Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Κανόνες

Φόροι και πληρωμές συνοικοδεσπότη

Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο αφορούν τις πληρωμές συνοικοδεσπότη. Μπορείτε επίσης να μάθετε πώς λειτουργούν οι φόροι και οι πληρωμές στις πληρωμές οικοδεσπότη.

Αν είστε συνοικοδεσπότης που λαμβάνει πληρωμές στην Airbnb, ενδέχεται να ζητήσουμε τα στοιχεία φορολογουμένου σας, ώστε να τηρούμε τις υποχρεώσεις μας σχετικά με τις φορολογικές δηλώσεις και τη συμμόρφωση με κανονισμούς. Αν δεν λάβουμε τα στοιχεία φορολογουμένου σας, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι από τις κρατικές φορολογικές αρχές να παρακρατούμε φόρους με σταθερούς προκαθορισμένους συντελεστές.

Για να βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός σας συμμορφώνεται με τους κανονισμούς και για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα με τη λήψη των πληρωμών σας, αφιερώστε μερικά λεπτά για να προσθέσετε τα στοιχεία φορολογουμένου σας σήμερα.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις υποχρεώσεις που αφορούν τον φόρο εισοδήματος της χώρας σας, μεταβαίνοντας στους συνδέσμους που θα βρείτε στις παρακάτω ενότητες.

Πώς να προσθέσετε και να παρακολουθείτε στοιχεία που αφορούν φόρους και πληρωμές

Δείτε παρακάτω πού μπορείτε να προσθέσετε και να παρακολουθείτε στοιχεία που αφορούν φόρους και πληρωμές:

  • Φόροι: Διαχειριστείτε τα στοιχεία φορολογουμένου και τα φορολογικά σας έγγραφα
  • Πληρωμές και πληρωμές οικοδεσπότη: Διαχειριστείτε τις πληρωμές σας, τους τρόπους πληρωμής οικοδεσπότη και τις αναθέσεις φορολογουμένων
  • Ιστορικό συναλλαγών: Βρείτε τις ολοκληρωμένες πληρωμές και μελλοντικές πληρωμές σας, καθώς και τα ακαθάριστα έσοδα

Παρακρατήσεις φόρου

Αν λάβετε ένα αίτημα για να υποβάλετε τα στοιχεία φορολογουμένου σας και δεν το έχετε κάνει ακόμα, ίσως χρειαστεί να παρακρατήσουμε ένα ποσοστό από τις πληρωμές συνοικοδεσπότη για να το διαβιβάσουμε στην αρμόδια φορολογική αρχή. Η παρακράτηση φόρου ισχύει για κάθε κράτηση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειαστεί ακόμη και να αποκλείσουμε πληρωμές μέχρι να λάβουμε τα στοιχεία φορολογουμένου σας.

Προσθέστε τα στοιχεία φορολογουμένου σας σήμερα.

Χώρες όπου ισχύει παρακράτηση φόρου

Η Airbnb ενδέχεται να είναι υποχρεωμένη βάσει νόμου να προβεί σε παρακράτηση φόρου από τις πληρωμές συνοικοδεσπότη στις εξής χώρες:

Πώς να βρείτε λεπτομέρειες για συναλλαγές παρακράτησης φόρου

Μπορείτε να βρείτε το ποσό παρακρατήσεων φόρου στο Ιστορικό συναλλαγών σας. Κατά περίπτωση, το συνολικό ποσό από παρακρατήσεις θα συμπεριλαμβάνεται στα φορολογικά έγγραφα που εκδίδουμε, ώστε να το συμψηφίσετε στις φορολογικές σας δηλώσεις.

Πώς να βρείτε τις παρακρατήσεις φόρου

Όταν ελέγχετε τις πληρωμές συνοικοδεσπότη σας, τυχόν παρακρατήσεις φόρου θα εμφανίζονται στην ενότητα Παρακρατήσεις. Ο φόρος που παρακρατείται υπολογίζεται με βάση το ποσό που λαμβάνετε, όπως καθορίζεται από τον ιδιοκτήτη της καταχώρησης και τον σχετικό συντελεστή. Οι συντελεστές διαφέρουν ανάλογα με τη φορολογική αρχή και τα στοιχεία φορολογουμένου που παρέχετε.

Παράδειγμα

Σε αυτό το παράδειγμα, ο οικοδεσπότης μοιράζεται το 30% των πιθανών εσόδων του ανά κράτηση. Μάθετε περισσότερα για το πώς υπολογίζεται το ποσό των πιθανών εσόδων του οικοδεσπότη.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗ (Ο ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΤΟ 30% ΚΑΘΕ ΚΡΑΤΗΣΗΣ)

Πιθανά έσοδα οικοδεσπότη

100 $

Συνολική πληρωμή συνοικοδεσπότη (100 $ x 30%)

30 $

Παρακρατήσεις:

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος ΗΠΑ (24%)

-7,20 $

Συνολική πληρωμή

22,80 $

Προσθήκη στοιχείων φορολογουμένου

Για να προσθέσετε ή να ελέγξετε τα στοιχεία φορολογουμένου στον λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα Φόροι.

Αφού λάβουμε και επαληθεύσουμε τα στοιχεία φορολογουμένου σας, και διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης ή ότι ισχύει χαμηλότερος συντελεστής, θα διακόψουμε ή θα μειώσουμε το ποσοστό παρακράτησης από τις μελλοντικές πληρωμές σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια με τους φόρους.

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;

Σχετικό περιεχόμενο

Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή