Μετάβαση στο περιεχόμενο
  Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα
  Ενημέρωση για τη νόσο COVID-19
  Μπορείτε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε κρατήσεις από τον πίνακα διαχείρισής σας. Αν έχετε απορίες σχετικά με το ταμείο 250 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για τη βοήθεια οικοδεσποτών που επηρεάζονται από ακυρώσεις, επισκεφτείτε το Κέντρο Πληροφοριών.

  Υπεύθυνη φιλοξενία στην Ελλάδα

  Μπορείτε να διαβάσετε αυτό το άρθρο στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

  Συντάξαμε αυτό το άρθρο για να βοηθήσουμε τους οικοδεσπότες στην Airbnb να εξοικειωθούν με τις ευθύνες της φιλοξενίας και να παρουσιάσουμε μια γενική επισκόπηση των διαφόρων νόμων, κανονισμών και βέλτιστων πρακτικών που μπορεί να επηρεάζουν τους οικοδεσπότες. Πρέπει να ακολουθήσετε τις κατευθυντήριες γραμμές μας, όπως τα Πρότυπα Φιλοξενίας μας και να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τους νόμους και τους λοιπούς κανόνες που ισχύουν για τις περιστάσεις που συντρέχουν στην περίπτωσή σας και την τοποθεσία σας.

  Σας συνιστούμε να κάνετε και εσείς έρευνα, καθώς αυτό το άρθρο δεν είναι ολοκληρωμένο και δεν αποτελεί οποιαδήποτε μορφή νομικής ή φορολογικής συμβουλής. Επίσης, επειδή δεν ενημερώνουμε αυτό το άρθρο σε πραγματικό χρόνο, ελέγξτε κάθε πηγή και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει γίνει κάποια πρόσφατη αλλαγή στις παρεχόμενες πληροφορίες.

  Πίνακας περιεχομένων

  Εθνικοί φόροι

  Η φορολογία είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Οι φορολογικές υποχρεώσεις σας μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις περιστάσεις που συντρέχουν στην περίπτωσή σας, γι' αυτό σας συνιστούμε να κάνετε μια έρευνα για να κατανοήσετε τις υποχρεώσεις σας ή να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία φοροτεχνικό για να λάβετε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες.

  Γενικά, τα χρήματα που κερδίζετε ως οικοδεσπότης στην Airbnb θεωρούνται φορολογητέο εισόδημα, το οποίο μπορεί να υπόκειται σε διαφορετικούς φόρους, όπως ο φόρος ενοικίασης, ο φόρος εισοδήματος ή ο ΦΠΑ.

  Τα φορολογικά έντυπα για την Ελλάδα πρέπει να καταβάλλονται έως τις 30 Ιουνίου κάθε φορολογικού έτους. Επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών για να μάθετε αν χρειάζεται να δηλώσετε το ποσό που κερδίζετε από τη φιλοξενία, το οποίο μπορείτε να βρείτε στη σύνοψη εσόδων οικοδεσπότη. Καλό είναι επίσης να μάθετε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για άλλες πιστώσεις, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις και επιδόματα.

  Δωρεάν φορολογικός οδηγός

  Θέλουμε να σας διευκολύνουμε να κατανοήσετε τις φορολογικές υποχρεώσεις σας ως οικοδεσπότης στην Airbnb. Ως εκ τούτου, συνάψαμε συνεργασία με μια ανεξάρτητη λογιστική εταιρεία τρίτου μέρους για να σας προσφέρουμε έναν δωρεάν φορολογικό οδηγό (διατίθεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά) που περιλαμβάνει γενικές φορολογικές πληροφορίες για την Ελλάδα.

  Επιστροφή στην κορυφή

  Κανονισμοί και άδειες

  Η Ελλάδα εφάρμοσε κανονισμούς για τις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις καταλυμάτων μέσω του άρθρου 111 του Νόμου 4446/2016 και των εκτελεστικών πράξεών του σχετικά με την οικονομία του διαμοιρασμού.

  Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι σας επιτρέπεται δια νόμου να φιλοξενήσετε στην ιδιοκτησία σας. Ορισμένα παραδείγματα περιορισμών περιλαμβάνουν συμβάσεις, νόμους και κοινοτικούς κανόνες. Επικοινωνήστε με έναν δικηγόρο ή την τοπική αρχή για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους κανονισμούς, τους περιορισμούς και τις υποχρεώσεις που ισχύουν για την περίπτωσή σας.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις γενικές πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ως σημείο εκκίνησης σχετικά με τους κανονισμούς και τις άδειες φιλοξενίας.

  Ορισμοί

  Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ως ιδιοκτησία ορίζεται ένα διαμέρισμα, σπίτι ή άλλη μορφή κτιρίου με δομική και λειτουργική αυτονομία, καθώς και δωμάτια σε διαμερίσματα ή μονοκατοικίες.

  Η ελληνική νομοθεσία ορίζει ως βραχυπρόθεσμη ενοικίαση την ενοικίαση ιδιοκτησιών που ολοκληρώνεται μέσω ψηφιακών πλατφορμών για μια καθορισμένη περίοδο μικρότερη του ενός έτους.

  Κάθε πρόσωπο, πολίτης ή εταιρεία, που διαχειρίζεται μια ιδιοκτησία που χρησιμοποιείται για σκοπούς βραχυπρόθεσμης ενοικίασης ορίζεται από τον νόμο ως διαχειριστής ιδιοκτησίας βραχυπρόθεσμης ενοικίασης και μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης της ιδιοκτησίας, ο υπενοικιαστής ή ακόμα και ένας τρίτος.

  Εγγραφή

  Πρέπει να καταχωρήσετε την ιδιοκτησία σας στο μητρώο ακινήτων βραχυπρόθεσμης ενοικίασης προτού δημιουργήσετε μια καταχώρηση για αυτό σε μια ψηφιακή πλατφόρμα βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων. Θα πρέπει να προσθέσετε τυχόν κρατήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά στο μητρώο. Μέχρι τις 20 κάθε μήνα, θα πρέπει να καταχωρίσετε τα έσοδα του προηγούμενου μήνα από την καταχωρημένη ιδιοκτησία σας.

  Ο νόμος δεν επιβάλλει επί του παρόντος χρονικούς περιορισμούς στις ιδιοκτησίες βραχυπρόθεσμης ενοικίασης. Ο νόμος επιτρέπει επί του παρόντος στην κυβέρνηση να θεσπίζει χρονικούς περιορισμούς για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, όπως τα μικρά νησιά, αλλά δεν έχει γίνει ακόμη κάτι τέτοιο. Επίσης, στην περίπτωση της από κοινού φιλοξενίας ή της συνιδιοκτησίας, που υπόκεινται σε πρόσθετους κανόνες και υποχρεώσεις, προτείνουμε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό ή φορολογικό σύμβουλό σας για περαιτέρω καθοδήγηση.

  Τέλος, οι διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για τις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού δεν ισχύουν για τα τουριστικά καταλύματα. Εάν έχετε τουριστικά καταλύματα, όπως καταλύματα με ημιδιατροφή, θα πρέπει να ακολουθήσετε τη σχετική νομοθεσία. Ενδέχεται να χρειαστεί να αποκτήσετε ειδική άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του ν. 4276/2014 και του άρθρου 46 του ν. 4179/2013. Οι διαχειριστές τέτοιων καταλυμάτων δεν υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής.

  Συμβατικές συμφωνίες και άδειες

  Μερικές φορές οι μισθώσεις, οι συμβάσεις, οι κανονισμοί οικοδόμησης και οι κοινοτικοί κανόνες έχουν περιορισμούς κατά της υπεκμίσθωσης ή της φιλοξενίας. Ελέγξτε τυχόν συμβάσεις που έχετε υπογράψει ή επικοινωνήστε με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου σας, το δημοτικό συμβούλιο ή άλλη αρχή.

  Ενδέχεται να μπορείτε να προσθέσετε ένα προσάρτημα στη μίσθωση ή τη σύμβασή σας, που μπορεί να παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τα ζητήματα, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις όλων των μερών.

  Περιορισμοί υποθήκης

  Εάν η ιδιοκτησία σας είναι υποθηκευμένη (ή διαθέτει οποιαδήποτε μορφή δανείου), επικοινωνήστε με τον δανειστή για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί κατά της υπεκμίσθωσης ή της φιλοξενίας.

  Περιορισμοί επιδοτούμενης στέγασης

  Η επιδοτούμενη στέγαση συνήθως έχει κανόνες που απαγορεύουν την υπεκμίσθωση χωρίς άδεια. Επικοινωνήστε με την αρχή ή τον οργανισμό στέγασης, αν ζείτε σε μια κοινότητα επιδοτούμενων κατοικιών και ενδιαφέρεστε να γίνετε οικοδεσπότης.

  Συγκάτοικοι

  Αν έχετε συγκατοίκους, φροντίστε να συμπράξετε μια επίσημη συμφωνία μαζί τους, προκειμένου να καθορίσετε τις προσδοκίες σας. Οι συμφωνίες μεταξύ συγκατοίκων ενδέχεται να αναφέρουν το πόσο συχνά σκοπεύετε να φιλοξενείτε επισκέπτες, τα πρότυπα καλής συμπεριφοράς για τους επισκέπτες, το αν θα μοιράζεστε τα έσοδά σας και άλλα.

  Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την προστασία των καταναλωτών

  Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την προστασία των καταναλωτών, όταν προσφέρετε προϊόντα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικά, είστε υποχρεωμένος/η να παρέχετε στους πελάτες σας συγκεκριμένες πληροφορίες. Όταν φιλοξενείτε μέσω της Airbnb, θεωρείται υπηρεσία. Διαθέτουμε πληροφορίες και εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να αποφασίσετε εάν θα πρέπει να προσδιοριστείτε ως ειδικός στον τομέα της φιλοξενίας και να κατανοήσετε την ευθύνη σας για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Κατάχρηση

  Θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα αν κάποιος μας ενημερώσει για πιθανή κατάχρηση. Έχουμε οδηγίες για να βοηθήσουμε τις τοπικές αρχές να προβούν σε αναφορά κατάχρησης στέγασης.

  Επιστροφή στην κορυφή

  Ασφάλεια

  Νοιαζόμαστε για την ασφάλεια των οικοδεσποτών και των επισκεπτών τους. Μπορείτε να βοηθήσετε τους επισκέπτες να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο, κάνοντας μερικές απλές προετοιμασίες, όπως παρέχοντας οδηγίες έκτακτης ανάγκης και σημειώνοντας τυχόν πιθανούς κινδύνους.

  Στοιχεία επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης

  Συμπεριλάβετε μια λίστα με τις ακόλουθες επαφές:

  • Τους τοπικούς αριθμούς τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης
  • Τον αριθμό τηλεφώνου του πλησιέστερου νοσοκομείου
  • Το τηλέφωνο επικοινωνίας σας
  • Τον αριθμό τηλεφώνου ενός δεύτερου ατόμου επικοινωνίας (σε περίπτωση που οι επισκέπτες δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας)

  Καλό είναι επίσης να βεβαιωθείτε ότι οι επισκέπτες γνωρίζουν τον καλύτερο τρόπο για να επικοινωνήσουν μαζί σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τους επισκέπτες χρησιμοποιώντας τα μηνύματα στην Airbnb ως μια ασφαλή εναλλακτική.

  Ιατρικές προμήθειες

  Προμηθευτείτε ένα κουτί πρώτων βοηθειών και πείτε στους επισκέπτες σας πού βρίσκεται. Ελέγχετέ το τακτικά ώστε να μπορείτε να συμπληρώνετε τις προμήθειες όταν εξαντλούνται.

  Πρόληψη πυρκαγιάς

  Αν έχετε συσκευές φυσικού αερίου, ακολουθήστε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας της εγκατάστασης αερίου και βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε έναν λειτουργικό ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα. Εξοπλίστε το κατάλυμα με πυροσβεστήρα και μην ξεχνάτε να τον συντηρείτε τακτικά.

  Έξοδοι

  Βεβαιωθείτε ότι έχετε επισημάνει ευκρινώς τις εξόδους κινδύνου σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αναρτήστε έναν χάρτη της διαδρομής για να μπορούν οι επισκέπτες να τη βρουν εύκολα.

  Πρόληψη κινδύνων

  Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανών κινδύνων:

  • Επιθεωρήστε το κατάλυμά σας για να εντοπίσετε τυχόν περιοχές όπου οι επισκέπτες ενδέχεται να σκοντάψουν ή να πέσουν
  • Απομακρύνετε τα επικίνδυνα αντικείμενα που εντοπίζετε ή επισημάνετέ τα με σαφήνεια
  • Επιδιορθώστε τυχόν εκτεθειμένα καλώδια
  • Βεβαιωθείτε ότι οι σκάλες σας είναι ασφαλείς και ότι υπάρχουν κάγκελα
  • Απομακρύνετε ή κλειδώστε τυχόν αντικείμενα που μπορεί να είναι επικίνδυνα για τους επισκέπτες σας

  Ασφάλεια παιδιών

  Ορισμένοι επισκέπτες ταξιδεύουν με νεαρά μέλη της οικογένειάς τους και πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβουν αν είναι κατάλληλο το κατάλυμά σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενότητα Πρόσθετες σημειώσεις των Στοιχείων καταχώρησης στον λογαριασμό σας στην Airbnb για να υποδείξετε πιθανούς κινδύνους ή να αναφέρετε ότι το κατάλυμά σας δεν είναι κατάλληλο για παιδιά και βρέφη.

  Έλεγχος κλιματισμού και θέρμανσης

  Οικιακές συσκευές, όπως οι καυστήρες και τα κλιματιστικά, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την άνεση των επισκεπτών σας κατά τη διάρκεια της διαμονής τους. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι οι επισκέπτες θα έχουν άνετη διαμονή:

  • Βεβαιωθείτε ότι το κατάλυμά σας αερίζεται επαρκώς
  • Συμπεριλάβετε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς χρήσης του θερμαντικού σώματος και του κλιματισμού
  • Ελέγξτε αν λειτουργεί σωστά ο θερμοστάτης και βεβαιωθείτε ότι οι επισκέπτες γνωρίζουν πού βρίσκεται
  • Συντηρείτε τακτικά τις συσκευές

  Όρια πληρότητας

  Καθορίστε ασφαλή όρια πληρότητας. Η τοπική αυτοδιοίκηση ενδέχεται να σας παρέχει οδηγίες.

  Επιστροφή στην κορυφή

  Κανόνες καλής συμπεριφοράς

  Ως υπεύθυνος οικοδεσπότης, θα πρέπει να βοηθήσετε τους επισκέπτες σας να κατανοήσουν τις βέλτιστες πρακτικές αλληλεπίδρασης με την κοινότητά σας. Όταν ενημερώνετε τους επισκέπτες σας για τους τοπικούς κανόνες και τα έθιμα, βοηθάτε στη δημιουργία μιας εξαιρετικής εμπειρίας για όλους.

  Κανόνες κτιρίου

  Αν το κτίριό σας έχει κοινόχρηστους χώρους ή παροχές, ενημερώστε τους επισκέπτες για τους κανόνες αυτών των χώρων.

  Κανόνες σπιτιού

  Μπορείτε να συμπεριλάβετε τους κανόνες του σπιτιού σας στην ενότητα Πρόσθετες σημειώσεις των Στοιχείων καταχώρησης στον λογαριασμό σας στην Airbnb. Οι επισκέπτες συνήθως το εκτιμούν όταν μοιράζεστε μαζί τους τις προσδοκίες σας εκ των προτέρων.

  Γείτονες

  Συνήθως, είναι καλό να ενημερώσετε τους γείτονές σας αν σκοπεύετε να φιλοξενήσετε επισκέπτες. Έτσι, έχουν την ευκαιρία να σας ενημερώσουν για τυχόν ανησυχίες ή προβληματισμούς που ενδέχεται να έχουν.

  Θόρυβος

  Οι επισκέπτες κάνουν κράτηση μέσω της Airbnb για πολλούς λόγους, όπως για διακοπές και εορτασμούς. Ενημερώστε εγκαίρως τους επισκέπτες σας για το πώς ο θόρυβος επηρεάζει τους γείτονες για μια πιο ευχάριστη εμπειρία.

  Αν ανησυχείτε ότι θα προκαλέσετε αναστάτωση στην κοινότητά σας, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να συμβάλετε στη μείωση του υπερβολικού θορύβου:

  • Εφαρμογή πολιτικής για ώρες κοινής ησυχίας
  • Απαγόρευση κατοικίδιων
  • Υπόδειξη ότι η καταχώρησή σας δεν είναι κατάλληλη για παιδιά ή βρέφη
  • Απαγόρευση πάρτι και πρόσκλησης επιπρόσθετων, μη καταχωρημένων επισκεπτών

  Στάθμευση

  Κοινοποιήστε στους επισκέπτες τους κανόνες στάθμευσης που μπορεί να έχουν επιβληθεί στο κτίριο ή στη γειτονιά σας. Παραδείγματα πιθανών κανόνων στάθμευσης:

  • Παρκάρετε μόνο σε καθορισμένο χώρο
  • Μην παρκάρετε στη δυτική πλευρά του δρόμου τις Τρίτες και τις Πέμπτες λόγω καθαρισμού του δρόμου
  • Η στάθμευση στον δρόμο είναι διαθέσιμη μόνο από τις 7 μ.μ. έως τις 7 π.μ.

  Κατοικίδια

  Αρχικά, ελέγξτε τους κανόνες ενοικίασης ή του κτιρίου για να βεβαιωθείτε ότι επιτρέπονται τα κατοικίδια. Αν επιτρέπετε στους επισκέπτες να φέρουν κατοικίδια, θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα αν τους παρέχετε πληροφορίες σχετικά με πιθανούς χώρους άσκησης για το κατοικίδιο ή διάθεσης των απορριμάτων. Φροντίστε να προτείνετε μια εναλλακτική, όπως τον αριθμό ενός κοντινού ξενοδοχείου για κατοικίδια ζώα, σε περίπτωση που το κατοικίδιο ενοχλήσει τους γείτονές σας.

  Ιδιωτικότητα

  Να σέβεστε πάντα την ιδιωτικότητα των επισκεπτών σας. Οι κανόνες μας σχετικά με τις συσκευές παρακολούθησης αναφέρουν με σαφήνεια τι αναμένουμε από τους οικοδεσπότες μας, αλλά ορισμένες περιοχές έχουν επιπλέον νόμους και κανονισμούς που θα πρέπει να γνωρίζετε.

  Κάπνισμα

  Αν δεν επιτρέπετε το κάπνισμα, προτείνουμε να τοποθετήσετε σήματα υπενθύμισης για τους επισκέπτες. Αν επιτρέπετε το κάπνισμα, βεβαιωθείτε ότι προσφέρετε σταχτοδοχεία σε καθορισμένες περιοχές.

  Επιστροφή στην κορυφή

  Ασφάλιση

  Συνεργαστείτε με τον ασφαλιστικό αντιπρόσωπο ή φορέα σας για να καθορίσετε τι είδους υποχρεώσεις, όρια και κάλυψη απαιτούνται για την περίπτωσή σας.

  Εγγύηση και Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη

  Η Εγγύηση Οικοδεσπότη και η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη της Airbnb σας παρέχουν βασική κάλυψη για ζημιές και αστική ευθύνη. Ωστόσο, δεν αντικαθιστούν την ασφάλιση ιδιοκτητών ή ενοικιαστών ή την επαρκή κάλυψη αστικής ευθύνης. Ίσως χρειαστεί να ικανοποιήσετε και άλλες απαιτήσεις ασφάλισης.

  Εγγύηση οικοδεσπότη

  Η Airbnb σάς προσφέρει εγγύηση οικοδεσπότη και ασφάλεια προστασίας υποδοχής. Επισημαίνεται ότι αυτές οι εγγυήσεις δεν αντικαθιστούν την ασφάλιση ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή ή την επαρκή κάλυψη αστικής ευθύνης. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σύμβουλό σας για να βεβαιωθείτε ότι ισχύουν αυτές οι εγγυήσεις στον τόπο διαμονής σας.

  Αστική ευθύνη και βασική κάλυψη

  Ελέγξτε την πολιτική ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή με τον ασφαλιστικό αντιπρόσωπο ή φορέα σας για να βεβαιωθείτε ότι η καταχώρησή σας έχει επαρκή κάλυψη αστικής ευθύνης και προστασία ιδιοκτησίας.

  Επιστροφή στην κορυφή

  Άλλες πληροφορίες για τη φιλοξενία

  Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις για τη φιλοξενία για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη φιλοξενία στην Airbnb.

  Επιστροφή στην κορυφή

  Να θυμάστε ότι η Airbnb δεν έχει κανέναν έλεγχο στη συμπεριφορά των οικοδεσποτών και αποποιείται κάθε ευθύνη. Αν οι οικοδεσπότες δεν καταφέρουν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, ενδέχεται να αναστείλουμε τη δραστηριότητά τους ή να τους αφαιρέσουμε από τον ιστότοπο της Airbnb. Η Airbnb δεν είναι υπεύθυνη για την αξιοπιστία ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε τυχόν συνδέσμους που οδηγούν σε ιστότοπους τρίτων μερών (συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων προς ιστότοπους που εμπεριέχουν νόμους και κανονισμούς).

  Λάβατε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;