Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Οδηγίες

Συμβουλές ασφαλείας για οικοδεσπότες εμπειριών στην Airbnb

Airbnb has partnered with the American Red Cross and the International Federation of the Red Cross Red Crescent to provide our community with general safety resources. Applicable in 191 countries, these resources were developed by the Red Cross Red Crescent's Global Disaster Preparedness Center—an international reference center created to build a global community for disaster preparedness innovation and learning.

In an emergency situation, please contact local police or emergency services immediately.

We recommend that all Hosts of Experiences review the information relevant to the activities they’re hosting, to help keep their guests and themselves safe.

How to make an emergency plan

If you’re a Host, we suggest you prepare an emergency plan in case of natural disaster or any other emergency that could occur during an Experience. The American Red Cross and International Federation of the Red Cross Red Crescent created safety cards that Hosts can provide to guests, and potentially even fill out on guests’ behalf, so that everyone has quick access to local emergency information if needed.

Download the safety cards:

First aid tips

We strongly recommend that Experience Hosts sign up for a First Aid & CPR training course, so that they learn how to:

  • Prepare a first aid kit
  • React in an emergency
  • Provide first aid in a variety of situations

Read more first aid tips.

Helping guests prepare for physical activities on your Experience

Make sure your guests have a great Experience by letting them know what types of activities they can expect throughout the itinerary. Share information with guests before, during, and after the activities such as what to eat, how much sleep to get, and what they should bring with them to support their health during the activities.

Also consider the intensity level and skill level you set for guests. Talk to guests about how these levels are intended to give them an idea of the expected intensity of your Experience, and of the set of skills they will need to participate in it safely and comfortably. Read more preparedness tips for physical activities.

Partner disclaimers

Adventure Travel Trade Association (ATTA): Courtesy of the Adventure Travel Trade Association. ©2019 Adventure Travel Trade Association. All rights reserved.

The Adventure Travel Trade Association (ATTA) name and logo are used with its permission, which in no way constitutes an endorsement or vetting of, express or implied, of any product, service, person, company, opinion or political position. The ATTA does not select or approve, and is not involved in the selection or approval of, Airbnb Experiences or hosts. For more information about the Adventure Travel Trade Association, visit adventuretravel.biz.

American Red Cross and the International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC): Courtesy of the American Red Cross and International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies. ©2019 The American National Red Cross. ALL RIGHTS RESERVED.

The American Red Cross and International Federation of the Red Cross Red Crescent name and emblem are used with its permission, which in no way constitutes an endorsement, express or implied, of any product, service, company, opinion or political position. The American Red Cross logo is a registered trademark owned by The American National Red Cross. For more information about the American Red Cross, visit redcross.org.

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;

Σχετικό περιεχόμενο

Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή