Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Οδηγίες
Οικοδεσπότης

Πώς λειτουργούν οι πληρωμές συνοικοδεσπότη

Οι οικοδεσπότες μπορούν να ρυθμίσουν τις πληρωμές συνοικοδεσπότη για να μοιράζονται τις πληρωμές με έναν συνοικοδεσπότη στην Airbnb. Μπορούν να επιλέξουν να μοιράζονται ένα ποσοστό ανά κράτηση (με ένα προαιρετικό ελάχιστο ποσό) ή ένα σταθερό ποσό ανά κράτηση. Οι πληρωμές οικοδεσπότη μπορούν να οριστούν για συνοικοδεσπότες με οποιαδήποτε άδεια. Ενδέχεται να ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί βάσει της τοποθεσίας του οικοδεσπότη ή του συνοικοδεσπότη.

Πώς λειτουργεί

Μόνο ο οικοδεσπότης που είναι ο ιδιοκτήτης της καταχώρησης μπορεί να ρυθμίσει τις πληρωμές συνοικοδεσπότη. Οι συνοικοδεσπότες δεν μπορούν να ρυθμίσουν πληρωμές για τους ίδιους ή για άλλους συνοικοδεσπότες.

Αφού ρυθμίσει ένας οικοδεσπότης την πληρωμή συνοικοδεσπότη, ο συνοικοδεσπότης έχει στη διάθεσή του 14 μέρες για να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει τη ρύθμιση. Αν ο συνοικοδεσπότης απορρίψει τη ρύθμιση, αλλά εξακολουθεί να θέλει να λαμβάνει πληρωμές, ο οικοδεσπότης μπορεί να στείλει νέα πρόταση.

Μόλις ένας συνοικοδεσπότης επιβεβαιώσει τις πληρωμές του, θα μπορεί να ξεκινήσει να λαμβάνει πληρωμές για κρατήσεις μετά την άφιξη των επισκεπτών. Οι αλλαγές που κάνει ένας οικοδεσπότης στις υπάρχουσες πληρωμές θα ισχύουν μόνο για τις πληρωμές συνοικοδεσπότη από κρατήσεις που ξεκινούν αφού ο συνοικοδεσπότης επιβεβαιώσει την αλλαγή.

Για να πληρωθούν, όλοι οι οικοδεσπότες και οι συνοικοδεσπότες πρέπει να ρυθμίσουν τουλάχιστον έναν τρόπο πληρωμής οικοδεσπότη, και, όπου απαιτείται, να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους και να υποβάλουν στοιχεία φορολογούμενου.

Ποιες πληρωμές περιλαμβάνονται

Οι οικοδεσπότες μπορούν να μοιράζονται πληρωμές με έναν συνοικοδεσπότη μόνο για διαμονές επισκεπτών στην Airbnb. Οι κρατήσεις εμπειριών, οι αποζημιώσεις στο πλαίσιο της Προστασίας από ζημιές για οικοδεσπότες και οι πληρωμές οικοδεσπότη στο Κέντρο Επίλυσης Προβλημάτων, για παράδειγμα, δεν περιλαμβάνονται.

Πότε θα λάβετε την πληρωμή σας

Οι πληρωμές οικοδεσπότη και συνοικοδεσπότη θα σταλούν περίπου 24 ώρες μετά την άφιξη του επισκέπτη και ο τρόπος πληρωμής του οικοδεσπότη ή του συνοικοδεσπότη θα καθορίσει τον χρόνο που χρειάζεται για να λάβει τα χρήματα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον μέσο χρόνο διεκπεραίωσης πληρωμών για κάθε τρόπο πληρωμής οικοδεσπότη.

Αν η κράτηση αφορά μηνιαία διαμονή, θα στέλνουμε την πληρωμή οικοδεσπότη για τον πρώτο μήνα, περίπου 24 ώρες μετά την άφιξη του επισκέπτη, και θα στέλνουμε τις πληρωμές οικοδεσπότη κάθε μήνα για το υπόλοιπο της διαμονής του επισκέπτη.

Πού θα βρείτε τις πληρωμές σας

Αφού αποδεχτείτε μια κράτηση, μπορείτε να βρείτε το ποσό πληρωμής συνοικοδεσπότη στο Ιστορικό συναλλαγών σας. Μάθετε περισσότερα για το πώς να βρείτε τα στοιχεία της πληρωμής σας.

Πώς υπολογίζονται οι πληρωμές οικοδεσπότη

Οι πληρωμές συνοικοδεσπότη υπολογίζονται με βάση το ποσό των πιθανών εσόδων του οικοδεσπότη για κάθε κράτηση.

Για να υπολογίσετε τα πιθανά έσοδα του οικοδεσπότη για μια κράτηση, πολλαπλασιάστε την τιμή ανά διανυκτέρευση με τον αριθμό των διανυκτερεύσεων και προσθέστε τυχόν πρόσθετες χρεώσεις στον επισκέπτη, όπως το κόστος καθαρισμού. Στη συνέχεια, αφαιρέστε την προμήθεια υπηρεσιών οικοδεσπότη και, εφόσον ισχύει, άλλους φόρους και προμήθειες.

Στη συνέχεια, οι πληρωμές συνοικοδεσπότη υπολογίζονται με βάση το πιθανό ποσό εσόδων του οικοδεσπότη ανά κράτηση και την επιλογή πληρωμής οικοδεσπότη που έχει οριστεί από τον οικοδεσπότη: ποσοστό ανά κράτηση (με προαιρετικό ελάχιστο ποσό, αν καθορίζεται από τον οικοδεσπότη) ή σταθερό ποσό ανά κράτηση. Μάθετε περισσότερα για το πώς υπολογίζονται οι πληρωμές οικοδεσπότη.

Σημαντικό: Αν το πιθανό ποσό εσόδων του οικοδεσπότη δεν επαρκεί για την κάλυψη των πληρωμών συνοικοδεσπότη, οι συνοικοδεσπότες μπορεί να λάβουν πληρωμή μικρότερη από την αναμενόμενη. Επιπλέον, ανάλογα με τις επιλογές πληρωμής οικοδεσπότη και τα ποσά που μοιράζονται στους συνοικοδεσπότες, ο οικοδεσπότης και ορισμένοι συνοικοδεσπότες ενδέχεται να λάβουν μερική πληρωμή ή να μη λάβουν πληρωμή, ειδικά όταν οι πληρωμές αφορούν πολλούς συνοικοδεσπότες. Ανακαλύψτε περισσότερα σχετικά με τις εξαιρέσεις στις πληρωμές.

Φόροι και πληρωμές οικοδεσπότη

Οι πληρωμές συνοικοδεσπότη δεν θα επηρεάσουν το ποσό που θα δηλωθεί στον ιδιοκτήτη της καταχώρησης για σκοπούς δήλωσης φορολογικών στοιχείων. Οι ιδιοκτήτες της καταχώρησης θα λάβουν ένα φορολογικό έγγραφο για το πλήρες ποσό της κράτησης. Οι συνοικοδεσπότες θα λάβουν ένα φορολογικό έγγραφο για τα ποσά που λαμβάνουν, όπως καθορίζεται από τον ιδιοκτήτη της καταχώρησης.

Πώς να ρυθμίσετε τις πληρωμές συνοικοδεσπότη

Μόνο ο ιδιοκτήτης της καταχώρησης μπορεί να ρυθμίσει και να επιλέξει τις πληρωμές συνοικοδεσπότη. Για να ρυθμίσετε τις πληρωμές οικοδεσπότη για τον συνοικοδεσπότη σας:

 1. Μεταβείτε στις Καταχωρήσεις και επιλέξτε τη σχετική καταχώρηση
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνοικοδεσπότες και επιλέξτε τον Συνοικοδεσπότη
 3. Δίπλα στις Πληρωμές, κάντε κλικ στην Επεξεργασία
 4. Επιλέξτε για να μοιράζεστε τις πληρωμές ως Ποσοστό ή Σταθερό ποσό
 5. Για πληρωμές με ποσοστό, προσθέστε το ποσοστό που θέλετε να μοιράζεστε (και προαιρετικά ένα ελάχιστο ποσό) ανά κράτηση
 6. Για πληρωμές με σταθερό ποσό, προσθέστε το ποσό που θέλετε να μοιράζεστε ανά κράτηση
 7. Κάντε κλικ στην Επιβεβαίωση με συνοικοδεσπότη

Ο συνοικοδεσπότης σας θα πρέπει να επιβεβαιώσει για να μπορέσει να λάβει τις πληρωμές οικοδεσπότη. Αν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πληρωμής οικοδεσπότη πριν τις επιβεβαιώσει ο συνοικοδεσπότης σας, θα πρέπει να ακυρώσετε την πρόταση και να στείλετε άλλη.

Πώς να επεξεργαστείτε τις πληρωμές συνοικοδεσπότη

Για να αλλάξετε τις πληρωμές του συνοικοδεσπότη σας:

 1. Μεταβείτε στις Καταχωρήσεις και επιλέξτε τη σχετική καταχώρηση
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνοικοδεσπότες και επιλέξτε τον Συνοικοδεσπότη
 3. Δίπλα στις Πληρωμές, κάντε κλικ στην Επεξεργασία
 4. Επιλέξτε για να μοιράζεστε τις πληρωμές ως Ποσοστό ή Σταθερό ποσό
 5. Για πληρωμές με ποσοστό, προσθέστε το ποσοστό που θέλετε να μοιράζεστε (και προαιρετικά ένα ελάχιστο ποσό) ανά κράτηση
 6. Για πληρωμές με σταθερό ποσό, προσθέστε το ποσό που θέλετε να μοιράζεστε ανά κράτηση
 7. Κάντε κλικ στην Επιβεβαίωση με συνοικοδεσπότη

Λάβετε υπόψη: Οι ενημερώσεις που γίνονται στις υπάρχουσες πληρωμές οικοδεσπότη θα ισχύουν μόνο για τις πληρωμές συνοικοδεσπότη από κρατήσεις που ξεκινούν αφού ο συνοικοδεσπότης επιβεβαιώσει την ενημέρωση.

Πώς να ελέγξετε ή να ακυρώσετε μια πρόταση πληρωμής σε εκκρεμότητα

Για να ελέγξετε ή να ακυρώσετε μια πρόταση πληρωμής συνοικοδεσπότη πριν ο συνοικοδεσπότης σας επιβεβαιώσει:

 1. Μεταβείτε στις Καταχωρήσεις και επιλέξτε τη σχετική καταχώρηση
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνοικοδεσπότες και επιλέξτε τον Συνοικοδεσπότη
 3. Δίπλα στις Πληρωμές, κάντε κλικ στον Έλεγχο για να βρείτε τις λεπτομέρειες της πληρωμής
 4. Για να ακυρώσετε την πρόταση, κάντε κλικ στην επιλογή Ακύρωση πρότασης

Πώς να αφαιρέσετε τις πληρωμές συνοικοδεσπότη

Για να σταματήσετε να μοιράζεστε τις πληρωμές συνοικοδεσπότη:

 1. Μεταβείτε στις Καταχωρήσεις και επιλέξτε τη σχετική καταχώρηση
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνοικοδεσπότες και επιλέξτε τον Συνοικοδεσπότη
 3. Δίπλα στις Πληρωμές, κάντε κλικ στην Επεξεργασία
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή πληρωμών και Ναι, να διακοπούν οι πληρωμές

Με την κατάργηση των πληρωμών οικοδεσπότη, ο συνοικοδεσπότης σας δεν θα πληρωθεί για κρατήσεις που ξεκινούν αφού σταματήσετε να μοιράζεστε τις πληρωμές σας. Γι' αυτό, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα πριν καταργήσετε τις πληρωμές. Εσείς (ή ένας συνοικοδεσπότης με πλήρη πρόσβαση) μπορείτε επίσης να καταργήσετε τις πληρωμές οικοδεσπότη αφαιρώντας έναν συνοικοδεσπότη από την καταχώρησή σας.

Εξαιρέσεις πληρωμής οικοδεσπότη

Όταν το πιθανό ποσό εσόδων του οικοδεσπότη είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα όλων των πληρωμών συνοικοδεσπότη, οι συνοικοδεσπότες θα πληρωθούν πρώτοι και ο οικοδεσπότης θα λάβει ό,τι απομένει. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο συνοικοδεσπότης ή ο οικοδεσπότης ενδέχεται να μη λάβει πληρωμή ή να λάβει λιγότερο από το αναμενόμενο.

Όταν τα σταθερά ποσά υπερβαίνουν το πιθανό ποσό εσόδων του οικοδεσπότη

Αν το πιθανό ποσό εσόδων του οικοδεσπότη για μια κράτηση είναι λιγότερο από τα σταθερά ποσά πληρωμής για τους συνοικοδεσπότες, ολόκληρο το πιθανό ποσό εσόδων θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή του σταθερού ποσού του συνοικοδεσπότη. Ο συνοικοδεσπότης μπορεί να λάβει πληρωμή μικρότερη από το σταθερό ποσό ή να μη λάβει πληρωμή. Ο οικοδεσπότης μπορεί επίσης να μη λάβει πληρωμή ως αποτέλεσμα. Αν υπάρχουν πολλοί συνοικοδεσπότες με σταθερά ποσά, η πληρωμή οικοδεσπότη μοιράζεται στους συνοικοδεσπότες, από το υψηλότερο σταθερό ποσό στο χαμηλότερο.

Όταν τα ελάχιστα ποσά για τα ποσοστά πληρωμών υπερβαίνουν το πιθανό ποσό εσόδων του οικοδεσπότη

Αν το πιθανό ποσό εσόδων του οικοδεσπότη για μια κράτηση είναι λιγότερο από τις ελάχιστες πληρωμές συνοικοδεσπότη, ο συνοικοδεσπότης μπορεί να λάβει πληρωμή μικρότερη από το καθορισμένο ελάχιστο ποσό ή να μη λάβει πληρωμή. Ο οικοδεσπότης μπορεί επίσης να μη λάβει πληρωμή ως αποτέλεσμα. Αν υπάρχουν πολλοί συνοικοδεσπότες με καθορισμένη ελάχιστη πληρωμή, το πιθανό ποσό εσόδων του οικοδεσπότη μοιράζεται στους συνοικοδεσπότες, από το υψηλότερο ελάχιστο ποσό πληρωμής στο χαμηλότερο.

Όταν τα σταθερά ποσά, τα ποσοστά και οι ελάχιστες πληρωμές οικοδεσπότη υπερβαίνουν το πιθανό ποσό εσόδων του οικοδεσπότη

Αν το πιθανό ποσό εσόδων του οικοδεσπότη για μια κράτηση είναι λιγότερο από το άθροισμα όλων των πληρωμών συνοικοδεσπότη, ο συνοικοδεσπότης μπορεί να λάβει πληρωμή μικρότερη από αυτό το ποσό ή να μη λάβει πληρωμή. Ο οικοδεσπότης μπορεί επίσης να μη λάβει πληρωμή ως αποτέλεσμα.

Από τις 12 Οκτωβρίου 2023, αν έχουν οριστεί 2 ή περισσότερες πληρωμές συνοικοδεσπότη σε μια καταχώρηση, η σειρά των πληρωμών οικοδεσπότη θα αλλάξει, όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα.

Από τις 12 Οκτωβρίου 2023, αν έχουν οριστεί 2 ή περισσότερες πληρωμές συνοικοδεσπότη σε μια καταχώρηση, το πιθανό ποσό εσόδων του οικοδεσπότη θα μοιραστεί ανάμεσα στους συνοικοδεσπότες με την εξής σειρά:

 1. Ποσοστό κράτησης, από το υψηλότερο στο χαμηλότερο ποσό
 2. Σταθερό ποσό ανά κράτηση, από το υψηλότερο στο χαμηλότερο ποσό

Τυχόν υπολειπόμενο ποσό μετά τις πληρωμές συνοικοδεσπότη θα καταβληθεί στον οικοδεσπότη.

Παράδειγμα εντολής πληρωμής που αρχίζει στις 12 Οκτωβρίου 2023:


Ποσοστό ανά κράτηση

Σταθερό ποσό ανά κράτηση

Σειρά με την οποία μοιράζονται οι πληρωμές

Πληρωμές οικοδεσπότη για την 1η περίπτωση: Πιθανά έσοδα οικοδεσπότη 150 $

Πληρωμές οικοδεσπότη για τη 2η περίπτωση: Πιθανά έσοδα οικοδεσπότη 300 $

Συνοικοδεσπότης 2

25%

-

1

37,50 $

75 $

Συνοικοδεσπότης 3

20%

-

2

30 $

60 $

Συνοικοδεσπότης 1

-

100 $

3

83,50 $

100 $

Οικοδεσπότης

-

-

4

0 $

Υπολειπόμενα 65 $

Πριν από τις 12 Οκτωβρίου 2023, όταν οι πληρωμές οικοδεσπότη μοιράζονται ανάμεσα σε 2 ή περισσότερους συνοικοδεσπότες, το πιθανό ποσό εσόδων του οικοδεσπότη θα μοιραστεί ανάμεσα στους συνοικοδεσπότες με την εξής σειρά:

 1. Σταθερές πληρωμές, από το υψηλότερο στο χαμηλότερο ποσό
 2. Ποσοστό πληρωμών με ελάχιστα ποσά πληρωμής, από το υψηλότερο στο χαμηλότερο ποσό
 3. Ποσοστιαίες πληρωμές χωρίς ελάχιστα ποσά πληρωμής

Τυχόν υπολειπόμενο ποσό μετά τις πληρωμές συνοικοδεσπότη θα καταβληθεί στον οικοδεσπότη.

Παράδειγμα εντολής πληρωμής πριν από τις 12 Οκτωβρίου 2023:


Ποσοστό ανά κράτηση


Προαιρετικό ελάχιστο ποσό

Σταθερό ποσό ανά κράτηση

Σειρά με την οποία μοιράζονται οι πληρωμές

Πληρωμές οικοδεσπότη για την 1η περίπτωση: Πιθανά έσοδα οικοδεσπότη 150 $

Πληρωμές οικοδεσπότη για τη 2η περίπτωση: Πιθανά έσοδα οικοδεσπότη 300 $

Συνοικοδεσπότης 1

-

-

100 $

1

100 $

100 $

Συνοικοδεσπότης 2

25%

10 $

-

2

37,50 $

75 $

Συνοικοδεσπότης 3

20%

-

-

3

12,50 $

60 $

Οικοδεσπότης

-

-

-

4

0 $

Υπολειπόμενα 65 $

Όταν ο επισκέπτης ακυρώνει την κράτηση

Όλες οι πληρωμές που σχετίζονται με την κράτηση και οφείλονται στον οικοδεσπότη αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο για τον συνοικοδεσπότη, ακόμα και αν ο οικοδεσπότης λάβει μόνο ένα μέρος της πληρωμής, λόγω ακύρωσης.

Για παράδειγμα, αν ακυρωθεί μια κράτηση αξίας 150 $ και το πιθανό ποσό εσόδων του οικοδεσπότη για τη συγκεκριμένη κράτηση αλλάξει σε 50 $ και αν η πληρωμή συνοικοδεσπότη είναι 50 $ ανά κράτηση, τότε ο συνοικοδεσπότης θα λάβει 50 $ και ο οικοδεσπότης 0 $.

Όταν ο οικοδεσπότης ή συνοικοδεσπότης ακυρώνει μετά την άφιξη

Αν ένας οικοδεσπότης ή ένας συνοικοδεσπότης με πλήρη πρόσβαση ακυρώσει την κράτηση ενός επισκέπτη μετά την αποστολή των πληρωμών από την Airbnb, θα αφαιρέσουμε το ποσό επιστροφής χρημάτων από μελλοντικές πληρωμές μέχρι να συγκεντρωθεί ολόκληρο το ποσό. Αυτό σημαίνει ότι οι συνοικοδεσπότες ή ο οικοδεσπότης ενδέχεται να μη λάβουν πληρωμή ή να λάβουν μικρότερη πληρωμή από την αναμενόμενη. Οι οικοδεσπότες και οι συνοικοδεσπότες μπορούν να δουν την πληρωμή ως προσαρμογή στο ιστορικό συναλλαγών τους.

Περιορισμοί βάσει περιοχής

Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί που αφορούν τις πληρωμές που μοιράζεστε με συνοικοδεσπότες, ανάλογα με την περιοχή σας, την περιοχή του συνοικοδεσπότη και την τοποθεσία της καταχώρησής σας. Ισχύουν οι εξής περιορισμοί:

Οικοδεσπότες και συνοικοδεσπότες που βρίσκονται εκτός ΗΠΑ και ΕΕ

 • Οι οικοδεσπότες μπορούν να μοιράζονται πληρωμές μόνο με έναν συνοικοδεσπότη ανά καταχώρηση

Βραζιλία

 • Οι οικοδεσπότες μπορούν να μοιράζονται πληρωμές μόνο με έναν συνοικοδεσπότη ανά καταχώρηση
 • Ο οικοδεσπότης και ο συνοικοδεσπότης πρέπει να έχουν την ίδια χώρα διαμονής για να μοιραστούν τις πληρωμές

Καναδάς

 • Οι οικοδεσπότες μπορούν να μοιράζονται πληρωμές μόνο με έναν συνοικοδεσπότη ανά καταχώρηση
 • Ο οικοδεσπότης και ο συνοικοδεσπότης πρέπει να έχουν την ίδια χώρα διαμονής για να μοιραστούν τις πληρωμές

Ινδία

 • Οι οικοδεσπότες μπορούν να μοιράζονται πληρωμές μόνο με έναν συνοικοδεσπότη ανά καταχώρηση
 • Ο οικοδεσπότης και ο συνοικοδεσπότης πρέπει να έχουν την ίδια χώρα διαμονής για να μοιραστούν τις πληρωμές

Μεξικό

 • Προς το παρόν, δεν υπάρχει δυνατότητα να μοιράζεστε πληρωμές για καταχωρήσεις που βρίσκονται στο Μεξικό
Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;

Σχετικό περιεχόμενο

Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή