Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα

  Πώς δίνουμε φωνή στους οικοδεσπότες

  Παρουσιάζουμε τη Συμβουλευτική Επιτροπή Οικοδεσποτών της Airbnb και το Κονδύλιο Χρηματοδότησης Οικοδεσποτών της Airbnb.
  Από την Airbnb στις 30 Οκτ 2020
  Χρόνος ανάγνωσης: 7 λεπτά
  Ενημερώθηκε: 28 Απρ 2021

  Καθώς η Airbnb ετοιμάζεται για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, θέτουμε στο επίκεντρο τη συνεργασία μας με τους οικοδεσπότες. Αφού συνεργαστήκαμε με ηγετικούς οικοδεσπότες σε όλο τον κόσμο, εγκαινιάζουμε ένα επίσημο πρόγραμμα για να δώσουμε φωνή στους οικοδεσπότες, καθώς και μια ευκαιρία να συμμετέχουν στην επιτυχία της εταιρείας μας.

  Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο εξίσου σημαντικά μέρη:
  • Συμβουλευτική Επιτροπή Οικοδεσποτών στην Airbnb: Μια ποικιλόμορφη ομάδα οικοδεσποτών στην Airbnb που συνεδριάζουν τακτικά με στελέχη της Airbnb, για να εκπροσωπήσουν τη φωνή της κοινότητας οικοδεσποτών και να διασφαλίσουν ότι οι ιδέες των οικοδεσποτών ακούγονται
  • Κονδύλιο Χρηματοδότησης της Airbnb: Ένα ταμείο με σκοπό να παρέχει υποστήριξη στην κοινότητα των οικοδεσποτών τώρα και στο μέλλον, το οποίο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί αρχικά με 9,2 εκατομμύρια μετοχές της Airbnb

  Για να σας δώσουμε φωνή, σημαίνει ότι πρέπει να επενδύσουμε σε προγράμματα και πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την κοινότητα οικοδεσποτών και να διασφαλίσουμε ότι η φωνή σας ακούγεται, καθώς κάνουμε το επόμενο βήμα ως εταιρεία.

  Ξέρουμε ότι έχετε ερωτήσεις και γι' αυτό ακολουθούν κάποιες απαντήσεις.

  Ποιος είναι ο ρόλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Οικοδεσποτών; Ποια θα είναι η σφαίρα επιρροής της;
  Η Συμβουλευτική Επιτροπή θα εκπροσωπεί τους οικοδεσπότες στην Airbnb σε ηγετικά στελέχη της. Στόχος μας είναι τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής να συνεδριάζουν με την Airbnb σε μηνιαία βάση και να διοργανώνουν ένα επίσημο Φόρουμ της Συμβουλευτικής Επιτροπής
  με στελέχη κάθε χρόνο, για να παρουσιάζουν προτάσεις από την κοινότητα οικοδεσποτών, καθώς και για να ενημερώνουν τακτικά την κοινότητα σχετικά με την πρόοδό μας.

  Σημαντικό κομμάτι του ρόλου τους είναι να μας καθοδηγούν στον τρόπο επένδυσης του Κονδυλίου Χρηματοδότησης Οικοδεσποτών της Airbnb, όταν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια για κατανομή. Μπορεί να πρόκειται για αλλαγές σε πολιτικές, προγράμματα επιχορηγήσεων και νέες ιδέες για προϊόντα. Πριν γίνει αυτό, η Συμβουλευτική Επιτροπή θα εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να καθοδηγήσει το σχέδιο δράσης και τα μακροπρόθεσμα σχέδια της Airbnb.

  Ποιοι θα απαρτίζουν τη Συμβουλευτική Επιτροπή Οικοδεσποτών και πώς επιλέχθηκαν;

  Το 2021, η Συμβουλευτική Επιτροπή θα αποτελείται από 10 έως 15 μέλη του προγράμματος Ηγετικών Οικοδεσποτών, συμπεριλαμβανομένων των οικοδεσποτών που δραστηριοποιούνται στο Κέντρο Κοινότητας. Φροντίσαμε να διασφαλίσουμε ευρεία εκπροσώπηση, ανεξαρτήτως περιοχής, φυλής, φύλου, κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου και τύπου οικοδεσπότη.

  Η αρχική θητεία θα διαρκέσει έναν χρόνο και η Συμβουλευτική Επιτροπή Οικοδεσποτών θα είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής των μελλοντικών μελών της. Θα παρουσιάσουμε τα μέλη μάλλον μέχρι το τέλος του έτους.

  Πώς θα με εκπροσωπεί η Συμβουλευτική Επιτροπή Οικοδεσποτών σε ηγετικά στελέχη της Airbnb;
  Ρόλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι να διασφαλίζει ότι οι οικοδεσπότες εκπροσωπούνται.

  • Θα είναι ένας επίσημος σύνδεσμος μεταξύ των οικοδεσποτών στην Airbnb και ηγετικών στελεχών της μέσα από τη συμμετοχή της σε μηνιαίες συναντήσεις με την Airbnb και σε ένα επίσημο Φόρουμ της Συμβουλευτικής Επιτροπής κάθε χρόνο, για να παρουσιάζονται οι ιδέες των οικοδεσποτών
  • Θα μοιράζεται αποφάσεις και ενημερώσεις από τις συνεδριάσεις με την κοινότητα οικοδεσποτών σε τακτική βάση
  • Η εναρκτήρια ομάδα θα καθορίσει επίσης τη διαδικασία επιλογής για τα μελλοντικά μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και θα αναπτύξει μια επίσημη διαδικασία για τη συλλογή ιδεών από την κοινότητα οικοδεσποτών
  Η Συμβουλευτική Επιτροπή Οικοδεσποτών βασίζεται στη διαρκή συλλογή σχολίων και στα εργαστήρια που διεξάγουμε, για να μαθαίνουμε τη γνώμη σας και να διασφαλίζουμε ότι η φωνή σας ακούγεται. Σε αυτό το πνεύμα, θέλουμε να επιτρέψουμε σε μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής να διαμορφώσουν τα βασικά στοιχεία του προγράμματος. Θα αρχίσουμε να συνεδριάζουμε με τα μέλη της εναρκτήριας Συμβουλευτικής Επιτροπής μέχρι το τέλος της χρονιάς, καθώς θέλουμε να υιοθετήσουμε εξαρχής τις οδηγίες τους.

  Πώς μπορώ να υποβάλω μια ιδέα; Πώς θα γνωρίζω αν όντως την εξετάζετε;
  Θα συνεργαστούμε με την εναρκτήρια Συμβουλευτική Επιτροπή Οικοδεσποτών, για να δημιουργήσουμε μια επίσημη διαδικασία ώστε οι οικοδεσπότες να υποβάλουν ιδέες που θα αναδεικνύονται σε ηγετικά στελέχη της Airbnb σε επίσημα Φόρουμ της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Σκοπεύουμε να μοιραστούμε περισσότερες λεπτομέρειες, όταν παρουσιάσουμε τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

  Τι είναι το κονδύλιο χρηματοδότησης;
  Το κονδύλιο χρηματοδότησης είναι μια οικονομική οντότητα που χρησιμοποιείται για τη διαφύλαξη κεφαλαίων, σε αυτήν την περίπτωση μετοχών, που προορίζονται για συγκεκριμένους σκοπούς ή προγράμματα που καθορίζονται από έναν οργανισμό. Σε πολλές περιπτώσεις, σχετίζονται με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή πανεπιστήμια.

  Επιτρέπουν τη μακροπρόθεσμη στήριξη με τη διατήρηση ενός "κεφαλαίου" (σε αυτήν την περίπτωση, στόχος είναι το 1 δισεκατομμύριο δολάρια) και με επενδύσεις τόκων ή ανάπτυξης επί του κεφαλαίου, όταν είναι διαθέσιμες.

  Ακολουθεί ένα παράδειγμα. Ένα πανεπιστήμιο μπορεί να έχει χρηματοδότηση 100 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία αυξάνεται κατά 5% ετησίως από τόκους. Με αυτόν τον τρόπο, το πανεπιστήμιο έχει στη διάθεσή του 5 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για να επενδύσει, μεταξύ άλλων, σε υποτροφίες χωρίς να στερεύσει το ταμείο.

  Τι είναι το Κονδύλιο Χρηματοδότησης Οικοδεσποτών της Airbnb;
  Οι οικοδεσπότες στην Airbnb θα πρέπει να έχουν μερίδιο στην επιτυχία της. Το Κονδύλιο Χρηματοδότησης Οικοδεσποτών είναι ένα ταμείο που δημιουργήθηκε από την Airbnb, το οποίο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί αρχικά με 9,2 εκατομμύρια μετοχές της Airbnb. Αν και όταν η αξία του φτάσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, σκοπεύουμε να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε ποσά που υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και προτάσεων που υποστηρίζουν τους οικοδεσπότες στην Airbnb.

  Ένα από τα βασικά σχόλια που λάβαμε από οικοδεσπότες, καθώς σχεδιάζαμε αυτό το πρόγραμμα, ήταν να παρέχουμε ευελιξία. Για τον λόγο αυτό, θα ζητάμε νέες ιδέες και σχόλια από την κοινότητα οικοδεσποτών σχετικά με το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κονδύλιο χρηματοδότησης. Επιπλέον, τα προγράμματα που χρηματοδοτούμε κάθε χρόνο ενδέχεται να αλλάξουν με βάση αυτά τα σχόλια.

  Πώς θα κατανέμεται το κονδύλιο χρηματοδότησης;
  Το κονδύλιο χρηματοδότησης δημιουργήθηκε για να ωφελήσει τους οικοδεσπότες και η κατανομή των χρημάτων σε ένα δεδομένο έτος θα διαμορφώνεται από τα σχόλια των οικοδεσποτών και τη Συμβουλευτική Επιτροπή Οικοδεσποτών μας. Θα μπορούσε να εστιάσει σε μια μικρή ομάδα οικοδεσποτών που χρειάζονται υποστήριξη ή έχουν φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο αναφοράς ή έχουν επενδύσει σε ένα νέο προϊόν που ωφελεί όλη την κοινότητα.

  Στα παραδείγματα πιθανών προγραμμάτων που αναφέρθηκαν στα εργαστήρια οικοδεσποτών ανήκουν:

  • Επείγοντα κονδύλια για οικοδεσπότες σε περιόδους κρίσης
  • Επένδυση σε νέα προϊόντα για την υποστήριξη της επιτυχίας των οικοδεσποτών
  • Ετήσια καταβολή πληρωμής σε μια επιλεγμένη ομάδα οικοδεσποτών που προωθούν περισσότερο την αποστολή της Airbnb
  • Προγράμματα επιχορήγησης για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών εξόδων για τους οικοδεσπότες και τις οικογένειές τους

  Αυτό το πρόγραμμα θα είναι ευέλικτο και, με βάση τις γνώσεις μας από το Ταμείο Ενίσχυσης για Superhost το 2020, οι οικοδεσπότες θα έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τον τρόπο επένδυσης στην κοινότητα κάθε χρόνο που υπάρχει κατανομή του κεφαλαίου.

  Θέλουμε να έχουμε την καθοδήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής από την αρχή και γι' αυτό θα συνεδριάσουμε μαζί της μέχρι το τέλος του έτους, για να συζητήσουμε σχετικά με την προσέγγισή μας.

  Ποιος θα αποφασίζει πώς θα χρησιμοποιούνται τα χρήματα;
  Πρόθεσή μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σταθερό κονδύλιο χρηματοδότησης που θα ωφελήσει τους οικοδεσπότες και θα διαμορφωθεί από τις ιδέες και τα σχόλιά τους. Παρόλο που η Airbnb θα έχει τελικά την αποκλειστική εξουσία για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατανομή των χρημάτων, η κατανομή θα γίνεται με βάση τις συμβουλές και τα σχόλια από την κοινότητα οικοδεσποτών.

  Η Συμβουλευτική Επιτροπή Οικοδεσποτών θα συνεδριάζει με στελέχη της Airbnb σε τακτική βάση για να προωθεί ιδέες, ενώ θα διεξάγονται και επίσημα Φόρουμ της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ώστε να αναδεικνύονται ιδέες από την κοινότητα οικοδεσποτών.

  Εφόσον η εταιρεία έχει τον τελευταίο λόγο για τη διάθεση των χρημάτων, διαμορφώνεται το κονδύλιο χρηματοδότησης όντως από τους οικοδεσπότες;
  Αυτό το πρόγραμμα θα πετύχει μόνο αν οι οικοδεσπότες αισθάνονται ότι τους ενισχύει και τους υποστηρίζει. Γι' αυτό και το θεωρούμε μέρος ενός ευρύτερου συνόλου. Πρόθεσή μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σύνολο προγραμμάτων που δίνουν φωνή στους οικοδεσπότες, μια επίσημη διαδικασία υποβολής προτάσεων και ένα ουσιαστικό κονδύλιο, για να διαμορφωθεί ο τρόπος με τον οποίο επενδύουμε στην κοινότητα οικοδεσποτών με την πάροδο του χρόνου.

  Παρόλο που η Airbnb θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με όλες τις επενδύσεις, οι προτάσεις που χρηματοδοτούμε θα προέρχονται ή θα διαμορφώνονται από την κοινότητα οικοδεσποτών μας.

  Γιατί περιμένετε να φτάσει το κονδύλιο χρηματοδότησης το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε αξία, για να αντλήσετε χρήματα;
  Το κονδύλιο χρηματοδότησης είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση στους οικοδεσπότες μας και σκοπός είναι να υπάρχει όσο υπάρχει και η Airbnb. Μέσα από αυτήν την επιτυχία θέλουμε να μπορούμε να υποστηρίξουμε όχι μόνο τους τωρινούς οικοδεσπότες, αλλά και τους μελλοντικούς οικοδεσπότες που θα γίνουν μέλη της κοινότητας της Airbnb.

  Εάν το κονδύλιο αυξηθεί στο αρχικό ποσό του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, θα έχουμε περισσότερες ευκαιρίες να βασιστούμε σε αυτό για νέες προτάσεις και προγράμματα στο μέλλον, ώστε να διασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση των προτάσεων των οικοδεσποτών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Θα σας ενημερώνουμε τακτικά σχετικά με την αξία του κονδυλίου, καθώς και πριν φτάσει τον στόχο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, ενώ θα συνεχίσουμε να συγκεντρώνουμε σχόλια και προτάσεις από την κοινότητα και να τις χρηματοδοτούμε, όπως κάναμε και μέχρι σήμερα.

  Τι θα γίνει αν η αξία του κονδυλίου χρηματοδότησης μειωθεί ή δεν φτάσει ποτέ το 1 δισεκατομμύριο δολάρια;
  Ελπίζουμε ότι το κονδύλιο χρηματοδότησης θα φτάσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε αξία, ενώ μπορεί να κάνουμε πρόσθετες εισφορές σε μετοχές, που θα αγγίξουν συνολικά έως και το 2% της αξίας της εταιρείας, στο κονδύλιο χρηματοδότησης με την πάροδο του χρόνου.

  Στο μεταξύ, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε ιδέες και προτάσεις που προέρχονται από την κοινότητα των οικοδεσποτών, όπως κάναμε και μέχρι σήμερα, με τη βοήθεια και την καθοδήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Οικοδεσποτών μας.

  Τι είναι οι επιχορηγήσεις κοινότητας της Airbnb και πώς λειτουργούν;
  Προτού το κονδύλιο χρηματοδότησης φτάσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε αξία, σκοπεύουμε να χρηματοδοτούμε απευθείας 10 εκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις κάθε χρόνο, για να υποστηρίξουμε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή πρωτοβουλίες στις τοπικές κοινότητες οικοδεσποτών. Η Συμβουλευτική Επιτροπή Οικοδεσποτών θα έχει τη δυνατότητα να μας καθοδηγήσει ως προς τα άτομα που υποστηρίζουμε, με βάση τα σχόλια των οικοδεσποτών.

  Πώς αναπτύξατε αυτές τις πρωτοβουλίες;
  Αναπτύξαμε αυτές τις πρωτοβουλίες με βάση εκτεταμένα σχόλια από οικοδεσπότες. Αρχίσαμε να συγκεντρώνουμε σχόλια το 2019 και το 2020, μέσα από μια σειρά εργαστηρίων και ομάδων εστίασης με ένα ευρύ φάσμα οικοδεσποτών. Το πλήρες πεδίο εφαρμογής θα σχεδιαστεί σε συνεργασία με τους οικοδεσπότες, ως ένδειξη σεβασμού προς το όραμά μας, ενώ είναι και άμεσο αποτέλεσμα των εργαστηρίων μας με οικοδεσπότες κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

  Airbnb
  30 Οκτ 2020
  Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

  Άλλα άρθρα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

  Άλλα άρθρα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

  Εξερευνήστε περισσότερα θέματα