ΣΎΝΟΨΗ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ

Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία

ΣΎΝΟΨΗ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ

Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία

Τι είναι η Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία;

Η Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία καλύπτει περιπτώσεις στις οποίες ο οικοδεσπότης* επιβαρύνεται με ευθύνη ή άλλα έξοδα που σχετίζονται με τραυματισμό άλλων ατόμων ή ζημιά σε ιδιοκτησία άλλων ατόμων λόγω του διαμοιρασμού κατοικίας μέσω της πλατφόρμας της Airbnb, καθώς και για περιπτώσεις στις οποίες ο οικοδεσπότης επιβαρύνεται με έξοδα λόγω ζημιάς σε ιδιοκτησία που του ανήκει, λόγω της διαμονής ενός επισκέπτη*. Σε περιπτώσεις όπου προκαλούνται ζημιές σε ιδιοκτησία που ανήκει στον οικοδεσπότη λόγω της διαμονής ενός επισκέπτη, η ασφαλιστική κάλυψη θα ισχύει, όταν ο οικοδεσπότης και ο επισκέπτης δεν μπορούν να επιλύσουν τη διαφωνία μεταξύ τους και ο οικοδεσπότης επικοινωνήσει με την Airbnb.

Η Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία είναι ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που παρέχεται από τη Sompo Japan Insurance Inc.

Οι οικοδεσπότες δεν χρειάζεται να καταβάλλουν ασφάλιστρα για να επωφεληθούν από το πρόγραμμα Ασφάλειας Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία.

Δείτε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη της Ασφάλειας Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία.

Τι είναι η Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία;

Η Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία καλύπτει περιπτώσεις στις οποίες ο οικοδεσπότης* επιβαρύνεται με ευθύνη ή άλλα έξοδα που σχετίζονται με τραυματισμό άλλων ατόμων ή ζημιά σε ιδιοκτησία άλλων ατόμων λόγω του διαμοιρασμού κατοικίας μέσω της πλατφόρμας της Airbnb, καθώς και για περιπτώσεις στις οποίες ο οικοδεσπότης επιβαρύνεται με έξοδα λόγω ζημιάς σε ιδιοκτησία που του ανήκει, λόγω της διαμονής ενός επισκέπτη*. Σε περιπτώσεις όπου προκαλούνται ζημιές σε ιδιοκτησία που ανήκει στον οικοδεσπότη λόγω της διαμονής ενός επισκέπτη, η ασφαλιστική κάλυψη θα ισχύει, όταν ο οικοδεσπότης και ο επισκέπτης δεν μπορούν να επιλύσουν τη διαφωνία μεταξύ τους και ο οικοδεσπότης επικοινωνήσει με την Airbnb.

Η Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία είναι ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που παρέχεται από τη Sompo Japan Insurance Inc.

Οι οικοδεσπότες δεν χρειάζεται να καταβάλλουν ασφάλιστρα για να επωφεληθούν από το πρόγραμμα Ασφάλειας Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία.

Δείτε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη της Ασφάλειας Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία.

Τι είναι η Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία;

Η Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία καλύπτει περιπτώσεις στις οποίες ο οικοδεσπότης* επιβαρύνεται με ευθύνη ή άλλα έξοδα που σχετίζονται με τραυματισμό άλλων ατόμων ή ζημιά σε ιδιοκτησία άλλων ατόμων λόγω του διαμοιρασμού κατοικίας μέσω της πλατφόρμας της Airbnb, καθώς και για περιπτώσεις στις οποίες ο οικοδεσπότης επιβαρύνεται με έξοδα λόγω ζημιάς σε ιδιοκτησία που του ανήκει, λόγω της διαμονής ενός επισκέπτη*. Σε περιπτώσεις όπου προκαλούνται ζημιές σε ιδιοκτησία που ανήκει στον οικοδεσπότη λόγω της διαμονής ενός επισκέπτη, η ασφαλιστική κάλυψη θα ισχύει, όταν ο οικοδεσπότης και ο επισκέπτης δεν μπορούν να επιλύσουν τη διαφωνία μεταξύ τους και ο οικοδεσπότης επικοινωνήσει με την Airbnb.

Η Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία είναι ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που παρέχεται από τη Sompo Japan Insurance Inc.

Οι οικοδεσπότες δεν χρειάζεται να καταβάλλουν ασφάλιστρα για να επωφεληθούν από το πρόγραμμα Ασφάλειας Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία.

Δείτε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη της Ασφάλειας Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία.

Περίοδος ασφάλισης

Η παρούσα περίοδος ασφάλισης του τρέχοντος ασφαλιστικού προγράμματος είναι από τις 31 Ιουλίου 2023 έως τις 31 Ιουλίου 2024.

Περίοδος ασφάλισης

Η παρούσα περίοδος ασφάλισης του τρέχοντος ασφαλιστικού προγράμματος είναι από τις 31 Ιουλίου 2023 έως τις 31 Ιουλίου 2024.

Περίοδος ασφάλισης

Η παρούσα περίοδος ασφάλισης του τρέχοντος ασφαλιστικού προγράμματος είναι από τις 31 Ιουλίου 2023 έως τις 31 Ιουλίου 2024.

Πεδίο εφαρμογής και όροι


Πεδίο εφαρμογής και όροι για την Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία

Πεδίο εφαρμογής και όροιΠεδίο εφαρμογής και όροι για την Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία

Πεδίο εφαρμογής και όροιΠεδίο εφαρμογής και όροι για την Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία
Αποζημίωση για ζημιά σε ιδιοκτησία που ανήκει στον οικοδεσπότη
Σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και εξαιρέσεις, το ποσό κάλυψης της Ασφάλειας Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία θα καταβάλλεται για την καταστροφή της καταχώρησης* και της προσωπικής ιδιοκτησίας του οικοδεσπότη* λόγω μιας διαμονής επισκέπτη*. Ενδέχεται να παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για ζημιές που προκαλούνται σε μια καταχώρηση, την οποία ο οικοδεσπότης μισθώνει ή για την οποία έχει αναλάβει την ευθύνη διαχείρισης, βάσει των πρόσθετων ειδών κάλυψης που περιγράφονται παρακάτω.

Αποζημίωση για ευθύνη η οποία βαρύνει τον οικοδεσπότη σχετικά με τραυματισμό ή ζημιά σε ιδιοκτησία
Η Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία καλύπτει επίσης τους οικοδεσπότες για ευθύνη η οποία τους βαρύνει για τραυματισμό ή για ζημιά σε ιδιοκτησία επισκέπτη ή άλλων ατόμων κατά τη διάρκεια διαμονής του επισκέπτη στην καταχώρηση, εφόσον η κράτηση έγινε μέσω της πλατφόρμας της Airbnb και η ζημιά ή ο τραυματισμός προκλήθηκε από την επιχείρηση διαμοιρασμού κατοικίας.*

Αποζημίωση για έξοδα που επιβαρύνουν τον οικοδεσπότη, αναφορικά με πληρωμές που πρέπει να καταβάλει σε άλλα άτομα για τη διευθέτηση ατυχημάτων που σχετίζονται με τραυματισμό ή ζημιά σε ιδιοκτησία
Σε περιπτώσεις όπου ο οικοδεσπότης επιβαρύνεται με έξοδα που πρέπει να καταβάλει για τη διευθέτηση ενός ατυχήματος που αφορά σωματικό τραυματισμό ή υλική ζημιά επισκέπτη ή άλλων ατόμων, η Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία ενδέχεται να καλύπτει τα έξοδα που επιβαρύνουν τον οικοδεσπότη. Για να ισχύει η κάλυψη, το ατύχημα θα πρέπει να έχει προκληθεί από την επιχείρηση διαμοιρασμού κατοικίας και να συμβεί κατά τη διάρκεια της διαμονής του επισκέπτη στην καταχώρηση, η κράτηση της οποίας έχει γίνει μέσω της πλατφόρμας της Airbnb. Κάθε είδος κάλυψης που περιγράφεται παραπάνω υπόκειται σε ισχύοντες όρους και εξαιρέσεις του συμβολαίου Ασφάλειας Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία.

1. Καταλύματα που καλύπτονται

Η Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία καλύπτει την καταχώρηση που αποτελεί ιδιοκτησία του οικοδεσπότη, την οποία ο οικοδεσπότης μισθώνει ή για την οποία ο οικοδεσπότης έχει αναλάβει την ευθύνη διαχείρισης για την επιχείρηση διαμοιρασμού κατοικίας.

(*) Ως καταχώρηση νοούνται οι εγκαταστάσεις που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Εθνικών Στρατηγικών Ειδικών Ζωνών ή έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Επιχειρήσεων Στέγασης, ή άλλες εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγονται παρόμοιες επιχειρηματικές δραστηριότητες διαμονής, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Οι εγκαταστάσεις αποτελούν ιδιοκτησία του οικοδεσπότη ή μισθώνονται από τον οικοδεσπότη, ή ο οικοδεσπότης έχει αναλάβει την ευθύνη διαχείρισής τους.
 • Οι εγκαταστάσεις έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της Airbnb, και
 • Η κράτηση και η χρήση των εγκαταστάσεων γίνονται από άτομο που έχει αποδεχτεί τους όρους για την παροχή υπηρεσιών της Airbnb και χρησιμοποιεί τον ιστότοπο της Airbnb. Στις εγκαταστάσεις διαμονής συγκαταλέγονται φορητά καταλύματα, λεωφορεία, τροχόσπιτα, δεντρόσπιτα και άλλες εγκαταστάσεις που είναι σταθμευμένες και χρησιμοποιούνται ως εγκαταστάσεις διαμονής. Συγκαταλέγονται επίσης λέμβοι και σκάφη, εφόσον χρησιμοποιούνται ως εγκαταστάσεις διαμονής.


2. Οικοδεσπότης/οικοδεσπότες

(*) Ως οικοδεσπότες νοούνται τα άτομα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο διαμοιρασμού κατοικίας, τα οποία παρέχουν καταχωρήσεις και διαθέτουν άδεια ή άλλου είδους εξουσιοδότηση για αυτήν τη δραστηριότητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Επισκέπτης/επισκέπτες

(*) Ως επισκέπτες νοούνται οι χρήστες της επιχείρησης διαμοιρασμού κατοικίας, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που έχουν προσκληθεί από τον χρήστη και των ατόμων που χρησιμοποιούν από κοινού την επιχείρηση διαμοιρασμού κατοικίας.

(*) Ως επιχείρηση διαμοιρασμού κατοικίας νοείται η ξενοδοχειακή επιχείρηση που ορίζεται βάσει του Νόμου περί Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (Νόμος αριθ. 138 του 1948), επιχείρηση που ορίζεται βάσει του Νόμου περί Ειδικών Χώρων Εθνικής Στρατηγικής (Νόμος αριθ. 107 του 2013) ή επιχείρηση παροχής στέγασης που ορίζεται βάσει του Νόμου περί Επιχειρήσεων Στέγασης (Νόμος αριθ. 65 του 2017) ή άλλη παρόμοια επιχείρηση παροχής διαμονής, και τυχόν δραστηριότητες που διεξάγονται εντός ή εκτός της εν λόγω καταχώρησης, ως συνέπεια των παραπάνω υπηρεσιών.
Αποζημίωση για ζημιά σε ιδιοκτησία που ανήκει στον οικοδεσπότη
Σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και εξαιρέσεις, το ποσό κάλυψης της Ασφάλειας Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία θα καταβάλλεται για την καταστροφή της καταχώρησης* και της προσωπικής ιδιοκτησίας του οικοδεσπότη* λόγω μιας διαμονής επισκέπτη*. Ενδέχεται να παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για ζημιές που προκαλούνται σε μια καταχώρηση, την οποία ο οικοδεσπότης μισθώνει ή για την οποία έχει αναλάβει την ευθύνη διαχείρισης, βάσει των πρόσθετων ειδών κάλυψης που περιγράφονται παρακάτω.

Αποζημίωση για ευθύνη η οποία βαρύνει τον οικοδεσπότη σχετικά με τραυματισμό ή ζημιά σε ιδιοκτησία
Η Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία καλύπτει επίσης τους οικοδεσπότες για ευθύνη η οποία τους βαρύνει για τραυματισμό ή για ζημιά σε ιδιοκτησία επισκέπτη ή άλλων ατόμων κατά τη διάρκεια διαμονής του επισκέπτη στην καταχώρηση, εφόσον η κράτηση έγινε μέσω της πλατφόρμας της Airbnb και η ζημιά ή ο τραυματισμός προκλήθηκε από την επιχείρηση διαμοιρασμού κατοικίας.*

Αποζημίωση για έξοδα που επιβαρύνουν τον οικοδεσπότη, αναφορικά με πληρωμές που πρέπει να καταβάλει σε άλλα άτομα για τη διευθέτηση ατυχημάτων που σχετίζονται με τραυματισμό ή ζημιά σε ιδιοκτησία
Σε περιπτώσεις όπου ο οικοδεσπότης επιβαρύνεται με έξοδα που πρέπει να καταβάλει για τη διευθέτηση ενός ατυχήματος που αφορά σωματικό τραυματισμό ή υλική ζημιά επισκέπτη ή άλλων ατόμων, η Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία ενδέχεται να καλύπτει τα έξοδα που επιβαρύνουν τον οικοδεσπότη. Για να ισχύει η κάλυψη, το ατύχημα θα πρέπει να έχει προκληθεί από την επιχείρηση διαμοιρασμού κατοικίας και να συμβεί κατά τη διάρκεια της διαμονής του επισκέπτη στην καταχώρηση, η κράτηση της οποίας έχει γίνει μέσω της πλατφόρμας της Airbnb. Κάθε είδος κάλυψης που περιγράφεται παραπάνω υπόκειται σε ισχύοντες όρους και εξαιρέσεις του συμβολαίου Ασφάλειας Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία.

1. Καταλύματα που καλύπτονται

Η Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία καλύπτει την καταχώρηση που αποτελεί ιδιοκτησία του οικοδεσπότη, την οποία ο οικοδεσπότης μισθώνει ή για την οποία ο οικοδεσπότης έχει αναλάβει την ευθύνη διαχείρισης για την επιχείρηση διαμοιρασμού κατοικίας.

(*) Ως καταχώρηση νοούνται οι εγκαταστάσεις που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Εθνικών Στρατηγικών Ειδικών Ζωνών ή έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Επιχειρήσεων Στέγασης, ή άλλες εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγονται παρόμοιες επιχειρηματικές δραστηριότητες διαμονής, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Οι εγκαταστάσεις αποτελούν ιδιοκτησία του οικοδεσπότη ή μισθώνονται από τον οικοδεσπότη, ή ο οικοδεσπότης έχει αναλάβει την ευθύνη διαχείρισής τους.
 • Οι εγκαταστάσεις έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της Airbnb, και
 • Η κράτηση και η χρήση των εγκαταστάσεων γίνονται από άτομο που έχει αποδεχτεί τους όρους για την παροχή υπηρεσιών της Airbnb και χρησιμοποιεί τον ιστότοπο της Airbnb. Στις εγκαταστάσεις διαμονής συγκαταλέγονται φορητά καταλύματα, λεωφορεία, τροχόσπιτα, δεντρόσπιτα και άλλες εγκαταστάσεις που είναι σταθμευμένες και χρησιμοποιούνται ως εγκαταστάσεις διαμονής. Συγκαταλέγονται επίσης λέμβοι και σκάφη, εφόσον χρησιμοποιούνται ως εγκαταστάσεις διαμονής.

 • 2. Οικοδεσπότης/οικοδεσπότες

  (*) Ως οικοδεσπότες νοούνται τα άτομα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο διαμοιρασμού κατοικίας, τα οποία παρέχουν καταχωρήσεις και διαθέτουν άδεια ή άλλου είδους εξουσιοδότηση για αυτήν τη δραστηριότητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  3. Επισκέπτης/επισκέπτες

  (*) Ως επισκέπτες νοούνται οι χρήστες της επιχείρησης διαμοιρασμού κατοικίας, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που έχουν προσκληθεί από τον χρήστη και των ατόμων που χρησιμοποιούν από κοινού την επιχείρηση διαμοιρασμού κατοικίας.

  (*) Ως επιχείρηση διαμοιρασμού κατοικίας νοείται η ξενοδοχειακή επιχείρηση που ορίζεται βάσει του Νόμου περί Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (Νόμος αριθ. 138 του 1948), επιχείρηση που ορίζεται βάσει του Νόμου περί Ειδικών Χώρων Εθνικής Στρατηγικής (Νόμος αριθ. 107 του 2013) ή επιχείρηση παροχής στέγασης που ορίζεται βάσει του Νόμου περί Επιχειρήσεων Στέγασης (Νόμος αριθ. 65 του 2017) ή άλλη παρόμοια επιχείρηση παροχής διαμονής, και τυχόν δραστηριότητες που διεξάγονται εντός ή εκτός της εν λόγω καταχώρησης, ως συνέπεια των παραπάνω υπηρεσιών.

  Ασφαλιστική κάλυψη

  Το ανώτατο όριο που ισχύει κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της ασφάλισης είναι 100.000.000 γιεν Ιαπωνίας ανά ατύχημα, με ορισμένες εξαιρέσεις.

  Ασφαλιστική κάλυψη

  Το ανώτατο όριο που ισχύει κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της ασφάλισης είναι 100.000.000 γιεν Ιαπωνίας ανά ατύχημα, με ορισμένες εξαιρέσεις.

  Ασφαλιστική κάλυψη

  Το ανώτατο όριο που ισχύει κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της ασφάλισης είναι 100.000.000 γιεν Ιαπωνίας ανά ατύχημα, με ορισμένες εξαιρέσεις.

  Εξαιρέσεις κάλυψης  Βασικά αντικείμενα που δεν καλύπτονται από την Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία (ρήτρες σχετικά με την αποζημίωση για ζημιές σε ιδιοκτησία που ανήκει στον οικοδεσπότη)

  Εξαιρέσεις κάλυψης  Βασικά αντικείμενα που δεν καλύπτονται από την Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία (ρήτρες σχετικά με την αποζημίωση για ζημιές σε ιδιοκτησία που ανήκει στον οικοδεσπότη)

  Εξαιρέσεις κάλυψης  Βασικά αντικείμενα που δεν καλύπτονται από την Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία (ρήτρες σχετικά με την αποζημίωση για ζημιές σε ιδιοκτησία που ανήκει στον οικοδεσπότη)
  Αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται στην καταχώρηση:

  • Νομίσματα, χρήματα, πολύτιμα μέταλλα σε μορφή χρυσού, χαρτονομίσματα ή χρεόγραφα.
  • Γη, νερό ή άλλη ουσία εντός ή επί του οικοπέδου. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για βελτιώσεις του οικοπέδου όπως κηπουρική, δρόμους και πεζοδρόμια (αλλά ισχύει για πρόσθετη γη ή γη κάτω από την εν λόγω ιδιοκτησία) ή νερό που περιέχεται σε κλειστή δεξαμενή, σύστημα σωληνώσεων ή άλλο εξοπλισμό επεξεργασίας.
  • Ζώα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ζώων εκτροφής και των κατοικίδιων ζώων.
  • Ιστάμενη ξυλεία και καλλιέργειες.
  • Σκάφη, αεροσκάφη, διαστημόπλοια και δορυφόροι. Ωστόσο, δεν ισχύει για σκάφη που δεν λειτουργούν αλλά χρησιμοποιούνται ως καταχώρηση.
  • Οχήματα. Ωστόσο, δεν ισχύει για οχήματα που δεν λειτουργούν αλλά χρησιμοποιούνται ως καταχώρηση.
  • Υπόγεια ορυχεία ή σήραγγες ορυχείων ή ιδιοκτησία εντός ορυχείων ή σηράγγων.
  • Φράγματα, χαντάκια και αναχώματα.
  • Ιδιοκτησία σε μεταφορά.
  • Γραμμές μεταφοράς και διανομής πέραν των 305 μέτρων από την καταχώρηση.


  • Βασικές περιπτώσεις όπου δεν καταβάλλονται χρήματα ασφάλισης:
  • Πόλεμος, χρήση βίας από αλλοδαπή χώρα, επανάσταση, πραξικόπημα, εμφύλιος πόλεμος, ένοπλη εξέγερση ή άλλα παρόμοια περιστατικά ή ταραχές.
  • Ζημιά που προκαλείται από ακτινοβολία, έκρηξη ή άλλη βλάβη οφειλόμενη σε πυρηνική αντίδραση ή διάσπαση του ατομικού πυρήνα υλικού πυρηνικών καυσίμων ή υλικού πυρηνικής προέλευσης, ραδιενεργού στοιχείου, ραδιοϊσοτόπου ή υλικού μολυσμένου από το εν λόγω υλικό ή σε ατύχημα που οφείλεται σε αυτό, εξαιρουμένων των πυρηνικών αντιδράσεων ή της πυρηνικής διάσπασης των ατομικών πυρήνων ραδιοϊσοτόπων για ιατρική, επιστημονική ή βιομηχανική χρήση.
  • Τρομοκρατία.
  • Πραγματική ή επαπειλούμενη κακόβουλη χρήση δηλητηριωδών βιολογικών ή χημικών υλικών.
  • Ζημιές που συμβαίνουν πριν ή μετά τη διαμονή του επισκέπτη στην καταχώρηση, η κράτηση της οποίας έχει γίνει μέσω της πλατφόρμας της Airbnb.
  • Ζημιά που προκλήθηκε από δόλο ή βαριά αμέλεια εκ μέρους του οικοδεσπότη.
  • κ.λπ.
  Αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται στην καταχώρηση:

 • Νομίσματα, χρήματα, πολύτιμα μέταλλα σε μορφή χρυσού, χαρτονομίσματα ή χρεόγραφα.
 • Γη, νερό ή άλλη ουσία εντός ή επί του οικοπέδου. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για βελτιώσεις του οικοπέδου όπως κηπουρική, δρόμους και πεζοδρόμια (αλλά ισχύει για πρόσθετη γη ή γη κάτω από την εν λόγω ιδιοκτησία) ή νερό που περιέχεται σε κλειστή δεξαμενή, σύστημα σωληνώσεων ή άλλο εξοπλισμό επεξεργασίας.
 • Ζώα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ζώων εκτροφής και των κατοικίδιων ζώων.
 • Ιστάμενη ξυλεία και καλλιέργειες.
 • Σκάφη, αεροσκάφη, διαστημόπλοια και δορυφόροι. Ωστόσο, δεν ισχύει για σκάφη που δεν λειτουργούν αλλά χρησιμοποιούνται ως καταχώρηση.
 • Οχήματα. Ωστόσο, δεν ισχύει για οχήματα που δεν λειτουργούν αλλά χρησιμοποιούνται ως καταχώρηση.
 • Υπόγεια ορυχεία ή σήραγγες ορυχείων ή ιδιοκτησία εντός ορυχείων ή σηράγγων.
 • Φράγματα, χαντάκια και αναχώματα.
 • Ιδιοκτησία σε μεταφορά.
 • Γραμμές μεταφοράς και διανομής πέραν των 305 μέτρων από την καταχώρηση.

 • Βασικές περιπτώσεις όπου δεν καταβάλλονται χρήματα ασφάλισης:

 • Πόλεμος, χρήση βίας από αλλοδαπή χώρα, επανάσταση, πραξικόπημα, εμφύλιος πόλεμος, ένοπλη εξέγερση ή άλλα παρόμοια περιστατικά ή ταραχές.
 • Ζημιά που προκαλείται από ακτινοβολία, έκρηξη ή άλλη βλάβη οφειλόμενη σε πυρηνική αντίδραση ή διάσπαση του ατομικού πυρήνα υλικού πυρηνικών καυσίμων ή υλικού πυρηνικής προέλευσης, ραδιενεργού στοιχείου, ραδιοϊσοτόπου ή υλικού μολυσμένου από το εν λόγω υλικό ή σε ατύχημα που οφείλεται σε αυτό, εξαιρουμένων των πυρηνικών αντιδράσεων ή της πυρηνικής διάσπασης των ατομικών πυρήνων ραδιοϊσοτόπων για ιατρική, επιστημονική ή βιομηχανική χρήση.
 • Τρομοκρατία.
 • Πραγματική ή επαπειλούμενη κακόβουλη χρήση δηλητηριωδών βιολογικών ή χημικών υλικών.
 • Ζημιές που συμβαίνουν πριν ή μετά τη διαμονή του επισκέπτη στην καταχώρηση, η κράτηση της οποίας έχει γίνει μέσω της πλατφόρμας της Airbnb.
 • Ζημιά που προκλήθηκε από δόλο ή βαριά αμέλεια εκ μέρους του οικοδεσπότη.
 • κ.λπ.
 • Βασικές περιπτώσεις στις οποίες δεν καταβάλλονται ποσά ασφαλιστικής κάλυψης (ρήτρες σχετικά με την αποζημίωση για ευθύνη και έξοδα που επιβαρύνουν τον οικοδεσπότη)


  • Πόλεμος, χρήση βίας από αλλοδαπή χώρα, επανάσταση, πραξικόπημα, εμφύλιος πόλεμος, ένοπλη εξέγερση ή άλλα παρόμοια περιστατικά ή ταραχές.
  • Ζημιά που προκαλείται από ακτινοβολία, έκρηξη ή άλλη βλάβη οφειλόμενη σε πυρηνική αντίδραση ή διάσπαση του ατομικού πυρήνα υλικού πυρηνικών καυσίμων ή υλικού πυρηνικής προέλευσης, ραδιενεργού στοιχείου, ραδιοϊσοτόπου ή υλικού μολυσμένου από το εν λόγω υλικό ή σε ατύχημα που οφείλεται σε αυτό, εξαιρουμένων των πυρηνικών αντιδράσεων ή της πυρηνικής διάσπασης των ατομικών πυρήνων ραδιοϊσοτόπων για ιατρική, επιστημονική ή βιομηχανική χρήση.
  • Ζημιά που προκλήθηκε από δόλο εκ μέρους του οικοδεσπότη.
  • Έξοδα ή ευθύνη για συγγενείς που ζουν με οικοδεσπότες, εκτός από περιπτώσεις στις οποίες ο οικοδεσπότης αναλαμβάνει την ευθύνη ή τα έξοδα για τις απαραίτητες πληρωμές στους εν λόγω συγγενείς για ζημιά σε μια καταχώρηση την οποία ο οικοδεσπότης έχει μισθώσει ή για την οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση.
  • Έξοδα ή ευθύνη που προκύπτει από τη σωματική αναπηρία που προκλήθηκε σε άτομα που απασχολεί ο οικοδεσπότης κατά τη διάρκεια της εργασίας τους για τον οικοδεσπότη.
  • Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ειδική συμφωνία σχετικά με την αποζημίωση μεταξύ του οικοδεσπότη και άλλου ατόμου, η ευθύνη καθορίζεται από τη σχετική συμφωνία.
  • Έξοδα για ατυχήματα ή ευθύνη που προκλήθηκε από λύματα ή εκπομπές.
  • Έξοδα για ατυχήματα ή ευθύνη που προκύπτει από επαγγελματική εργασία που εκτελείται από δικηγόρους, εγγεγραμμένους αλλοδαπούς δικηγόρους, ορκωτούς λογιστές, φορολογικούς συμβούλους, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, αστυνομικούς ερευνητές οικοπέδων και καταλυμάτων, δικαστικούς γραμματείς, διοικητικούς γραμματείς, κτηνιάτρους ή άλλα συναφή επαγγέλματα.
  • Έξοδα για ατυχήματα που αποδίδονται ή ευθύνη που προκύπτει από την κατοχή, χρήση ή διαχείριση οποιουδήποτε αεροσκάφους, αυτοκινήτου ή σκάφους ή οχήματος εκτός της καταχώρησης, εξαιρουμένων ζημιών που οφείλονται στη χρήση ή διαχείριση αυτοκινήτου ή σκάφους ή οχήματος εκτός της εγκατάστασης κατά τη χρήση του εν λόγω αυτοκινήτου ή σκάφους ή οχήματος ως καταχώρησης εκτός της εγκατάστασης.
  • Έξοδα για ατυχήματα που οφείλονται ή προκύπτουν από τις κατασκευαστικές εργασίες ενός μισθώματος ή που ο οικοδεσπότης έχει αναλάβει να διαχειριστεί, όπως ανακαίνιση, επέκταση ή κατεδάφιση, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου ο οικοδεσπότης έχει αναλάβει τις εργασίες της δικής του επιχείρησης.
  • Έξοδα για ατυχήματα ή ευθύνη που προκύπτει από την καταστροφή μιας καταχώρησης που έχει μισθωθεί ή η διαχείριση της οποίας έχει ανατεθεί στον οικοδεσπότη και που οφείλεται σε σεισμούς, εκρήξεις, πλημμύρες, τσουνάμι ή παρόμοια φυσικά φαινόμενα, εκτός από περιπτώσεις όπου η ζημιά προκαλείται από πυρκαγιά.
  • κ.λπ.

 • Πόλεμος, χρήση βίας από αλλοδαπή χώρα, επανάσταση, πραξικόπημα, εμφύλιος πόλεμος, ένοπλη εξέγερση ή άλλα παρόμοια περιστατικά ή ταραχές.
 • Ζημιά που προκαλείται από ακτινοβολία, έκρηξη ή άλλη βλάβη οφειλόμενη σε πυρηνική αντίδραση ή διάσπαση του ατομικού πυρήνα υλικού πυρηνικών καυσίμων ή υλικού πυρηνικής προέλευσης, ραδιενεργού στοιχείου, ραδιοϊσοτόπου ή υλικού μολυσμένου από το εν λόγω υλικό ή σε ατύχημα που οφείλεται σε αυτό, εξαιρουμένων των πυρηνικών αντιδράσεων ή της πυρηνικής διάσπασης των ατομικών πυρήνων ραδιοϊσοτόπων για ιατρική, επιστημονική ή βιομηχανική χρήση.
 • Ζημιά που προκλήθηκε από δόλο εκ μέρους του οικοδεσπότη.
 • Έξοδα ή ευθύνη για συγγενείς που ζουν με οικοδεσπότες, εκτός από περιπτώσεις στις οποίες ο οικοδεσπότης αναλαμβάνει την ευθύνη ή τα έξοδα για τις απαραίτητες πληρωμές στους εν λόγω συγγενείς για ζημιά σε μια καταχώρηση την οποία ο οικοδεσπότης έχει μισθώσει ή για την οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση.
 • Έξοδα ή ευθύνη που προκύπτει από τη σωματική αναπηρία που προκλήθηκε σε άτομα που απασχολεί ο οικοδεσπότης κατά τη διάρκεια της εργασίας τους για τον οικοδεσπότη.
 • Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ειδική συμφωνία σχετικά με την αποζημίωση μεταξύ του οικοδεσπότη και άλλου ατόμου, η ευθύνη καθορίζεται από τη σχετική συμφωνία.
 • Έξοδα για ατυχήματα ή ευθύνη που προκλήθηκε από λύματα ή εκπομπές.
 • Έξοδα για ατυχήματα ή ευθύνη που προκύπτει από επαγγελματική εργασία που εκτελείται από δικηγόρους, εγγεγραμμένους αλλοδαπούς δικηγόρους, ορκωτούς λογιστές, φορολογικούς συμβούλους, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, αστυνομικούς ερευνητές οικοπέδων και καταλυμάτων, δικαστικούς γραμματείς, διοικητικούς γραμματείς, κτηνιάτρους ή άλλα συναφή επαγγέλματα.
 • Έξοδα για ατυχήματα που αποδίδονται ή ευθύνη που προκύπτει από την κατοχή, χρήση ή διαχείριση οποιουδήποτε αεροσκάφους, αυτοκινήτου ή σκάφους ή οχήματος εκτός της καταχώρησης, εξαιρουμένων ζημιών που οφείλονται στη χρήση ή διαχείριση αυτοκινήτου ή σκάφους ή οχήματος εκτός της εγκατάστασης κατά τη χρήση του εν λόγω αυτοκινήτου ή σκάφους ή οχήματος ως καταχώρησης εκτός της εγκατάστασης.
 • Έξοδα για ατυχήματα που οφείλονται ή προκύπτουν από τις κατασκευαστικές εργασίες ενός μισθώματος ή που ο οικοδεσπότης έχει αναλάβει να διαχειριστεί, όπως ανακαίνιση, επέκταση ή κατεδάφιση, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου ο οικοδεσπότης έχει αναλάβει τις εργασίες της δικής του επιχείρησης.
 • Έξοδα για ατυχήματα ή ευθύνη που προκύπτει από την καταστροφή μιας καταχώρησης που έχει μισθωθεί ή η διαχείριση της οποίας έχει ανατεθεί στον οικοδεσπότη και που οφείλεται σε σεισμούς, εκρήξεις, πλημμύρες, τσουνάμι ή παρόμοια φυσικά φαινόμενα, εκτός από περιπτώσεις όπου η ζημιά προκαλείται από πυρκαγιά.
 • κ.λπ.
 • Ασφαλιστικές αποζημιώσεις

  Ασφαλιστικές αποζημιώσεις

  Ειδοποίηση για ατύχημα


  Αν ο οικοδεσπότης παρατηρήσει τραυματισμό ή ζημιά στην ιδιοκτησία του επισκέπτη ή τρίτου, ο οικοδεσπότης θα πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Airbnb, επειδή ενδέχεται να ισχύει ασφαλιστική κάλυψη. Ομοίως, αν ο οικοδεσπότης αντιληφθεί ζημιά σε ιδιοκτησία που του ανήκει, θα πρέπει να ειδοποιήσει την Airbnb, εάν δεν μπορεί να συμφωνήσει με τον επισκέπτη για την επίλυση της υπόθεσης εντός 72 ωρών από την πρώτη επικοινωνία με τον επισκέπτη, επειδή ενδέχεται να ισχύει ασφαλιστική κάλυψη.

  Αίτημα για παράδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου


  Η παρούσα σύνοψη της Ασφάλειας Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία δεν περιλαμβάνει όλους τους όρους, τους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις του ασφαλιστήριου συμβολαίου. Για να ζητήσετε ένα αντίγραφο του ασφαλιστήριου συμβολαίου, επικοινωνήστε με την Aon Japan Ltd. και συμπεριλάβετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στην Airbnb.

  Ασφαλιστική εταιρεία που παρέχει την κάλυψη


  Sompo Japan Insurance Inc.