Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Νομικοί όροι

Συμπληρωματικοί όροι για την Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κονέκτικατ, τη Γιούτα, το Βερμόντ και τη Βιρτζίνια

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε αυτόματα.

Αν κατοικείτε στην Καλιφόρνια, μπορείτε επίσης να ανατρέξετε σε αυτές τις εκδόσεις:

Αν κατοικείτε στην Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κονέκτικατ, τη Γιούτα, το Βερμόντ ή τη Βιρτζίνια, αυτή η σελίδα ισχύει για εσάς και συμπληρώνει την Πολιτική Απορρήτου της Airbnb. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αιτήματα δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και τον τρόπο υποβολής ενός αιτήματος, επισκεφτείτε αυτόν τον σύνδεσμο. Λάβετε υπόψη ότι ίσως χρειαστεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας και το αίτημά σας πριν προβείτε σε περαιτέρω ενέργειες. Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε προσωπικά στοιχεία, όπως το ονοματεπώνυμό σας, την πολιτεία κατοικίας σας, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση email σας που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας ή/και την επίσημη ταυτότητά σας. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να ορίσετε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για να υποβάλει ένα αίτημα εκ μέρους σας. Για να ορίσουμε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για να υποβάλει ένα αίτημα εκ μέρους σας, ενδέχεται (i) εσείς ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός σας να παράσχετε ένα έγκυρο δικαίωμα δικηγόρου, (ii) ο αντιπρόσωπος να παράσχει απόδειξη ότι ο αντιπρόσωπος υπέγραψε, γραπτή άδεια για να υποβάλει το αίτημα, (iii) επαληθεύετε την ταυτότητά σας μαζί μας ή/και (iv) να επιβεβαιώσετε απευθείας σε εμάς ότι παρείχατε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο την άδεια να υποβάλει το αίτημα. Κάντε κλικ στην πολιτεία διαμονής σας για να μάθετε περισσότερα.

Καλιφόρνια

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Ιανουαρίου 2023

Πληροφορίες που αφορούν αιτήματα καταναλωτών της Καλιφόρνιας

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα αιτήματα των καταναλωτών που λάβαμε και να επεξεργαστούμε στο πλαίσιο του νόμου California Consumer Privacy Act .

Κοινοποίηση πληροφοριών από την Airbnb Payments

Η Airbnb Payments δεν θα κοινοποιεί πληροφορίες που συλλέγει για εσάς με τις θυγατρικές της ή τα τρίτα μέρη (τόσο οικονομικά όσο και μη), εκτός αν απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο.

Περιορίστε τη χρήση ή/και την αποκάλυψη ευαίσθητων προσωπικών στοιχείων

Ορισμένες κατηγορίες προσωπικών στοιχείων που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε ενδέχεται να είναι "ευαίσθητες" σύμφωνα με τη νομοθεσία περί απορρήτου δεδομένων. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να περιορίσετε ορισμένες χρήσεις ή γνωστοποιήσεις των ευαίσθητων προσωπικών στοιχείων σας και να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα χρησιμοποιώντας το έντυπο που συνδέεται εδώ.

Δικαίωμα πρόσβασης


Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε ένα επαληθεύσιμο αίτημα καταναλωτή για πρόσβαση, σε φορητό και (αν είναι τεχνικά εφικτό) εύχρηστο, τα προσωπικά στοιχεία που έχουμε συλλέξει για εσάς, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές δεδομένων μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε προσωπικά στοιχεία για επαγγελματικούς σκοπούς, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου μας.

Δεξιά

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε ένα επαληθεύσιμο αίτημα καταναλωτή για να διορθώσετε ανακρίβειες στα προσωπικά σας στοιχεία που βρίσκονται στην Airbnb.

Δικαίωμα διαγραφής

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε ένα επαληθεύσιμο αίτημα καταναλωτή για να διαγράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Πώληση και κοινοποίηση δεδομένων

Δεν πουλάμε προσωπικά στοιχεία σε τρίτους. Δεν είμαστε μεσίτες δεδομένων και δεν βάζουμε προσωπικά στοιχεία στην ανοιχτή αγορά. Δεν πουλάμε ούτε κοινοποιούμε εν γνώσει τα προσωπικά στοιχεία ατόμων κάτω των 16 ετών. Επιτρέπουμε σε τρίτους να συλλέγουν προσωπικά στοιχεία μέσω της Πλατφόρμας της Airbnb και να κοινοποιούν προσωπικά στοιχεία σε τρίτους για επιχειρηματικούς σκοπούς που περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της διαφήμισης και του μάρκετινγκ στην Πλατφόρμα της Airbnb και αλλού με βάση τις διαδικτυακές δραστηριότητες των χρηστών με την πάροδο του χρόνου και σε όλες τις υπηρεσίες και τις συσκευές της Airbnb. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να εξαιρεθείτε από την επεξεργασία χρησιμοποιώντας το έντυπο που συνδέεται εδώ.

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, έχουμε κοινοποιήσει αυτές τις κατηγορίες προσωπικών στοιχείων στους διαφημιστές για διαφήμιση με διαφορετικό κείμενο.

Δικαίωμα κατά των διακρίσεων

Δεν θα κάνουμε διακρίσεις εναντίον σας για την άσκηση των δικαιωμάτων και των επιλογών σας, αν και ορισμένες από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στην υπηρεσία ενδέχεται να αλλάξουν ή να μην είναι πλέον διαθέσιμες σε εσάς. Τυχόν διαφορές στις υπηρεσίες σχετίζονται με τις παρεχόμενες πληροφορίες.

Διατήρηση δεδομένων

Διατηρούμε προσωπικά στοιχεία για όσο καιρό χρειάζεται ή επιτρέπεται υπό το πρίσμα των σκοπών για τον οποίο συλλέχθηκαν. Τα κριτήρια που χρησιμοποιήσαμε για να καθορίσουμε τις περιόδους παρατήρησής μας περιλαμβάνουν:

  • Το χρονικό διάστημα που έχουμε μια διαρκή σχέση μαζί σας και παρέχουμε υπηρεσίες σε εσάς (για παράδειγμα, για όσο έχετε λογαριασμό σε εμάς ή συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας) και το χρονικό διάστημα στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του οποίου ενδέχεται να χρειαστεί να ανατρέξουμε στα προσωπικά σας στοιχεία για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.
  • Υπάρχει νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειμαστε (για παράδειγμα, ορισμένοι νόμοι απαιτούν από εμάς να διατηρούμε αρχείο των συναλλαγών σας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν τις διαγράψουμε), ή
  • Ανεξάρτητα από το αν επιτρέπεται η διατήρηση από την ισχύουσα νομοθεσία (όπως όσον αφορά τα ισχύοντα διατάγματα, τις δικαστικές διαδικασίες ή τις ρυθμιστικές έρευνες).

Καταπολέμηση μικροβίων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεσμευόμαστε να διατηρούμε και να χρησιμοποιούμε ανωνυμοποιημένες πληροφορίες σε μη αναγνωρισμένη μορφή και να μην προσπαθούμε να επαληθεύσουμε εκ νέου τις πληροφορίες, εκτός από το ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε να επαληθεύσουμε εκ νέου τις πληροφορίες αποκλειστικά με σκοπό να καθορίσουμε αν οι διαδικασίες απολύμανσης πληρούν τις απαιτήσεις του νόμου για τα δικαιώματα απορρήτου της Καλιφόρνιας.

Κολοράντο

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Ιουλίου 2023

Δικαίωμα πρόσβασης


Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε ένα επαληθεύσιμο αίτημα καταναλωτή για πρόσβαση, σε φορητό και (αν είναι τεχνικά εφικτό) εύχρηστο, τα προσωπικά στοιχεία που έχουμε συλλέξει για εσάς, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές δεδομένων μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε προσωπικά στοιχεία για επαγγελματικούς σκοπούς, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου μας.

Δεξιά

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε ένα επαληθεύσιμο αίτημα καταναλωτή για να διορθώσετε τις ανακρίβειες στα προσωπικά σας στοιχεία που βρίσκονται στην Airbnb μεταβαίνοντας στον σύνδεσμο εδώ.

Δικαίωμα διαγραφής

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε ένα επαληθεύσιμο αίτημα καταναλωτή για να διαγράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Ένσταση αιτημάτων για τα δικαιώματα των καταναλωτών

Για να υποβάλετε ένσταση κατά της απόρριψης του αιτήματός σας, δείτε τις οδηγίες στην απάντησή μας στο αίτημά σας ή υποβάλετε την ένστασή σας γραπτώς επικοινωνώντας με τη διεύθυνση DPO@airbnb.com με το θέμα "Αίτημα προσβολής για τα δικαιώματα των καταναλωτών.”

Χρήση σημάτων εξαίρεσης

Δεν πουλάμε προσωπικά στοιχεία. Ωστόσο, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία για τους σκοπούς της προβολής διαφημίσεων που επιλέγονται με βάση τις διαδικτυακές δραστηριότητες των χρηστών με την πάροδο του χρόνου και σε διάφορους ιστότοπους, υπηρεσίες και συσκευές. Επιπλέον, ασχολούμαστε με την αυτόματη επεξεργασία που μπορεί να σας επηρεάσει. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να εξαιρεθείτε από την επεξεργασία χρησιμοποιώντας το έντυπο που συνδέεται εδώ.

Δικαίωμα εξαίρεσης για τους σκοπούς του Προφίλ για αξιολόγηση αυτού του Νόμου ή για παρόμοια Σημαντικά Εφέ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να εξαιρεθείτε από την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων για σκοπούς περαιτέρω λήψης αποφάσεων που δημιουργούν νομικές ή παρόμοιες σημαντικές επιπτώσεις. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα μπορεί να έχετε, κάντε κλικ εδώ.

Ευαίσθητα δεδομένα

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα στοιχεία από τα ευαίσθητα δεδομένα σας για τους σκοπούς που συζητούνται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, θα διατηρήσουμε τις συστάσεις μέχρι να εκπληρώσουμε τον σκοπό για τον οποίο τις συλλέξαμε. Θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας.

Κονέκτικατ

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Ιουλίου 2023

Δικαίωμα πρόσβασης


Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε ένα επαληθεύσιμο αίτημα καταναλωτή για πρόσβαση, σε φορητό και (αν είναι τεχνικά εφικτό) εύχρηστο, τα προσωπικά στοιχεία που έχουμε συλλέξει για εσάς, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές δεδομένων μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε προσωπικά στοιχεία για επαγγελματικούς σκοπούς, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου μας.

Δεξιά

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε ένα επαληθεύσιμο αίτημα καταναλωτή για να διορθώσετε ανακρίβειες στα προσωπικά σας στοιχεία που βρίσκονται στην Airbnb.

Δικαίωμα διαγραφής

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε ένα επαληθεύσιμο αίτημα καταναλωτή για να διαγράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Ένσταση αιτημάτων για τα δικαιώματα των καταναλωτών

Για να υποβάλετε ένσταση κατά της απόρριψης του αιτήματός σας, δείτε τις οδηγίες στην απάντησή μας στο αίτημά σας ή υποβάλετε την ένστασή σας γραπτώς επικοινωνώντας με τη διεύθυνση DPO@airbnb.com με το θέμα "Αίτημα προσβολής για τα δικαιώματα των καταναλωτών.”

Διαδικτυακά στοιχεία επικοινωνίας

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση DPO@airbnb.com με το θέμα "Επικοινωνία απορρήτου.”

Δικαίωμα εξαίρεσης για τους σκοπούς του Προφίλ για αξιολόγηση αυτού του Νόμου ή για παρόμοια Σημαντικά Εφέ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να εξαιρεθείτε από την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων για σκοπούς περαιτέρω λήψης αποφάσεων που δημιουργούν νομικές ή παρόμοιες σημαντικές επιπτώσεις. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα μπορεί να έχετε, κάντε κλικ εδώ.

Εξατομικευμένη εξαίρεση διαφήμισης

Δεν πουλάμε προσωπικά στοιχεία. Ωστόσο, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία για τους σκοπούς της προβολής διαφημίσεων που επιλέγονται με βάση τις διαδικτυακές δραστηριότητες των χρηστών με την πάροδο του χρόνου και σε διάφορους ιστότοπους, υπηρεσίες και συσκευές. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να εξαιρεθείτε από την επεξεργασία χρησιμοποιώντας το έντυπο που συνδέεται εδώ.

Γιούτα

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 31 Δεκεμβρίου 2023

Δικαίωμα πρόσβασης


Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε ένα επαληθεύσιμο αίτημα καταναλωτή για πρόσβαση, σε φορητό και (αν είναι τεχνικά εφικτό) εύχρηστο, τα προσωπικά στοιχεία που έχουμε συλλέξει για εσάς, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές δεδομένων μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε προσωπικά στοιχεία για επαγγελματικούς σκοπούς, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου μας.

Δικαίωμα διαγραφής

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε ένα επαληθεύσιμο αίτημα καταναλωτή για να διαγράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Εξατομικευμένη εξαίρεση διαφήμισης

Δεν πουλάμε προσωπικά στοιχεία. Ωστόσο, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία για τους σκοπούς της προβολής διαφημίσεων που επιλέγονται με βάση τις διαδικτυακές δραστηριότητες των χρηστών με την πάροδο του χρόνου και σε διάφορους ιστότοπους, υπηρεσίες και συσκευές. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να εξαιρεθείτε από την επεξεργασία χρησιμοποιώντας το έντυπο που συνδέεται εδώ.

Βερμόντ

Κοινοποίηση πληροφοριών από την Airbnb Payments

Η Airbnb Payments δεν θα κοινοποιεί πληροφορίες που συλλέγει για εσάς με τις θυγατρικές ή τα τρίτα μέρη της (τόσο οικονομικά όσο και μη), εκτός αν απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία της πολιτείας σας.

Βιρτζίνια

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Ιανουαρίου 2023

Δικαίωμα πρόσβασης


Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε ένα επαληθεύσιμο αίτημα καταναλωτή για πρόσβαση, σε φορητό και (αν είναι τεχνικά εφικτό) εύχρηστο, τα προσωπικά στοιχεία που έχουμε συλλέξει για εσάς, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές δεδομένων μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε προσωπικά στοιχεία για επαγγελματικούς σκοπούς, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου μας.

Δεξιά

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε ένα επαληθεύσιμο αίτημα καταναλωτή για να διορθώσετε ανακρίβειες στα προσωπικά σας στοιχεία που βρίσκονται στην Airbnb.

Δικαίωμα διαγραφής

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε ένα επαληθεύσιμο αίτημα καταναλωτή για να διαγράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Δικαίωμα εξαίρεσης για τους σκοπούς του Προφίλ για αξιολόγηση αυτού του Νόμου ή για παρόμοια Σημαντικά Εφέ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να εξαιρεθείτε από την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων για σκοπούς περαιτέρω λήψης αποφάσεων που δημιουργούν νομικές ή παρόμοιες σημαντικές επιπτώσεις. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα μπορεί να έχετε, κάντε κλικ εδώ.

Εξατομικευμένη εξαίρεση διαφήμισης

Δεν πουλάμε προσωπικά στοιχεία. Ωστόσο, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία για τους σκοπούς της προβολής διαφημίσεων που επιλέγονται με βάση τις διαδικτυακές δραστηριότητες των χρηστών με την πάροδο του χρόνου και σε διάφορους ιστότοπους, υπηρεσίες και συσκευές. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να εξαιρεθείτε από την επεξεργασία χρησιμοποιώντας το έντυπο που συνδέεται εδώ.

Ένσταση αιτημάτων για τα δικαιώματα των καταναλωτών

Για να υποβάλετε ένσταση κατά της απόρριψης του αιτήματός σας, δείτε τις οδηγίες στην απάντησή μας στο αίτημά σας ή υποβάλετε την ένστασή σας γραπτώς επικοινωνώντας με τη διεύθυνση DPO@airbnb.com με το θέμα "Αίτημα προσβολής για τα δικαιώματα των καταναλωτών".

Σχετικό περιεχόμενο

Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή