Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Νομικοί όροι

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο εξωτερικό για σύνδεση ή εγγραφή με Naver

When using Airbnb through Naver Login or Sign Up in South Korea, Naver transfers certain personal information to Airbnb Ireland UC, located in Ireland.

  • List of personal information to be transferred overseas: Email, birthday, year of birth
  • To which country will the personal information be transferred: Ireland
  • When will the personal information be transferred: Upon the user's agreement to the relevant terms and conditions for the use of Airbnb platform
  • Transfer method: Through the API between Naver and Airbnb
  • Recipient of the personal information: Company name—Airbnb Ireland UC, Contact information—dpo@airbnb.com
  • Purpose: In order to offer Naver’s signup / login option to South Korean users of the Airbnb platform
  • Retention and use period: Destruction upon withdrawal of membership or termination of service
Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή