Μετάβαση στο περιεχόμενο
Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα

  Πώς να οργανωθώ για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια μιας Εμπειρίας ή Περιπέτειας στην Airbnb;

  Airbnb has partnered with the American Red Cross and the International Federation of the Red Cross Red Crescent to provide our community with general safety resources. These resources, applicable in 191 countries, were developed by the Red Cross Red Crescent’s Global Disaster Preparedness Center, which is an international reference center created to build a global community for disaster preparedness innovation and learning.

  In an emergency situation, contact local police or emergency services immediately.

  We recommend that all guests and hosts engaging in an experience or adventure prepare an emergency plan in case of a natural disaster or any other kind of emergency that could occur during an experience.

  Here are several useful safety plan templates provided by the American Red Cross and International Federation of the Red Cross Red Crescent:

  Partner disclaimers

  American Red Cross and the International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC): Courtesy of the American Red Cross and International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies. ©2019 The American National Red Cross. ALL RIGHTS RESERVED.

  The American Red Cross and International Federation of the Red Cross Red Crescent name and emblem are used with its permission, which in no way constitutes an endorsement, express or implied, of any product, service, company, opinion or political position. The American Red Cross logo is a registered trademark owned by The American National Red Cross. For more information about the American Red Cross, visit redcross.org.

  Λάβατε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;

  Σχετικό περιεχόμενο