Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Οδηγός

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να διαχειρίζεστε τον λογαριασμό σας

Do you need help getting into your account? Want to update your profile or edit your account? No problem! Here you’ll find info on how to reset your password, upload a new profile pic, or change your email address.

If you can't log in to your account

If you’re having trouble signing in to your account, try resetting your password (it’s easy—head to the reset password page).

If you can’t find reservation info once you log in, there’s a chance you may have two Airbnb accounts. If you do have two accounts, unfortunately we can’t combine them, so choose the one you’d like to keep and delete the other account (just be aware that any pending reservations on that account will be canceled). It’ll make things easier the next time you book or host.

Change or reset your password
Details on how to reset your password or create a new one.

Merging multiple accounts
How to decide which account to keep if you accidentally end up with two.

Deactivating or deleting your account
Find info on temporary deactivation or permanent deletion of an Airbnb account.

Managing your personal info

Once you’re logged in, go to your Account to edit things like your email address or phone number. Note that some of this account info will be public (like your picture or first name), but we won’t share things like your government ID, payment info, or email address.

Edit your account settings
Get details on where to find and update settings and profile info.

Change your email address
How to change or add an email address in your account.

Editing phone numbers on your account
How to change or add phone numbers in your account.

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;

Σχετικό περιεχόμενο

Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή