Κερδίστε δωρεάν κουπόνια της Airbnb!
Λάβετε έως και €80 για κάθε φίλο/η που προσκαλείτε.

Κερδίστε μέχρι και €80 για κάθε άτομο που προσκαλείτε.

Προσκαλέστε τους φίλους σας στην Airbnb μέσω email, ή κοινοποιήστε τον κωδικό παραπομπής σας στο Facebook ή στο Twitter.
Στέλνοντας σε έναν φίλο ή μια φίλη ταξιδιωτικούς πόντους της Airbnb αξίας €25, θα λάβετε €15 όταν ταξιδέψει και €65 όταν φιλοξενήσει.
Οι διαθέσιμοι ταξιδιωτικοί σας πόντοι εμφανίζονται αυτόματα στη σελίδα πληρωμής με τη μορφή ενός κουπονιού.

Όροι και Προϋποθέσεις παραπομπών