Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Νομικοί όροι

Πώς ανταποκρίνεται η Airbnb σε αιτήματα για την παροχή δεδομένων από τις αστυνομικές αρχές;

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε αυτόματα.

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται για τις αρχές επιβολής του νόμου που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της πλατφόρμας της Airbnb (δηλαδή, θα ήθελαν να υποβάλουν ένα "Αίτημα για τις αρχές επιβολής του νόμου"). Όλα τα υπόλοιπα αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα της Airbnb, συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων χρηστών σχετικά με τις κρατήσεις και τα στοιχεία των χρηστών, θα πρέπει να απευθύνονται στην ομάδα Υποστήριξης Πελατών μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στις πληροφορίες αυτής της σελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτήν τη σελίδα κάθε φορά που υποβάλετε αίτημα για τις αρχές επιβολής του νόμου.

Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, η "Airbnb" αναφέρεται στην πλατφόρμα της Airbnb. Η Airbnb, Inc., η Airbnb Ireland UC ("Airbnb Ireland"), η Airbnb Global Services Limited ("Airbnb GSL") και η Airbnb Internet (Beijing) Co., Ltd ("Airbnb China") είναι μεμονωμένες οντότητες.

Όλοι οι φορείς επιβολής του νόμου που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της πλατφόρμας της Airbnb θα πρέπει να εγγραφούν στην Πύλη για τις αρχές επιβολής του νόμου της Airbnb. Οι φορείς επιβολής του νόμου μπορούν στη συνέχεια να υποβάλουν ένα αίτημα από τις αρχές επιβολής του νόμου απευθείας μέσω της Πύλης της Airbnb για τις αρχές επιβολής του νόμου. Οι υπάλληλοι των αστυνομικών αρχών που δεν υποβάλουν αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου μέσω της Πύλης της Airbnb για τις αρχές επιβολής του νόμου θα πρέπει να περιμένουν μεγαλύτερους χρόνους απάντησης.

Λαμβάνουμε και απαντάμε σε έγκυρα αιτήματα για πληροφορίες χρηστών σε τακτική βάση και έχουμε καταστήσει διαθέσιμες τις συμπληρωματικές αναφορές μας για τη διαφάνεια των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα με τους όρους χρήσης, την πολιτική απορρήτου και τις οδηγίες μας για την επιβολή του νόμου.

Μορφή όλων των αιτημάτων

Η Airbnb δεν μπορεί να επεξεργαστεί υπερβολικά γενικά ή αόριστα αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου ή αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου που δεν συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα εξετάσουμε μόνο τα αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου που είναι:

 1. Πληκτρολογήθηκε και σε μορφή αρχείου PDF
 2. Σε επιστολόχαρτο του φορέα επιβολής του νόμου και υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον κατάλληλο υπάλληλο επιβολής του νόμου, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος από την τοπική νομοθεσία να εκπροσωπεί την αρχή επιβολής του νόμου που υποβάλλει το αίτημα
 3. Συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους. Αν δεν είστε σαφής σχετικά με τις νομικές απαιτήσεις που σχετίζονται με το αίτημά σας, θα πρέπει να ζητήσετε τις κατάλληλες νομικές συμβουλές.
 4. Απευθύνεται στην Airbnb, Inc., την Airbnb Ireland, την Airbnb GSL ή την Airbnb China (ανάλογα με την περίπτωση) και υποβάλλεται μέσω της Πύλης της Airbnb για τις αρχές επιβολής του νόμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οντότητα που θα πρέπει να διευθετήσετε το αίτημά σας, ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες, με τίτλο "Διαδικασίες για τα αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ" και "Διαδικασίες για τα αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου εκτός ΗΠΑ". Αν δεν μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας μέσω της Πύλης της Airbnb για τις αρχές επιβολής του νόμου, τότε στείλτε το μήνυμα στην Airbnb, Inc., την Airbnb Ireland, την Airbnb GSL ή την Airbnb China (ανάλογα με την περίπτωση), είτε απευθείας είτε στον καταγεγραμμένο αντιπρόσωπο της αντίστοιχης οντότητας για την υπηρεσία επεξεργασίας. Να έχετε υπόψη σας ότι, αν δεν μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας μέσω της Πύλης της Airbnb για τις αρχές επιβολής του νόμου και αντ 'αυτού στείλτε το αίτημά σας μέσω email στην Airbnb, συνήθως απαντάμε μόνο σε email που προέρχονται από επίσημους τομείς email για τις αρχές επιβολής του νόμου.
 5. Σχεδιάστηκε στα αγγλικά ή μεταφρασμένο στα αγγλικά. Αν το αίτημά σας απευθύνεται σωστά στην Airbnb GSL, μπορεί να συνταχθεί στα αγγλικά ή στα ιαπωνικά ή να μεταφραστεί στα αγγλικά ή στα ιαπωνικά. Αν το αίτημά σας απευθύνεται σωστά στην Airbnb China, μπορεί να συνταχθεί στα Αγγλικά ή Απλοποιημένα Κινεζικά ή να μεταφραστεί στα Αγγλικά ή στα Απλοποιημένα Κινεζικά.

Για να μπορέσει η Airbnb να επεξεργαστεί το αίτημά σας για τις αρχές επιβολής του νόμου, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

 • Όλες οι γνωστές διευθύνσεις email, τα ονόματα και τα ψευδώνυμα του υπογείου δεδομένων για το οποίο αναζητάτε πληροφορίες ή/και όλες τις γνωστές φυσικές διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνου του υπογείου δεδομένων. Αυτό βοηθά την Airbnb να εντοπίσει το θέμα των δεδομένων
 • Το ονοματεπώνυμό σας, ο τίτλος και το τμήμα σας, η οντότητα ή η υπηρεσία επιβολής του νόμου που εκπροσωπείτε, καθώς και η ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, ο αριθμός φαξ και η διεύθυνση email σας
 • Οι συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το θέμα των δεδομένων που ζητάτε, τους λόγους για τους οποίους ζητάτε αυτές τις πληροφορίες, το εικαζόμενο έγκλημα που διερευνάτε και τον τρόπο με τον οποίο ζητάτε σχετικά με το εικαζόμενο έγκλημα που διερευνάτε
 • Ο ισχύων νόμος σύμφωνα με τον οποίο έχετε τη νομική εξουσία να αναζητήσετε τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητάτε
 • Ο ισχύων νόμος σύμφωνα με τον οποίο ζητάτε την παρακράτηση της εν λόγω ειδοποίησης προς το θέμα των δεδομένων, κατά περίπτωση

Επιστροφή στην κορυφή

Διαδικασίες για αιτήματα επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ

Όλα τα αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ ("αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ") θα πρέπει να απευθύνονται στην Airbnb, Inc., με έδρα το Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας και θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω της Πύλης της Airbnb για τις αρχές επιβολής του νόμου. Η Airbnb, Inc. θα απαντά σε έγκυρα αιτήματα που διεκπεραιώνονται σωστά, στον βαθμό που επιτρέπεται από τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και τη νομοθεσία των ΗΠΑ, όπου η κατάλληλη υπηρεσία σημαίνει την υποβολή του αιτήματος μέσω της Πύλης της Airbnb για τις αρχές επιβολής του νόμου ή, αν δεν μπορείτε να το κάνετε, επηρεάζοντας την υπηρεσία στον καταγεγραμμένο αντιπρόσωπο της Airbnb για υπηρεσίες επεξεργασίας στο Ντέλαγουερ ή/και στην Καλιφόρνια:

Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, 866-403-5272, 302-636-5454 (φαξ), www.cscglobal.com ή/και στη διεύθυνση 888 Brannan Street, San Francisco, CA 94103 Attn: Legal.

Το παρακάτω υλικό απαιτείται για να είναι έγκυρο ένα αίτημα από τις αρχές επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ:

 1. Για την κοινοποίηση βασικών αρχείων συνδρομητών, όπως ορίζεται στο 18 USC § 2703(c) (c)(2)
 2. Απαιτείται δικαστική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με το 18 USC § 2703(d) για την κοινοποίηση άλλων αρχείων που σχετίζονται με έναν λογαριασμό, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το περιεχόμενο της επικοινωνίας των χρηστών
 3. Για το περιεχόμενο της επικοινωνίας με τους χρήστες, απαιτείται ένα έγγραφο έρευνας που εκδίδεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στους Ομοσπονδιακούς Κανόνες Ποινικής Διαδικασίας (ή σε ισοδύναμες πολιτειακές διαδικασίες έκδοσης εντάλματος)

Αν έχετε απορίες σχετικά με αυτές τις νομικές απαιτήσεις, θα πρέπει να ζητήσετε τις κατάλληλες νομικές συμβουλές. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, η Airbnb, Inc. διατηρεί ρητά το δικαίωμα να απαιτήσει τη χρήση συγκεκριμένων πρόσθετων διαδικασιών ή μιας ισχύουσας διαδικασίας Συμβολαίου Αξιότητας Νομικής Βοήθειας ("MLAT"), κατά περίπτωση.

Ειδοποίηση χρήστη

Να έχετε υπόψη σας ότι η Airbnb, Inc. έχει την πολιτική να καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να ειδοποιήσει τους χρήστες που επηρεάζονται όταν λαμβάνει ένα έγκυρο Αίτημα για τις αρχές επιβολής του νόμου που ζητά δεδομένα χρήστη. Η Airbnb, Inc. θα ειδοποιήσει τον/τους σχετικό/ούς χρήστη/ες που προσδιορίζεται/ες στο Αίτημα Επιβολής του Νόμου, σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ζητήσει κατάλληλη προστασία, εκτός από τις περιπτώσεις όπου μια ξεχωριστή δικαστική εντολή (όχι μόνο το ίδιο το Αίτημα για τις αρχές επιβολής του νόμου) απαιτεί ρητά από την Airbnb, Inc. να καθυστερήσει ή να παρακρατήσει την ειδοποίηση, όπου η ειδοποίηση απαγορεύεται διαφορετικά από τον νόμο ή όπου η Airbnb, Inc., κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, πιστεύει ότι η ειδοποίηση θα ήταν μάταιη, αναποτελεσματική ή θα δημιουργούσε κίνδυνο τραυματισμού ή σωματικής βλάβης σε ένα άτομο ή μια ομάδα ή στην ιδιοκτησία της.

Όλες οι καθυστερημένες ειδοποιήσεις και οι εντολές μη αποκάλυψης που εκδίδονται στην Airbnb, Inc. πρέπει να συμμορφώνονται με το 18 USC § 2705(b). Εκτός από την εκπλήρωση όλων των άλλων νομικών απαιτήσεων, οποιαδήποτε δικαστική εντολή που αποκλείει την ειδοποίηση χρήστη σύμφωνα με αυτήν την ενότητα πρέπει να περιλαμβάνει δικαστική απόφαση ότι υπάρχει λόγος να πιστεύετε ότι η κοινοποίηση της ύπαρξης της δικαστική εντολής θα έχει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αρνητικά αποτελέσματα, όπως ορίζεται στο Καταστατικό:

 • Να τερματίζουν τη ζωή ή τη σωματική ασφάλεια ενός ατόμου.
 • Πτήση από άσκηση δίωξης
 • Καταστροφή ή παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων.
 • Εκφοβισμός πιθανών μαρτύρων ή
 • Διαφορετικά, θέτετε σε σοβαρό κίνδυνο μια έρευνα ή καθυστερήστε υπερβολικά μια δοκιμή

Για να είναι έγκυρη, όλες οι εντολές μη αποκάλυψης πρέπει να προσδιορίζουν την περίοδο κατά την οποία ισχύει η εντολή.

Σύμφωνα με την πολιτική της για την παροχή ειδοποίησης στους χρήστες των Αιτημάτων από τις αρχές επιβολής του νόμου που περιλαμβάνουν τα δεδομένα χρήστη τους, η Airbnb, Inc. μπορεί να ζητήσει από την κυβέρνηση να ξεκινήσει δικαστική εξέταση για οποιαδήποτε εντολή μη αποκάλυψης που εκδίδεται σε σχέση με μια επιστολή εθνικής ασφάλειας.

Επιστροφή στην κορυφή

Παράπονα από τον Γενικό Εισαγγελέα στις ΗΠΑ

Εάν είστε αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ που συνεργάζεται με μια ομοσπονδιακή ρυθμιστική αρχή (όπως ένα γενικό γραφείο για πολιτειακούς δικηγόρους), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τα παράπονα των καταναλωτών ή άλλα παρόμοια ζητήματα επικοινωνώντας με την Airbnb μέσω email εδώ. Τα μηνύματα που προέρχονται από μη κυβερνητικούς τομείς θα διαγράφονται και δεν θα παρέχεται απάντηση. Τα αιτήματα έκτακτης ανάγκης, τα αιτήματα επιβολής του νόμου ή τα αιτήματα δεδομένων δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε αυτήν τη διεύθυνση email.

Επιστροφή στην κορυφή

Διαδικασίες για αιτήματα επιβολής του νόμου εκτός των ΗΠΑ

Οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν για τα αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου για πληροφορίες χρηστών από φορείς επιβολής του νόμου που βρίσκονται σε χώρες εκτός των ΗΠΑ ("αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου εκτός ΗΠΑ").

Όλα τα αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου εκτός των ΗΠΑ θα πρέπει γενικά να απευθύνονται στην Airbnb Ireland, με έδρα το Δουβλίνο της Ιρλανδίας, εκτός από:

(1) αιτήματα για πληροφορίες από τους φορείς επιβολής του νόμου που βρίσκονται στην Ιαπωνία ή σχετικά με χρήστες που είναι κάτοικοι Ιαπωνίας ("χρήστες στην Ιαπωνία"), εκτός εάν ο χρήστης έκανε κράτηση ή δημιούργησε μια καταχώρηση εκτός Ιαπωνίας"(" αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου στην Ιαπωνία ") ή

(2) αιτήματα για πληροφορίες από τους φορείς επιβολής του νόμου που βρίσκονται στην Κίνα ή σχετικά με χρήστες που είναι κάτοικοι Κίνας ("χρήστες από την Κίνα"), εκτός αν ο χρήστης έκανε κράτηση ή δημιούργησε μια καταχώρηση εκτός Κίνας ή τη μέθοδο πληρωμής/πληρωμής οικοδεσπότη που εκδόθηκε εκτός Κίνας ("Αιτήματα επιβολής του νόμου στην Κίνα").

Γενικά, η Airbnb Ireland θα απαντά σε έγκυρα, σωστά γνωστοποιημένα αιτήματα, στον βαθμό που επιτρέπεται από τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω της Πύλης Επιβολής του Νόμου της Airbnb. Αν δεν μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας μέσω της Πύλης Επιβολής του Νόμου της Airbnb, μπορείτε να ειδοποιήσετε την Airbnb Ireland για το αίτημά σας στέλνοντας ένα αντίγραφο σε μορφή PDF του αιτήματός σας, στέλνοντας ένα αντίγραφο του αιτήματός σας στο +(353) 16971830 ή στέλνοντας ένα αντίγραφο του αιτήματός σας για:

Airbnb Ireland UC, Law Enforcement Liaison, 8 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland

Για να επισπεύσετε την εξέταση του αιτήματός σας από την Airbnb Ireland, υποβάλετε το αίτημά σας μέσω της Πύλης της Airbnb για τις αρχές επιβολής του νόμου.

Όλα τα αιτήματα επιβολής του νόμου της Ιαπωνίας θα πρέπει να απευθύνονται στην Airbnb GSL που βρίσκεται στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Γενικά, η Airbnb GSL θα απαντά σε έγκυρα, σωστά κοινοποιημένα αιτήματα, στον βαθμό που επιτρέπεται από τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, την Πολιτική Απορρήτου και την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω της Πύλης Επιβολής του Νόμου της Airbnb. Αν δεν μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας μέσω της Πύλης Επιβολής του Νόμου της Airbnb, μπορείτε να ειδοποιήσετε την Airbnb GSL για το αίτημά σας στέλνοντας ένα αντίγραφο σε μορφή PDF του αιτήματός σας, στέλνοντας ένα αντίγραφο του αιτήματός σας στο +81345869824 ή στέλνοντας ένα αντίγραφο του αιτήματός σας για:

Airbnb Global Services Limited, Law Enforcement Liaison, 8 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland

Για να επισπεύσετε την εξέταση του αιτήματός σας από την Airbnb GSL, υποβάλετε το αίτημά σας μέσω της Πύλης της Airbnb για τις αρχές επιβολής του νόμου.

Για να είμαστε σαφείς, όταν οι αρχές επιβολής του νόμου ζητούν πληροφορίες σχετικά με την καταχώρηση ή την κράτηση ενός χρήστη στην Ιαπωνία εκτός Ιαπωνίας, οι αρχές επιβολής του νόμου θα πρέπει να κατευθύνουν το αίτημά τους στην Airbnb Ireland.

Όλα τα αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου στην Κίνα θα πρέπει να απευθύνονται στην Airbnb China που βρίσκεται στο Πεκίνο, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. (Για τους σκοπούς των παρόντων Οδηγιών, η "Κίνα" και η "Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας" δεν περιλαμβάνουν το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και την Ταϊβάν.)

Τόσο οι κινεζικές αρχές επιβολής του νόμου όσο και οι μη κινεζικές αστυνομικές αρχές θα πρέπει να κατευθύνουν τα αιτήματά τους σχετικά με τους χρήστες της Κίνας στην Airbnb China.

Γενικά, η Airbnb China θα απαντά σε έγκυρα, σωστά γνωστοποιημένα αιτήματα, στον βαθμό που επιτρέπεται από τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω της Πύλης Επιβολής του Νόμου της Airbnb. Αν δεν μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας μέσω της Πύλης Επιβολής του Νόμου της Airbnb, μπορείτε να ειδοποιήσετε την Airbnb China για το αίτημά σας στέλνοντας ένα αντίγραφο σε μορφή PDF του αιτήματός σας ή στέλνοντας ένα αντίγραφο του αιτήματός σας για:

01B, Δωμάτιο 1401, Μονάδα 1, Κτίριο 1, Αρ. 1 East Third Ring Middle Road, Chaoyang District, Πεκίνο, Πεκίνο, Θέα: Νομικό

Για να επισπεύσετε την εξέταση του αιτήματός σας από την Airbnb China, υποβάλετε το αίτημά σας μέσω της Πύλης της Airbnb για τις αρχές επιβολής του νόμου.

Για να είμαστε σαφείς, όταν οι αρχές επιβολής του νόμου ζητούν πληροφορίες σχετικά με την καταχώρηση ή την κράτηση ενός χρήστη στην Κίνα εκτός Κίνας ή έναν τρόπο πληρωμής/πληρωμής οικοδεσπότη που εκδίδεται εκτός Κίνας, οι αρχές επιβολής του νόμου θα πρέπει να κατευθύνουν το αίτημά τους στην Airbnb Ireland.

Το παρακάτω υλικό απαιτείται για όλα τα αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου εκτός ΗΠΑ, εκτός από τα αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου στην Κίνα (για τα αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου στην Κίνα, δείτε παρακάτω):

 1. Για την αποκάλυψη βασικών αρχείων συνδρομητών, πληροφοριών συναλλαγών που σχετίζονται με τον λογαριασμό ενός χρήστη ή δεδομένα που σχετίζονται με βασικές πληρωμές, μια οντότητα από τις αρχές επιβολής του νόμου πρέπει να υποβάλει ένα έγκυρο αίτημα στο επιστολόχαρτο της υπηρεσίας επιβολής του νόμου
 2. Για την αποκάλυψη του περιεχομένου της επικοινωνίας των χρηστών, μια οντότητα από τις αρχές επιβολής του νόμου πρέπει να υποβάλει μια έγκυρη, κατάλληλη και δεσμευτική δικαστική εντολή (ή ισοδύναμη τοπική διαδικασία έκδοσης εντάλματος)

Το παρακάτω υλικό απαιτείται για όλα τα αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου στην Κίνα:

Για την αποκάλυψη βασικών αρχείων συνδρομητών, πληροφοριών συναλλαγών που σχετίζονται με τον λογαριασμό ενός χρήστη, βασικών δεδομένων σχετικά με τις πληρωμές ή το περιεχόμενο της επικοινωνίας των χρηστών, η αρμόδια κινεζική αρχή πρέπει να υποβάλει:

 1. Μια έγκυρη διοικητική εντολή (“立案决定” ή “立案通知”) στο επίσημο επιστολόχαρτο της Κινεζικής Αρχής
 2. Μια έγκυρη ειδοποίηση είσπραξης αποδεικτικών στοιχείων (“证据调取通知书”) ή δικαστική εντολή (“法院调查令”) και
 3. Έγκυρη απόδειξη ταυτότητας ως υπεύθυνος επιβολής του νόμου με την αρμόδια κινεζική αρχή (“警官证” ή “工作证”).

Σε περίπτωση που η Κινεζική Αρχή παράσχει Ειδοποίηση, Εντολή ή Ειδοποίηση συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, η Airbnb China θα προσπαθήσει να συνεργαστεί με την έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της παρακράτησης της ειδοποίησης χρήστη (για τις γενικές πρακτικές ειδοποίησης της Airbnb, δείτε παρακάτω).

Με την επιφύλαξη των παραπάνω, η Airbnb Ireland, η Airbnb GSL και η Airbnb China διατηρούν ρητά το δικαίωμα να απαιτούν τη χρήση συγκεκριμένων πρόσθετων διαδικασιών ή μιας ισχύουσας διαδικασίας Αμοιβαίας Νομικής Βοήθειας (“MLAT”).

Ειδοποίηση χρήστη

Να έχετε υπόψη σας ότι η Airbnb Ireland, η Airbnb GSL και η Airbnb China έχουν την πολιτική να καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για να ειδοποιούν τους χρήστες που επηρεάζονται όταν λαμβάνουν ένα έγκυρο Αίτημα για τις αρχές επιβολής του νόμου που αναζητούν δεδομένα χρήστη. Η Airbnb Ireland, η Airbnb GSL και η Airbnb China θα ειδοποιούν τον/τους σχετικό/ούς χρήστη/ες που προσδιορίζεται/ουν στο Αίτημα Επιβολής του Νόμου, εκτός από τις περιπτώσεις όπου μια δικαστική εντολή απαιτεί ρητά από την Airbnb Ireland, την Airbnb GSL ή την Airbnb China, ανάλογα με την περίπτωση, να καθυστερήσει ή να παρακρατήσει ειδοποίηση, όπου η ειδοποίηση απαγορεύεται με άλλο τρόπο από την ισχύουσα νομοθεσία ή όπου η Airbnb Ireland, η Airbnb GSL ή η Airbnb China, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, πιστεύει ότι η ειδοποίηση θα ήταν μάταιη, αναποτελεσματική ή θα δημιουργούσε κίνδυνο τραυματισμού ή σωματικής βλάβης στα δικαιώματα ή τις ιδιοκτησίες της Airbnb Ireland, της Airbnb GSL ή της Airbnb China ή σε ένα άτομο ή σε μια ομάδα ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων.

Επιστροφή στην κορυφή

Αίτηση διασταυρούμενων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Όλα τα αιτήματα για πληροφορίες χρήστη θα πρέπει να εκδίδονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω και πρέπει να συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία. Ανάλογα με τις περιστάσεις και τις πληροφορίες που αναζητούνται, η Airbnb μπορεί να απαιτήσει από την αιτούμενη οντότητα επιβολής του νόμου να ακολουθήσει τις σχετικές νομικές διαδικασίες, όπως μέσω μιας Συμφωνίας Αμοιβαίας Νομικής Βοήθειας ("MLAT"), προκειμένου να αποκτήσει μια σχετική δικαστική εντολή στη δικαιοδοσία όπου η αρχή επιβολής του νόμου ζητά πληροφορίες. Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες η Airbnb μπορεί να αποδεχτεί ένα Αίτημα Έκτακτης Ανάγκης, όλα τα αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου για πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της Airbnb πρέπει να συμμορφώνονται με την τοπική νομοθεσία. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν για το Αίτημά σας για τις αρχές επιβολής του νόμου, θα πρέπει να ζητήσετε τις κατάλληλες νομικές συμβουλές.

Επιστροφή στην κορυφή

Αιτήματα έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που αφορά άμεσο κίνδυνο θανάτου ή σοβαρού σωματικού τραυματισμού οποιουδήποτε ατόμου, η επιβολή του νόμου μπορεί να υποβάλει ένα επείγον αίτημα αποκάλυψης στοιχείων μέσω της Πύλης της Airbnb για τις αρχές επιβολής του νόμου. Κάντε κλικ στο κουμπί "Επείγον αίτημα" στην αρχική σελίδα της Πύλης της Airbnb για τις αρχές επιβολής του νόμου.

Αν δεν έχετε πρόσβαση στην αρχική σελίδα της Πύλης της Airbnb για τις αρχές επιβολής του νόμου, στείλτε ένα email με το θέμα: "Αίτημα κοινοποίησης έκτακτης ανάγκης". Λάβετε υπόψη ότι αν στείλετε μέσω email το αίτημα γνωστοποίησής σας στην Airbnb μέσω email, η Airbnb συνήθως απαντά μόνο σε email που προέρχονται από επίσημους τομείς email για τις αρχές επιβολής του νόμου. Αν δεν έχετε πρόσβαση στην αρχική σελίδα της Πύλης για τις αρχές επιβολής του νόμου της Airbnb και αν στέλνετε ένα επείγον αίτημα γνωστοποίησης στην Airbnb GSL, μπορείτε επίσης να στείλετε με φαξ το αίτημά σας στο +81345869824.

Τα αιτήματα για γνωστοποιήσεις έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Όλες οι γνωστές διευθύνσεις email, τα ονόματα, η ημερομηνία γέννησης και τα ψευδώνυμα του υπογείου δεδομένων για το οποίο αναζητάτε πληροφορίες ή/και όλες τις γνωστές φυσικές διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνου του υπογείου δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν την Airbnb να εντοπίσει το θέμα των δεδομένων.
 • Το όνομα, το τμήμα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό φαξ και τη διεύθυνση email σας
 • Οι συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το θέμα των δεδομένων που ζητάτε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τους λόγους για τους οποίους ζητάτε αυτές τις πληροφορίες και πώς σχετίζονται αυτές οι πληροφορίες με την έρευνά σας
 • Η φύση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και γιατί οι πληροφορίες που ζητάτε είναι επείγουσες και δεν μπορούν να ληφθούν μέσω της χρήσης συνηθισμένων αιτημάτων από τις αρχές επιβολής του νόμου

Οι χρήστες της Airbnb ή τρίτα μέρη εκτός επιβολής του νόμου που γνωρίζουν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να επικοινωνούν αμέσως και απευθείας με τους υπαλλήλους των τοπικών αστυνομικών αρχών.

Επιστροφή στην κορυφή

Σχετικό περιεχόμενο

Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή