Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα

  Γράψτε ένα εγχειρίδιο σπιτιού και μοιραστείτε πληροφορίες για τον χώρο σας

  Εξοικονομήστε χρόνο και παρέχετε σημαντικές πληροφορίες με οδηγίες που έχετε γράψει εκ των προτέρων.
  Από την Airbnb στις 18 Νοε 2020
  Χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά
  Ενημερώθηκε: 17 Νοε 2021

  Σημαντικότερα σημεία

  Ξεκινήστε με τον κωδικό πρόσβασης για το wifi

  Συμπεριλάβετε τις πληροφορίες για τη στάθμευση

  Επισημάνετε χαρακτηριστικά κατάλληλα για κατοικίδια και οικογένειες

  Πείτε στους επισκέπτες πού να βρουν τις παροχές (και πώς να τις χρησιμοποιήσουν)

  Ολοκληρώστε με αναλυτικές οδηγίες για συσκευές και ηλεκτρονικά συστήματα

  Να είστε συνοπτικοί και φιλικοί

  Σημαντικότερα σημεία

  Airbnb
  18 Νοε 2020
  Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

  Άλλα άρθρα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

  Άλλα άρθρα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

  Εξερευνήστε περισσότερα θέματα