Πύλη Δημοτικής Δραστηριότητας της Airbnb

Μια πρωτοποριακή λύση για τις κοινότητες που συνεργάζονται με την Airbnb

Πληροφορίες για τη δραστηριότητα στην Airbnb κατά τόπους

Ένας πίνακας διαχείρισης με δεδομένα οικονομικής δραστηριότητας και ταξιδιωτικές τάσεις βοηθά τους δήμους να κατανοήσουν το αποτύπωμα της Airbnb στις κοινότητές τους.

Εργαλεία για την επιβολή των κανονισμών

Τα καινοτόμα στον κλάδο εργαλεία συμμόρφωσης βοηθούν τους δήμους να αναπτύξουν και να διαχειριστούν δίκαιες πολιτικές για τα καταλύματα βραχυπρόθεσμης ενοικίασης.

Άμεση επικοινωνία και υποστήριξη

Η απευθείας υποστήριξη από την Airbnb και η παροχή συγκεντρωτικών πληροφοριών,όπως μέσω της Υποστήριξης για Γειτονιές,δίνουν τη δυνατότητα για πιο εκτενή συνεργασία.

Είμαστε ευγνώμονες στην Airbnb τόσο για τη συνεργασία όσο και για την προνοητικότητά της στη δημιουργία ενός εργαλείου που θα βοηθήσει τον Δήμο να εφαρμόσει καλύτερα τη νομοθεσία σχετικά με τα καταλύματα βραχυπρόθεσμης ενοικίασης.

Darrell Steinberg, Δήμαρχος του Σακραμέντο

Βοήθεια στις κυβερνήσεις

Πληροφορίες, εργαλεία και υποστήριξη που διευκολύνουν τις κυβερνήσεις να διαχειρίζονται τον διαμοιρασμό κατοικίας στις εκάστοτε περιοχές και να συνεργάζονται με την Airbnb.

Στήριξη των οργανισμών τουρισμού

Συναφείς, βελτιστοποιημένες αναφορές σχετικά με τα τοπικά ταξίδια βοηθούν τους υπεύθυνους για το μάρκετινγκ προορισμών να υποστηρίξουν τα βιώσιμα ταξίδια στις κοινότητές τους.

Είμαστε έτοιμοι για συνεργασία

Η Πύλη Δημοτικής Δραστηριότητας θα αλλάξει ριζικά τη συνεργασία της Airbnb με τις κοινότητες. Για να διασφαλίσουμε ότι ικανοποιεί τις ανάγκες των συνεργατών μας, θα εξετάσουμε με ιδιαίτερη προσοχή τον τρόπο με τον οποίο θα την αναπτύξουμε.

Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε βελτιώσεις και να αναπτύσσουμε σε κλίμακα την Πύλη Δημοτικής Δραστηριότητας με βάση τα σχόλια που συλλέγουμε κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης πιλοτικής δοκιμής. Ενημερώστε μας αν ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να μάθετε περισσότερα και κάποιο μέλος της ομάδας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε περισσότερα για την Πύλη Δημοτικής Δραστηριότητας και πώς υποστηρίζουμε τον υπεύθυνο τουρισμό

Η Airbnb παρουσιάζει την Πύλη Δημοτικής Δραστηριότητας, μια πρωτοποριακή λύση για συνεργασία με τις κρατικές αρχές

Τα τελευταία πέντε χρόνια, από την παρουσίαση της Δέσμευσης Κοινότητας, η Airbnb έχει δημιουργήσει και λάβει μέτρα για τη δέσμευσή μας για συνεργασία με τις κρατικές αρχές.

Πώς επενδύουμε στη συνεργασία μας με τις κοινότητες παγκοσμίως

Εδώ και χρόνια, η Airbnb συνεργάζεται με εκατοντάδες τοπικές αρχές διακυβέρνησης, δήμους, πολιτείες, επαρχίες και χώρες παγκοσμίως, για να δημιουργήσει θετικό αντίκτυπο.

Πώς στηρίζει η Airbnb την οικονομική ανάκαμψη στο Βανκούβερ και σε όλο τον κόσμο

Η Airbnb ξεκινά μια εκστρατεία για την προώθηση καταλυμάτων και εμπειριών στο Βανκούβερ, επεκτείνοντας τις παγκόσμιες προσπάθειές της για την προώθηση των ταξιδιών με ασφάλεια.