Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Οδηγίες
Οικοδεσπότης

Διατήρηση της ιδιότητας Superhost

Η ιδιότητα Superhost είναι πολύ σημαντική για εμάς. Μάλιστα, αφιερώνουμε χρόνο στην αξιολόγησή της 4 φορές τον χρόνο.

Κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου αξιολόγησης, θα μάθουμε αν ένας οικοδεσπότης έχει εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις τον προηγούμενο χρόνο. Αν ναι, θα συνεχίσει να είναι ένας εξαιρετικός Superhost ή θα αποκτήσει την ιδιότητα Superhost, αν δεν την έχει ήδη. Αν ο οικοδεσπότης δεν εκπληρώσει μια απαίτηση, χάνει την ιδιότητα.

Μάθετε πώς να παρακολουθείτε την απόδοσή σας ως Superhost. Θέλετε να μάθετε πώς τα πάτε; Δείτε κατευθείαν τα στατιστικά σας τώρα.

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;

Σχετικό περιεχόμενο

 • Οικοδεσπότης

  Πληροφορίες για τους Superhost

  Οι καταχωρήσεις των Superhost περιλαμβάνουν ένα σήμα, το οποίο κερδίζουν οι οικοδεσπότες, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια που υποδεικνύ…
 • Οικοδεσπότης

  Πώς να παρακολουθείτε την ιδιότητα Superhost

  Μεταβείτε στον πίνακα διαχείρισης οικοδεσπότη για να παρακολουθήσετε την πρόοδό σας σε σχέση με καθεμία από τις απαιτήσεις για την ιδιότητα …
 • Οικοδεσπότης

  Πώς μπορείτε να γίνετε Superhost

  Δεν χρειάζεται να κάνετε αίτηση για να γίνετε Superhost. Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις του προγράμματος κατά την τριμηνιαία ημερομηνία αξιολ…
Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή