Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.

Airbnb Plus

Πληροφορίες για το Airbnb Plus

Πώς να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Airbnb Plus

  • Κανόνες

    Πρότυπα του προγράμματος Airbnb Plus

    Αυτά τα πρότυπα είναι διάφορα κριτήρια που θέτουν συγκεκριμένες προσδοκίες για χώρους με καλή διαρρύθμιση και εξαιρετικούς οικοδεσπότες.

Διαχείριση της κατάστασης στο Airbnb Plus

Ενημέρωση στοιχείων καταχώρησης