Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Νομικοί όροι

Όροι για τις Δωροκάρτες στην Ευρώπη

Τελευταία ενημέρωση στις 21 Αυγούστου 2023

Οι παρόντες Όροι για τις Δωροκάρτες στην Ευρώπη ισχύουν για εσάς εάν η χώρα διαμονής ή έδρας σας βρίσκεται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ("ΕΟΧ") ή στην Ελβετία. Αν η χώρα διαμονής ή έδρας σας βρίσκεται εκτός ΕΟΧ ή Ελβετίας, βρείτε τους όρους για τις δωροκάρτες που ισχύουν για την περίπτωσή σας.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις για τις Δωροκάρτες στην Ευρώπη ("Όροι για τις Δωροκάρτες") διέπουν τη χρήση των Δωροκαρτών της Airbnb ("Δωροκάρτες") από μέρους σας, στην πλατφόρμα της Airbnb. Η χρήση των Δωροκαρτών και των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω της Πλατφόρμας της Airbnb από μέρους σας θα υπόκεινται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Airbnb ("Όροι"). Αν εντοπίσετε όρο που δεν ορίζεται στους παρόντες Όρους για τις Δωροκάρτες, αυτός έχει τον ίδιο ορισμό όπως στους Όρους.

Διεκδίκηση και εξαργύρωση.

Πρέπει να έχετε έναν ενεργό λογαριασμό στην Airbnb για να χρησιμοποιήσετε μια Δωροκάρτα. Μπορείτε να προσθέσετε μια Δωροκάρτα στον λογαριασμό σας στην Airbnb μεταβαίνοντας στις διευθύνσεις: airbnb.fr/cadeau (Γαλλία), airbnb.it/gift (Ιταλία), airbnb.de/einloesen (Γερμανία), airbnb.es/regalo (Ισπανία - Ισπανικά), airbnb.cat/regal (Ισπανία - Καταλανικά), airbnb.at/einloesen (Αυστρία - Γερμανικά), fr.airbnb.be/cadeau (Βέλγιο - Γαλλικά), airbnb.be/cadeau (Βέλγιο - Ολλανδικά), airbnb.fi/lahja (Φινλανδία), airbnb.ie/gift (Ιρλανδία), airbnb.nl/cadeau (Ολλανδία), airbnb.se/present (Σουηδία), hr.airbnb.com/gift (Κροατία), airbnb.com.ee/gift (Εσθονία), airbnb.gr/gift (Ελλάδα), airbnb.lv/gift (Λετονία), airbnb.lt/gift (Λιθουανία), airbnb.lu/gift (Λουξεμβούργο - Γαλλικά), de.airbnb.lu/gift (Λουξεμβούργο - Γερμανικά), airbnb.pt/gift (Πορτογαλία), sk.airbnb.com/gift (Σλοβακία), airbnb.si/gift (Σλοβενία). Αφού προσθέσετε μια Δωροκάρτα στον λογαριασμό σας στην Airbnb, ολόκληρη η αξία της Δωροκάρτας θα εμφανίζεται στον λογαριασμό σας στην Airbnb ως υπόλοιπο Δωροκάρτας. Τα υπόλοιπα των Δωροκαρτών μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο για την αγορά υπηρεσιών που παρέχονται από την Airbnb Ireland UC και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες μέσω της πλατφόρμας της Airbnb. Κάθε κράτηση που θα γίνεται με χρήση της Δωροκάρτας θα αφαιρείται από το υπόλοιπο της Δωροκάρτας σας και κάθε υπόλοιπο Δωροκάρτας που δεν χρησιμοποιείται θα παραμένει στον λογαριασμό σας στην Airbnb μέχρι να χρησιμοποιηθεί. Αν μια αγορά υπερβαίνει το υπάρχον υπόλοιπο της Δωροκάρτας σας, το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό πρέπει να καταβληθεί με άλλο τρόπο πληρωμής. Μπορείτε να δείτε το υπόλοιπο της Δωροκάρτας σας αν συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στην Airbnb.


Δεν ισχύουν χρεώσεις για τις Δωροκάρτες και οι Δωροκάρτες και τα υπόλοιπά τους δεν λήγουν. Οι παρόντες Όροι για τις Δωροκάρτες παραμένουν σε ισχύ μέχρι να εξαντληθεί ολόκληρο το υπόλοιπο της Δωροκάρτας σας.

Περιορισμοί.

Οι Δωροκάρτες που αγοράζονται στην Ευρώπη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από άτομα που κατοικούν στις εξής χώρες: Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σουηδία, Κροατία, Εσθονία, Ελλάδα, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Σλοβακία και Σλοβενία. Πρέπει επίσης να έχετε έναν έγκυρο τρόπο πληρωμής που έχει εκδοθεί από τη χώρα όπου διαμένετε.

Οι Δωροκάρτες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε χρεώσεις για αλλαγές σε υπάρχουσες κρατήσεις ή για την αγορά άλλων Δωροκαρτών. Δεν υπάρχει δυνατότητα επαναφόρτισης, μεταπώλησης, μεταβίβασης έναντι αξίας ή εξαργύρωσης των Δωροκαρτών σε μετρητά, εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο. Για τις Δωροκάρτες που αγοράζονται ηλεκτρονικά (εκτός Καταστήματος), έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης (μερικές φορές αναφέρεται ως "περίοδος υπαναχώρησης") για 14 ημέρες μετά την αγορά. Μετά την προσθήκη μιας Δωροκάρτας στον λογαριασμό σας στην Airbnb, λήγει αμέσως η περίοδος υπαναχώρησης και δεν υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασης της αξίας της Δωροκάρτας σε άλλο άτομο ή σε άλλο λογαριασμό στην Airbnb. Δεν υπάρχει δυνατότητα εξαργύρωσης ή μεταφοράς του υπολοίπου της Δωροκάρτας σε άλλο λογαριασμό στην Airbnb.

Κίνδυνος απώλειας.

Θα πρέπει να μεταχειρίζεστε τις Δωροκάρτες, όπως και τα μετρητά. Μόλις στείλουμε ηλεκτρονικά την ψηφιακή Δωροκάρτα στον αγοραστή ή τον καθορισμένο παραλήπτη ή παραδώσουμε την έντυπη Δωροκάρτα στον αγοραστή ή τον καθορισμένο παραλήπτη, κατά περίπτωση, ο κίνδυνος απώλειας και η κυριότητα της Δωροκάρτας μεταβιβάζονται στον αγοραστή ή τον καθορισμένο παραλήπτη. Δεν φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής ή χρήσης της Δωροκάρτας χωρίς την άδειά σας.

Απάτη.

Η Airbnb διατηρεί το δικαίωμα να λάβει οποιοδήποτε μέτρο, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης να εκδώσει ή να εξαργυρώσει μια Δωροκάρτα σε περίπτωση υποψίας για απάτη. Θα έχουμε το δικαίωμα να κλείσουμε τον λογαριασμό ενός Μέλους και να χρεώσουμε εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, σε περίπτωση που μία Δωροκάρτα που αποκτήθηκε με δόλιο τρόπο, εξαργυρωθεί ή/και χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση αγορών στην πλατφόρμα της Airbnb.

Περιορισμός της ευθύνης.

Σε περίπτωση που μια Δωροκάρτα δεν είναι λειτουργική, η μοναδική σας αποζημίωση και η μοναδική μας ευθύνη θα είναι η αντικατάσταση της Δωροκάρτας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία.

Λήξη, δήλωση αποποίησης

Τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της Δωροκάρτας θα παύσουν να ισχύουν σε περίπτωση ουσιώδους παράβασης των Όρων για τις Δωροκάρτες ή αν ο λογαριασμός σας στην Airbnb κλείσει ή ανασταλεί η χρήση του. Με τη διακοπή ισχύος των δικαιωμάτων σας, πρέπει να διακόψετε κάθε χρήση της Δωροκάρτας και μπορούμε να ανακαλέσουμε την πρόσβασή σας σε τυχόν υπόλοιπο από Δωροκάρτες. Εάν δεν επιμείνουμε ή δεν επιβάλουμε την αυστηρή συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Όρους για τις Δωροκάρτες, αυτό δεν θα συνιστά παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμά μας.

Διαφορές.

Κάθε διαφορά ή αξίωση που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τις Δωροκάρτες θα επιλύεται σύμφωνα με την ενότητα "Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία" των Όρων.

Γενικοί Όροι.

Στον ΕΟΧ, οι Δωροκάρτες εκδίδονται από την:

Airbnb Ireland UC

8 Hanover Quay

Dublin 2, D02 DP23

Ιρλανδία

Με την έκδοση Δωροκαρτών, η Airbnb Ireland UC παρέχει υπηρεσίες πληρωμών (δηλαδή την έκδοση μέσων πληρωμής και την εκτέλεση εντολών πληρωμής), οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την απόκτηση ενός πολύ περιορισμένου φάσματος υπηρεσιών.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις Δωροκάρτες ή το υπόλοιπό τους, αν συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στην Airbnb ή επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα:

 • +44 2033181111 (Αγγλικά)
 • +33 184884000 (Γαλλικά)
 • +49 30 30 80 83 80 (Γερμανικά)
 • +39 0699366533 (Ιταλικά)
 • +34 911234567 (Ισπανικά)

Οι παρόντες Όροι για τις Δωροκάρτες διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Ιρλανδίας, και η αγορά, η παραλαβή ή/και η εξαργύρωση μιας Δωροκάρτας υπόκεινται στην Ιρλανδική νομοθεσία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ενότητα των Όρων "Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία". Η Airbnb μπορεί να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους για τις Δωροκάρτες οποτεδήποτε. Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων Όρων για τις Δωροκάρτες θα πραγματοποιείται μόνο για σημαντικό λόγο, όπως αλλαγή στο εφαρμοστέο δίκαιο ή στις λειτουργίες της Δωροκάρτας. Όταν προβούμε σε ουσιώδεις αλλαγές στους παρόντες Όρους για τις Δωροκάρτες, θα δημοσιεύσουμε τους αναθεωρημένους Όρους για τις Δωροκάρτες στην Πλατφόρμα της Airbnb και θα ενημερώσουμε το πεδίο "Τελευταία Ενημέρωση" στην αρχή των Όρων για τις Δωροκάρτες. Επίσης, θα σας ειδοποιήσουμε για την οποιαδήποτε αλλαγή στους Όρους για τις Δωροκάρτες μέσω email τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους και θα σας ενημερώσουμε για το δικαίωμά σας να καταγγείλετε τη συμφωνία που συνάψατε με την Airbnb βάσει των Όρων Παροχής Υπηρεσιών. Εάν δεν καταγγείλετε τη συμφωνία σας με την Airbnb πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αναθεωρημένων Όρων για τις Δωροκάρτες και συνεχίσετε να αποκτάτε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα της Airbnb, θα θεωρηθεί ότι έχετε αποδεχθεί τους αναθεωρημένους Όρους για τις Δωροκάρτες. Όλοι οι Όροι για τις Δωροκάρτες ισχύουν στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο.

Σχετικό περιεχόμενο

 • Επισκέπτης

  Πώς να αγοράσετε μια δωροκάρτα της Airbnb

  Οι δωροκάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις περισσότερες κρατήσεις για καταλύματα και εμπειρίες στην Airbnb. Όταν κάνετε κράτηση, θα εφαρμ…
 • Επισκέπτης

  Πώς πληρώνω μέσω Sofort Überweisung;

  Αν υπάρχει ως επιλογή, επιλέξτε Sofort Überweisung (ή Sofort Banking) ως τρόπο πληρωμής και θα σας καθοδηγήσουμε στη διαδικασία πληρωμής.
 • Επισκέπτης

  Αποδεκτοί τρόποι πληρωμής

  Υποστηρίζουμε διάφορους τρόπους πληρωμής ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεται ο λογαριασμός πληρωμής σας.
Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή