Μετάβαση στο περιεχόμενο
Παράλειψη και μετάβαση στο βασικό περιεχόμενο βοήθειας

Πώς λειτουργούν οι φόροι για τους επισκέπτες;

Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες ένας επισκέπτης της Airbnb ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσει φόρο.
Ορισμένοι οικοδεσπότες είναι υποχρεωμένοι από τους τοπικούς τους κανονισμούς να χρεώσουν φόρο. Προτείνουμε στους οικοδεσπότες να συμπεριλαμβάνουν τον φόρο στην τιμή της κράτησης, αλλά κάποιοι από αυτούς μπορεί να ζητήσουν την καταβολή του φόρου απευθείας κατά την άφιξη. Ζητάμε από τους οικοδεσπότες να εξηγούν οποιοδήποτε φόρο μπορεί να χρειαστεί να εισπράξουν στην περιγραφή της καταχώρησής τους και στην επικοινωνία τους με τους επισκέπτες πριν από την κράτηση.
Σε ορισμένες περιοχές, η Airbnb έχει συνάψει συμφωνίες με αξιωματούχους των κυβερνήσεων ώστε να εισπράττει και να διαβιβάζει ορισμένους τοπικούς φόρους εκ μέρους των οικοδεσποτών. Οι φόροι ποικίλλουν και, ανάλογα με την τοπική νομοθεσία, ενδέχεται να υπολογίζονται με βάση μια σταθερή τιμή ή ένα ποσοστό επί τοις εκατό, ανάλογα με τον αριθμό των επισκεπτών, τον αριθμό των διανυκτερεύσεων ή τον τύπο της ιδιοκτησίας. Όταν κάνετε κράτηση σε μια καταχώρηση που βρίσκεται σε κάποια από αυτές τις περιοχές, οι τοπικοί φόροι που εισπράττονται θα εμφανίζονται αυτόματα όταν κάνετε την πληρωμή σας και θα αναγράφονται στην απόδειξή σας αφού επιβεβαιωθεί η κράτηση.
Επιπλέον, η Airbnb είναι υποχρεωμένη να εισπράττει ΦΠΑ ή άλλο φόρο ισοδύναμο του ΦΠΑ (δηλ. τον Ιαπωνικό Φόρο Κατανάλωσης) επί της προμήθειας υπηρεσιών της στις χώρες που φορολογούν τις Ηλεκτρονικά Παρεχόμενες Υπηρεσίες. Προς το παρόν, αυτό περιλαμβάνει όλες τις χώρες της ΕΕ, την Ελβετία, τη Νορβηγία, την Ισλανδία, τη Νότια Αφρική, την Ιαπωνία και την Αλβανία.
Επίσης, η Airbnb απαιτεί την είσπραξη ΦΠΑ στις προμήθειες υπηρεσιών της από όλους τους χρήστες που συνάπτουν σύμβαση με την Airbnb China.
Μάθετε περισσότερα για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.