Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Κανόνες
Οικοδεσπότης εμπειρίας

Εμπειρίες με μεταφορά στη Μόσχα

These information pages can help you get started in learning about some of the laws and registration requirements that may apply to your experiences on Airbnb. These pages include summaries of some of the rules that may apply to different sorts of activities, and contain links to government resources that you may find helpful.

Please understand that these information pages are not comprehensive, and are not legal advice. If you are unsure about how local laws or this information may apply to you or your Experience, we encourage you to check with official sources or seek legal advice.

Please note that we don’t update this information in real time, so you should confirm that the laws or procedures have not changed recently.*

Can I transport guests as part of an experience?

Transport of passengers is a regulated business in Russia, with the main legislation being Federal Law No. 259-FZ dated 8 November 2007 ‘On Regulations for Automobile Transport and Urban Ground Electrical Transport’.

The scope of the regulations include certain transportation services provided "upon request" (i.e. transportation services provided on a commercial basis for specific purposes, for instance, tourist buses booked in advance, wedding cars, etc.).

Unlike taxi or regular scheduled services the transportation services provided “upon request” do not require any licence but do require a notification to be made to the Federal Transportation Inspection Service. These provisions might apply to an Experience, especially when you offer transport regularly and as a primary or an integral element of the Experience (e.g. a tour or excursion) and if the price of the experience includes the cost of the transport.

Example where transportation services might be deemed as “upon request” and a notification is required:

  • I am an expert of street art and my experience includes a 3 hour tour of Moscow´s most exciting street art works that I provide with my own van.

Example where transportation services will likely not be deemed as “upon request” and a notification therefore might not be required:

  • My experience will be a unique handcrafting experience that I provide at home. At first I will meet my guests at a café nearby and then I will drive the guests to my home for the actual experience which will be a 5 - 10 minute drive.

Please note that we recommend to consult a local lawyer in order to determine if you need to notify authorities or not.

What do I need?

For further information on the notification procedure please check the official website of the Federal Transportation Inspection Service.

Before providing transport yourself as part of an Experience, you should review the respective regulations and check with the Federal Transportation Inspection Service.

It’s also wise to check your insurance policy and to ensure that your policy covers the transportation that you offer as part of your trip. In addition, make sure you have the proper driver’s license and that you follow the traffic rules at all times.

What are the consequences in case services are provided without the necessary registration?

Please note that administrative fines can apply for breaking the applicable rules on providing transportation services without required notification or licence.

*Airbnb is not responsible for the reliability or correctness of the information contained in any links to third party sites (including any links to legislation and regulations).

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;
Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή