Μετάβαση στο περιεχόμενο
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω και κάτω βέλους για να πλοηγηθείτε στις προτάσεις.
Παράλειψη και μετάβαση στο βασικό περιεχόμενο βοήθειας

Πώς μπορώ να συνδέσω τα ημερολόγια της Airbnb για πολλές καταχωρήσεις;

Αν έχετε πολλές καταχωρήσεις στην Airbnb (για παράδειγμα, ένα ολόκληρο σπίτι και ένα δωμάτιο μέσα στο ίδιο σπίτι), μπορείτε να συνδέσετε τα ημερολόγιά τους στην Airbnb για να αποφύγετε τυχόν διπλές κρατήσεις.

Για να συνδέσετε τα ημερολόγια της Airbnb για πολλές καταχωρήσεις:

  1. Μεταβείτε στην ενότητα Καταχωρήσεις από τη σελίδα airbnb.com και κάντε κλικ σε μια καταχώρηση της οποίας το ημερολόγιο θέλετε να συνδέσετε
  2. Πατήστε Διαθεσιμότητα
  3. Δίπλα στα Συνδεδεμένα ημερολόγια στην Airbnb, πατήστε Σύνδεση
  4. Πατήστε στην επιλογή Δημιουργήστε συνδεδεμένα ημερολόγια και επιλέξτε την καταχώρηση για το ολόκληρο σπίτι που θέλετε να συνδέσετε με άλλα ημερολόγια
  5. Πατήστε Επόμενο
  6. Επιλέξτε τις καταχωρήσεις που περιλαμβάνονται στο σπίτι και πατήστε Αποθήκευση

Σημείωση: Αν δεν επισημάνετε ότι οι καταχωρήσεις συνδέονται άμεσα μεταξύ τους, η κράτηση σε μία καταχώρηση δεν θα αποκλείει αυτόματα τις ημερομηνίες της εν λόγω κράτησης στο ημερολόγιο της άλλης καταχώρησης. Για παράδειγμα, αν γίνει κράτηση στην κύρια καταχώρηση για μια συγκεκριμένη ημερομηνία, τότε θα αποκλειστεί αυτή η ημερομηνία στα ημερολόγια των καταχωρήσεων που συνδέονται με αυτήν, και το αντίστροφο. Ωστόσο, αν αποκλείσετε μια ημερομηνία σε ένα ημερολόγιο μιας καταχώρησης που συνδέεται με την κύρια καταχώρηση, δεν θα αποκλειστούν τα ημερολόγια των άλλων καταχωρήσεων που συνδέονται με την κύρια καταχώρηση, παρά μόνο το ημερολόγιο της καταχώρησης με την οποία είναι άμεσα συνδεδεμένο.