Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Κανόνες

Φορολογικά έγγραφα από την Airbnb

Η Airbnb εκδίδει διάφορα είδη φορολογικών εγγράφων με έσοδα/πληροφορίες για τις ΗΠΑ κάθε χρόνο. Το είδος του εγγράφου που μπορεί να λάβετε εξαρτάται από την πληρωμή που λαμβάνετε μέσω της πλατφόρμας μας.

Σημείωση: Μπορεί να λάβετε περισσότερα από ένα είδη εγγράφων, αλλά θα δηλώνονται διαφορετικοί τρόποι πληρωμής.

Επισκόπηση φορολογικών εγγράφων

Αυτός ο πίνακας παρέχει μια σύντομη σύνοψη των διαφόρων φορολογικών εγγράφων που εκδίδονται από την Airbnb. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις σχετικές ενότητες σε αυτήν τη σελίδα.

Τύπος εγγράφου

Τύπος πληρωμής

Όριο πληρωμής

Ημερομηνία διαθεσιμότητας εγγράφου

1099-K

Οικοδεσπότες ή οι συνοικοδεσπότες στην Airbnb που είναι πολίτες στις ΗΠΑ ή φορολογικοί κάτοικοι ΗΠΑ με συναλλαγές για κρατήσεις ή/και εμπειρίες.

Πάνω από 20.000 $ και πάνω από 200 κρατήσεις για το ημερολογιακό έτος 2022.

Για το ημερολογιακό έτος 2023, δείτε την ενότητα 1099-K σε αυτήν τη σελίδα.

31 Ιανουαρίου, μετά το δηλωτέο ημερολογιακό έτος.

1099-MISC

Οικοδεσπότες ή συνοικοδεσπότες που είναι πολίτες στις ΗΠΑ ή φορολογικοί κάτοικοι ΗΠΑ και έλαβαν άλλα εισοδήματα προς δήλωση, όπως μπόνους, επιβραβεύσεις, κίνητρα, διακανονισμούς στην Airbnb και λοιπές πληρωμές.

Οικοδεσπότες ή συνοικοδεσπότες στη Luxury Retreats που είναι φορολογούμενοι στις ΗΠΑ και λαμβάνουν ενοίκια και άλλες πληρωμές.

Συνολικά: 600 $ ή περισσότερα κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

31 Ιανουαρίου, μετά το δηλωτέο ημερολογιακό έτος.

1099-NEC

Πάροχοι υπηρεσιών για την Airbnb, όπως φωτογράφοι, μεταφραστές και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών, που είναι πολίτες στις ΗΠΑ ή φορολογικοί κάτοικοι ΗΠΑ.

Συνολικά: 600 $ ή περισσότερα κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

31 Ιανουαρίου, μετά το δηλωτέο ημερολογιακό έτος.

Έντυπο 1042-S

Οικοδεσπότες εκτός ΗΠΑ που υπέβαλαν το έντυπο W-8 και έλαβαν πληρωμές από πηγές στις ΗΠΑ.

1 $ ή περισσότερα

15 Μαρτίου, μετά το δηλωτέο ημερολογιακό έτος.

Έντυπο 1099-K

Στο έντυπο 1099-K δηλώνονται οι μεικτές συναλλαγές πληρωμής που διεκπεραιώθηκαν εκ μέρους σας από την Airbnb. Ως τρίτη εταιρεία διακανονισμού (TPSO), η Airbnb είναι υποχρεωμένη από τις πολιτειακές και τις κρατικές φορολογικές αρχές να εκδίδει το έντυπο 1099-K για οικοδεσπότες που είναι πολίτες ή φορολογικοί κάτοικοι ΗΠΑ και πληρούν τα όρια δήλωσης του εντύπου 1099-K.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις φορολογικές δηλώσεις στις ΗΠΑ για τους οικοδεσπότες και τις φορολογικές δηλώσεις στις ΗΠΑ για τους συνοικοδεσπότες. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στις Συχνές ερωτήσεις για τη φορολογία.

Στις 23 Δεκεμβρίου 2022, οι φορολογικές αρχές ανακοίνωσαν θα καθυστερήσει η αλλαγή στα όρια των δηλώσεων, η οποία θεσπίστηκε στο πλαίσιο του αμερικανικού σχεδίου διάσωσης του 2021 για τρίτες εταιρείες διακανονισμού, που επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ για την περίοδο υποβολής φορολογικών δηλώσεων 2022.

Ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης, η Airbnb δεν θα είναι υποχρεωμένη να υποβάλει έντυπα 1099-K σύμφωνα με το όριο των 600 δολαρίων. Κατά συνέπεια, για το ημερολογιακό έτος 2022, θα εκδώσουμε έντυπα 1099-K μόνο σύμφωνα με το όριο για ποσά άνω των 20.000 $ και περισσότερες από 200 κρατήσεις.

Πότε εκδίδει η Airbnb το έντυπο 1099-K;

Αν πληροίτε τις απαιτήσεις φορολογικής δήλωσης στις ΗΠΑ για ένα φορολογικό έτος, θα λάβετε το φορολογικό σας έντυπο ταχυδρομικά ή/και θα το βρείτε στην ενότητα φόρων του λογαριασμού σας έως τις 31 Ιανουαρίου, μετά το δηλωτέο ημερολογιακό έτος.

Ποιος έχει δικαίωμα να λάβει το έντυπο 1099-K;

Για το ημερολογιακό έτος 2022, θα εκδοθεί το έντυπο 1099-K εάν πληροίτε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα όρια υποβολής ομοσπονδιακής δήλωσης των φορολογικών αρχών:

 • Έχετε λάβει πάνω από 20.000 $ σε μεικτές πληρωμές και είχατε 200+ κρατήσεις το ημερολογιακό έτος 2022
 • Παρακρατήθηκαν φόροι στις ΗΠΑ από τις πληρωμές σας
 • Στην πολιτεία/περιφέρεια στην οποία κατοικείτε ισχύει χαμηλότερο όριο για φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος. Δείτε τη λίστα με τις πολιτείες/περιφέρειες παρακάτω

Πολιτείες/περιφέρειες με χαμηλότερα όρια δήλωσης

Οι εξής πολιτείες/περιφέρειες έχουν ξεχωριστά χαμηλότερα όρια δήλωσης: Περιφέρεια της Κολούμπια, Ιλινόι, Νιου Τζέρσεϊ, Μέριλαντ, Μασαχουσέτη, Μισούρι, Βερμόντ και Βιρτζίνια. Εάν πληροίτε το όριο της πολιτείας αλλά όχι το ομοσπονδιακό όριο των φορολογικών αρχών, το έντυπο 1099-K θα υποβληθεί μόνο στην πολιτεία σας.

Επεξήγηση του εντύπου 1099-K

Για οικοδεσπότες (ιδιοκτήτες καταχωρήσεων)

Συναλλαγές μεικτών πληρωμών: Στο έντυπο 1099-K δηλώνονται οι μεικτές συναλλαγές πληρωμής που διεκπεραιώθηκαν εκ μέρους σας μέσω της πλατφόρμας της Airbnb. Τα δηλωθέντα ποσά αντιστοιχούν στα μεικτά σύνολα από κρατήσεις (συμπεριλαμβανομένων των φόρων/προμηθειών της Airbnb + τυχόν κόστους καθαρισμού/φόρων μεταβίβασης, που μας ζητήσατε να εισπράξουμε και να σας διαβιβάσουμε + τυχόν πληρωμές συνοικοδεσπότη, αν υπάρχουν) και πληρωμές διακανονισμού που λάβατε από επισκέπτες.

Τα ποσά δηλώνονται πριν από την αφαίρεση των χρεώσεων/προμηθειών της Airbnb. Τα σύνολα δεν αναπροσαρμόζονται για τροποποιήσεις και ακυρώσεις κρατήσεων που έγιναν μετά την άφιξη του επισκέπτη. Οι πληρωμές οικοδεσπότη που μοιράζονται με τους συνοικοδεσπότες μέσα από τη δυνατότητα πληρωμών συνοικοδεσπότη δεν θα επηρεάσουν το ποσό που θα δηλωθεί στον ιδιοκτήτη της καταχώρησης για σκοπούς δήλωσης φορολογικών στοιχείων. Το έντυπο 1099-K του οικοδεσπότη θα περιλαμβάνει το πλήρες μεικτό ποσό της κράτησης.

Προτείνουμε να συμβουλευτείτε επαγγελματία φοροτεχνικό για να κατανοήσετε πώς να δηλώσετε το 1099-K στη φορολογική σας δήλωση και τυχόν εκπτώσεις που μπορεί να ισχύουν για εσάς.

Παράδειγμα

 • 100 $ ανά διανυκτέρευση x 5 διανυκτερεύσεις

500 $

 • Κόστος καθαρισμού

90 $

 • Τοπικοί φόροι/χρεώσεις (μεταβίβασης κ.λπ.)

10 $

= Σύνολο δήλωσης 1099-K οικοδεσπότη

600 $

 • Προμήθεια της Airbnb

-18 $

 • Πληρωμές συνοικοδεσπότη

-114,40 $

= Καθαρή πληρωμή οικοδεσπότη

467,60 $

Για συνοικοδεσπότες

Συναλλαγές πληρωμών: Στο έντυπο 1099-K δηλώνονται οι συναλλαγές πληρωμής που διεκπεραιώθηκαν εκ μέρους σας μέσω της πλατφόρμας της Airbnb. Τα δηλωθέντα ποσά αντιστοιχούν στο ποσό που λάβατε, όπως καθορίζεται από τον ιδιοκτήτη της καταχώρησης.

Τα σύνολα δεν αναπροσαρμόζονται για αλλαγές και ακυρώσεις κρατήσεων που έγιναν μετά την άφιξη του επισκέπτη. Προτείνουμε να συμβουλευτείτε επαγγελματία φοροτεχνικό για να κατανοήσετε πώς να δηλώσετε το 1099-K στη φορολογική σας δήλωση και τυχόν εκπτώσεις που μπορεί να ισχύουν για εσάς.

Παρακρατήσεις ομοσπονδιακού φόρου εισοδήματος

Εάν έχει γίνει παρακράτηση του ομοσπονδιακού φόρου εισοδήματος, το συνολικό ποσό που παρακρατήθηκε από εσάς για το δηλωτέο ημερολογιακό έτος θα αναφέρεται στο πλαίσιο 4. Παρακρατούμε ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος μόνο όταν έχουμε νομική υποχρέωση. Συνήθεις λόγοι για τους οποίους πρέπει να παρακρατήσουμε ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος:

 • Δεν είχαμε τον αριθμό φορολογικού μητρώου σας στις ΗΠΑ κατά τη στιγμή της πληρωμής οικοδεσπότη ή
 • Δόθηκε άμεση σχετική οδηγία από τις φορολογικές αρχές

Μάθετε περισσότερα για τις Παρακρατήσεις φόρου στις ΗΠΑ.

Πολλοί λογαριασμοί στην Airbnb με τον ίδιο ΑΦΜ

Αν έχετε πολλούς λογαριασμούς στην Airbnb που χρησιμοποιούν τον ίδιο αριθμό φορολογικού μητρώου, τα ακαθάριστα ποσά των συναλλαγών και τα σύνολα των κρατήσεων αθροίζονται για να καθοριστεί αν πληροίτε τα ομοσπονδιακά ή/και πολιτειακά όρια δήλωσης που ορίζουν οι φορολογικές αρχές.

Εάν πληροίτε τις απαιτήσεις δήλωσης αφού αθροιστούν όλα τα σύνολα του λογαριασμού σας, θα εκδοθεί το έντυπο 1099-K για κάθε λογαριασμό που έχετε. Για παράδειγμα, αν έχετε τέσσερις λογαριασμούς, θα λάβετε τέσσερα έντυπα 1099-K.

Μεμονωμένος λογαριασμός στην Airbnb με πολλούς φορολογούμενους

Εάν ο λογαριασμός χρήστη σας έχει πολλούς ενεργούς αριθμούς φορολογικού μητρώου και έχουν εκδοθεί πολλά έντυπα 1099, θα πρέπει να αθροίσετε τα σύνολα από όλα τα έντυπα 1099 και, στη συνέχεια, να τα συγκρίνετε με τα σύνολα του πίνακα εσόδων σας.

Αν ένας οικοδεσπότης έχει ρυθμίσει τις πληρωμές συνοικοδεσπότη, οι συνοικοδεσπότες θα προσθέσουν τα στοιχεία φορολογούμενου τους και θα λάβουν το δικό τους έντυπο 1099 από τον δικό τους λογαριασμό στην Airbnb.

Πώς να διορθώσετε το έντυπο 1099-K

Στον πίνακα εσόδων σας, χρησιμοποιήστε την ετήσια αναφορά εσόδων για να διορθώσετε το έντυπο 1099-K.

Σύνοψη εσόδων

 • Μεικτά έσοδα: Δηλώνονται στο πλαίσιο 1a του εντύπου 1099-K. Περιλαμβάνονται η τιμή ανά διανυκτέρευση, το κόστος καθαρισμού, οι φόροι που εισπράττονται και μεταβιβάζονται σε εσάς (φόροι μεταβίβασης) και οι επιλύσεις διαφορών.
 • Προμήθεια υπηρεσιών της Airbnb: Οι συνολικές προμήθειες που αφαιρούνται από τα μεικτά έσοδά σας.
 • Στήλη ρυθμίσεων: Εμφανίζονται τυχόν ρυθμίσεις στις πληρωμές σας.

Πίνακας εσόδων

 • Στον πίνακα εσόδων > Ενότητα "Πληρωμένα" > Εμφάνιση όλων των πληρωμένων, επιλέξτε το σχετικό χρονικό πλαίσιο (π.χ.: Ιανουάριος 2022 - Δεκέμβριος 2022)
 • Στη συνέχεια, επιλέξτε Λήψη αναφοράς > Δημιουργία αναφοράς για να κατεβάσετε το αρχείο .csv
 • Ανοίξτε το αρχείο CSV και χρησιμοποιήστε φίλτρο στη στήλη Έτος εσόδων για το φορολογικό έτος
 • Στη στήλη Τύπος, αποεπιλέξτε τη Ρύθμιση επίλυσης και την Πληρωμή οικοδεσπότη
 • Το μεικτό δηλωτέο εισόδημα προκύπτει από το σύνολο των στηλών του Ποσού και της Προμήθειας οικοδεσπότη και θα πρέπει να αντιστοιχεί στο πλαίσιο 1a του Εντύπου 1099-K

Αν υπάρχουν αρνητικά ποσά ρυθμίσεων, θα πρέπει να τα εξαιρέσετε, καθώς στο έντυπο 1099-K δηλώνονται οι μεικτές συναλλαγές πριν από τις ρυθμίσεις. Παραλείψτε τις άλλες στήλες, όπως και τις στήλες "Κόστος καθαρισμού"/"Προμήθεια διαχείρισης"/"Φόροι πληρότητας".

Σημείωση:

 • Εάν έχετε επίσης λάβει το έντυπο 1099-MISC, η ετήσια αναφορά εσόδων και ο πίνακας εσόδων θα περιλαμβάνουν αυτές τις συναλλαγές.
 • Εάν ο λογαριασμός χρήστη σας έχει πολλούς ενεργούς αριθμούς φορολογικού μητρώου και έχουν εκδοθεί πολλά έντυπα 1099, θα πρέπει να αθροίσετε τα σύνολα από όλα τα έντυπα 1099 και, στη συνέχεια, να τα συγκρίνετε με τα σύνολα του πίνακα εσόδων.

  Έντυπο 1099-MISC

  Το έντυπο 1099-MISC είναι ένα φορολογικό έγγραφο που εκδίδει η Airbnb για οικοδεσπότες ή συνοικοδεσπότες που είναι πολίτες/φορολογικοί κάτοικοι στις ΗΠΑ και λαμβάνουν άλλα δηλωτέα εισοδήματα από την Airbnb. Γενικά, σε αυτό το έντυπο δηλώνονται προωθητικές πληρωμές, μπόνους, επιβραβεύσεις, κίνητρα και πληρωμές από διευθετήσεις στην Airbnb που θεωρούνται πληρωμές δηλωτέες και δεν περιλαμβάνονται στο έντυπο 1099-K ή/και στο έντυπο 1099-NEC.

  Οι οικοδεσπότες ή συνοικοδεσπότες στη Luxury Retreats, οι οποίοι είναι πολίτες/φορολογικοί κάτοικοι στις ΗΠΑ και έχουν κερδίσει τουλάχιστον 600 $ σε ένα ημερολογιακό έτος, θα λάβουν το έντυπο 1099-MISC. Τα ποσά που δηλώνονται στο έντυπο 1099-MISC είναι μεικτά (πριν από την αφαίρεση της προμήθειας/των χρεώσεών μας).

  Σημείωση: Εάν η φορολογική σας κατηγορία είναι C ή S Corporation (συμπεριλαμβανομένων εταιρειών LLC που κατηγοριοποιούνται ως C ή S Corporation) όπως αναφέρεται στο Έντυπο W-9, ενδέχεται να εξαιρείστε από το έντυπο 1099-MISC.

  Έντυπο 1099-NEC

  Το έντυπο 1099-NEC είναι ένα φορολογικό έγγραφο που εκδίδει η Airbnb για τους παρόχους υπηρεσιών που είναι πολίτες/φορολογικοί κάτοικοι στις ΗΠΑ, όπως φωτογράφους, μεταφραστές και υπεύθυνους προσωπικής εξυπηρέτησης, οι οποίοι λαμβάνουν τουλάχιστον 600 $ (συνολικά) κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους. Τα ποσά σε αυτό το έντυπο δηλώνονται μεικτά, με την προμήθεια υπηρεσιών της Airbnb (όπου ισχύει).

  Σημείωση: Εάν η φορολογική σας κατηγορία είναι C ή S Corporation (συμπεριλαμβανομένων εταιρειών LLC που κατηγοριοποιούνται ως C ή S Corporation) όπως αναφέρεται στο Έντυπο W-9, ενδέχεται να εξαιρείστε από το έντυπο 1099-NEC.

  Αν δεν είστε οικοδεσπότης στην Airbnb και παρέχετε υπηρεσίες για την Airbnb, αλλά έχετε συνάψει σύμβαση με τρίτο πάροχο, το φορολογικό σας έγγραφο θα εκδοθεί από τον τρίτο πάροχο. Ο τύπος εγγράφου που θα λάβετε από το συγκεκριμένο τρίτο μέρος θα εξαρτηθεί από τη φορολογική κατηγορία του και τις απαιτήσεις δήλωσης.

  Έντυπο 1042-S

  Το έντυπο 1042-S είναι ένα φορολογικό έγγραφο που εκδίδει η Airbnb για οικοδεσπότες που είναι πολίτες/φορολογικοί κάτοικοι εκτός ΗΠΑ (Airbnb και Luxury Retreats), οι οποίοι υπέβαλαν το έντυπο W-8 και λαμβάνουν έσοδα από την Airbnb που προέρχονται από τις ΗΠΑ. Τα ποσά που δηλώνονται στο έντυπο 1042-S είναι μεικτά (πριν από την αφαίρεση της προμήθειας/των χρεώσεών μας).

  Πού μπορώ να βρω τα φορολογικά έγγραφα που εκδόθηκαν για εμένα;

  Αν έχει εκδοθεί για εσάς ένα φορολογικό έγγραφο, μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφό του στον λογαριασμό σας στην Airbnb.

  • Κάντε κλικ στην εικόνα του προφίλ σας και επιλέξτε Λογαριασμός
  • Στη σελίδα Λογαριασμός, επιλέξτε Φόροι
  • Στην καρτέλα Φορολογούμενοι, επιλέξτε το εικονίδιο >
  • Στην καρτέλα "Φορολογικά έγγραφα" εμφανίζεται η λίστα των φορολογικών εγγράφων που εκδόθηκαν για εσάς (έως και 4 χρόνια πριν)

  Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε όλα τα φορολογικά έγγραφα σε επίπεδο λογαριασμού χρήστη:

  1. Μεταβείτε στον πίνακα εσόδων
  2. Επιλέξτε Στοιχεία για τους φόρους > Φορολογικά έγγραφα

  Μεταβείτε στην καρτέλα "Φορολογικά έγγραφα" για να δείτε τη λίστα με όλα τα φορολογικά έγγραφα που εκδόθηκαν για εσάς τα τελευταία 4 χρόνια

  Επίλυση προβλημάτων με φορολογικά έγγραφα

  Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα που αφορούν τη συμφωνία των συναλλαγών σας με τα φορολογικά σας έγγραφα ή αν το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή το ποσό στο φορολογικό σας έγγραφο είναι λάθος, επικοινωνήστε μαζί μας.

  Σημείωση: Μπορούμε να σας δώσουμε το αναθεωρημένο έντυπο μόνο αφού διερευνήσουμε το θέμα και επιβεβαιώσουμε τυχόν πιθανά λάθη.

  Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;

  Σχετικό περιεχόμενο

  Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
  Σύνδεση ή εγγραφή