Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Κανόνες
Οικοδεσπότης

Υπεύθυνη φιλοξενία στην Ελλάδα

Γίνετε μέλος της τοπικής ομάδας οικοδεσποτών: Θέλετε να δικτυωθείτε με οικοδεσπότες στην περιοχή σας και να ανταλλάξετε συμβουλές και ιδέες; Μπορείτε πολύ εύκολα να βρείτε την επίσημη ομάδα οικοδεσποτών της κοινότητάς σας στο Facebook:

Μπορείτε να διαβάσετε αυτό το άρθρο στα Ελληνικά και τα Αγγλικά.

Ετοιμάσαμε αυτό το άρθρο για να βοηθήσουμε τους οικοδεσπότες στην Airbnb να εξοικειωθούν με τις ευθύνες της φιλοξενίας και να παρουσιάσουμε μια γενική επισκόπηση των διαφόρων νόμων, κανονισμών και βέλτιστων πρακτικών που μπορεί να τους επηρεάσουν. Πρέπει να ακολουθείτε τις κατευθυντήριες γραμμές μας, όπως τα Πρότυπα φιλοξενίας μας, και να βεβαιώνεστε ότι τηρείτε τους νόμους και τους λοιπούς κανονισμούς που ισχύουν για τη δική σας περίπτωση και την περιοχή σας.

Σας συνιστούμε να κάνετε και εσείς έρευνα, καθώς αυτό το άρθρο δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις και δεν σας παρέχει νομικές ή φορολογικές συμβουλές. Επίσης, δεν ενημερώνουμε αυτό το άρθρο σε πραγματικό χρόνο, επομένως θα πρέπει να ελέγξετε κάθε πηγή για να βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που σας παρέχουμε δεν έχουν αλλάξει πρόσφατα.

Πίνακας περιεχομένων

Υγεία και καθαριότητα

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που ισχύουν σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με το πρωτόκολλο αυστηρού καθαρισμού της Airbnb στις γενικές πληροφορίες σχετικά με τη φιλοξενία σε χώρους διαμονής.

Πρωτόκολλα και κανονισμοί καθαρισμού

Ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, ενδέχεται να χρειαστεί να ακολουθήσετε ορισμένους κανόνες καθαρισμού, απολύμανσης και υγιεινής όταν καταχωρήσετε την ιδιοκτησία σας στην Ελλάδα.

Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει δημοσιεύσει οδηγίες για την επαναλειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσετε όταν καταχωρήσετε την ιδιοκτησία σας στην Ελλάδα.

Εθνική φορολογία

Η φορολογία είναι πολύπλοκο ζήτημα. Οι φορολογικές σας υποχρεώσεις μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με συγκεκριμένες περιστάσεις, γι' αυτό σας συνιστούμε να διερευνήσετε τις υποχρεώσεις σας ή να συμβουλευτείτε επαγγελματία φοροτεχνικό για να λάβετε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες.

Γενικά, τα χρήματα που κερδίζετε ως οικοδεσπότης στην Airbnb θεωρούνται φορολογητέο εισόδημα, το οποίο μπορεί να υπόκειται σε διαφορετικούς φόρους, όπως φόρο μισθώματος, φόρο εισοδήματος ή ΦΠΑ.

Τα φορολογικά έντυπα για την Ελλάδα πρέπει να καταβάλλονται έως τις 30 Ιουνίου κάθε φορολογικού έτους. Επικοινωνήστε με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών για να μάθετε αν χρειάζεται να δηλώσετε το ποσό που κερδίζετε από τη φιλοξενία, το οποίο μπορείτε να βρείτε στη σύνοψη εσόδων οικοδεσπότη. Είναι επίσης καλή ιδέα να μάθετε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για άλλες εκπτώσεις φόρου, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις και επιδόματα.

DAC7 - Κοινοποίηση δεδομένων στην ΕΕ

Η οδηγία DAC7 παραπέμπει στην Οδηγία 2021/514 του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία απαιτεί από τις ηλεκτρονικές εταιρείες, όπως την Airbnb, να συλλέγουν και να δηλώνουν τα στοιχεία φορολογουμένων για συγκεκριμένους χρήστες της πλατφόρμας, οι οποίοι κερδίζουν εισόδημα από την πλατφόρμα της Airbnb. Εάν έχετε μια καταχώρηση για μια ιδιοκτησία που βρίσκεται σε ένα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ ή είστε κάτοικος ενός κράτους μέλους της ΕΕ, η οδηγία DAC7 σάς επηρεάζει.

Για τους σκοπούς της οδηγίας DAC7, ένα άτομο θεωρείται "κάτοικος" μιας χώρας στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία του, καθώς και οποιασδήποτε άλλης χώρας στην οποία έχει αποκτήσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

Ανατρέξτε στη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς η Airbnb κοινοποιεί φορολογικά στοιχεία.

Δωρεάν φορολογικός οδηγός

Θέλουμε να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τις φορολογικές υποχρεώσεις σας ως οικοδεσπότη στην Airbnb. Γι' αυτό, συνεργαζόμαστε με μια ανεξάρτητη τρίτη λογιστική εταιρεία, για να σας προσφέρουμε έναν δωρεάν φορολογικό οδηγό (διαθέσιμος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά) που περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για τη φορολογία στην Ελλάδα.

Κοινοποίηση δεδομένων για φορολογικούς σκοπούς

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Νόμου 4646/2019, που επικυρώθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2019, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μπορεί να ζητήσει από τις διαδικτυακές πλατφόρμες πληροφορίες σχετικά με άτομα που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, από τις οποίες προκύπτουν φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα.

Ποια συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία πρέπει να κοινοποιεί η Airbnb στην ΑΑΔΕ σύμφωνα με το άρθρο 29;

Η Airbnb θα κοινοποιεί τα ακόλουθα δεδομένα, στον βαθμό που είναι διαθέσιμα:

 • Αριθμός μητρώου ακινήτου
 • Αριθμός φορολογικού μητρώου
 • Στοιχεία ταυτοποίησης οικοδεσπότη: ονοματεπώνυμο, αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης
 • Διεύθυνση email
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Στοιχεία ταυτοποίησης ακινήτου: διεύθυνση URL, πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, τύπος ακινήτου
 • Στοιχεία εισοδήματος: ακαθάριστο εισόδημα που αποκτήθηκε το προηγούμενο έτος για κάθε καταχώρηση, τρόποι πληρωμής, λογαριασμός πληρωμής και πάροχος πληρωμής.

Πώς θα χρησιμοποιούνται τα στοιχεία μου από την ΑΑΔΕ;

Οι φορολογικές αρχές της ΕΕ και του ΕΟΧ υπόκεινται σε αυστηρή νομοθεσία περί απορρήτου και συνήθως έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν και να κοινοποιούν τα δεδομένα αυτά μόνο για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στην τοπική νομοθεσία. Οι αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνουν συνήθως την εκτίμηση και την επιβολή φορολογίας, την ανάκτηση μη καταβληθέντων φόρων, την επιβολή νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη διασφάλιση ότι το κρατικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης γνωρίζει τα έσοδα των φορολογουμένων.

Πόσο συχνά θα αναφέρονται τα στοιχεία μου στις φορολογικές αρχές;

Η έκθεση πρέπει να υποβάλλεται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους.

Δεν είμαι ο ιδιοκτήτης της καταχώρησης. Ισχύουν αυτές οι πληροφορίες στην περίπτωσή μου;

Ναι. Η υποχρέωση κοινοποίησης δεδομένων αφορά τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους διαχειριστές της ιδιοκτησίας της σχετικής καταχώρησης.

Τι γίνεται αν δεν έχω αριθμό φορολογικού μητρώου ή αριθμό μητρώου ΦΠΑ;

Εάν λαμβάνετε έσοδα από την εκμίσθωση ιδιοκτησιών που βρίσκονται στην Ελλάδα, σημαίνει ότι έχετε υποχρέωση καταβολής φόρου στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια, δικαιούστε να λάβετε τον εν λόγω αριθμό φορολογικού μητρώου από την ΑΑΔΕ. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου σας αναγράφεται σε φορολογικά έγγραφα όπως το "Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας" ή την "Κατάσταση επιστροφής φόρου".

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ελληνικό ΑΦΜ στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).

Αν δεν επιβεβαίωσα τα φορολογικά στοιχεία μου στην καταχώρηση και το προφίλ μου, θα κοινοποιήσει η Airbnb τα δεδομένα μου; Ποια προσωπικά δεδομένα θα κοινοποιήσει η Airbnb;

Θα κοινοποιήσουμε στην ΑΑΔΕ τις τρέχουσες πληροφορίες που έχουμε για εσάς και την καταχώρησή σας, όπως το ονοματεπώνυμό σας, την ημερομηνία έναρξης της κράτησης κ.λπ., εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες έχετε δηλώσει ότι εξαιρείστε από την ελληνική νομοθεσία που ισχύει για την καταχώρηση ή τις καταχωρήσεις σας.

Αν δεν επιβεβαιώσετε τα φορολογικά στοιχεία σας ή δεν προσθέσετε επιπλέον πληροφορίες στο προφίλ ή στην καταχώρησή σας, η Airbnb θα κοινοποιήσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο προφίλ και στην καταχώρησή σας ως έχουν.

Αν υποβάλω αίτημα για διαγραφή του λογαριασμού μου στην Airbnb τώρα, θα κοινοποιηθούν οι πληροφορίες μου;

Ναι. Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα διαγραφής, αλλά θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι δεν θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που υποχρεούμαστε να αναφέρουμε στις ελληνικές φορολογικές αρχές μέχρι να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις βάσει του άρθρου 29.

Η οδηγία DAC7 παραπέμπει στην Οδηγία 2021/514 του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία απαιτεί από τις ηλεκτρονικές εταιρείες, όπως την Airbnb, να συλλέγουν και να δηλώνουν τα στοιχεία φορολογουμένων για συγκεκριμένους χρήστες της πλατφόρμας, οι οποίοι κερδίζουν εισόδημα από την πλατφόρμα της Airbnb. Εάν έχετε μια καταχώρηση για μια ιδιοκτησία που βρίσκεται σε ένα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ ή είστε κάτοικος ενός κράτους μέλους της ΕΕ, η οδηγία DAC7 σάς επηρεάζει.

Για τους σκοπούς της οδηγίας DAC7, ένα άτομο θεωρείται "κάτοικος" μιας χώρας στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία του, καθώς και οποιασδήποτε άλλης χώρας στην οποία έχει αποκτήσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

Ανατρέξτε στη σελίδα των Συχνών Ερωτήσεων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς κοινοποιεί φορολογικά στοιχεία η Airbnb.

Επιστροφή στην κορυφή

Κανονισμοί και άδειες

Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι σας επιτρέπεται να φιλοξενείτε επισκέπτες στην ιδιοκτησία σας. Οι συμβάσεις, οι νόμοι και οι κοινοτικοί κανόνες αποτελούν παραδείγματα αυτών των περιορισμών. Επικοινωνήστε με δικηγόρο ή μια τοπική αρχή για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους κανονισμούς, τους περιορισμούς και τις υποχρεώσεις που αφορούν ειδικά την περίπτωσή σας.

Οι παρακάτω πληροφορίες δεν είναι νομικές συμβουλές, αλλά μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να κατανοήσετε καλύτερα τους κανονισμούς και τις άδειες που ισχύουν για οικοδεσπότες.

Ποια είναι η ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα σχετικά με τα καταλύματα βραχυπρόθεσμης ενοικίασης;

Η Ελλάδα εφάρμοσε κανονισμούς για τα καταλύματα βραχυπρόθεσμης ενοικίασης που μισθώνονται στο πλαίσιο μιας πλατφόρμας οικονομίας διαμοιρασμού βάσει του άρθρου 111 του Νόμου 4446/2016 και των εκτελεστικών πράξεών του. Η ελληνική νομοθεσία ορίζει ως βραχυπρόθεσμη την ενοικίαση ακινήτου που συνάπτεται μέσω ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια μικρότερη του ενός έτους, όπου δεν προσφέρονται άλλες υπηρεσίες εκτός από επιπλωμένο κατάλυμα και κλινοσκεπάσματα.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ως ακίνητο ορίζονται ένα διαμέρισμα, ένα σπίτι ή οποιαδήποτε άλλη μορφή κτιρίου με δομική και λειτουργική αυτονομία, καθώς και δωμάτια σε διαμερίσματα ή μονοκατοικίες.

Κάθε πρόσωπο, είτε είναι ιδιώτης είτε εταιρεία, που διαχειρίζεται ακίνητο που χρησιμοποιείται για σκοπούς βραχυπρόθεσμης ενοικίασης ορίζεται από τον νόμο ως διαχειριστής ακινήτου βραχυπρόθεσμης ενοικίασης και μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, ο υπεκμισθωτής, ο επικαρπωτής ή ακόμη και τρίτος.

Δήλωση ακινήτων για βραχυπρόθεσμη ενοικίαση

Για να μπορέσετε να ενοικιάσετε το κατάλυμά σας σε επισκέπτες που καταβάλλουν αντίτιμο, πρέπει να δηλώσετε το ακίνητό σας στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής που τηρείται από την ΑΑΔΕ και να αποκτήσετε έναν αριθμό μητρώου ("AMA") που θα γνωστοποιήσετε με εμφανή και σαφή τρόπο στη σχετική καταχώρηση. Μην ξεχάσετε επίσης να υποβάλετε τη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής μέχρι τις 20 κάθε μήνα μετά την αναχώρηση του επισκέπτη. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην αίτηση για να δηλώσετε το ακίνητό σας και να υποβάλετε τη δήλωσή σας εδώ.

Εάν υπάρχει συνοικοδεσπότης ή συνιδιοκτήτης που υπόκειται σε πρόσθετους κανόνες και υποχρεώσεις, προτείνουμε να επικοινωνήσετε με δημοτικό ή φορολογικό σύμβουλο της περιοχής σας για περαιτέρω καθοδήγηση.

Τι ισχύει αν καταχωρήσω ξενοδοχείο, bed & breakfast ή άλλο τουριστικό κατάλυμα με άδεια;

Για τα τουριστικά καταλύματα ισχύει ξεχωριστό νομικό καθεστώς (άρθρα 1 έως 74 του νόμου 4276/2014 και άρθρο 46 του νόμου 4179/2013 και νόμος 4442/2016) και δεν υπόκεινται στις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για τα καταλύματα βραχυπρόθεσμης ενοικίασης στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού. Αν διαθέτετε τουριστικό κατάλυμα, δεν απαιτείται να εγγραφείτε στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής, αλλά θα πρέπει να αποκτήσετε ένα ειδικό σήμα λειτουργίας (ΕΣΛ/ΜΑΓ), το οποίο θα πρέπει να εμφανίζεται με σαφή και εμφανή τρόπο στη σχετική καταχώρηση.

Πού πρέπει να συμπεριλάβω τον αριθμό μητρώου ακινήτου μου (ΑΜΑ, ΕΣΛ ή ΜΑΓ);

Η Airbnb υπέγραψε συμφωνία με την ΑΑΔΕ με στόχο τη θέσπιση μιας απλής, διαφανούς και αποτελεσματικής διαδικασίας συμμόρφωσης για το σύστημα εγγραφής στην Ελλάδα. Από την 1η Ιουνίου 2021, κάθε νέα καταχώρηση που δημοσιεύεται στην Airbnb θα πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό μητρώου ακινήτου (ΑΜΑ, ΕΣΛ ή ΜΑΓ) στο υποχρεωτικό ειδικό πεδίο της Airbnb ή, εναλλακτικά, να επιβεβαιώνεται η απαλλαγή της.

Πώς ξέρω αν η καταχώρησή μου απαλλάσσεται;

Η καταχώρησή σας μπορεί να απαλλάσσεται για δύο λόγους:

 • Απαλλάσσεστε από την υποχρέωση απόκτησης αριθμού μητρώου ακινήτου (ΑΜΑ) σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για τα καταλύματα βραχυπρόθεσμης ενοικίασης, για παράδειγμα επειδή είστε δημόσιος φορέας ή η καταχώρησή σας είναι μοναστήρι στο Άγιο Όρος.
 • Η καταχώρησή σας δεν εμπίπτει στην κατηγορία του ακινήτου, για παράδειγμα επειδή είναι σκάφος, σκηνή, τροχόσπιτο ή άλλη προσωρινή κατασκευή.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, προτείνουμε να επικοινωνήσετε με δημοτικό ή φορολογικό σύμβουλο στην περιοχή σας για περαιτέρω καθοδήγηση.

Συμβατικές συμφωνίες και άδειες

Μερικές φορές τα μισθωτήρια συμβόλαια, οι συμβάσεις, οι πολεοδομικοί και κοινοτικοί κανονισμοί ορίζουν περιορισμούς για την υπεκμίσθωση ή τη φιλοξενία. Ελέγξτε τυχόν συμβάσεις που έχετε υπογράψει ή επικοινωνήστε με τον εκμισθωτή, το δημοτικό συμβούλιο ή άλλη αρχή.

Ενδέχεται να μπορείτε να προσθέσετε ένα προσάρτημα στο μισθωτήριο ή το συμβόλαιό σας, που μπορεί να παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τους προβληματισμούς, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις όλων των μερών.

Περιορισμοί από ενυπόθηκα δάνεια

Εάν η ιδιοκτησία σας είναι υποθηκευμένη (ή υπάρχει οποιαδήποτε μορφή δανείου), επικοινωνήστε με τον δανειστή για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με την υπεκμίσθωση ή τη φιλοξενία.

Περιορισμοί επιδοτούμενης στέγασης

Για την επιδοτούμενη στέγαση συνήθως ισχύουν κανόνες που απαγορεύουν την υπεκμίσθωση χωρίς άδεια. Επικοινωνήστε με την αρχή ή την ένωση στέγασης αν ζείτε σε κοινότητα επιδοτούμενων κατοικιών και ενδιαφέρεστε να γίνετε οικοδεσπότης.

Συγκάτοικοι

Αν έχετε συγκατοίκους, μια καλή ιδέα είναι να συνάψετε μια επίσημη συμφωνία μαζί τους, προκειμένου να καθορίσετε τις προσδοκίες σας. Στις συμφωνίες μεταξύ συγκατοίκων μπορεί να αναφέρονται στοιχεία όπως πόσο συχνά σκοπεύετε να φιλοξενείτε επισκέπτες, πρότυπα καλής συμπεριφοράς για επισκέπτες, αν θα μοιράζεστε τα έσοδά σας και άλλα.

Νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, όταν προσφέρετε εμπορικά αγαθά ή υπηρεσίες διαδικτυακά, έχετε την υποχρέωση να παρέχετε στους πελάτες σας συγκεκριμένες πληροφορίες. Όταν φιλοξενείτε επισκέπτες μέσω της Airbnb, θεωρείται ότι παρέχετε μια υπηρεσία. Διαθέτουμε πληροφορίες και εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να αποφασίσετε αν θα πρέπει να θεωρείστε επαγγελματίας στον τομέα της φιλοξενίας και να κατανοήσετε την ευθύνη σας για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατάχρηση

Θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα αν ενημερωθούμε για πιθανή κατάχρηση. Έχουμε οδηγίες για να βοηθήσουμε τις τοπικές αρχές να αναφέρουν την κατάχρηση στέγασης.

Επιστροφή στην κορυφή

Ασφάλεια

Νοιαζόμαστε για την ασφάλεια των οικοδεσποτών και των επισκεπτών τους. Μπορείτε να συμβάλετε στην ηρεμία των επισκεπτών σας με μερικές απλές προετοιμασίες, όπως παρέχοντας οδηγίες έκτακτης ανάγκης και σημειώνοντας πιθανούς κινδύνους.

Στοιχεία επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης

Συμπεριλάβετε μια λίστα επαφών με τους ακόλουθους αριθμούς τηλεφώνου:

 • Τοπικοί αριθμοί έκτακτης ανάγκης
 • Ο αριθμός για το πλησιέστερο νοσοκομείο
 • Ο αριθμός επικοινωνίας σας
 • Ένας αριθμός για μια εφεδρική επαφή (σε περίπτωση που οι επισκέπτες δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας)

Καλό είναι επίσης να βεβαιωθείτε ότι οι επισκέπτες γνωρίζουν τον καλύτερο τρόπο για να επικοινωνήσουν μαζί σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τους επισκέπτες χρησιμοποιώντας τα μηνύματα στην Airbnb ως μια ασφαλή εναλλακτική.

Ιατρικός εξοπλισμός

Προμηθευτείτε ένα κουτί πρώτων βοηθειών και πείτε στους επισκέπτες σας πού βρίσκεται. Πρέπει να το ελέγχετε τακτικά, ώστε να μπορείτε να συμπληρώνετε τα προϊόντα, όταν εξαντλούνται.

Αντιπυρική προστασία

Αν έχετε συσκευές αερίου, ακολουθήστε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας της εγκατάστασης αερίου και βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε έναν λειτουργικό ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα. Παρέχετε πυροσβεστήρα και μην ξεχνάτε να τον συντηρείτε τακτικά.

Έξοδοι

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επισημάνει με σαφή τρόπο τις οδούς διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αναρτήστε έναν χάρτη με τη διαδρομή, για να μπορούν να τη βρουν εύκολα οι επισκέπτες.

Πρόληψη κινδύνων

Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανών κινδύνων:

 • Ελέγξτε το κατάλυμά σας για να εντοπίσετε τυχόν σημεία στα οποία μπορεί να σκοντάψουν ή να πέσουν οι επισκέπτες
 • Απομακρύνετε τους κινδύνους που εντοπίζετε ή επισημάνετέ τους με σαφήνεια
 • Επιδιορθώστε τυχόν γυμνά καλώδια
 • Βεβαιωθείτε ότι οι σκάλες είναι ασφαλείς και διαθέτουν κάγκελα
 • Αφαιρέστε ή κλειδώστε τυχόν αντικείμενα που μπορεί να είναι επικίνδυνα για τους επισκέπτες σας

Παιδική ασφάλεια

Ορισμένοι επισκέπτες ταξιδεύουν με παιδιά και πρέπει να μπορούν να κατανοήσουν αν το κατάλυμά σας ενδείκνυται για αυτά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενότητα Πρόσθετες σημειώσεις των Στοιχείων καταχώρησης στον λογαριασμό σας στην Airbnb, για να υποδείξετε πιθανούς κινδύνους ή να αναφέρετε ότι το κατάλυμά σας δεν είναι κατάλληλο για παιδιά και βρέφη.

Έλεγχος θερμοκρασίας

Οικιακές συσκευές, όπως οι καυστήρες και τα κλιματιστικά, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την άνεση των επισκεπτών σας κατά τη διάρκεια της διαμονής τους. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι οι επισκέπτες σας θα έχουν μια άνετη διαμονή:

 • Βεβαιωθείτε ότι το κατάλυμά σας αερίζεται σωστά
 • Παρέχετε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς χρήσης του συστήματος θέρμανσης και του κλιματισμού
 • Ελέγξτε ότι ο θερμοστάτης λειτουργεί σωστά και βεβαιωθείτε ότι οι επισκέπτες γνωρίζουν πού βρίσκεται
 • Συντηρείτε τακτικά τις συσκευές

Όρια πληρότητας

Καθορίστε ασφαλή όρια πληρότητας. Ενδέχεται να υπάρχουν οδηγίες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Επιστροφή στην κορυφή

Σεβασμός προς την κοινότητα

Ως υπεύθυνος οικοδεσπότης, θα πρέπει να βοηθήσετε τους επισκέπτες σας να κατανοήσουν τυχόν βέλτιστες πρακτικές για την επικοινωνία με την κοινότητά σας. Όταν ενημερώνετε τους επισκέπτες σας για τους τοπικούς κανόνες και συνήθειες, συμβάλλετε στη δημιουργία μιας εξαιρετικής εμπειρίας για όλους.

Κανόνες κτιρίου

Αν το κτίριό σας έχει κοινόχρηστους χώρους ή παροχές, ενημερώστε τους επισκέπτες για τους κανόνες που ισχύουν για αυτούς τους χώρους.

Κανόνες σπιτιού

Μπορείτε να συμπεριλάβετε τους κανόνες σπιτιού σας στην ενότητα Πρόσθετες σημειώσεις, από τα Στοιχεία καταχώρησης στον λογαριασμό σας στην Airbnb. Οι επισκέπτες συνήθως το εκτιμούν όταν μοιράζεστε τις προσδοκίες σας μαζί τους εκ των προτέρων.

Γείτονες

Συνήθως, μια καλή ιδέα είναι να ενημερώνετε τους γείτονές σας αν σκοπεύετε να φιλοξενήσετε επισκέπτες. Έτσι, τους δίνετε την ευκαιρία να σας ενημερώσουν σε περίπτωση που έχουν ανησυχίες ή προβληματισμούς.

Θόρυβος

Οι επισκέπτες κάνουν κράτηση μέσω της Airbnb για πολλούς λόγους, όπως για να κάνουν διακοπές και να γιορτάσουν συγκεκριμένες περιστάσεις. Ενημερώστε εγκαίρως τους επισκέπτες σας για τον τρόπο με τον οποίο ο θόρυβος επηρεάζει τους γείτονες για μια πιο ομαλή εμπειρία.

Αν ανησυχείτε ότι θα προκληθεί αναστάτωση στην κοινότητά σας, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να συμβάλετε στη μείωση του υπερβολικού θορύβου:

 • Εφαρμόστε μια πολιτική για ώρες κοινής ησυχίας
 • Απαγορεύστε τα κατοικίδια
 • Αναφέρετε ότι ο χώρος σας δεν είναι κατάλληλος για παιδιά ή βρέφη
 • Απαγορεύστε τα πάρτι και πρόσθετους επισκέπτες που δεν περιλαμβάνονται στην κράτηση

Στάθμευση

Ενημερώστε τους επισκέπτες για τυχόν κανόνες στάθμευσης που ισχύουν στο κτίριο και τη γειτονιά σας. Παραδείγματα πιθανών κανόνων στάθμευσης:

 • Παρκάρετε μόνο σε καθορισμένο χώρο
 • Μην παρκάρετε στη δυτική πλευρά του δρόμου τις Τρίτες και τις Πέμπτες λόγω καθαρισμού του δρόμου
 • Η στάθμευση στον δρόμο είναι διαθέσιμη μόνο από τις 7 μ.μ. έως τις 7 π.μ.

Κατοικίδια

Αρχικά, ελέγξτε τους κανόνες ενοικίασης ή του κτιρίου για να βεβαιωθείτε ότι δεν ισχύουν περιορισμοί ως προς τα κατοικίδια. Αν επιτρέψετε στους επισκέπτες να ταξιδέψουν με κατοικίδιο, θα εκτιμήσουν πληροφορίες σχετικά με χώρους άσκησης για το κατοικίδιό τους ή για τη διάθεση των απορριμμάτων τους. Μοιραστείτε με τους επισκέπτες σας ένα εφεδρικό σχέδιο, όπως τον αριθμό ενός κοντινού ξενοδοχείου κατοικίδιων, σε περίπτωση που το κατοικίδιο του επισκέπτη ενοχλήσει τους γείτονες.

Ιδιωτικότητα

Να σέβεστε πάντα την ιδιωτικότητα των επισκεπτών σας. Οι κανόνες μας σχετικά με τις συσκευές παρακολούθησης αναφέρουν με σαφήνεια τις προσδοκίες μας από τους οικοδεσπότες, αλλά σε ορισμένες περιοχές ισχύουν πρόσθετοι νόμοι και κανονισμοί που θα πρέπει να γνωρίζετε.

Κάπνισμα

Αν δεν επιτρέπετε το κάπνισμα, προτείνουμε να τοποθετήσετε σήματα που το υπενθυμίζουν στους επισκέπτες. Αν επιτρέπετε το κάπνισμα, φροντίστε να έχετε σταχτοδοχεία σε καθορισμένους χώρους.

Επιστροφή στην κορυφή

Ασφάλιση

Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας πράκτορα ή φορέα για να καθορίσετε τι είδους υποχρεώσεις, όρια και κάλυψη απαιτούνται για τη δική σας κατάσταση.

Προστασία από ζημιές για οικοδεσπότες και Ασφάλιση αστικής ευθύνης για οικοδεσπότες

Το AirCover για οικοδεσπότες περιλαμβάνει την Προστασία από ζημιές για οικοδεσπότες και την Ασφάλιση αστικής ευθύνης για οικοδεσπότες, οι οποίες σας παρέχουν βασική κάλυψη για τις αναγραφόμενες ζημιές και ευθύνες. Ωστόσο, δεν αντικαθιστούν την ασφάλιση ιδιοκτήτη, ενοικιαστή ή την επαρκή κάλυψη αστικής ευθύνης. Μπορεί να χρειάζεται να πληροίτε και άλλες απαιτήσεις ασφάλισης.

Ενθαρρύνουμε όλους τους οικοδεσπότες να ελέγχουν και να κατανοούν τους όρους του ασφαλιστήριου συμβολαίου τους. Δεν καλύπτουν όλα τα ασφαλιστικά προγράμματα τις ζημιές ή τις απώλειες σε μια ιδιοκτησία που προκαλούνται από έναν επισκέπτη που κάνει κράτηση στο κατάλυμά σας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το AirCover για οικοδεσπότες.

Αστική ευθύνη και βασική κάλυψη

Εξετάστε το ασφαλιστήριο ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή σας με τον ασφαλιστικό πράκτορα ή φορέα σας, για να βεβαιωθείτε ότι η καταχώρησή σας διαθέτει επαρκή κάλυψη αστικής ευθύνης και προστασία ιδιοκτησίας.

Επιστροφή στην κορυφή

Άλλες πληροφορίες για οικοδεσπότες

Διαβάστε τις συχνές ερωτήσεις για τη φιλοξενία για να μάθετε περισσότερα για τη φιλοξενία στην Airbnb.

Επιστροφή στην κορυφή

Λάβετε υπόψη ότι η Airbnb δεν ελέγχει τη συμπεριφορά των οικοδεσποτών και αποποιείται κάθε ευθύνη. Αν οι οικοδεσπότες δεν καταφέρουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ενδέχεται να αναστείλουμε τη δραστηριότητά τους ή να διαγράψουμε τους λογαριασμούς τους από τον ιστότοπο της Airbnb. Η Airbnb δεν είναι υπεύθυνη για την αξιοπιστία ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε τυχόν συνδέσμους που οδηγούν σε ιστότοπους τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων προς ιστότοπους που εμπεριέχουν νόμους και κανονισμούς).

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;

Σχετικό περιεχόμενο

Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή