Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Οδηγίες
Οικοδεσπότης

Πληρωμές Luxe

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών Luxe

Ως οικοδεσπότης στο Luxe, το χρονοδιάγραμμα πληρωμών σας έχει ως εξής:

 • 1η πληρωμή οικοδεσπότη: Η 1η πληρωμή οικοδεσπότη αποστέλλεται 72 ώρες μετά την επιβεβαίωση της κράτησης*. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο μισό της συνολικής αξίας της κράτησης, μείον την προμήθεια του Airbnb Luxe.

  Αν οι ημερομηνίες κράτησης είναι μετά την προθεσμία ακύρωσης, το 100% της πληρωμής σας (συνολική αξία κράτησης μείον την προμήθεια του Airbnb Luxe) καταβάλλεται σε εσάς 72 ώρες μετά την επιβεβαίωση της κράτησης.

  • 2η πληρωμή οικοδεσπότη: Η 2η πληρωμή οικοδεσπότη αποστέλλεται 72 ώρες μετά την προθεσμία της πολιτικής ακύρωσής σας. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο μισό της συνολικής αξίας της κράτησης.

  Λάβετε υπόψη ότι, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής σας, ενδέχεται να υπάρχει επιπλέον χρόνος επεξεργασίας, πριν τα χρήματά σας εμφανιστούν τελικά στον λογαριασμό σας. Διαβάστε περισσότερα για τους τρόπους πληρωμής και τους χρόνους επεξεργασίας παρακάτω.

  Τροποποιήσεις σε κράτηση

  Αν γίνουν αλλαγές σε μια κράτηση, το χρονοδιάγραμμα της πληρωμής οικοδεσπότη για αυτές τις προσαρμογές θα διαφέρει ανάλογα με τη χρονική στιγμή της τροποποίησης και την πολιτική ακύρωσής σας.

  • Αν γίνει μια τροποποίηση πριν από την αποστολή της πρώτης πληρωμής σας (δηλαδή λιγότερο από 3 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της κράτησης), τα ποσά της πρώτης και της δεύτερης πληρωμής σας θα προσαρμοστούν ώστε να αντιστοιχούν στη νέα συνολική αξία της κράτησης. Το χρονοδιάγραμμα της πληρωμής οικοδεσπότη θα ακολουθεί το τυπικό χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται παραπάνω.
  • Αν μια τροποποίηση γίνει 3 ή περισσότερες ημέρες μετά την επιβεβαίωση της κράτησης, αλλά πριν από το χρονικό περιθώριο της πολιτικής ακύρωσής σας, η 2η πληρωμή σας θα προσαρμοστεί ώστε να αντιστοιχεί στην τροποποίηση.
  • Αν γίνει τροποποίηση μετά το χρονικό περιθώριο ακύρωσης, τυχόν επιπλέον πληρωμή ή προσαρμογή για την αλλαγή θα σταλεί 24 ώρες μετά την ημερομηνία άφιξης.
  • Αν γίνει τροποποίηση μετά την ημερομηνία άφιξης, τυχόν πρόσθετη πληρωμή ή προσαρμογή θα σταλεί και θα εμφανιστεί στον λογαριασμό σας στην Airbnb 24 ώρες μετά την έγκριση της τροποποίησης.

  Πώς να ορίσετε έναν τρόπο πληρωμής οικοδεσπότη

  1. Μεταβείτε στον Λογαριασμό > Πληρωμές και πληρωμές οικοδεσπότη > Πληρωμές οικοδεσπότη
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση πληρωμών οικοδεσπότη (Προσθήκη τρόπου πληρωμής οικοδεσπότη, εάν έχετε ήδη τρόπο πληρωμής οικοδεσπότη)
  3. Επιλέξτε τη χώρα/περιοχή χρέωσης για να βρείτε τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής οικοδεσπότη.
  4. Επιλέξτε τον τύπο τρόπου πληρωμής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και μετά κάντε κλικ στη Συνέχεια
  5. Προσθέστε τις απαραίτητες πληροφορίες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Επόμενο

  Αν έχετε ορίσει περισσότερους από έναν τρόπους πληρωμής οικοδεσπότη, μπορείτε να διαλέξετε μια προεπιλογή.

  Προσθήκη κανόνων πληρωμής οικοδεσπότη

  Αν έχετε πολλούς τρόπους πληρωμής οικοδεσπότη στον λογαριασμό σας, μπορείτε να ρυθμίσετε κανόνες πληρωμής για να στέλνετε χρήματα σε διαφορετικούς λογαριασμούς με βάση την καταχώρηση στην οποία γίνεται κράτηση.

  1. Επιλέξτε Λογαριασμός
  2. Επιλέξτε Πληρωμές και πληρωμές οικοδεσποτών
  3. Επιλέξτε την καρτέλα Πληρωμές οικοδεσπότη
   1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρήσει πολλούς τρόπους πληρωμής οικοδεσπότη και ότι δεν είναι "Σε εκκρεμότητα". Αν δεν έχετε περισσότερους από έναν τρόπους πληρωμής οικοδεσπότη, οι επιλογές για την προσθήκη κανόνων πληρωμής δεν θα εμφανίζονται
  4. Επιλέξτε Προσθήκη κανόνα πληρωμής οικοδεσπότη
  5. Από τα αναπτυσσόμενα μενού, επιλέξτε την καταχώρηση στην οποία θέλετε να εφαρμόσετε έναν κανόνα πληρωμής και τον τρόπο πληρωμής στον οποίο θέλετε να καταβάλλονται οι πληρωμές οικοδεσπότη για αυτήν την καταχώρηση.
   1. Μπορείτε να χωρίσετε τις πληρωμές για μια καταχώρηση σε δύο λογαριασμούς: Επιλέξτε Προσθήκη διαχωρισμού πληρωμής κάτω από το δεύτερο αναπτυσσόμενο μενού και θα δείτε την επιλογή να μοιράσετε τις πληρωμές οικοδεσπότη σε δύο διαφορετικούς λογαριασμούς, με τη μορφή ποσοστού που μπορείτε να αλλάζετε για κάθε λογαριασμό

  Σημείωση: Οι φόροι μεταβίβασης θα αποστέλλονται μόνο στον κύριο τρόπο πληρωμής σας και δεν θα ακολουθούν τους κανόνες πληρωμής που έχουν οριστεί στον λογαριασμό σας.

  Επιλογή τρόπου πληρωμής οικοδεσπότη

  Μπορείτε να επιλέξετε διάφορους τρόπους πληρωμής οικοδεσπότη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Προσθήκη τρόπου πληρωμής οικοδεσπότη.

  Χρόνος επεξεργασίας

  Οι πρόσθετοι χρόνοι επεξεργασίας μπορεί να επηρεάσουν τη χρονική στιγμή εμφάνισης των χρημάτων σας. Οι χρόνοι επεξεργασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής οικοδεσπότη που έχετε επιλέξει. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους μέσους χρόνους επεξεργασίας, ανατρέξτε στους μέσους χρόνους επεξεργασίας.

  Στοιχεία φορολογούμενου

  Αν λάβετε ένα αίτημα για να συμπληρώσετε τα στοιχεία φορολογουμένου σας και δεν τα έχετε δηλώσει ακόμα, οι πληρωμές οικοδεσπότη σας ενδέχεται να έχουν ανασταλεί ή να ανασταλούν και θα ισχύει παρακράτηση φόρου. Για να διακοπεί η αναστολή, πρέπει να δηλώσετε τα στοιχεία φορολογουμένου σας.

  Αφού λάβουμε τα στοιχεία σας και καθορίσουμε ότι δεν απαιτείται παρακράτηση, δεν θα παρακρατείται φόρος από τις μελλοντικές πληρωμές σας. Ωστόσο, τυχόν ποσό που έχει ήδη παρακρατηθεί και διαβιβαστεί στις φορολογικές αρχές δεν είναι δυνατό να επιστραφεί σε εσάς από την Airbnb.

  Το συνολικό ποσό της παρακράτησης θα συμπεριλαμβάνεται σε κάθε φορολογικό έντυπο που εκδίδεται για εσάς, ώστε να μπορέσετε να συμπεριλάβετε αυτές τις παρακρατήσεις στη φορολογική δήλωση εισοδήματός σας. Σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε φοροτεχνικό αν χρειάζεστε βοήθεια με τη δήλωση τυχόν παρακρατήσεων που έχουν διαβιβαστεί εκ μέρους σας στις φορολογικές αρχές.

  Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα στοιχεία φορολογουμένου, επισκεφτείτε τη σελίδα γιατί ζητά η Airbnb τα στοιχεία φορολογουμένου σας.

  Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;

  Σχετικό περιεχόμενο

  Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
  Σύνδεση ή εγγραφή