Μετάβαση στο περιεχόμενο
  Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα

  Πώς προστατεύεστε ως οικοδεσπότης

  Τα προγράμματα προστασίας οικοδεσπότη καλύπτουν τους οικοδεσπότες από την άφιξη έως την αναχώρηση κάθε επισκέπτη.
  Από την Airbnb στις 6 Ιουλ 2020
  Χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά
  Ενημερώθηκε στις 6 Ιουλ 2020

  Σημαντικότερα σημεία

  Ακόμα και οι πιο υπεύθυνοι οικοδεσπότες μπορεί να αντιμετωπίσουν απρόσμενα περιστατικά κατά τη διάρκεια της διαμονής ενός επισκέπτη. Για παράδειγμα, ένας επισκέπτης μπορεί να χύσει κόκκινο κρασί στο χαλί και να καταστραφεί. Άλλος μπορεί να γλιστρήσει στη σκάλα της μπροστινής βεράντας σας και να πάθει διάστρεμμα στον αστράγαλο.

  Παρόλο που τέτοια περιστατικά είναι σπάνια, μπορείτε να φιλοξενείτε με σιγουριά γνωρίζοντας ότι μπορεί να προστατεύεστε από τα προγράμματα προστασίας οικοδεσπότη της Airbnb. Αυτά τα προγράμματα ισχύουν για κάθε κράτηση μέσω της Airbnb, από την άφιξη έως την αναχώρηση του επισκέπτη. Ακολουθούν όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε:

  Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb

  Η Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb είναι ένα πρόγραμμα προστασίας για ζημιές στην ιδιοκτησία που προσφέρεται από την Airbnb. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι οικοδεσπότες μπορεί να καλύπτονται για έως και 1.000.000 δολάρια ΗΠΑ αν ο χώρος ή τα υπάρχοντά τους έχουν υποστεί ζημιές από έναν επισκέπτη κατά τη διάρκεια της διαμονής του.

  Η Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb μπορεί να καλύπτει:

  • Ζημιά στον χώρο σας που προκλήθηκε από επισκέπτες
  • Ζημιά στα υπάρχοντά σας που προκλήθηκε από επισκέπτες
  • Ζημιά που προκλήθηκε από το ζώο βοήθειας ενός επισκέπτη

  Τι πρέπει να έχετε υπόψη

  • Η Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb δεν αποτελεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο και δεν εμπίπτουν στους όρους της όλες οι ζημιές στην ιδιοκτησία που προκαλούνται από επισκέπτες. Αν θέλετε περισσότερη προστασία, σας προτείνουμε να αγοράσετε προσωπική ασφάλιση που θα καλύπτει ζημιές στην ιδιοκτησία που δεν καλύπτονται από την Εγγύηση Οικοδεσπότη.
  • Για να έχουν δικαίωμα επιστροφής χρημάτων στο πλαίσιο της Εγγύησης Οικοδεσπότη της Airbnb, οι οικοδεσπότες πρέπει πρώτα να ζητήσουν αποζημίωση από τον επισκέπτη μέσα από το ασφαλές Κέντρο Επίλυσης Προβλημάτων. Αν ο επισκέπτης δεν είναι πρόθυμος ή δεν μπορεί να δώσει την αποζημίωση, οι οικοδεσπότες ενδέχεται να πληρούν τις προϋποθέσεις για αποζημίωση σύμφωνα με την Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb.
  • Οι οικοδεσπότες πρέπει να ζητήσουν αποζημίωση από τον επισκέπτη μέσα από το Κέντρο Επίλυσης Προβλημάτων εντός 14 ημερών από την αναχώρηση ή πριν από την άφιξη του επόμενου επισκέπτη (ανάλογα με το τι θα συμβεί πρώτο). Αν ο επισκέπτης δεν δεχτεί να πληρώσει ολόκληρο το ποσό, οι οικοδεσπότες μπορούν να αναφέρουν το πρόβλημα στην Airbnb. Η αναφορά πρέπει να γίνει το αργότερο 30 ημέρες μετά τη ζημιά.
  • Η Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb υπόκειται στους όρους, τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις που θα βρείτε εδώ. Δεν ισχύει για οικοδεσπότες που προσφέρουν καταλύματα μέσω της Airbnb Travel, LLC, οικοδεσπότες στην Ιαπωνία, οικοδεσπότες εμπειριών και οικοδεσπότες περιπετειών. Μάθετε περισσότερα για την Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb

  Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη

  Η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη είναι ένα πρόγραμμα ασφάλειας αστικής ευθύνης που παρέχεται βάσει ασφαλιστηρίων συμβολαίων από ορισμένες από τις πλέον φημισμένες ασφαλιστικές εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρέχει στους οικοδεσπότες κάλυψη για νομική ευθύνη έως και 1.000.000 δολάρια ΗΠΑ στη σπάνια περίπτωση που κάποιος επισκέπτης ή τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά η ιδιοκτησία του κατά τη διάρκεια μιας διαμονής.

  Η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη μπορεί να καλύπτει:

  • Τη νομική ευθύνη του οικοδεσπότη για σωματικό τραυματισμό επισκεπτών ή τρίτων
  • Τη νομική ευθύνη του οικοδεσπότη για ζημιά στην ιδιοκτησία που ανήκει σε επισκέπτες ή άλλους
  • Τη νομική ευθύνη του οικοδεσπότη για ζημιές σε κοινόχρηστους χώρους, όπως χώρους υποδοχής κτιρίων και γειτονικές ιδιοκτησίες, που προκαλούνται από έναν επισκέπτη ή άλλο άτομο

  Τι πρέπει να έχετε υπόψη

  • Για να ισχύει η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη, ο οικοδεσπότης πρέπει να ευθύνεται νομικά για τον τραυματισμό του επισκέπτη ή τρίτου ή τη ζημιά στην ιδιοκτησία
  • Η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη θεωρείται κύρια κάλυψη, δηλαδή υπερισχύει και σας καλύπτει κατά τη φιλοξενία, ανεξάρτητα από άλλα ασφαλιστήρια συμβόλαια που μπορεί να έχετε
  • Η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη δεν καλύπτει ζημιές στον χώρο ή τα υπάρχοντα ενός οικοδεσπότη. Αυτά μπορεί να προστατεύονται από την Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb
  • Η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη υπόκειται στους όρους, τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις της πολιτικής και δεν ισχύει για οικοδεσπότες που προσφέρουν καταλύματα μέσω της Airbnb Travel, LLC, οικοδεσπότες στην Ιαπωνία και οικοδεσπότες εμπειριών. Μάθετε περισσότερα για την Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη

  Παρόλο που τα προγράμματα Εγγύησης Οικοδεσπότη και Ασφάλειας Προστασίας Οικοδεσπότη της Airbnb σάς καλύπτουν σε περίπτωση ζημιών στην ιδιοκτησία και παρέχουν ασφάλεια αστικής ευθύνης όταν φιλοξενείτε επισκέπτες, εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ενδέχεται να μην ισχύουν. Θα πρέπει επίσης να ελέγξετε το συμβόλαιο προσωπικής ασφάλισής σας για να γνωρίζετε τι καλύπτει, ειδικά όσον αφορά τον διαμοιρασμό κατοικίας. Όσα περισσότερα γνωρίζετε για το πώς προστατεύεστε, τόσο περισσότερη ψυχική ηρεμία θα έχετε ως οικοδεσπότες.

  Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν άρθρο ενδέχεται να έχουν αλλάξει από τη στιγμή δημοσίευσής του.

  Σημαντικότερα σημεία

  Airbnb
  6 Ιουλ 2020
  Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

  Άλλα άρθρα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

  Άλλα άρθρα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

  Εξερευνήστε περισσότερα θέματα