Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Νομικοί όροι

Πολιτική έκπτωσης οικοδεσπότη

Αυτοί οι όροι ισχύουν για οικοδεσπότες που προσφέρουν εκπτώσεις για την τιμή των καταχωρήσεών τους βάσει της Πολιτικής εκπτώσεων από οικοδεσπότες, και ισχύουν επιπλέον των Όρων Παροχής Υπηρεσιών της Airbnb και των Όρων της Airbnb. Όλοι οι όροι με κεφαλαία έχουν την έννοια που ορίζεται στους Όρους της Airbnb ή τους Όρους Πληρωμών, εκτός αν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική εκπτώσεων από οικοδεσπότες.

Όταν χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα της Airbnb ως οικοδεσπότης, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοείτε και αποδέχεστε τη δέσμευσή σας βάσει της παρούσας Πολιτικής εκπτώσεων από οικοδεσπότες.

Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι εκπτώσεις που προσφέρονται στην Airbnb αντιπροσωπεύουν μια τιμή χαμηλότερη από τη συνηθισμένη. Για να ισχύει αυτό, η έκπτωση που προσφέρουν οι οικοδεσπότες πρέπει να είναι πραγματική. Επομένως, η τιμή που εμφανίζεται με έκπτωση σε μια καταχώρηση πρέπει να είναι χαμηλότερη από τη συνηθισμένη τιμή της για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

 1. Ως οικοδεσπότης, φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τον καθορισμό των τιμών, την προσφορά εκπτώσεων και τη διασφάλιση ότι οι εν λόγω εκπτώσεις συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ιδίως με όσους αφορούν τον καθορισμό τιμών και την προσφορά εκπτώσεων, όπως είναι οι "Οδηγίες CTSI για εμπόρους σχετικά με πρακτικές τιμολόγησης" του Ηνωμένου Βασιλείου και οι σχετικές ενότητες του "Κώδικα μη ραδιοτηλεοπτικής διαφήμισης και άμεσων προωθητικών ενεργειών". Η Airbnb απλώς παρέχει τα εργαλεία που μπορείτε προαιρετικά να χρησιμοποιήσετε για να προσφέρετε εκπτώσεις.
 2. Αν αποφασίσετε να προσφέρετε έκπτωση για την τιμή σας ανά διανυκτέρευση (χωρίς το κόστος καθαρισμού και την προμήθεια υπηρεσιών), η έκπτωση θα εμφανίζεται στις καταχωρήσεις σας, ώστε να αναδεικνύεται η προσφορά σας στους επισκέπτες. Ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται η έκπτωση μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τους κανόνες που ισχύουν στην περιοχή σας.
 3. Φέρετε την ευθύνη για να διασφαλίζετε ότι τυχόν εκπτώσεις που προσφέρετε είναι πραγματικές και όχι παραπλανητικές. Εκτός από την υποχρέωση συμμόρφωσης με όλες τις απαιτήσεις που προβλέπουν οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί:
  1. Η τιμή που ορίζετε πριν εφαρμοστεί η έκπτωσή σας θα πρέπει να είναι η πραγματική τιμή που θα πλήρωναν οι επισκέπτες για την καταχώρησή σας την ίδια ημερομηνία, πριν την προσφορά της έκπτωσης.
  2. Η τιμή που ορίζετε δεν πρέπει να είναι ψευδής. Δεν πρέπει να δημιουργείτε ή να προσαρμόζετε μια τιμή ώστε να φαίνεται ότι προσφέρετε έκπτωση, και θα πρέπει να αντιστοιχεί στην πραγματική τιμή πώλησης.
  3. Η τιμή της έκπτωσης δεν πρέπει να είναι παραπλανητική ή άδικη για τον επισκέπτη. Θα πρέπει να είναι προσωρινή και εύλογη, σε σύγκριση με την τιμή που είχατε ορίσει πριν από τις εκπτώσεις.
 4. Μετά τη λήξη της έκπτωσης, δεν θα εμφανίζονται τυχόν ειδικοί τρόποι προβολής μιας προσφοράς ή έκπτωσης στην καταχώρησή σας στην Airbnb.
 5. Η Airbnb διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί τυχαίους ελέγχους και να αφαιρεί την προσφορά τυχόν εκπτώσεων, να περιορίζει τη δυνατότητά σας να προσθέτετε εκπτώσεις, ή να αναστέλλει ή να αφαιρεί εσάς ή τις καταχωρήσεις σας από την πλατφόρμα της Airbnb, αν παραβιάζετε την παρούσα Πολιτική εκπτώσεων από οικοδεσπότες ή την ισχύουσα νομοθεσία.
 6. Η Airbnb διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να καταργεί την παρούσα Πολιτική εκπτώσεων από οικοδεσπότες ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Εάν η Airbnb τροποποιήσει αυτήν την Πολιτική εκπτώσεων από οικοδεσπότες, θα δημοσιεύσουμε την τροποποίηση στην πλατφόρμα της Airbnb ή θα σας ειδοποιήσουμε για αυτήν.

Σχετικό περιεχόμενο

Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή