Μετάβαση στο περιεχόμενο
Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα

  Πώς μπορώ να συμμετάσχω στην Airbnb ως εταιρεία ή να διαχειριστώ τις πληροφορίες της εταιρείας σε έναν λογαριασμό;

  We welcome listings hosted by professional hospitality providers on Airbnb, including hotels that meet our criteria.

  To join Airbnb as a business or company:

  • Go to Airbnb.com and select Host
  • Then select Add a new listing
  • You’ll be asked a series of questions about your place, one of which is "Do you host on Airbnb as part of a company?"
  • Select Yes, I work for or run a hospitality business
  • Hit Next to save your answer and continue with listing your space on Airbnb

  To add your company’s information to an existing Airbnb account:

  • Go to Airbnb.com and click on your profile photo
  • Select Account Settings
  • In the list of options under Account Settings, click Settings
  • Under Company account, click the Create company account button
  • Add your company’s information and click Save company details

  To update or remove your company’s information:

  • Go to Airbnb.com and click on your profile photo
  • Select Account Settings
  • In the list of options under Account Settings, click Settings
  • Under Company account, you can update your company’s info
  • Then click Save company details
  • To remove your company account, click Remove company account
  Λάβατε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;