Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία

Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία

Προστασία για κάθε οικοδεσπότη. Κάθε καταχώρηση. Κάθε φορά.

Τι καλύπτεται;

Η Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία μπορεί να παρέχει κάλυψη ύψους έως και 100.000.000 γιεν Ιαπωνίας, στην περίπτωση που μια ιδιοκτησία ή μια καταχώρηση που ανήκει σε οικοδεσπότη υποστεί ζημιές λόγω της διαμονής επισκέπτη. Ενδέχεται επίσης να παρέχει κάλυψη για αστική ευθύνη ή έξοδα που επιβαρύνουν τον οικοδεσπότη, αναφορικά με ζημιά στην ιδιοκτησία ή σωματικό τραυματισμό του επισκέπτη ή τρίτου μέρους.

Τι καλύπτεται;

Η Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία μπορεί να παρέχει κάλυψη ύψους έως και 100.000.000 γιεν Ιαπωνίας, στην περίπτωση που μια ιδιοκτησία ή μια καταχώρηση που ανήκει σε οικοδεσπότη υποστεί ζημιές λόγω της διαμονής επισκέπτη. Ενδέχεται επίσης να παρέχει κάλυψη για αστική ευθύνη ή έξοδα που επιβαρύνουν τον οικοδεσπότη, αναφορικά με ζημιά στην ιδιοκτησία ή σωματικό τραυματισμό του επισκέπτη ή τρίτου μέρους.

Τι καλύπτεται;

Η Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία μπορεί να παρέχει κάλυψη ύψους έως και 100.000.000 γιεν Ιαπωνίας, στην περίπτωση που μια ιδιοκτησία ή μια καταχώρηση που ανήκει σε οικοδεσπότη υποστεί ζημιές λόγω της διαμονής επισκέπτη. Ενδέχεται επίσης να παρέχει κάλυψη για αστική ευθύνη ή έξοδα που επιβαρύνουν τον οικοδεσπότη, αναφορικά με ζημιά στην ιδιοκτησία ή σωματικό τραυματισμό του επισκέπτη ή τρίτου μέρους.

Η Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία ενδέχεται να καλύπτει:

  • Περιπτώσεις κατά τις οποίες η καταχώρηση που ανήκει στον οικοδεσπότη έχει υποστεί ζημιές λόγω της διαμονής του επισκέπτη
  • Περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οικοδεσπότης θεωρείται υπεύθυνος για σωματικό τραυματισμό του επισκέπτη ή τρίτου μέρους
  • Περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οικοδεσπότης θεωρείται υπεύθυνος για ζημιά στην ιδιοκτησία του επισκέπτη ή τρίτου μέρους
  • Κάλυψη εξόδων σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οικοδεσπότης επιβαρύνεται με συγκεκριμένα έξοδα, αναφορικά με ζημιά στην ιδιοκτησία ή σωματικό τραυματισμό του επισκέπτη ή τρίτου μέρους
  • Έξοδα για την αποκατάσταση ιδιοκτησίας που έχει λερωθεί ή απαιτεί αφαίρεση οσμών

Η Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία δεν καλύπτει τις εξής περιπτώσεις:

  • Μετρητά και χρεόγραφα του οικοδεσπότη
  • Ζημιές που προκλήθηκαν από εσκεμμένη ενέργεια του οικοδεσπότη
  • Εύλογη φθορά λόγω χρήσης
  • Έξοδα για τακτικό καθαρισμό
Η ασφαλιστική κάλυψη αφορά μόνο τους οικοδεσπότες καταλυμάτων στην Ιαπωνία. Για να ισχύει η κάλυψη, οι οικοδεσπότες πρέπει να διαθέτουν άδεια ή άλλο σχετικό δικαίωμα για τη διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων διαμοιρασμού κατοικίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι οικοδεσπότες που επιθυμούν να λάβουν πληρωμές βάσει της Ασφάλειας Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία δέχονται να συνεργαστούν με την Airbnb και την ασφαλιστική εταιρεία, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, δικαιολογητικά για τη ζημία που αφορά η αξίωσή τους και συμφωνώντας να γίνει έλεγχος, στις σπάνιες περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητος.

Ορισμένοι τύποι ιδιοκτησίας υπόκεινται σε περιορισμένα μέτρα προστασίας. Προτείνουμε στους οικοδεσπότες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αποθηκεύσουν σε ασφαλές σημείο ή να αφαιρέσουν πολύτιμα αντικείμενα όταν νοικιάζουν τον χώρο τους, καθώς και το ενδεχόμενο ανεξάρτητης ασφάλισης για την κάλυψη αυτών των αντικειμένων.

Οι πληρωμές βάσει της Ασφάλειας Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία υπόκεινται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, περιορισμούς και εξαιρέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σελίδα με τη σύνοψη της Ασφάλειας Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία.

Για να ζητήσετε ένα αντίγραφο ολόκληρου του ασφαλιστήριου συμβολαίου, επικοινωνήστε με την Aon Japan Ltd. και συμπεριλάβετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στην Airbnb.

Πώς να υποβάλετε μια αξίωση

Πώς να υποβάλετε μια αξίωση

Για οικοδεσπότες με αξίωση λόγω ζημιάς στην προσωπική τους ιδιοκτησία ή/και στην καταχώρησή τους:

Για οικοδεσπότες με αξίωση λόγω ζημιάς στην
προσωπική τους ιδιοκτησία ή/και στην καταχώρησή τους:

Για οικοδεσπότες με αξίωση λόγω ζημιάς στην
προσωπική τους ιδιοκτησία ή/και στην καταχώρησή τους:

1. Συγκεντρώστε αποδεικτικά στοιχεία για τη ζημιά

Στα δικαιολογητικά ενδέχεται να συγκαταλέγονται φωτογραφίες, βίντεο, εκτιμήσεις ή/και αποδείξεις των αντικειμένων.

2. Επικοινωνήστε αμέσως με τον επισκέπτη μέσω του Κέντρου Επίλυσης Προβλημάτων

Όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν λόγο επίλυσης, επιλέξτε: "Αντικείμενα που έχουν υποστεί ζημιά ή λείπουν". Ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να απαντήσει. Αν ο επισκέπτης δεν απαντήσει μέσα σε 72 ώρες, μπορείτε να ζητήσετε τη μεσολάβηση της Airbnb.

3. Ζητήστε αποζημίωση ή τη μεσολάβηση της Airbnb

Αν ο επισκέπτης δεν είναι πρόθυμος να καταβάλει ολόκληρο το ποσό, ενδέχεται να πληροίτε τις προϋποθέσεις για αποζημίωση βάσει της Ασφάλειας Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία. Αφού επικοινωνήσετε με την Airbnb, ένας ειδικός υποστήριξης θα σας βοηθήσει με τη διαδικασία.

Για οικοδεσπότες που επιβαρύνονται με την ευθύνη ή άλλα
έξοδα:


Στη σπάνια περίπτωση που ένας επισκέπτης ή ένα τρίτο μέρος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά ή κλαπεί η ιδιοκτησία του και είστε νομικά υπεύθυνος/η ή επιβαρυνθείτε με τα έξοδα που απαιτούνται για την αποζημίωσή του, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Κοινότητας. Αφού λάβει τα δικαιολογητικά έγγραφα και τις σχετικές πληροφορίες, η υπόθεση θα προωθηθεί από την Airbnb στον συνεργαζόμενο τρίτο ασφαλιστικό φορέα και τον διαχειριστή του για αξιώσεις τρίτων μερών.
Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Κοινότητας

Για οικοδεσπότες που επιβαρύνονται με την ευθύνη ή άλλα
έξοδα:


Στη σπάνια περίπτωση που ένας επισκέπτης ή ένα τρίτο μέρος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά ή κλαπεί η ιδιοκτησία του και είστε νομικά υπεύθυνος/η ή επιβαρυνθείτε με τα έξοδα που απαιτούνται για την αποζημίωσή του, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Κοινότητας. Αφού λάβει τα δικαιολογητικά έγγραφα και τις σχετικές πληροφορίες, η υπόθεση θα προωθηθεί από την Airbnb στον συνεργαζόμενο τρίτο ασφαλιστικό φορέα και τον διαχειριστή του για αξιώσεις τρίτων μερών.
Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Κοινότητας

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις σας

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις σας

img

Είστε έτοιμοι να κάνετε τον χώρο σας Airbnb;