Μετάβαση στο περιεχόμενο
Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα

  Υπεύθυνη φιλοξενία στην Ελλάδα

  Μπορείτε να διαβάσετε αυτό το άρθρο στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

  Συντάξαμε αυτό το άρθρο για να βοηθήσουμε τους οικοδεσπότες στην Airbnb να εξοικειωθούν με τις ευθύνες της φιλοξενίας και να παρουσιάσουμε μια γενική επισκόπηση των διαφόρων νόμων, κανονισμών και βέλτιστων πρακτικών που μπορεί να επηρεάζουν τους οικοδεσπότες. Πρέπει να ακολουθήσετε τις κατευθυντήριες γραμμές μας, όπως τα Πρότυπα Φιλοξενίας μας και να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τους νόμους και τους λοιπούς κανόνες που ισχύουν για τις περιστάσεις που συντρέχουν στην περίπτωσή σας και την περιοχή σας.

  Σας συνιστούμε να κάνετε και εσείς έρευνα, καθώς αυτό το άρθρο δεν είναι ολοκληρωμένο και δεν αποτελεί νομική ή φορολογική συμβουλή. Επίσης, επειδή δεν ενημερώνουμε αυτό το άρθρο σε πραγματικό χρόνο, θα πρέπει να ελέγξετε κάθε πηγή και να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει γίνει κάποια πρόσφατη αλλαγή στις παρεχόμενες πληροφορίες.

  Πίνακας περιεχομένων

  Υγεία και καθαριότητα

  Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που ισχύουν σε παγκόσμιο επίπεδο, σχετικά με το πρωτόκολλο αυστηρού καθαρισμού της Airbnb στις γενικές πληροφορίες για τη φιλοξενία επισκεπτών σε χώρους διαμονής.

  Πρωτόκολλα και κανόνες καθαρισμού

  Στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, ενδέχεται να χρειαστεί να ακολουθήσετε ορισμένους κανόνες καθαρισμού, απολύμανσης και υγιεινής, εάν καταχωρήσετε την ιδιοκτησία σας στην Ελλάδα.

  Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει δημοσιεύσει οδηγίες για την επαναλειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσετε, όταν καταχωρήσετε την ιδιοκτησία σας στην Ελλάδα.

  Εθνικοί φόροι

  Η φορολογία είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Οι φορολογικές υποχρεώσεις σας μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις περιστάσεις που συντρέχουν στην περίπτωσή σας, γι' αυτό σας συνιστούμε να κάνετε μια έρευνα για να κατανοήσετε τις υποχρεώσεις σας ή να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία φοροτεχνικό για να λάβετε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες.

  Γενικά, τα χρήματα που κερδίζετε ως οικοδεσπότης στην Airbnb θεωρούνται φορολογητέο εισόδημα, το οποίο μπορεί να υπόκειται σε διαφορετικούς φόρους, όπως σε φόρο ενοικίασης, φόρο εισοδήματος ή ΦΠΑ.

  Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων στην Ελλάδα γίνεται έως τις 30 Ιουνίου κάθε φορολογικού έτους. Επικοινωνήστε με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών για να μάθετε αν χρειάζεται να δηλώσετε το ποσό που κερδίζετε από τη φιλοξενία, το οποίο μπορείτε να βρείτε στη σύνοψη εσόδων οικοδεσπότη. Καλό είναι επίσης να μάθετε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για άλλες εκπτώσεις φόρου, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις και επιδόματα.

  Δωρεάν φορολογικός οδηγός

  Θέλουμε να σας διευκολύνουμε να κατανοήσετε τις φορολογικές υποχρεώσεις σας ως οικοδεσπότη στην Airbnb. Γι' αυτό, συνάψαμε συνεργασία με μια ανεξάρτητη λογιστική εταιρεία τρίτου μέρους, για να σας προσφέρουμε έναν δωρεάν φορολογικό οδηγό (διατίθεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά) που περιλαμβάνει γενικές φορολογικές πληροφορίες για την Ελλάδα.

  Κοινοποίηση δεδομένων για φορολογικούς σκοπούς

  Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Νόμου 4646/2019, που εγκρίθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2019, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μπορεί να ζητήσει από τις διαδικτυακές πλατφόρμες την παροχή πληροφοριών σχετικά με άτομα που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, για τις οποίες προκύπτουν φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα.

  Επιστροφή στην κορυφή

  Κανονισμοί και άδειες

  Η Ελλάδα εφάρμοσε κανονισμούς για τις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις καταλυμάτων δυνάμει του άρθρου 111 του Νόμου 4446/2016 και των εκτελεστικών πράξεών του σχετικά με την οικονομία του διαμοιρασμού κατοικίας.

  Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι επιτρέπεται δια νόμου να φιλοξενήσετε στην ιδιοκτησία σας. Οι συμβάσεις, οι νόμοι και οι κοινοτικοί κανόνες αποτελούν παραδείγματα αυτών των περιορισμών. Επικοινωνήστε με έναν δικηγόρο ή την αρμόδια τοπική αρχή για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους κανονισμούς, τους περιορισμούς και τις υποχρεώσεις που ισχύουν για την περίπτωσή σας.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις γενικές πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ως αφετηρία σχετικά με τους κανονισμούς και τις άδειες φιλοξενίας.

  Ορισμοί

  Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ως ιδιοκτησία ορίζεται ένα διαμέρισμα, σπίτι ή άλλη μορφή κτιρίου με δομική και λειτουργική αυτονομία, καθώς και δωμάτια σε διαμερίσματα ή μονοκατοικίες.

  Η ελληνική νομοθεσία ορίζει ως βραχυπρόθεσμη ενοικίαση την ενοικίαση ιδιοκτησιών που ολοκληρώνεται μέσω ψηφιακών πλατφορμών για μια καθορισμένη περίοδο μικρότερη του ενός έτους.

  Κάθε πρόσωπο, πολίτης ή εταιρεία, που διαχειρίζεται μια ιδιοκτησία που χρησιμοποιείται για σκοπούς βραχυπρόθεσμης ενοικίασης ορίζεται από τον νόμο ως διαχειριστής ιδιοκτησίας βραχυπρόθεσμης ενοικίασης και μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης της ιδιοκτησίας, ο υπενοικιαστής ή ακόμα και ένας τρίτος.

  Εγγραφή

  Πρέπει να καταχωρήσετε την ιδιοκτησία σας στο μητρώο ακινήτων βραχυπρόθεσμης ενοικίασης προτού δημιουργήσετε μια καταχώρηση για αυτό σε μια ψηφιακή πλατφόρμα βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων. Στο μητρώο θα πρέπει να προσθέσετε τυχόν κρατήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά. Μέχρι τις 20 κάθε μήνα, θα πρέπει να καταχωρήσετε τα έσοδα του προηγούμενου μήνα από την καταχωρημένη ιδιοκτησία σας.

  Προς το παρόν, ο νόμος δεν επιβάλλει χρονικούς ή άλλους περιορισμούς στις ιδιοκτησίες βραχυπρόθεσμης ενοικίασης. Προς το παρόν, επιτρέπεται στην κυβέρνηση βάσει νόμου να θεσπίζει χρονικούς περιορισμούς για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, όπως τα μικρά νησιά, αλλά δεν έχει γίνει ακόμη κάτι τέτοιο. Επίσης, στην περίπτωση της από κοινού φιλοξενίας ή της συνιδιοκτησίας, που υπόκεινται σε πρόσθετους κανόνες και υποχρεώσεις, προτείνουμε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό ή φορολογικό σύμβουλό σας για περαιτέρω οδηγίες.

  Τέλος, οι διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για τις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού κατοικίας δεν ισχύουν για τα τουριστικά καταλύματα. Εάν έχετε τουριστικά καταλύματα, όπως καταλύματα με ημιδιατροφή, θα πρέπει να ακολουθήσετε τη σχετική νομοθεσία. Ενδέχεται να χρειαστεί να αποκτήσετε ειδική άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του ν. 4276/2014 και του άρθρου 46 του ν. 4179/2013. Οι διαχειριστές τέτοιων καταλυμάτων δεν υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής.

  Συμβατικές συμφωνίες και άδειες

  Μερικές φορές οι μισθώσεις, οι συμβάσεις, οι πολεοδομικοί κανονισμοί και οι κοινοτικοί κανόνες έχουν περιορισμούς για την υπεκμίσθωση ή τη φιλοξενία. Ελέγξτε τυχόν συμβόλαια που έχετε υπογράψει ή επικοινωνήστε με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου σας, το δημοτικό συμβούλιο ή άλλη αρχή.

  Ενδέχεται να μπορείτε να προσθέσετε ένα προσάρτημα στη μίσθωση ή το συμβόλαιό σας, που μπορεί να παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τα ζητήματα, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις όλων των μερών.

  Περιορισμοί υποθήκης

  Εάν η ιδιοκτησία σας είναι υποθηκευμένη (ή υπόκειται σε οποιαδήποτε μορφή δανείου), επικοινωνήστε με το ίδρυμα δανεισμού για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί σε σχέση με την υπενοικίαση ή τη φιλοξενία.

  Περιορισμοί επιδοτούμενης στέγασης

  Για την επιδοτούμενη στέγαση συνήθως ισχύουν κανόνες που απαγορεύουν την υπενοικίαση χωρίς άδεια. Επικοινωνήστε με την αρχή ή τον οργανισμό στέγασης, αν ζείτε σε μια κοινότητα επιδοτούμενων κατοικιών και ενδιαφέρεστε να γίνετε οικοδεσπότης.

  Συγκάτοικοι

  Αν έχετε συγκατοίκους, φροντίστε να υπογράψετε μια επίσημη συμφωνία μαζί τους, προκειμένου να καθορίσετε τις προσδοκίες σας. Οι συμφωνίες μεταξύ συγκατοίκων ενδέχεται να αναφέρουν το πόσο συχνά σκοπεύετε να φιλοξενείτε επισκέπτες, τα πρότυπα καλής συμπεριφοράς για τους επισκέπτες, το αν θα μοιράζεστε τα έσοδά σας και άλλα.

  Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Καταναλωτών

  Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών, όταν εμπορεύεστε προϊόντα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικά, είστε υποχρεωμένος/η να παρέχετε στους επισκέπτες σας συγκεκριμένες πληροφορίες. Η παροχή φιλοξενίας μέσω της Airbnb, θεωρείται υπηρεσία. Διαθέτουμε πληροφορίες και εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να αποφασίσετε αν θα πρέπει να προσδιοριστείτε ως επαγγελματίας στον τομέα της φιλοξενίας και να κατανοήσετε την ευθύνη σας για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Κατάχρηση

  Θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα αν κάποιος μας ενημερώσει για πιθανή κατάχρηση. Έχουμε οδηγίες να βοηθούμε τις τοπικές αρχές να αναφέρουν την κατάχρηση στέγασης.

  Επιστροφή στην κορυφή

  Ασφάλεια

  Νοιαζόμαστε για την ασφάλεια των οικοδεσποτών και των επισκεπτών τους. Μπορείτε να βοηθήσετε τους επισκέπτες να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο, κάνοντας μερικές απλές προετοιμασίες, όπως παρέχοντας οδηγίες έκτακτης ανάγκης και σημειώνοντας τυχόν πιθανούς κινδύνους.

  Στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

  Συμπεριλάβετε μια λίστα με τις ακόλουθες επαφές:

  • Τους τοπικούς τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης
  • Τον τηλεφωνικό αριθμό του πλησιέστερου νοσοκομείου
  • Τον αριθμό τηλεφώνου σας
  • Τον τηλεφωνικό αριθμό ενός άλλου ατόμου (σε περίπτωση που οι επισκέπτες δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας)

  Καλό είναι επίσης να βεβαιωθείτε ότι οι επισκέπτες γνωρίζουν τον καλύτερο τρόπο για να επικοινωνήσουν μαζί σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τους επισκέπτες χρησιμοποιώντας τα μηνύματα στην Airbnb ως μια ασφαλή εναλλακτική.

  Ιατρικές προμήθειες

  Προμηθευτείτε ένα κουτί πρώτων βοηθειών και πείτε στους επισκέπτες σας πού βρίσκεται. Ελέγχετέ το τακτικά ώστε να μπορείτε να συμπληρώνετε τις προμήθειες όταν εξαντλούνται.

  Πρόληψη πυρκαγιάς

  Αν έχετε συσκευές φυσικού αερίου, ακολουθήστε τους ισχύοντες κανονισμούς για την ασφαλή εγκατάσταση του αερίου και βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε έναν λειτουργικό ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα. Εξοπλίστε το κατάλυμα με πυροσβεστήρα και μην ξεχνάτε να τον συντηρείτε τακτικά.

  Έξοδοι

  Βεβαιωθείτε ότι έχετε επισημάνει ευκρινώς τις εξόδους κινδύνου σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αναρτήστε έναν χάρτη της διαδρομής για να μπορούν οι επισκέπτες να τη βρουν εύκολα.

  Πρόληψη κινδύνων

  Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανών κινδύνων:

  • Ελέγξτε το κατάλυμά σας για να εντοπίσετε τυχόν περιοχές όπου οι επισκέπτες ενδέχεται να σκοντάψουν ή να πέσουν
  • Απομακρύνετε τα επικίνδυνα αντικείμενα που εντοπίζετε ή επισημάνετέ τα με σαφήνεια
  • Επιδιορθώστε τυχόν εκτεθειμένα καλώδια
  • Βεβαιωθείτε ότι οι σκάλες σας είναι ασφαλείς και ότι υπάρχουν κάγκελα
  • Απομακρύνετε ή κλειδώστε τυχόν αντικείμενα που μπορεί να είναι επικίνδυνα για τους επισκέπτες σας

  Ασφάλεια παιδιών

  Ορισμένοι επισκέπτες ταξιδεύουν με παιδιά και πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβουν αν είναι κατάλληλο το κατάλυμά σας γι' αυτά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενότητα Πρόσθετες σημειώσεις των Στοιχείων καταχώρησης στον λογαριασμό σας στην Airbnb για να υποδείξετε πιθανούς κινδύνους ή να αναφέρετε ότι το κατάλυμά σας δεν είναι κατάλληλο για παιδιά και βρέφη.

  Έλεγχος κλιματισμού και θέρμανσης

  Οικιακές συσκευές, όπως οι καυστήρες και τα κλιματιστικά, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την άνεση των επισκεπτών σας κατά τη διάρκεια της διαμονής τους. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να διασφαλίσετε ότι οι επισκέπτες θα έχουν μια άνετη διαμονή:

  • Βεβαιωθείτε ότι το κατάλυμά σας αερίζεται επαρκώς
  • Συμπεριλάβετε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς χρήσης του θερμαντικού σώματος και του κλιματισμού
  • Ελέγξτε αν λειτουργεί σωστά ο θερμοστάτης και βεβαιωθείτε ότι οι επισκέπτες γνωρίζουν πού βρίσκεται
  • Συντηρείτε τακτικά τις συσκευές

  Όρια πληρότητας

  Καθορίστε ασφαλή όρια πληρότητας. Ενδέχεται να υπάρχουν οδηγίες τις τοπικής αυτοδιοίκησης.

  Επιστροφή στην κορυφή

  Ευγένεια

  Στο πλαίσιο της υπεύθυνης φιλοξενίας, πρέπει να βοηθήσετε τους επισκέπτες σας να κατανοήσουν τις βέλτιστες πρακτικές επικοινωνίας με την κοινότητά σας. Όταν ενημερώνετε τους επισκέπτες σας για τους τοπικούς κανόνες και τα έθιμα, βοηθάτε στη δημιουργία μιας εξαιρετικής εμπειρίας για όλους.

  Κανόνες κτιρίου

  Αν το κτίριό σας έχει κοινόχρηστους χώρους ή παροχές, ενημερώστε τους επισκέπτες για τους κανόνες αυτών των χώρων.

  Κανόνες σπιτιού

  Μπορείτε να συμπεριλάβετε τους κανόνες του σπιτιού σας στην ενότητα Πρόσθετες σημειώσεις των Στοιχείων καταχώρησης στον λογαριασμό σας στην Airbnb. Οι επισκέπτες συνήθως το εκτιμούν όταν μοιράζεστε μαζί τους τις προσδοκίες σας εκ των προτέρων.

  Γείτονες

  Συνήθως, είναι καλή ιδέα να ενημερώσετε τους γείτονές σας αν σκοπεύετε να φιλοξενήσετε επισκέπτες. Έτσι, έχουν την ευκαιρία να σας ενημερώσουν για ανησυχίες ή προβληματισμούς που μπορεί να έχουν.

  Θόρυβος

  Οι επισκέπτες κάνουν κράτηση μέσω της Airbnb για πολλούς λόγους, όπως για διακοπές και γιορτές. Ενημερώστε εγκαίρως τους επισκέπτες σας για το πώς ο θόρυβος επηρεάζει τους γείτονες ώστε να έχουν μια εμπειρία χωρίς προβλήματα.

  Αν ανησυχείτε ότι θα προκαλέσετε αναστάτωση στην κοινότητά σας, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να συμβάλετε στη μείωση του υπερβολικού θορύβου:

  • Εφαρμογή πολιτικής για ώρες κοινής ησυχίας
  • Απαγόρευση κατοικίδιων
  • Υπόδειξη ότι η καταχώρησή σας δεν είναι κατάλληλη για παιδιά ή βρέφη
  • Απαγόρευση πάρτι και πρόσκλησης επιπρόσθετων, μη καταχωρημένων επισκεπτών

  Στάθμευση

  Κοινοποιήστε στους επισκέπτες τους κανόνες στάθμευσης που μπορεί να ισχύουν για το κτίριο ή τη γειτονιά σας. Παραδείγματα πιθανών κανόνων στάθμευσης:

  • Παρκάρετε μόνο σε καθορισμένο χώρο
  • Μην παρκάρετε στη δυτική πλευρά του δρόμου τις Τρίτες και τις Πέμπτες λόγω καθαρισμού του δρόμου
  • Η στάθμευση στον δρόμο είναι διαθέσιμη μόνο από τις 7 μ.μ. έως τις 7 π.μ.

  Κατοικίδια

  Αρχικά, ελέγξτε τους κανόνες ενοικίασης ή τους κανόνες κτιρίου για να βεβαιωθείτε ότι επιτρέπονται τα κατοικίδια. Αν επιτρέψετε στους επισκέπτες να φέρουν κατοικίδια, θα εκτιμήσουν πληροφορίες σχετικά με χώρους άσκησης για το κατοικίδιό τους ή διάθεσης των απορριμάτων τους. Δώστε τους εναλλακτική, όπως τον αριθμό ενός κοντινού ξενοδοχείου για κατοικίδια ζώα, σε περίπτωση που το κατοικίδιο ενοχλήσει τους γείτονές σας.

  Ιδιωτικότητα

  Να σέβεστε πάντα την ιδιωτικότητα των επισκεπτών σας. Οι κανόνες μας σχετικά με τις συσκευές παρακολούθησης αναφέρουν με σαφήνεια τι αναμένουμε από τους οικοδεσπότες μας, αλλά ορισμένες περιοχές έχουν επιπλέον νόμους και κανονισμούς που θα πρέπει να γνωρίζετε.

  Κάπνισμα

  Αν δεν επιτρέπετε το κάπνισμα, προτείνουμε να τοποθετήσετε σήματα υπενθύμισης για τους επισκέπτες. Αν επιτρέπετε το κάπνισμα, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τασάκια σε καθορισμένα σημεία.

  Επιστροφή στην κορυφή

  Ασφάλιση

  Συνεννοηθείτε με τον ασφαλιστικό αντιπρόσωπο ή φορέα σας για να καθορίσετε τις υποχρεώσεις, τους περιορισμούς και την κάλυψη που απαιτούνται στην περίπτωσή σας.

  Εγγύηση Οικοδεσπότη και Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη

  Η Εγγύηση Οικοδεσπότη και η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη της Airbnb σας παρέχουν βασική κάλυψη για τις ζημιές που αναφέρονται. Ωστόσο, δεν αντικαθιστούν την ασφάλεια ιδιοκτήτη, την ασφάλεια ενοικιαστή ή την επαρκή κάλυψη αστικής ευθύνης. Ίσως χρειαστεί να ικανοποιήσετε και άλλες απαιτήσεις ασφάλισης.

  Εγγύηση οικοδεσπότη

  Η Airbnb σάς προσφέρει εγγύηση οικοδεσπότη και ασφάλεια προστασίας υποδοχής. Λάβετε υπόψη ότι αυτές οι εγγυήσεις δεν αντικαθιστούν την ασφάλιση ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή ή την επαρκή κάλυψη αστικής ευθύνης. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας πράκτορα για να βεβαιωθείτε ότι αυτές οι ασφάλειες υπάρχουν στην περιοχή σας.

  Ευθύνη και βασική κάλυψη

  Ελέγξτε το συμβόλαιό σας ως ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή με τον ασφαλιστικό πράκτορα ή φορέα σας για να βεβαιωθείτε ότι η καταχώρησή σας έχει επαρκή κάλυψη αστικής ευθύνης και προστασία ιδιοκτησίας.

  Επιστροφή στην κορυφή

  Άλλες πληροφορίες για τη φιλοξενία

  Δείτε τις συχνές ερωτήσεις για τη φιλοξενία για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη φιλοξενία στην Airbnb.

  Επιστροφή στην κορυφή

  Να έχετε υπόψη σας ότι η Airbnb δεν ελέγχει τη συμπεριφορά των οικοδεσποτών και δεν φέρει ευθύνη. Αν οι οικοδεσπότες δεν καταφέρουν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, ενδέχεται να αναστείλουμε τη δραστηριότητά τους ή να τους αφαιρέσουμε από τον ιστότοπο της Airbnb. Η Airbnb δεν είναι υπεύθυνη για την αξιοπιστία ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε τυχόν συνδέσμους που οδηγούν σε ιστότοπους τρίτων μερών (συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων προς ιστότοπους που εμπεριέχουν νόμους και κανονισμούς).

  Λάβατε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;