Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Νομικοί όροι

Όροι για τους Πόντους

ΕΚΤΌΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΌΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ("ΌΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ"), ΙΣΧΎΟΥΝ ΟΙ ΌΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΙ ΌΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ ΤΗΣ AIRBNB (ΣΥΛΛΟΓΙΚΆ ΟΙ "ΌΡΟΙ ΤΗΣ AIRBNB"). ΟΙ ΌΡΟΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΊΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΌΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΈΧΟΥΝ ΤΗ ΣΗΜΑΣΊΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΊΔΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΤΗΣ AIRBNB.

Επισκόπηση

Οι Πόντοι είναι προωθητικοί πόντοι που δίνονται από την Airbnb και ισχύουν για την κράτηση υπηρεσιών που πληρούν τις προϋποθέσεις και προσφέρονται στην πλατφόρμα της Airbnb. Οι Πόντοι: (i) λήγουν την ημερομηνία που αναφέρεται τη στιγμή της έκδοσης ή όπως έχει κοινοποιηθεί από την Airbnb, (ii) δεν επιστρέφονται και δεν μεταβιβάζονται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κράτηση εκ μέρους τρίτων, (iii) δεν μπορούν να εξαργυρωθούν σε προηγούμενες κρατήσεις και (iv) δεν είναι μετρητά, νόμισμα, προϊόν αποθηκευμένης αξίας ή προϊόν δωροκάρτας. Δεν επιτρέπεται να αγοράζετε ή να πωλείτε Πόντους και η Airbnb δεν πωλεί Πόντους. Η Airbnb διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τυχόν κρατήσεις που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους της Airbnb και να ακυρώσει τυχόν σχετικούς Πόντους. Οι Πόντοι ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους και περιορισμούς που παρέχονται τη στιγμή της έκδοσης ή όπως έχει κοινοποιηθεί από την Airbnb.

Πώς λειτουργεί

Οι Πόντοι μπορούν να εξαργυρωθούν στο βήμα πληρωμής και θα μειώσουν το κόστος της σχετικής κράτησης κατά το ποσό που εξαργυρώνεται. Δεν είστε υποχρεωμένοι να εξαργυρώσετε τους Πόντους στην επόμενη κράτησή σας και μπορείτε να επιλέξετε να τους εξαργυρώσετε σε μεταγενέστερη κράτηση. Αν σε μια κράτηση εξαργυρώσετε λιγότερο από το συνολικό διαθέσιμο υπόλοιπο Πόντων σας, το υπόλοιπο θα παραμείνει στον λογαριασμό σας στην Airbnb μέχρι να χρησιμοποιηθεί ή να λήξει, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Αν εξαργυρώσετε Πόντους σε μια κράτηση και η κράτηση ακυρωθεί, θα σας επιστραφεί ένα ποσό βάσει της πολιτικής ακύρωσης του οικοδεσπότη ή/και άλλων πολιτικών που ισχύουν στην Airbnb. Τα ισχύοντα ποσά επιστροφής χρημάτων που σχετίζονται με τους Πόντους που χρησιμοποιήσατε για την ακυρωμένη κράτηση θα επιστραφούν ως Πόντοι διαθέσιμοι για μελλοντική χρήση. Αν οι Πόντοι που χρησιμοποιήσατε για την ακυρωμένη κράτηση έχουν λήξει από την ημερομηνία κράτησης, τα ισχύοντα ποσά επιστροφής χρημάτων ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους και περιορισμούς που παρέχονται τη στιγμή της έκδοσης ή όπως κοινοποιήθηκε από την Airbnb. Τα ισχύοντα ποσά επιστροφής χρημάτων που σχετίζονται με το ποσό που πληρώσατε με τον τρόπο πληρωμής σας (για παράδειγμα, με την πιστωτική ή τη χρεωστική σας κάρτα) θα επιστραφούν στον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο πιστεύετε ότι υπάρχει απόκλιση σε σχέση με τους Πόντους, επικοινωνήστε μαζί μας. Η Airbnb μπορεί να σας ζητήσει να υποβάλετε συμπληρωματικά στοιχεία για να λάβει μια απόφαση αναφορικά με τους Πόντους σας.

Διάφορα

Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι φέρετε αποκλειστικά την ευθύνη, ώστε να καθορίσετε βάσει της δικαιοδοσίας σας (α) τις ισχύουσες απαιτήσεις φορολογικής δήλωσης και (β) τους φόρους που πρέπει να καταβάλλονται σε σχέση με τους Πόντους που δόθηκαν. Κατά περίπτωση, ενδέχεται να απαιτείται από την Airbnb να επιβάλλει ΦΠΑ για τις υπηρεσίες στις οποίες γίνεται εξαργύρωση Πόντων. Η Airbnb δεν φέρει σε καμία περίπτωση την ευθύνη για τυχόν ειδική, συμπτωματική, ποινική, παραδειγματική ή αποθετική αποζημίωση οποιουδήποτε είδους, ακόμη και αν λάβουμε ενημέρωση εκ των προτέρων για το ενδεχόμενο τέτοιου είδους ζημίας ή αποζημίωσης. Η συνολική ευθύνη της Airbnb προς εσάς σε σχέση με τους Πόντους σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το ποσό των Πόντων που δόθηκαν.

Εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαγορεύεται από τον νόμο, η Airbnb διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να ακυρώσει, να απορρίψει ή να δεσμεύσει για έλεγχο τυχόν Πόντους που εξαργυρώθηκαν κατά λάθος με λανθασμένο χαρακτηρισμό ή εξαργυρώθηκαν ή αποκτήθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, σε σχέση με περίπτωση απάτης, δόλιες αξιώσεις, κατάχρηση αποζημίωσης ή σε σχέση με οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων Όρων για τους Πόντους ή των Όρων της Airbnb. Η Airbnb διατηρεί επίσης το δικαίωμα επανόρθωσης, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού σας από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, αν υποπτευθεί ή αποφασίσει ότι έχετε διαπράξει απάτη ή ότι έχετε παραβιάσει με άλλον τρόπο τους Όρους για τους Πόντους ή τους Όρους της Airbnb.

Μπορούμε να ενημερώσουμε τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν τροποποιήσουμε τους παρόντες όρους, θα δημοσιεύσουμε την τροποποίηση στον ιστότοπο, τις εφαρμογές ή τις υπηρεσίες της Airbnb.com, και οι ενημερώσεις αυτές ισχύουν με τη δημοσίευση. Η χρήση τυχόν Πόντων μετά από τροποποίηση συνιστά αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης.

Το εύρος, η ποικιλία και ο τύπος των υπηρεσιών και των προϊόντων που μπορείτε να αποκτήσετε, εξαργυρώνοντας τους Πόντους, μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή.

Σχετικό περιεχόμενο

Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή