Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Κανόνες

Ρώμη

Join a local Host Club: Want to connect with Hosts in your area to get tips and advice? It’s easy—join your community’s official Host Group on Facebook!

You can read this article in Italian or English.

This article provides specific information about local laws that apply to people who host their homes in Rome. Just like our country article for Italy, it’s your responsibility to verify and comply with any obligations that apply to you as a host. This article can serve as a starting point or place you can come back to if you have questions but it isn’t exhaustive and it doesn’t constitute legal or tax advice. It’s a good idea to check to make sure laws and procedures are current.

Some of the laws that might affect you are complicated. Contact the City of Rome or consult another local authority, such as an attorney or tax professional, if you have questions.

Italy’s national legislation contains rules that apply at the regional and municipal level, such as the Tourism Code and Legislative Decree no. 79 of May 23, 2011.

You can also check Airbnb Citizen for general information about policy updates that affect hosts around the world.

Regional regulations

Regional Regulation No. 8 of August 7, 2015 (later modified with Regional Deliberation No. 14 of June 16, 2017) may apply to accommodations that qualify as "bed and breakfasts", rooms for rent, holiday houses and apartments, guesthouses, as defined by the same law.

The Latium (Rome’s region) government website has a number of resources you might find helpful, including definitions, frequently asked questions, and more. You can also contact Latium’s Help Desk if you have specific questions.

Tourist tax

With Regulation no. 38 of December 22, 2010, Rome’s City Council established the municipal regulation on the tourist tax, starting from January 1, 2011. The relevant regulation, which has been modified several times since then, has been updated by Resolution of the City Council No. 255/2023.

In this latest Resolution, accommodations that qualify as guesthouses or holiday houses and apartments according to the Regional Regulation No. 8 of August 7, 2015, are subject to different fees based on the specific subcategory they fall under (1-2-3 for guesthouses and 1-2 for holiday homes and apartments). You can check the regional site of Lazio for more information about accommodation subcategories.

You can also check the Municipality website to learn more about tourist tax rates.

Additional rules

Rome requires hosts to provide personal details about guests to the public security authority. Specifically, Article 109 of the Royal Decree No. 773 of June 18th, 1931 applies to anyone who offers accommodations to the public for profit or who rents their properties for short periods of less than 30 days. The Ministry of the Interior updated the decree on 26 June, 2016 to say that the notice obligations in art. 109 of the Consolidated Text of Public Safety Laws exist.

You can find instructions and forms that can help you fulfill your obligations on Rome Police Headquarters’ website and the accommodation portal.

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;

Σχετικό περιεχόμενο

Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή