Γι' αυτό, βεβαιωθείτε ότι τους επιλέγετε με προσοχή.

Άδειες συνοικοδεσπότη

Επιλέξτε τις άδειες συνοικοδεσπότη που εξυπηρετούν τα άτομα που σας βοηθούν να φιλοξενείτε επισκέπτες:

 • Πλήρης πρόσβαση: Ο συνοικοδεσπότης σας μπορεί να στείλει μήνυμα στους επισκέπτες, να ενημερώσει το ημερολόγιό σας και να δει το ιστορικό συναλλαγών σας. Μπορεί να διαχειριστεί την καταχώρησή σας, καθώς και την τιμολόγηση και άλλες λεπτομέρειες, ενώ μπορεί να διαχειριστεί τις κρατήσεις, όπως να αποδέχεται και να απορρίπτει αιτήματα κράτησης, ακυρώσεις και αιτήματα στο Κέντρο Επίλυσης Προβλημάτων. Μπορεί να προσθέτει ή να αφαιρεί συνοικοδεσπότες, να αλλάζει τις άδειες συνοικοδεσπότη και να ορίζει τον εαυτό του ή άλλο συνοικοδεσπότη ως τον κύριο οικοδεσπότη της καταχώρησης.
 • Πρόσβαση στο ημερολόγιο και τα εισερχόμενα: Ο συνοικοδεσπότης σας μπορεί να στέλνει μηνύματα σε επισκέπτες και να βλέπει το ημερολόγιο, αλλά όχι να κάνει αλλαγές.
 • Πρόσβαση στο ημερολόγιο: Ο συνοικοδεσπότης σας μπορεί να βλέπει το ημερολόγιο, αλλά όχι να κάνει αλλαγές.

Λάβετε υπόψη ότι οι συνοικοδεσπότες δεν μπορούν να δουν ή να αλλάξουν τον τρόπο πληρωμής οικοδεσπότη ή τα στοιχεία φορολογούμενου του ιδιοκτήτη της καταχώρησης ή άλλου συνοικοδεσπότη. Μόνο οι ιδιοκτήτες καταχωρήσεων μπορούν να ρυθμίσουν ή να αλλάξουν τις πληρωμές ενός συνοικοδεσπότη. Οι συνοικοδεσπότες δεν μπορούν να υποβάλουν αιτήματα αποζημίωσης στο πλαίσιο της Προστασίας από ζημιές για οικοδεσπότες.

Η επιλογή των σωστών αδειών

Οι συνοικοδεσπότες που είχαν προστεθεί στην καταχώρησή σας πριν παρουσιάσουμε αυτές τις άδειες έχουν πλήρη πρόσβαση από προεπιλογή. Όταν προσκαλείτε νέους συνοικοδεσπότες στην καταχώρησή σας, θα πρέπει να επιλέξετε την άδειά τους. Μπορείτε να αλλάξετε την άδεια ενός συνοικοδεσπότη ανά πάσα στιγμή, ενώ η αλλαγή της άδειας δεν θα επηρεάσει τις πληρωμές συνοικοδεσπότη.

Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να σας βοηθήσουν να μάθετε ποιες άδειες θα εξυπηρετούν καλύτερα κάθε συνοικοδεσπότη σας, με βάση τον τρόπο που σας βοηθά να φιλοξενείτε επισκέπτες και όσα έχετε συμφωνήσει ότι θα αναλάβει να κάνει.


ΠΛΉΡΗΣ ΠΡΌΣΒΑΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΣΕΡΧΌΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ

Διαχείριση καταχωρήσεων και συνοικοδεσποτών

Επεξεργασία ημερολογίου: Διατηρούν τη διαθεσιμότητα της καταχώρησης ενημερωμένη

x

x

Διαχείριση ρυθμίσεων τιμολόγησης, καθώς και της εποχιακής τιμολόγησης και των εκπτώσεων για διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας

x

x

Διαχείριση στοιχείων καταχώρησης: Γράφουν τίτλους και περιγραφές, τραβούν και ανεβάζουν φωτογραφίες και επεξεργάζονται άλλες λεπτομέρειες

x

x

Πρόσκληση ή αφαίρεση άλλων συνοικοδεσποτών, χωρίς την έγκριση του ιδιοκτήτη της καταχώρησης

x

x

Υποστήριξη από την Airbnb για προβλήματα που σχετίζονται με τον λογαριασμό τους στην Airbnb ή τις πληρωμές συνοικοδεσπότη

Λήψη πληρωμών συνοικοδεσπότη

Έλεγχος ιστορικού συναλλαγών, καθώς και πληρωμών που εκκρεμούν ή έχουν ολοκληρωθεί

x

x

Εμφάνιση πληρωμών συνοικοδεσπότη που έχει ορίσει ο ιδιοκτήτης της καταχώρησης

x

x

Διαχείριση αδειών για συνοικοδεσπότες (συμπεριλαμβανομένων των ίδιων)

x

x

Εμφάνιση στοιχείων επικοινωνίας για άλλους συνοικοδεσπότες

Ορισμός του κύριου οικοδεσπότη για την καταχώρηση

x

x

Αφαίρεση του εαυτού τους από τον ρόλο του συνοικοδεσπότη

Διαχείριση κρατήσεων και επισκεπτών

Αποδοχή ή απόρριψη αιτημάτων κράτησης

x

x

Δημιουργία ή απάντηση σε αιτήματα αλλαγής κράτησης, συμπεριλαμβανομένων της ακύρωσης και της αλλαγής των ημερομηνιών και του αριθμού των επισκεπτών

x

x

Εμφάνιση ημερολογίου: Γνωρίζουν πότε έρχονται και αναχωρούν οι επισκέπτες

Ανταλλαγή μηνυμάτων με επισκέπτες: Γνωρίζουν τους επισκέπτες, απαντούν σε ερωτήσεις, επιλύουν προβλήματα και συντονίζουν την άφιξη και την αναχώρηση

x

Υποστήριξη από την Airbnb για προβλήματα με κρατήσεις ή επισκέπτες

x

Αποστολή ή αίτημα για χρήματα μέσω του Κέντρου Επίλυσης Προβλημάτων

x

x

Δημιουργία κριτικών για επισκέπτες

x

x

Πώς να αλλάξετε τις άδειες συνοικοδεσπότη

Για να επιλέξετε τα στοιχεία στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ένας συνοικοδεσπότης στην καταχώρησή σας:

 1. Μεταβείτε στις Καταχωρήσεις και επιλέξτε τη σχετική καταχώρηση
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνοικοδεσπότες και επιλέξτε τον Συνοικοδεσπότη
 3. Δίπλα στις Άδειες, κάντε κλικ στην Επεξεργασία
 4. Επιλέξτε τη σωστή άδεια για αυτόν τον συνοικοδεσπότη και κάντε κλικ στην Αποθήκευση

Αν πρέπει να αφαιρέσετε την πρόσβαση ενός συνοικοδεσπότη στην καταχώρησή σας, μάθετε πώς να αφαιρέσετε έναν συνοικοδεσπότη.

Πώς να προσκαλέσετε έναν νέο συνοικοδεσπότη και να επιλέξετε άδειες

Για να προσθέσετε έναν νέο συνοικοδεσπότη στην καταχώρησή σας:

 1. Μεταβείτε στις Καταχωρήσεις και επιλέξτε τη σχετική καταχώρηση
 2. Κάντε κλικ στους Συνοικοδεσπότες και έπειτα Προσκαλέστε έναν συνοικοδεσπότη
 3. Προσθέστε τη χώρα/περιοχή και τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση email του και κάντε κλικ στο Επόμενο
 4. Επιλέξτε τη σωστή άδεια για αυτόν τον συνοικοδεσπότη και κάντε κλικ στο Επόμενο
 5. Προσθέστε μια σημείωση αν θέλετε και κάντε κλικ στο Επόμενο
 6. Βεβαιωθείτε ότι όλα είναι σωστά και κάντε κλικ στην Αποστολή

Σημείωση: Οι οικοδεσπότες ή οι συνοικοδεσπότες με πλήρη πρόσβαση είναι υπεύθυνοι να διασφαλίζουν ότι οι συνοικοδεσπότες έχουν δεχτεί να λαμβάνουν προσκλήσεις μέσω γραπτού μηνύματος ή email. Λάβετε υπόψη ότι μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες στην Airbnb μπορούν να λαμβάνουν προσκλήσεις μέσω γραπτού μηνύματος και ότι, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του λογαριασμού ή της τοποθεσίας σας, μπορεί να μην είναι δυνατή η αποστολή προσκλήσεων μέσω γραπτού μηνύματος.

Βρείτε έναν έμπειρο συνοικοδεσπότη

Οι συνοικοδεσπότες μπορεί να είναι φίλοι, μέλη της οικογένειας ή κάποιο άτομο που έχετε προσλάβει για τη διαχείριση της καταχώρησής σας.

Αν αναζητάτε έναν πιθανό συνοικοδεσπότη, σε ορισμένες χώρες* μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν έμπειρο συνοικοδεσπότη κοντά σας, ο οποίος έχει εμπειρία ως οικοδεσπότης στην Airbnb και προσφέρει διάφορες υπηρεσίες για να υποστηρίξει οικοδεσπότες. Θα συνεχίσετε να έχετε τον έλεγχο της καταχώρησής σας ενώ θα λαμβάνετε τη βοήθεια που χρειάζεστε. Βρείτε έναν έμπειρο συνοικοδεσπότη κοντά σας και ξεκινήστε να συζητάτε πώς θα συνεργαστείτε.

* Η πλατφόρμα υπηρεσιών έμπειρου συνοικοδεσπότη δίνει τη δυνατότητα σε οικοδεσπότες να επικοινωνούν με έμπειρους συνοικοδεσπότες που παρέχουν διάφορες υπηρεσίες φιλοξενίας. Αυτή η υπηρεσία πλατφόρμας υποστηρίζεται από την Airbnb Living LLC και την Airbnb GSL Ltd και είναι προς το παρόν διαθέσιμη στη Γαλλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τον Καναδά και σε επιλεγμένες πολιτείες στις ΗΠΑ: Φλόριντα, Καλιφόρνια, Ιλινόι, Κολοράντο, Αριζόνα.

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;

Σχετικό περιεχόμενο

Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή