Μετάβαση στο περιεχόμενο
Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα

  Πώς να προσδιορίσετε τον τρόπο που φιλοξενείτε επισκέπτες στην Airbnb

  Για λόγους συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, η Airbnb υποχρεούται να ζητά από όλους τους οικοδεσπότες να δηλώσουν ότι είναι είτε επιχειρηματίες οικοδεσπότες είτε ιδιώτες. Αυτές οι πληροφορίες μάς βοηθούν επίσης να σας παρέχουμε τις κατάλληλες λειτουργίες για το πώς να φιλοξενείτε επισκέπτες. Η κατάστασή σας θα εμφανίζεται στους επισκέπτες στα αποτελέσματα αναζήτησης και στην καταχώρησή σας.

  Πώς να καθορίσετε την κατάστασή σας ως επιχειρηματία οικοδεσπότη ή ιδιώτη

  • Επιχειρηματίας οικοδεσπότης: Συνήθως, επιχειρηματίες θεωρούνται τα άτομα που έχουν ως βασική πηγή εισοδήματος ή κύριο επάγγελμα τη φιλοξενία επισκεπτών μέσω της Airbnb ή μετέχουν σε αναγνωρισμένη επιχείρηση, όπως ένα μπουτίκ ξενοδοχείο ή μια εταιρεία διαχείρισης ιδιοκτησιών. Αν νοικιάζετε καταλύματα ως εταιρεία ή ατομική επιχείρηση εκτός διαδικτύου, τότε οι υπηρεσίες φιλοξενίας που παρέχετε μέσω της Airbnb θα συνιστούν πιθανότατα και επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης, συνήθως δραστηριοποιείστε ως επιχείρηση αν προσφέρετε καταλύματα στην Airbnb σε τακτική βάση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με σκοπό το κέρδος. Αυτή η λίστα δεν είναι εξαντλητική και ενδέχεται να υπάρχουν κι άλλες δραστηριότητες που μπορεί να υποδεικνύουν ότι δραστηριοποιείστε ως επιχείρηση.
  • Ιδιώτης οικοδεσπότης: Συνήθως ιδιώτες θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν ως κύριο επάγγελμα ή βασική πηγή εισοδήματος τη φιλοξενία μέσω της Airbnb (π.χ. όταν η φιλοξενία μέσω της Airbnb αποτελεί απλώς δευτερεύουσα δραστηριότητα ή το κατάλυμά σας καταχωρείται μόνο περιστασιακά στην Airbnb).

  Σημείωση: Η Airbnb δεν έχει τη δυνατότητα ούτε την υποχρέωση να προσδιορίσει ή να επαληθεύσει την κατάστασή σας ως οικοδεσπότη. Αν δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα την κατάστασή σας, απευθυνθείτε σε δικηγόρο ή νομικό/ή σύμβουλο για βοήθεια.

  Γιατί πρέπει να παρέχετε αυτές τις πληροφορίες

  Για λόγους συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, η Airbnb πρέπει να εμφανίζει στους επισκέπτες που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) την κατάστασή σας ως οικοδεσπότη στα αποτελέσματα αναζήτησης και στην καταχώρησή σας. Χρησιμοποιούμε επίσης αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχουμε τις κατάλληλες λειτουργίες για το πώς να φιλοξενείτε επισκέπτες. Χρειάζεται να δηλώσετε την κατάστασή σας μόνο μία φορά.

  Πρόσθετες πληροφορίες για επιχειρηματίες οικοδεσπότες που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

  Οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν για επιχειρηματίες οικοδεσπότες με τόπο κατοικίας ή επιχείρηση στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

  Ποια επιχειρηματικά στοιχεία πρέπει να δώσω στους επισκέπτες;

   Αν είστε επιχειρηματίας οικοδεσπότης και βρίσκεστε στον ΕΟΧ, σε όλες τις καταχωρήσεις σας θα πρέπει να εμφανίζονται σαφώς οι ακόλουθες πληροφορίες, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών:

   • Η επωνυμία της εταιρείας σας και των νόμιμων εκπροσώπων της ή το πλήρες ονοματεπώνυμό σας ως ιδιοκτήτη ατομικής επιχείρησης (κατά περίπτωση)
   • Η διεύθυνση της επιχείρησής σας (δεν αρκεί η ταχυδρομική θυρίδα)
   • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας
   • Ο αριθμός εμπορικού μητρώου σας και το μητρώο σας (εφόσον υπάρχουν)
   • Ο αριθμός μητρώου ΦΠΑ σας (εφόσον υπάρχει)
   • Εφόσον υπάρχουν, τα στοιχεία του αρμόδιου εμπορικού επιμελητηρίου
   • Εφόσον υπάρχουν, τα στοιχεία του καθεστώτος έγκρισης στο οποίο υπόκειστε, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος της σχετικής αρχής

   Μπορείτε να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της επιχείρησής σας (όπως περιγράφηκε παραπάνω) στην ενότητα με τα στοιχεία της επιχείρησής σας στον λογαριασμό σας στην Airbnb. Αφού προσθέσετε τα στοιχεία της επιχείρησής σας, αυτά θα εμφανίζονται αυτόματα σε όλες τις καταχωρήσεις σας.

   Βεβαιωθείτε επίσης ότι περιγράφετε το κατάλυμα πλήρως και με ακρίβεια. Μην παραλείψετε πληροφορίες που αφορούν τους επισκέπτες. Ως επιχειρηματίας οικοδεσπότης, πρέπει επίσης να ενημερώνετε τους επισκέπτες σχετικά με τη συνολική τιμή του καταλύματος, συμπεριλαμβανομένων των ισχυόντων φόρων.

   Οι ταξιδιώτες που κάνουν κρατήσεις σε καταλύματα στην Airbnb από επιχειρηματίες οικοδεσπότες έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών;

    Σύμφωνα με το Άρθρο 16 (l) της Οδηγίας της ΕΕ για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών, οι συμβάσεις που σχετίζονται με την παροχή διαμονής για ταξιδιωτικούς λόγους εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης, εφόσον στη σύμβαση προβλέπεται μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή χρονική περίοδος εκτέλεσης. Ωστόσο, θα πρέπει να ενημερώνετε τους επισκέπτες σας σχετικά με το γεγονός ότι δεν έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης.

    Σημείωση: Τα παραπάνω δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα των επισκεπτών σύμφωνα με την πολιτική ακύρωσης που έχετε ορίσει για την καταχώρησή σας.

    Πρόσθετες πληροφορίες για επιχειρηματίες οικοδεσπότες στον ΕΟΧ

    Σημείωση: Αυτή η σελίδα έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν αποτελούν νομικές συμβουλές. Αν δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα πώς λειτουργούν οι συγκεκριμένοι νόμοι στην περίπτωσή σας, απευθυνθείτε σε δικηγόρο ή νομικό/ή σύμβουλο για βοήθεια.

    Λάβατε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;