Νέες επιλογές για τις πληρωμές συνοικοδεσπότη και τα μηνύματα

Μοιραστείτε το κόστος καθαρισμού σας και ανταλλάξτε μηνύματα με συνοικοδεσπότες απευθείας στην Airbnb.
Από την Airbnb στις 8 Νοε 2023
Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά
Ενημερώθηκε: 8 Νοε 2023

Ζητήσατε τρόπους για να μοιράζεστε την πληρωμή σας για το κόστος καθαρισμού με τον υπεύθυνο καθαρισμού ή τον συνοικοδεσπότη σας. Ζητήσατε επίσης τη δυνατότητα να στείλετε μήνυμα στους συνοικοδεσπότες απευθείας από τα εισερχόμενά σας στην Airbnb. Από σήμερα, μπορείτε να κάνετε και τα δύο.

Πληρωμές συνοικοδεσπότη

Μοιραστείτε το κόστος καθαρισμού σας
Αν έχετε κόστος καθαρισμού, μπορείτε πλέον να το μοιραστείτε με τον υπεύθυνο καθαρισμού σας ή κάποιον άλλο συνοικοδεσπότη. Για να μοιραστείτε το κόστος, προσθέστε πρώτα τον υπεύθυνο καθαρισμού ή κάποιον άλλο παραλήπτη ως συνοικοδεσπότη.

Διαλέξτε μια επιλογή πληρωμής οικοδεσπότη
Τώρα μπορείτε να επιλέξετε μία από τις τέσσερις επιλογές πληρωμής οικοδεσπότη:

  • Μοιραστείτε το κόστος καθαρισμού
  • Μοιραστείτε το κόστος καθαρισμού συν ένα ποσοστό του ποσού της κράτησης
  • Μοιραστείτε ένα ποσοστό από κάθε πληρωμή οικοδεσπότη
  • Μοιραστείτε ένα σταθερό ποσό από κάθε πληρωμή οικοδεσπότη

Λάβετε υπόψη ότι αν προσθέσετε πολλά άτομα στην υπηρεσία καθαρισμού ως συνοικοδεσπότες, μόνο ένα θα μπορεί να λάβει το κόστος καθαρισμού σας. Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί που αφορούν τις πληρωμές που μοιράζεστε με συνοικοδεσπότες, ανάλογα με την περιοχή σας, την περιοχή του συνοικοδεσπότη και την τοποθεσία του χώρου σας.

Αποστολή μηνυμάτων στους συνοικοδεσπότες σας

Τώρα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στον συνοικοδεσπότη σας απευθείας από τα εισερχόμενά σας στην Airbnb. Θα μπορείτε να διαχειρίζεστε την καταχώρησή σας και να συντονίζετε τις μελλοντικές κρατήσεις από το ίδιο μέρος όπου στέλνετε μηνύματα στους επισκέπτες.

Αυτά τα εργαλεία για συνοικοδεσπότες περιλαμβάνονται στην Έκδοση Airbnb Χειμώνας 2023. Αρχίστε να χρησιμοποιείτε νέες λειτουργίες σήμερα, ενεργοποιώντας την Πρώιμη πρόσβαση.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το άρθρο ενδέχεται να έχουν αλλάξει από τη στιγμή της δημοσίευσής του.

Airbnb
8 Νοε 2023
Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;