Κερδίστε χρήματα ως οικοδεσπότης της Airbnb και πραγματοποιήστε τα όνειρά σας.
Καλωσορίστε άτομα στην κοινότητα και δείξτε τους ότι σπίτι τους μπορεί να γίνει ο κόσμος όλος.
Τρεις τρόποι φιλοξενίας στην Airbnb
Τρεις τρόποι φιλοξενίας στην Airbnb

Φιλοξενία στον επιπλέον χώρο σας

Είτε έχετε μια ξύλινη κατοικία στο βουνό είτε ένα επιπλέον δωμάτιο, μπορείτε να αυξήσετε τα έσοδά σας φιλοξενώντας επισκέπτες.

Γίνετε συνοικοδεσπότης στη γειτονιά σας

Δεν έχετε χώρο για να φιλοξενήσετε; Μπορείτε να κερδίσετε χρήματα φιλοξενώντας για άλλους ως συνοικοδεσπότης της γειτονιάς.

Φιλοξενήστε μοναδικές εμπειρίες

Μοιραστείτε το πάθος, την εξειδίκευσή σας ή όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής όπου ζείτε, διοργανώνοντας εμπειρίες για ταξιδιώτες.
Γιατί θα λατρέψετε να γίνετε οικοδεσπότης

Επιπλέον εισόδημα

Αποταμιεύστε χρήματα για τις επισκευές στο σπίτι ή κάντε ένα ταξίδι ζωής. Χρησιμοποιήστε το επιπλέον εισόδημα για να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας.

Υποστήριξη

Βρείτε συμβουλές και εργαλεία και συνδεθείτε με οικοδεσπότες όπως κι εσείς από όλο τον κόσμο.

Ευελιξία

Ορίστε την τιμή σας και αποφασίστε πότε θέλετε να φιλοξενείτε και πόσο συχνά.