Ένας νέος τρόπος με τον οποίο καταπολεμούμε τις διακρίσεις στην Airbnb

Σας παρουσιάζουμε το Project Lighthouse, τη νέα πρωτοβουλία μας για να αποκαλύψουμε, να υπολογίσουμε και να ξεπεράσουμε τις διακρίσεις.
Από την Airbnb στις 15 Ιουν 2020
Χρόνος ανάγνωσης: 9 λεπτά
Ενημερώθηκε: 13 Δεκ 2022

Σημαντικότερα σημεία

  • Το Project Lighthouse θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πότε και πώς συμβαίνουν φυλετικές διακρίσεις στην Airbnb

  • Συνεργαζόμαστε με ομάδες πολιτικών δικαιωμάτων για να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνουμε αυτά τα σημαντικά μέτρα προσεκτικά

  • Συνεργαζόμαστε επίσης με κορυφαίους οργανισμούς προστασίας του απορρήτου για να διασφαλίσουμε ότι σεβόμαστε το απόρρητο όλων των χρηστών

Σημείωση συντάκτη: Τον Δεκέμβριο του 2022, παρουσιάσαμε νέες πληροφορίες για τα πρώτα ευρήματα του Project Lighthouse, καθώς και για τις επιπλέον προσπάθειες που καταβάλλουμε για να συμβάλουμε στην καταπολέμηση των διακρίσεων. Μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες.

Αποστολή μας ήταν πάντα να δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπου όλοι θα νιώθουν ευπρόσδεκτοι. Ο ρατσισμός, το μίσος και οι διακρίσεις αντιβαίνουν σε όλα όσα πιστεύουμε ως εταιρεία και παγκόσμια κοινότητα. Από το 2016, έχουμε διαγράψει 1,3 εκατομμύρια ανθρώπους από την Airbnb, επειδή αρνήθηκαν να αντιμετωπίσουν άλλους ανθρώπους χωρίς κριτική διάθεση ή προκατάληψη. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν.

Σημαντικό βήμα για το αδιάκοπο έργο μας κατά των διακρίσεων είναι να κατανοούμε πότε και πώς συμβαίνουν. Γι' αυτόν τον λόγο, θα θέλαμε να σας πούμε λίγα πράγματα για το Project Lighthouse, μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό την αποκάλυψη, τη μέτρηση και την καταπολέμηση των διακρίσεων, στο πλαίσιο των κρατήσεων ή της φιλοξενίας μέσω της Airbnb.

Γνωρίζουμε ότι ίσως έχετε ερωτήσεις σχετικά με το Project Lighthouse και τι σημαίνει για εσάς και γι' αυτό προσπαθήσαμε να απαντήσουμε εδώ όσο καλύτερα μπορούμε.

Πώς θα λειτουργήσει το Project Lighthouse;
Οι διακρίσεις βασίζονται στις αντιλήψεις που σχηματίζουμε και, στην Airbnb, οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη φυλή, μεταξύ άλλων, με βάση τα μικρά ονόματα και τις φωτογραφίες προφίλ. Μαζί με οργανώσεις για τα πολιτικά δικαιώματα, όπως την Color Of Change και την Upturn, αρχίζουμε κάνοντας έρευνα, για να κατανοήσουμε πότε και πού συμβαίνουν φυλετικές διακρίσεις στην πλατφόρμα μας και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών που τις καταπολεμούν.

Πώς δημιούργησε η Airbnb το Project Lighthouse;
Δημιουργήσαμε το Project Lighthouse με τη συμβολή κορυφαίων ομάδων για τα πολιτικά δικαιώματα και οργανώσεων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, συμπεριλαμβανομένων των Asian Americans Advancing Justice - AAJC, Center for Democracy & Technology, Color Of Change, The Leadership Conference on Civil & Human Rights, LULAC, NAACP, National Action Network και Upturn, για να διασφαλίσουμε ότι επιτελούμε αυτό το σημαντικό έργο με τρόπο που λαμβάνει υπόψη και σέβεται την ιδιωτική ζωή όλων.

Ποιος/α έχει δικαίωμα συμμετοχής;
Προς το παρόν, το πρόγραμμα θα περιοριστεί σε οικοδεσπότες και επισκέπτες με έδρα τις ΗΠΑ.

Πότε θα ξεκινήσει το Project Lighthouse;
Η έρευνα έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο και όλοι οι οικοδεσπότες και επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να διακόψουν τη συμμετοχή τους. Από τις 30 Ιουνίου, μοιραστήκαμε μαζί σας λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της διαδικασίας και πώς μπορείτε να διακόψετε τη συμμετοχή σας. Όλοι οι χρήστες θα ειδοποιηθούν τουλάχιστον 30 ημέρες νωρίτερα για να διακόψουν τη συμμετοχή τους, αν το επιλέξουν.

Πώς θέλει η Airbnb να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία μου;
Αυτό το έργο αξιολογεί διακρίσεις που βασίζονται στις αντιλήψεις. Οι άνθρωποι συχνά βασίζονται στο όνομά ενός ατόμου και στην εμφάνισή του, για να σχηματίσουν άποψη για τη φυλή του. Επομένως, για να κατανοήσουμε αυτές τις αντιλήψεις, θα κοινοποιήσουμε φωτογραφίες προφίλ στην Airbnb και τα μικρά ονόματα που σχετίζονται με αυτές σε έναν ανεξάρτητο συνεργάτη που δεν αποτελεί μέρος της Airbnb. Ο συνεργάτης έχει υπογράψει συμφωνία ρητής εμπιστευτικότητας κι έτσι απαγορεύεται να κοινοποιήσει αυτές τις πληροφορίες σε άλλα μέρη.

Ο συνεργάτης θα εξετάσει αυτές τις φωτογραφίες και τα μικρά ονόματα και θα υποδείξει τις αντιλήψεις που σχηματίζονται ή τη φυλή που θεωρεί ότι υποδηλώνουν οι πληροφορίες που κοινοποιήσαμε. Θα μοιραστεί αυτές τις αντιλήψεις με μια εξειδικευμένη ομάδα της Airbnb που εργάζεται αποκλειστικά στην καταπολέμηση των διακρίσεων. Ωστόσο, πριν από την κοινοποίησή τους, αφαιρούνται όλες οι πληροφορίες που συσχετίζουν έναν λογαριασμό με τις φυλετικές πληροφορίες που γίνονται αντιληπτές. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται η φωτογραφία, το μικρό όνομα και άλλες λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να ταυτοποιηθεί ο λογαριασμός στην Airbnb, στον οποίο ανήκουν. Η Airbnb δεν θα συσχετίσει τις πληροφορίες που γίνονται αντιληπτές σχετικά με τη φυλή με συγκεκριμένους λογαριασμούς, ούτε θα σας κατηγοριοποιήσει με βάση αυτές τις πληροφορίες.

Θα χρησιμοποιήσουμε τις αντιλήψεις που σχηματίζει ο συνεργάτης μας, για παράδειγμα, για να καταλάβουμε αν οι κρατήσεις χρηστών που θεωρούνται ότι ανήκουν σε μια συγκεκριμένη φυλή απορρίπτονται πιο συχνά από άλλες. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες λειτουργίες και πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε τις διαφορές. Συνεργαζόμαστε με οργανώσεις για τα πολιτικά δικαιώματα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής, για να διασφαλίσουμε ότι επιτελούμε αυτό το έργο με τρόπο που λαμβάνει υπόψη και σέβεται την ιδιωτική ζωή όλων.

Θα χρησιμοποιεί η Airbnb αλγόριθμο, τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου ή μηχανική μάθηση;
Όχι. Πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος να καθορίσουμε τις πληροφορίες που γίνονται αντιληπτές σχετικά με τη φυλή είναι να χρησιμοποιήσουμε την ανθρώπινη αντίληψη και όχι τη μηχανική μάθηση. Η χρήση αλγορίθμων, τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου ή μηχανικής μάθησης για ένα θέμα τόσο ευαίσθητο όσο είναι η φυλή θα απαιτούσε προσεκτική εξέταση και τη συνεισφορά οργανώσεων για τα πολιτικά δικαιώματα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής, μεταξύ άλλων. Εάν εξετάζαμε αυτό το ενδεχόμενο, θα ζητούσαμε την καθοδήγηση και την υποστήριξή τους, ενώ θα διασφαλίζαμε ότι έχετε ενημερωθεί και εσείς.

Οι φωτογραφίες προφίλ δεν εμφανίζονται μέχρι να επιβεβαιωθεί η κράτηση. Γιατί σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε φωτογραφίες προφίλ στην έρευνα;
Παρόλο που οι φωτογραφίες προφίλ έχουν αφαιρεθεί κατά την αρχική διαδικασία κράτησης, μας ενδιαφέρει να κατανοήσουμε πώς οι φωτογραφίες προφίλ μπορεί να επηρεάσουν άλλες πτυχές της αλληλεπίδρασης των χρηστών στην πλατφόρμα σε σχέση, μεταξύ άλλων, με ακυρώσεις ή κριτικές.

Πώς θα σεβαστεί η Airbnb το απόρρητό μου;
Πριν αναλύσουμε τις πληροφορίες που γίνονται αντιληπτές σχετικά με τη φυλή, όλες οι πληροφορίες διαχωρίζονται από το προφίλ σας. Δεν συσχετίζονται δηλαδή με έναν συγκεκριμένο λογαριασμό στην Airbnb. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να αλλάξουμε την προσωπική εμπειρία ενός οικοδεσπότη ή επισκέπτη στην Airbnb και δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες παρά μόνο για την καταπολέμηση των διακρίσεων, ούτε με σκοπό το μάρκετινγκ ή τη διαφήμιση. Θα αναλύσουμε μοτίβα σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Γιατί ανακοινώνει η Airbnb το Project Lighthouse τώρα;
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο εδώ και σχεδόν δύο χρόνια και σκοπεύαμε να παρουσιάσουμε αυτήν την πρωτοβουλία αργότερα το 2020. Όμως, τα πρόσφατα γεγονότα στις ΗΠΑ μάς ανάγκασαν να κινηθούμε πιο γρήγορα. Παρότι η Airbnb διερευνά ήδη μεμονωμένα περιστατικά διακρίσεων που αναφέρονται από τους χρήστες, δεν υπάρχει προς το παρόν τρόπος να αξιολογήσουμε μεγαλύτερες τάσεις και μοτίβα που σχετίζονται με διακρίσεις που μπορεί να συμβαίνουν σε ολόκληρη την Airbnb. Αυτά τα μεμονωμένα περιστατικά διακρίσεων μπορεί να είναι σύμπτωμα ενός μεγαλύτερου συστημικού προβλήματος και θέλουμε να τα καταπολεμήσουμε και τα δύο.

Τι γίνεται αν η Airbnb διαπιστώσει ότι υπάρχει ανισότητα;
Το Project Lighthouse αποτελεί ένα κομμάτι της συνεχούς προσπάθειάς μας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των διακρίσεων στην Airbnb. Χρησιμοποιούμε τις χρήσιμες πληροφορίες που συλλέγουμε για να σχεδιάσουμε νέες λειτουργίες και πολιτικές, οι οποίες θα χαρίσουν μια πιο ισότιμη εμπειρία στους χρήστες της πλατφόρμας μας και θα μας βοηθήσουν να εκπληρώσουμε τη συνεχή αποστολή μας, ώστε όλα τα μέλη της κοινότητάς μας να νιώθουν ευπρόσδεκτα.

Υπάρχουν και άλλοι τύποι διακρίσεων. Γιατί επικεντρώνεται η Airbnb στις φυλετικές διακρίσεις;
Καταπολεμούμε όλες τις μορφές διακρίσεων, όχι μόνο όσες αφορούν τη φυλή ή γίνονται εις βάρος μιας συγκεκριμένης κοινότητας. Δεσμευόμαστε να καταπολεμούμε τις διακρίσεις που βασίζονται στη φυλή, το χρώμα του δέρματος, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την αναπηρία και την οικογενειακή κατάσταση. Όλα αυτά είναι ζητήματα που επηρεάζουν οικοδεσπότες και επισκέπτες σε όλο τον κόσμο. Η δέσμευσή μας είναι απλά κομμάτι ενός πολύ μεγαλύτερου αγώνα.

Πώς μπορώ να μη συμμετάσχω στο Project Lighthouse;
Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις συμμετοχής σας στο πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή από τις ρυθμίσεις απορρήτου και κοινής χρήσης. Αφού διακόψετε τη συμμετοχή σας, τα δεδομένα σας δεν θα συλλέγονται πια για το Project Lighthouse. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι όταν συνεισφέρετε με δεδομένα σας σε αυτήν την προσπάθεια, μας βοηθάτε να δημιουργήσουμε ένα νέο σημείο αναφοράς για να ανακαλύπτουμε, να μετρούμε και να καταπολεμούμε τις διακρίσεις στην Airbnb. Πριν αναλύσουμε τις πληροφορίες που γίνονται αντιληπτές σχετικά με τη φυλή, όλες οι πληροφορίες διαχωρίζονται από το προφίλ σας. Δεν συσχετίζονται δηλαδή συγκεκριμένα με τον λογαριασμό σας στην Airbnb.

Τι κάνει η Airbnb για να βοηθήσει άλλες εταιρείες να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις;
Οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν μια τεράστια ευθύνη: Να παρέχουν μια εμπειρία που θα είναι ισότιμη για όλους. Θέλουμε ο αντίκτυπος του Project Lighthouse να επεκταθεί και εκτός της Airbnb, οπότε μοιραζόμαστε τη μεθοδολογία του προγράμματος με μια τεχνική έκθεση, που είναι δημόσια διαθέσιμη για όλους. Ελπίζουμε ότι αυτή η έκθεση θα χρησιμεύσει ως πρότυπο στο οποίο θα βασιστούν άλλες εταιρείες, και ότι θα αποτελέσει αφετηρία για επιπλέον καινοτομίες με σκοπό τη σχολαστική μέτρηση των διακρίσεων, ενώ παράλληλα θα προστατεύεται το απόρρητο των χρηστών.

Τι έχει κάνει η Airbnb μέχρι σήμερα για να αντιμετωπίσει τις διακρίσεις;
Τα τελευταία χρόνια, έχουμε κάνει πολλές αλλαγές στην Airbnb για να συμβάλουμε στην καταπολέμηση των διακρίσεων, όπως είναι:

  • Η πολιτική μας κατά των διακρίσεων: Όλοι οι χρήστες της Airbnb πρέπει να αποδεχτούν τη Δέσμευση Κοινότητας και την πολιτική κατά των διακρίσεων. Αν έχετε έρθει αντιμέτωποι με περιστατικό διακρίσεων, θα διερευνήσουμε το θέμα, θα λάβουμε μέτρα και, αν χρειαστεί, θα σας βοηθήσουμε να βρείτε άλλο χώρο διαμονής.
  • Μέτρα προστασίας για τις φωτογραφίες προφίλ: Παντού υπάρχουν προκαταλήψεις. Ωστόσο, εταιρείες όπως η Airbnb μπορούν να προσπαθήσουν περισσότερο για να δημιουργήσουν εργαλεία που βοηθούν τους ανθρώπους να μη λαμβάνουν μεροληπτικές αποφάσεις. Γι' αυτό και οι φωτογραφίες προφίλ των επισκεπτών δεν εμφανίζονται στους οικοδεσπότες παρά μόνο μετά την επιβεβαίωση της κράτησης. Με αυτόν τον τρόπο, ευνοούνται οι πιο αντικειμενικές αποφάσεις από οικοδεσπότες.
  • Αντικειμενικές κρατήσεις: Με την Άμεση Κράτηση, γίνεται απευθείας κράτηση σε έναν χώρο κι έτσι η διαδικασία είναι πιο εύκολη για τους οικοδεσπότες και αντικειμενική για τους επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη για εκατομμύρια καταχωρήσεις, ενώ προστίθενται συνέχεια και νέες καταχωρήσεις που προσφέρουν τη συγκεκριμένη λειτουργία.
  • Μια ειδική ομάδα κατά των διακρίσεων: Η Airbnb διαθέτει μια εξειδικευμένη ομάδα, ειδικά για την υλοποίηση αλλαγών στην πλατφόρμα μας, οι οποίες βοηθούν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των διακρίσεων και συμπεριλαμβάνουν την ανάληψη πρωτοβουλιών, όπως είναι το Project Lighthouse και τα μέτρα προστασίας των φωτογραφιών προφίλ.

Το Project Lighthouse δεν θα σημάνει από μόνο του το τέλος των διακρίσεων στην πλατφόρμα μας, αλλά είναι ένα σημαντικό βήμα που μπορεί να μας βοηθήσει να εντοπίσουμε περιστατικά διακρίσεων που, διαφορετικά, θα παρέμεναν απαρατήρητα. Και είναι μόνο μία από τις πολλές πρωτοβουλίες που υλοποιούμε για να κάνουμε την Airbnb πιο δίκαιη για όλους.

Σας ευχαριστούμε που είστε μέλος της κοινότητάς μας και που συνεργάζεστε μαζί μας για να δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπου όλοι νιώθουμε ευπρόσδεκτοι.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν άρθρο ενδέχεται να έχουν αλλάξει από τη στιγμή δημοσίευσής του.

Σημαντικότερα σημεία

  • Το Project Lighthouse θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πότε και πώς συμβαίνουν φυλετικές διακρίσεις στην Airbnb

  • Συνεργαζόμαστε με ομάδες πολιτικών δικαιωμάτων για να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνουμε αυτά τα σημαντικά μέτρα προσεκτικά

  • Συνεργαζόμαστε επίσης με κορυφαίους οργανισμούς προστασίας του απορρήτου για να διασφαλίσουμε ότι σεβόμαστε το απόρρητο όλων των χρηστών

Airbnb
15 Ιουν 2020
Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;