Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Νομικοί όροι

Πώς να προσδιορίσετε τον τρόπο που φιλοξενείτε επισκέπτες στην Airbnb

Για λόγους συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, η Airbnb υποχρεούται να ζητά από τους οικοδεσπότες να δηλώσουν ότι δραστηριοποιούνται είτε ως επαγγελματίες είτε ως ιδιώτες. Το καθεστώς σας θα εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης και στην καταχώρησή σας σε επισκέπτες που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Αυτές οι πληροφορίες μάς βοηθούν επίσης να σας παρέχουμε τις κατάλληλες λειτουργίες για το πώς να φιλοξενείτε επισκέπτες.

Πώς να καθορίσετε το καθεστώς σας ως επαγγελματία ή ιδιώτη οικοδεσπότη

 • Επαγγελματίας οικοδεσπότης: Συνήθως, επαγγελματίες θεωρούνται τα άτομα που έχουν ως βασική πηγή εισοδήματος ή κύριο επάγγελμα τη φιλοξενία επισκεπτών μέσω της Airbnb ή μετέχουν σε αναγνωρισμένη επιχείρηση, όπως ένα μπουτίκ ξενοδοχείο ή μια εταιρεία διαχείρισης ιδιοκτησιών. Αν προσφέρετε καταλύματα ως εταιρεία ή ατομική επιχείρηση εκτός διαδικτύου, τότε οι υπηρεσίες φιλοξενίας που παρέχετε μέσω της Airbnb θα συνιστούν πιθανότατα και επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης, συνήθως δραστηριοποιείστε ως επαγγελματίας, αν φιλοξενείτε τακτικά επισκέπτες στην Airbnb για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με σκοπό το κέρδος. Ο αριθμός των καταλυμάτων ή/και των εμπειριών που προσφέρετε στην Airbnb και ο αριθμός και η συχνότητα των κρατήσεων που λαμβάνετε μπορεί επίσης να αποτελούν ένδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας στην Airbnb. Αυτή η λίστα δεν είναι εξαντλητική και ενδέχεται να ληφθούν υπόψη κι άλλοι παράγοντες για να καθοριστεί ότι δραστηριοποιείστε ως επαγγελματίας οικοδεσπότης.
 • Ιδιώτης οικοδεσπότης: Συνήθως, ιδιώτες θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν ως κύριο επάγγελμα ή βασική πηγή εισοδήματος τη φιλοξενία μέσω της Airbnb (π.χ. όταν η φιλοξενία μέσω της Airbnb αποτελεί απλώς δευτερεύουσα δραστηριότητα ή το κατάλυμά σας καταχωρείται μόνο περιστασιακά στην Airbnb).

Σημείωση: Η Airbnb δεν έχει τη δυνατότητα ούτε την υποχρέωση να καθορίσει το καθεστώς δραστηριοποίησής σας ως οικοδεσπότη. Αν δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα το καθεστώς με το οποίο δραστηριοποιείστε ως οικοδεσπότης, προτείνουμε να απευθυνθείτε σε δικηγόρο ή νομικό σύμβουλο για βοήθεια.

Γιατί πρέπει να παρέχετε αυτές τις πληροφορίες

Για λόγους συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, η Airbnb πρέπει να εμφανίζει στους επισκέπτες που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) το καθεστώς με το οποίο δραστηριοποιείστε ως οικοδεσπότης στα αποτελέσματα αναζήτησης και στην καταχώρησή σας. Χρησιμοποιούμε επίσης αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχουμε τις κατάλληλες λειτουργίες για το πώς να φιλοξενείτε επισκέπτες.

Πώς να δηλώσετε το καθεστώς οικοδεσπότη σας

Ως οικοδεσπότης, θα σας ζητηθεί είτε κατά τη διαδικασία δημιουργίας της καταχώρησης είτε σε μεταγενέστερο στάδιο να δηλώσετε ότι είστε επαγγελματίας ή ιδιώτης οικοδεσπότης. Χρειάζεται να δηλώσετε το καθεστώς σας μόνο μία φορά. Αν οι συνθήκες αλλάξουν και πρέπει να ενημερώσετε το καθεστώς σας, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο καθεστώς οικοδεσπότη σας στα Στοιχεία λογαριασμού σας. Αν δεν μπορείτε να κάνετε περαιτέρω αλλαγές, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Κοινότητας.

Πρόσθετες απαιτήσεις για επαγγελματίες οικοδεσπότες

Οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν για επαγγελματίες οικοδεσπότες με τόπο κατοικίας ή επιχείρηση στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

Παροχή πληροφοριών σχετικά με την επιχείρησή σας

  Αν είστε επαγγελματίας οικοδεσπότης, η νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών απαιτεί να παρέχετε στους πιθανούς επισκέπτες ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή σας με σαφή και κατανοητό τρόπο πριν από την πραγματοποίηση μιας κράτησης. Σε αυτές τις πληροφορίες ανήκουν:

  • Η ταυτότητά σας, όπως η εμπορική σας επωνυμία
  • Η διεύθυνση της επιχείρησής σας (δεν αρκεί η ταχυδρομική θυρίδα)
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (όπως αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση email)
  • Αριθμός εμπορικού μητρώου (εφόσον υπάρχει)
  • Αριθμός μητρώου ΦΠΑ (εφόσον υπάρχει)
  • Εφόσον υπάρχουν, τα στοιχεία του αρμόδιου εμπορικού επιμελητηρίου
  • Εφόσον υπάρχουν, τα στοιχεία του καθεστώτος έγκρισης στο οποίο υπόκειστε, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος της σχετικής αρχής

  Σημείωση: Ανάλογα με την περίπτωσή σας, οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχετε μπορεί να διαφέρουν. Αν δεν γνωρίζετε με σιγουριά τις υποχρεώσεις σας ως επαγγελματία οικοδεσπότη, προτείνουμε να απευθυνθείτε σε δικηγόρο ή νομικό σύμβουλο για βοήθεια

  Μπορείτε να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της επιχείρησής σας (όπως περιγράφηκε παραπάνω) στην ενότητα με τα στοιχεία της επιχείρησης στον λογαριασμό σας στην Airbnb. Αφού προσθέσετε τα στοιχεία της επιχείρησής σας, θα εμφανιστούν αυτόματα σε όλες τις καταχωρήσεις σας. Με την προσθήκη ή την αφαίρεση των στοιχείων της επιχείρησης, δεν αλλάζει το καθεστώς σας ως επαγγελματία ή ιδιώτη οικοδεσπότη. Τα στοιχεία της επιχείρησής σας εμφανίζονται στη σελίδα της καταχώρησής σας μόνο αν ο οικοδεσπότης δεν είναι φυσικό πρόσωπο ή ιδιώτης.

  Παροχή πληροφοριών σχετικά με το κατάλυμα και τις τιμές σας

  Βεβαιωθείτε ότι περιγράφετε το κατάλυμα ή τις υπηρεσίες σας ολοκληρωμένα και με ακρίβεια. Μην παραλείψετε πληροφορίες που αφορούν τους επισκέπτες. Πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι η τιμή του καταλύματός σας περιλαμβάνει όλες τις υποχρεωτικές χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, όπως του ΦΠΑ.

  Οι επισκέπτες που κάνουν κρατήσεις σε καταλύματα στην Airbnb από επαγγελματίες οικοδεσπότες έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών;

   Σύμφωνα με το Άρθρο 16 (l) της Οδηγίας της ΕΕ για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών, οι συμβάσεις που σχετίζονται με την παροχή διαμονής για ταξιδιωτικούς λόγους εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης, εφόσον στη σύμβαση προβλέπεται μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή χρονική περίοδος εκτέλεσης. Ωστόσο, θα πρέπει να ενημερώνετε τους επισκέπτες σας σχετικά με το γεγονός ότι δεν έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης.

   Σημείωση: Τα παραπάνω δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα των επισκεπτών σύμφωνα με την πολιτική ακύρωσης που έχετε ορίσει για την καταχώρησή σας.

    Σημείωση: Αυτή η σελίδα έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν αποτελούν νομικές συμβουλές. Αν δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα πώς λειτουργούν οι συγκεκριμένοι νόμοι στην περίπτωσή σας, απευθυνθείτε σε δικηγόρο ή νομικό/ή σύμβουλο για βοήθεια.

    Σχετικό περιεχόμενο

    • Τιρόλο

     Αν σκέφτεστε να γίνετε οικοδεσπότης στην Airbnb, δείτε μερικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη νομοθεσία στην πόλη σας
    • Διαχειριστής ταξιδιών

     Εγγραφή της εταιρείας σας στο Airbnb for Work

     Συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας μας, για να δημιουργήσετε λογαριασμό για την εταιρεία σας ή να μιλήσετε με κάποιο άτομο σχετικά με το πώς…
    • Διαχειριστής ταξιδιών

     Ακυρώσεις από οικοδεσπότες και Airbnb for Work

     Αν ο οικοδεσπότης ακυρώσει μια κράτηση, θα στείλουμε ένα email στον ταξιδιώτη για επαγγελματικούς σκοπούς. Μπορεί να κάνει εκ νέου κράτηση ή…
    Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
    Σύνδεση ή εγγραφή