Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Οδηγός

Πώς πληρώνεστε

Congrats! You’ve earned it (literally). Now, when will you get it? Here’s important info on all things payment, and how to make sure you get paid the way you want to.

Payout set-up

When you first become a Host, you’ll need to make sure you have a payout method set up for your account. It might take a little while for it to get fully set up, so we recommend doing it as soon as possible. But how do you choose your payout currency? It’s based on the country and method you selected when you first added your payout method. Be aware that you can’t change a payout method’s currency once you’ve added it, but you can set up a new payout method in a different currency at any time. 

Verification time for new payout methods
Learn how long it takes to add a payout method and how it works.

Add a payout method
Find out how to make changes to your payout method in your account.

Set up a default payout method
Specify which payment method you want to be your default in your account.

Choose a payout currency
Decide which currency you’re paid in and learn how to add other payout methods at any time.

Set a minimum payout amount
Learn how to reduce the total you receive to cut down on transaction fees charged by your bank or financial service provider.

Amount and timing

Airbnb typically releases your payout 24 hours after your guest’s scheduled check-in time. The time it takes for the funds to arrive in your account depends on your payout method and any bank holidays or weekends. Also, if you have a minimum payout amount set, or you’re hosting a longer stay, it might take longer or the payouts might be on a different schedule.

When you’ll get your payout
Read about how Airbnb releases your payout about 24 hours after your guest’s scheduled check-in time.

Find your payout information
Learn how to use your Transaction History to check the status of your payouts and review detailed info on your earnings.

Calculating your payout
Details on how to break down your payout and details on the Host service fee.

Your payout if a guest cancels
Find out what happens with your payout and if a guest is refunded when they cancel (either before or during a trip).

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;

Σχετικό περιεχόμενο

Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή