Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Κανόνες

Μόναχο

You can read this article in German or English.

This article provides specific information about local laws that apply to people who host their homes in Munich. Just like our country article for Germany, it’s your responsibility to verify and comply with any obligations that apply to you as a host. This article can serve as a starting point or place you can come back to if you have questions but it isn’t exhaustive and doesn’t constitute legal or tax advice. It’s a good idea to check to make sure laws and procedures are current.

Some of the laws that might affect you are complicated. Contact Munich Social Services or consult a local attorney if you have questions about how the law affects you and your space.

Short-term rental regulations

Social Services and the Office for Housing and Migration enforce Munich's regulations that ban other uses of residential spaces. The regulations came into effect in December 2017.

Residential space

According to Munich regulations, a residential area is any space within city limits which is objectively suitable and subjectively intended for residential purposes. This includes corporate apartments, student housing, and residential homes.

Zoning violations

The regulations in Munich state that you’re not allowed to use more than 50% of the floor space of any residential unit for non-residential purposes, such as commercial or professional purposes like short-term rentals to guests. However, the regulations allow you to rent your entire home to guests for a combined total of up to eight weeks per calendar year without a permit.

Additionally, there are no limits or permits required for renting out individual rooms within your own home as long as the rented space is less than 50% of your property’s floor space.

Permits

You can only use housing for non-residential purposes with the permission of the competent authorities under one of the following conditions:

  1. A permit may be granted if other public concerns or a legitimate self-interest outweigh the interest in preserving the affected residential space
  2. A permit may be granted if the public interest in the preservation of residential space is compensated by the creation of replacement residential space or a payment

The outcome of any permit application also applies to the legal successors of the applicant or anyone who takes possession of the space.

The issuing authority has up to 12 months to make a decision after all documents have been presented. If they haven’t made a decision by that time, the permit is deemed to be granted.

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;
Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή