Έμπειροι οικοδεσπότες που προσπαθούν με αφοσίωση να σας χαρίσουν ένα αξέχαστο ταξίδι.
Laney & Brent

Portland, OR

“Λατρεύουμε το πνεύμα της Airbnb και η γνωριμία με τους ταξιδιώτες είναι συναρπαστική. Κάνουμε τα πάντα για να νιώθουν οι επισκέπτες μας ευπρόσδεκτοι.”

- Τι σημαίνει να είσαι Superhost, από τον/την Laney & Brent

Το δικό τους στυλ ως Superhost

Το σπίτι των Laney & Brent αναδεικνύει τη δική της αίσθηση του design και το δικό του πάθος για τη μουσική. Ο φωτεινός χώρος τους συνδυάζει βίντατζ με μοντέρνα στοιχεία που μπορούν να απολαύσουν οι επισκέπτες τους.

Αναζητήστε το Σήμα του Superhost

Οι εξαιρετικοί οικοδεσπότες που ικανοποιούν αυτά τα πρότυπα φέρουν το σήμα του Superhost στο κάτω μέρος της καταχώρησής τους.

Εμπειρία

Οι Superhost ολοκληρώνουν τουλάχιστον 10 ταξίδια το χρόνο στις καταχωρήσεις τους.

Υψηλός ρυθμός απάντησης

Οι Superhost απαντούν γρήγορα στους επισκέπτες και διατηρούν το ρυθμό απάντησής τους τουλάχιστον στο 90%.

Κριτικές 5 αστέρων

Οι Superhost διαθέτουν καταχωρήσεις που αποτελούν πηγή έμπνευσης για ενθουσιώδεις κριτικές. Τουλάχιστον το 80% των κριτικών τους πρέπει να είναι 5 αστέρων.

Δέσμευση

  Οι Superhost τηρούν τις επιβεβαιωμένες κρατήσεις—σπάνια ακυρώνουν.

Εμπειρία

Οι Superhost ολοκληρώνουν τουλάχιστον 10 ταξίδια το χρόνο στις καταχωρήσεις τους.

Υψηλός ρυθμός απάντησης

Οι Superhost απαντούν γρήγορα στους επισκέπτες και διατηρούν το ρυθμό απάντησής τους τουλάχιστον στο 90%.

Κριτικές 5 αστέρων

Οι Superhost διαθέτουν καταχωρήσεις που αποτελούν πηγή έμπνευσης για ενθουσιώδεις κριτικές. Τουλάχιστον το 80% των κριτικών τους πρέπει να είναι 5 αστέρων.

Δέσμευση

  Οι Superhost τηρούν τις επιβεβαιωμένες κρατήσεις—σπάνια ακυρώνουν.

Laney & Brent
Καταχωρήσεις Superhost

Η καταχώρηση ενός Superhost αντανακλά το προσωπικό, μοναδικό στυλ φιλοξενίας του. Εδώ θα βρείτε μερικές μόνο από τις ξεχωριστές ανέσεις που παρέχουν αυτοί οι Superhost για τους επισκέπτες τους.

Συμβουλές για Superhost

Μάθετε πώς αυτοί οι Superhost προσφέρουν ουσιαστικές εμπειρίες στους επισκέπτες τους.

Laney & Brent
Laney & Brent

Για να εμπνευστείτε, σκεφτείτε τα ταξίδια που έχετε κάνει. Αυτά που χρειάζεστε εσείς όταν βρίσκεστε μακριά από το σπίτι σας είναι μάλλον πράγματα που θα εκτιμήσουν και οι επισκέπτες σας.

Η ενθουσιώδης φιλοξενία αξίζει επιβράβευση

Οι Superhost απολαμβάνουν συχνές κρατήσεις, ικανοποιημένους επισκέπτες και αυτά τα επιπλέον προνόμια.

Σήμα προφίλ

Οι επισκέπτες θα βλέπουν αυτό το σήμα στη σελίδα κάθε καταχώρησης ενός Superhost.

Ταξιδιωτικό κουπόνι

Οι Superhost που διατηρούν την ιδιότητά τους για έναν ολόκληρο χρόνο λαμβάνουν ένα ταξιδιωτικό κουπόνι αξίας $100.

Εξυπηρέτηση με προτεραιότητα

Οι Superhost έχουν προτεραιότητα στην υποστήριξη όταν καλούν την Airbnb.

Αποκλειστικότητες προϊόντων

Η Airbnb θα προσκαλεί τους Superhost να βλέπουν πρώτοι τις επερχόμενες εκδόσεις και να παρακολουθούν αποκλειστικές εκδηλώσεις.

Υποστηρικτική κοινότητα

Οι ιδέες της κοινότητας και τα πρότυπα φιλοξενίας μπορούν να βοηθήσουν κάθε οικοδεσπότη να νιώσει σούπερ.

Μάθετε περισσότερα για το πώς να γίνετε Superhost στο Κέντρο Βοήθειας
Οι Σούπερ Οικοδεσπότες δεν επιλέγονται από την Airbnb. Δείτε όλους τους Όρους και τις Προϋποθέσεις.