Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα

  Βελτιωμένη προστασία για οικοδεσπότες και επισκέπτες

  Προσθέτουμε ακόμα περισσότερα μέτρα προστασίας στο AirCover για ολόκληρη την κοινότητά μας.
  Από την Airbnb στις 11 Μαΐ 2022
  Χρόνος ανάγνωσης: 6 λεπτά
  Ενημερώθηκε: 11 Μαΐ 2022

  Σημαντικότερα σημεία

  • Το AirCover προσφέρει τέσσερα νέα μέτρα προστασίας για επισκέπτες

  • Οι επισκέπτες θα ενημερώνονται ότι ο τρόπος πληρωμής που έχει καταχωρηθεί ενδέχεται να χρεωθεί αν προκαλέσουν ζημιά στον χώρο ή στα υπάρχοντά σας*

  • Παρουσιάζουμε μια ταξιδιωτική ασφάλιση για επισκέπτες τους επόμενους μήνες

  Η δύναμη της Airbnb πηγάζει από την αφοσίωση με την οποία εξασφαλίζετε εξαιρετικές διαμονές για τους επισκέπτες. Στη σπάνια περίπτωση που συμβεί κάτι εκτός του ελέγχου σας και δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, θέλουμε οι επισκέπτες σας να γνωρίζουν ότι η Airbnb είναι δίπλα τους για να βοηθήσει.

  Τον προηγούμενο Νοέμβριο, παρουσιάσαμε το AirCover για οικοδεσπότες.** Σήμερα, προσθέτουμε το AirCover για επισκέπτες, για να προσφέρουμε κορυφαία μέτρα προστασίας δωρεάν σε όλη την κοινότητά μας. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζουμε ότι όλοι νιώθουν τη σιγουριά που χρειάζονται για να φιλοξενήσουν επισκέπτες ή να βρουν διαμονή μέσω της Airbnb.

  Επίσης, παρουσιάζουμε νέες πληροφορίες για το AirCover για οικοδεσπότες, με τις οποίες θα μπορείτε να προωθείτε τα αιτήματα αποζημίωσης πιο γρήγορα στην ομάδα μας, αλλά και ενημερώσεις για τις εγγυήσεις και την ταξιδιωτική ασφάλιση για επισκέπτες, ενώ παράλληλα καταργούμε τη νόσο COVID-19 από τις ειδικές περιστάσεις για τους επισκέπτες.

  Λεπτομέρειες σχετικά με τα νέα μέτρα προστασίας για επισκέπτες βάσει του AirCover

  Οι οικοδεσπότες είναι πάντα τα πιο κατάλληλα άτομα για να δώσουν απάντηση στους προβληματισμούς των επισκεπτών. Ωστόσο, αν προκύψει κάποιο σοβαρό πρόβλημα (δείτε ορισμένα παραδείγματα παρακάτω) κατά τη διάρκεια της διαμονής ενός επισκέπτη και δεν μπορείτε να το επιλύσετε, οι επισκέπτες καλύπτονται πλέον από τέσσερα μέτρα προστασίας για κάθε διαμονή μέσω της Airbnb:

  1. Εγγύηση προστασίας κράτησης: Στη σπάνια περίπτωση που χρειαστεί να ακυρώσετε την κράτηση ενός επισκέπτη εντός 30 ημερών από την άφιξη, θα βρούμε ένα παρόμοιο ή καλύτερο κατάλυμα για τον επισκέπτη αναλαμβάνοντας τα έξοδα, ή θα του επιστρέψουμε χρήματα.
  2. Εγγύηση άφιξης: Αν ένας επισκέπτης δεν μπορεί να εισέλθει στο κατάλυμά σας και εσείς δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, για παράδειγμα, αν ο επισκέπτης δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον χώρο σας και δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας, θα βρούμε ένα παρόμοιο ή καλύτερο κατάλυμα για τη διάρκεια της αρχικής διαμονής του αναλαμβάνοντας τα έξοδα, ή θα του επιστρέψουμε χρήματα.
  3. Εγγύηση ακρίβειας στοιχείων: Αν οποιαδήποτε στιγμή στη διαμονή του ο επισκέπτης σας διαπιστώσει ότι η καταχώρηση δεν είναι όπως παρουσιάζεται στην πλατφόρμα, για παράδειγμα αν το ψυγείο σταμάτησε να λειτουργεί και εσείς δεν μπορείτε να το φτιάξετε εύκολα ή αν το κατάλυμα έχει λιγότερα υπνοδωμάτια από όσα είναι καταχωρημένα, ο επισκέπτης θα μπορεί να αναφέρει το πρόβλημα εντός τριών ημερών, και θα του βρούμε ένα παρόμοιο ή καλύτερο κατάλυμα αναλαμβάνοντας τα έξοδα, ή θα του επιστρέψουμε χρήματα.
  4. 24-ωρη γραμμή ασφάλειας: Εάν ο επισκέπτης αισθανθεί ποτέ σε κίνδυνο, θα έχει πρόσβαση κατά προτεραιότητα σε ειδικά εκπαιδευμένους εκπρόσωπους ασφαλείας, ανά πάσα στιγμή.

  Ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με το πώς το AirCover προστατεύει την κράτηση κάθε επισκέπτη, καθώς και όλες τις εξαιρέσεις που ισχύουν.

  Απαντήσεις στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα νέα μέτρα προστασίας για επισκέπτες

  Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επισκέπτες για επανακράτηση ή επιστροφή χρημάτων;
  Παρόλο που το AirCover προστατεύει τους επισκέπτες από σοβαρά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια μιας διαμονής, δεν καλύπτει άλλα, λιγότερο σημαντικά προβλήματα.

  Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ορισμένα παραδείγματα από λιγότερο σημαντικά προβλήματα, τα οποία συνήθως δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για επανακράτηση ή επιστροφή χρημάτων:

  • Ένα βρόμικο πιάτο στον νεροχύτη
  • Κοινά έντομα που εντοπίστηκαν στον εξωτερικό χώρο (όπως τα μυρμήγκια)
  • Μια μη αναγκαία παροχή λείπει (όπως μια χαλασμένη φρυγανιέρα)

  Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ορισμένα παραδείγματα από πιο σοβαρά προβλήματα, για τα οποία ίσως χρειαστεί να διερευνηθεί το ενδεχόμενο της επανακράτησης ή της επιστροφής χρημάτων:

  • Μια σημαντική ανακρίβεια στην περιγραφή της καταχώρησης (όπως αν δεν έχει θέα στον ωκεανό, παρόλο που αναφέρεται στην περιγραφή)
  • Αν λείπει μια σημαντική ή αναγκαία παροχή (όπως είναι η θέρμανση, το wifi ή το νερό)
  • Αν λείπουν οι οδηγίες άφιξης ή παρέχεται λάθος κλειδί κατά την άφιξη και ο οικοδεσπότης δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας (κάτι που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των επισκεπτών)

  Θα ζητήσετε από τους επισκέπτες να επικοινωνήσουν μαζί μου αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα;
  Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της διαμονής ενός επισκέπτη, η ομάδα Υποστήριξης Κοινότητας πάντα προτρέπει τους επισκέπτες να επικοινωνούν πρώτα με τον οικοδεσπότη για να το επιλύσουν. Οι οικοδεσπότες είναι τα πιο κατάλληλα άτομα για να απαντήσουν στους προβληματισμούς των επισκεπτών.

  Αν ένα πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί άμεσα από τον οικοδεσπότη, ο επισκέπτης έχει στη διάθεσή του 72 ώρες από τη στιγμή που ανακαλύψει κάποιο πρόβλημα για να επικοινωνήσει με την Airbnb και να ζητήσει βοήθεια. Κάθε φορά που συνεργάζεται με οικοδεσπότες και επισκέπτες για την επίλυση ενός προβλήματος, η εξειδικευμένη ομάδα Υποστήριξης Κοινότητας εξετάζει πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα.

  Αν επιβεβαιώσει ότι ο επισκέπτης αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, ο επισκέπτης ενδέχεται να καλύπτεται από το AirCover.

  Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν επιστροφή χρημάτων όσο παραμένουν στο κατάλυμα;
  Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι επισκέπτες θα πληρούν τις προϋποθέσεις για πλήρη επιστροφή χρημάτων μόνο για τις διανυκτερεύσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν στον χώρο ενός οικοδεσπότη. Όταν οι επισκέπτες επιλέγουν να παραμείνουν στον χώρο, γενικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις μόνο για μερική επιστροφή χρημάτων για τις διανυκτερεύσεις που επηρεάζονται από κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Για παράδειγμα, ένας επισκέπτης μπορεί να πληροί τις προϋποθέσεις για μερική επιστροφή χρημάτων αν παραμείνει στο κατάλυμα, αλλά δεν υπάρχει ζεστό νερό για τις δύο διανυκτερεύσεις από τη διαμονή του.

  Σε κάθε περίπτωση, αν ένας επισκέπτης επικοινωνήσει με την Υποστήριξη Κοινότητας, η συνηθισμένη πρακτική μας είναι να του υπενθυμίσουμε να επικοινωνήσει απευθείας με τον οικοδεσπότη, αν δεν το έχει κάνει ήδη. Επίσης, η ομάδα Υποστήριξης Κοινότητας θα επικοινωνήσει και με τον οικοδεσπότη, εκτός από περιπτώσεις όπου υπάρχει ένα σοβαρό και επείγον πρόβλημα που αφορά την ασφάλεια.

  Μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς λειτουργεί η Πολιτική Επανακράτησης και Επιστροφής Χρημάτων

  Βελτιωμένη προστασία για οικοδεσπότες

  Πιο γρήγορη υποστήριξη για την προώθηση των αιτημάτων αποζημίωσης
  Βελτιώσαμε την προστασία από ζημιές που παρέχεται με το AirCover για οικοδεσπότες με βάση τα σχόλιά σας, από τη στιγμή που παρουσιάσαμε αυτήν την παροχή τον περασμένο Νοέμβριο. Όταν ξεκίνησε το AirCover για οικοδεσπότες, έπρεπε να περιμένετε 72 ώρες για να λάβετε απάντηση από έναν επισκέπτη για τυχόν αιτήματα αποζημίωσης, πριν επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Κοινότητας.

  Ενημερώσαμε το πρόγραμμα με βάση τα σχόλιά σας και, πλέον, θα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Κοινότητας για να βρείτε βοήθεια, αν ο επισκέπτης δεν σας απαντήσει εντός 24 ωρών. Αλλάξαμε αυτήν την πολιτική λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των οικοδεσποτών.

  Πώς καθιστούμε τους επισκέπτες υπεύθυνους για ζημιές
  Για να υποστηρίξουμε καλύτερα την κοινότητα των οικοδεσποτών μας, από το τέλος Μαΐου, αν ένας επισκέπτης, ένα άτομο που προσκάλεσε ή ένα κατοικίδιο ευθύνεται για ζημιές κατά τη διάρκεια μιας διαμονής, ενδέχεται να χρεωθεί ο καταχωρημένος τρόπος πληρωμής του επισκέπτη.*

  Σε περίπτωση ζημιάς, θα υποβάλετε ένα αίτημα αποζημίωσης στο πλαίσιο της Προστασίας από ζημιές για οικοδεσπότες στο Κέντρο Επίλυσης Προβλημάτων, με βάση το AirCover για οικοδεσπότες.

  Αν ο επισκέπτης σας δεν απαντήσει εντός 24 ωρών, μπορείτε να προωθήσετε το αίτημά σας στην Υποστήριξη Κοινότητας. Θα εξετάσουμε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και ενδέχεται να χρεώσουμε τον τρόπο πληρωμής των επισκεπτών σας αν αποφασίσουμε ότι ευθύνονται για τη ζημιά.

  Στο πλαίσιο αυτής της ενημέρωσης, οι εγγυήσεις θα αφαιρεθούν από τη σελίδα ρυθμίσεων της καταχώρησης. Αν παλιότερα είχατε ορίσει εγγύηση, δεν θα ισχύει πλέον στον λογαριασμό οικοδεσπότη σας. Μάθετε περισσότερα

  Η νόσος COVID-19 δεν συγκαταλέγεται πλέον στις ειδικές περιστάσεις για τους επισκέπτες
  Εφόσον όλος ο κόσμος έχει πλέον εξοικειωθεί με τη νόσο COVID-19, πολλές χώρες έχουν αλλάξει τον τρόπο απόκρισής τους στη νόσο. Επομένως, με την καθοδήγηση ειδικών στον χώρο της υγείας, αλλάξαμε την προσέγγισή μας στις ακυρώσεις που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19.

  Για κρατήσεις που γίνονται από 31 Μαΐου 2022 και μετά, η νόσηση με COVID-19 δεν θα θεωρείται πλέον ειδική περίσταση (εκτός από εγχώριες κρατήσεις στη Νότια Κορέα και την ηπειρωτική Κίνα). Αν ένας επισκέπτης ακυρώσει την κράτησή του επειδή νοσεί με COVID-19, θα ισχύει η πολιτική ακύρωσης του οικοδεσπότη.

  Ελπίζουμε ότι αυτή η αλλαγή θα σας βοηθήσει να αισθάνεστε πιο ασφαλείς καθώς το ημερολόγιό σας γεμίζει με κρατήσεις, ειδικά πριν από τις περιόδους υψηλής ζήτησης.

  Νέα σχετικά με την ταξιδιωτική ασφάλιση για επισκέπτες

  Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι τους επόμενους μήνες θα παρουσιάσουμε ένα εξατομικευμένο προϊόν ταξιδιωτικής ασφάλισης για επισκέπτες, το οποίο θα προσφέρεται σε επισκέπτες μέσω Airbnb σε ορισμένες περιοχές, σε συνεργασία με έναν αξιόπιστο ασφαλιστικό φορέα.

  Μέχρι να προσφερθεί αυτό το νέο προϊόν, οι επισκέπτες έχουν την επιλογή να αγοράσουν ταξιδιωτική ασφάλιση εκτός της Airbnb. Θα χαρούμε να μοιραστούμε μαζί σας περισσότερα στοιχεία ταξιδιωτικής ασφάλισης πολύ σύντομα.

  *Η χρέωση του καταχωρημένου τρόπου πληρωμής ενός επισκέπτη δεν ισχύει για διαμονές στην Κίνα, την Ιαπωνία ή την Ινδία.

  **Η Προστασία από ζημιές για οικοδεσπότες δεν αποτελεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Δεν καλύπτει οικοδεσπότες που προσφέρουν καταλύματα μέσω της Airbnb Travel, LLC ή οικοδεσπότες με καταλύματα στην ηπειρωτική Κίνα ή την Ιαπωνία. Η Προστασία από ζημιές για οικοδεσπότες δεν σχετίζεται με την Ασφάλιση αστικής ευθύνης για οικοδεσπότες. Λάβετε υπόψη ότι όλα τα όρια κάλυψης εμφανίζονται σε δολάρια ΗΠΑ και ότι υπάρχουν άλλοι όροι και εξαιρέσεις.

  Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν άρθρο ενδέχεται να έχουν αλλάξει από τη στιγμή δημοσίευσής του.

  Σημαντικότερα σημεία

  • Το AirCover προσφέρει τέσσερα νέα μέτρα προστασίας για επισκέπτες

  • Οι επισκέπτες θα ενημερώνονται ότι ο τρόπος πληρωμής που έχει καταχωρηθεί ενδέχεται να χρεωθεί αν προκαλέσουν ζημιά στον χώρο ή στα υπάρχοντά σας*

  • Παρουσιάζουμε μια ταξιδιωτική ασφάλιση για επισκέπτες τους επόμενους μήνες

  Airbnb
  11 Μαΐ 2022
  Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

  Άλλα άρθρα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

  Άλλα άρθρα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

  Εξερευνήστε περισσότερα θέματα