Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα

  Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το AirCover για οικοδεσπότες

  Προστασία από το Α ως το Ω. Συμπεριλαμβάνεται πάντα και είναι πάντα δωρεάν. Μόνο στην Airbnb.
  Από την Airbnb στις 11 Μαΐ 2022
  βίντεο 5 λεπτών
  Ενημερώθηκε: 6 Μαΐ 2022

  Σημαντικότερα σημεία

  • Το AirCover για οικοδεσπότες περιλαμβάνει Προστασία από ζημιές για οικοδεσπότες ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων και Ασφάλιση αστικής ευθύνης για οικοδεσπότες ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων

  • Η προστασία από ζημιές περιλαμβάνει προστασία από απώλειες εισοδήματος, καθώς και νέες δυνατότητες κάλυψης για ζημιές από κατοικίδια, διεξοδικό καθαρισμό και άλλα

  Οι οικοδεσπότες είναι ζωτικής σημασίας για την Airbnb. Η γνώμη σας βρίσκεται στο επίκεντρο όλων όσα κάνουμε. Μάλιστα, χάρη στις δικές σας απόψεις, δημιουργήσαμε το AirCover για οικοδεσπότες.

  Μας είπατε ότι χρειάζεστε περισσότερη προστασία, καθώς και μια γρήγορη, απλή διαδικασία αποζημίωσης. Τι γίνεται αν ένας επισκέπτης καπνίσει στον χώρο σας και χρειαστεί ειδικός καθαρισμός; Τι γίνεται αν ο σκύλος ενός επισκέπτη μασουλήσει τον καναπέ σας; 

  Με το AirCover για οικοδεσπότες, μπορείτε να φιλοξενείτε επισκέπτες με σιγουριά. Εκτός από την κάλυψη για αστική ευθύνη ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων, το AirCover για οικοδεσπότες διευρύνει την προστασία από ζημιές ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων που προσφέραμε προηγουμένως στους οικοδεσπότες, με επιπλέον δυνατότητες κάλυψης για ζημιές από κατοικίδια, διεξοδικό καθαρισμό και άλλα.

  Προστασία από ζημιές ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων

  Αν ο χώρος ή τα αντικείμενά σας υποστούν ζημιά από επισκέπτη κατά τη διάρκεια διαμονής μέσω της Airbnb, το AirCover για οικοδεσπότες σάς προσφέρει προστασία από ζημιές ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Σας καλύπταμε ήδη αν κάποιος επισκέπτης κατέστρεφε το χαλί σας με κόκκινο κρασί. Τώρα, με αυτήν τη νέα, διευρυμένη κάλυψη, σας καλύπτουμε ακόμη κι αν η γάτα του επισκέπτη σκίσει τις κουρτίνες σας με τα νύχια της.

  Τι περιλαμβάνει η διευρυμένη κάλυψη:

  • Κάλυψη για ζημιές από κατοικίδια: Μην ανησυχείτε — σε περίπτωση ζημιάς από τους τετράποδους φίλους των επισκεπτών σας, σας καλύπτουμε
  • Κάλυψη για διεξοδικό καθαρισμό: Σας αποζημιώνουμε για μη αναμενόμενο κόστος καθαρισμού, όπως για την απαλλαγή της μυρωδιάς από τσιγάρο, στην περίπτωση που ένας επισκέπτης κάπνισε στον χώρο σας
  • Κάλυψη για απώλειες εισοδήματος: Το AirCover για οικοδεσπότες σάς αποζημιώνει για τα έσοδα που χάνετε, αν ακυρώσετε επιβεβαιωμένες κρατήσεις στην Airbnb λόγω ζημιάς από επισκέπτη
  • Προθεσμία υποβολής 14 ημερών: Αν οι επισκέπτες προκαλέσουν ζημιά, έχετε στη διάθεσή σας 14 ημέρες για να ζητήσετε αποζημίωση μετά την αναχώρησή τους, ακόμη κι αν οι επόμενοι επισκέπτες έχουν ήδη φτάσει στον χώρο
  • Γρήγορες αποζημιώσεις: Σας αποζημιώνουμε για ζημιές από επισκέπτες γρήγορα, συνήθως εντός 2 εβδομάδων
  • Προτεραιότητα για Superhost: Πλέον, τα αιτήματά σας θα διεκπεραιώνονται με προτεραιότητα και αποζημιώνεστε πιο γρήγορα

  Αν θέλετε να ζητήσετε αποζημίωση, ξεκινήστε ένα αίτημα στο πλαίσιο του AirCover για οικοδεσπότες από το Κέντρο Επίλυσης Προβλημάτων. Μόλις υποβάλετε το αίτημά σας, θα ειδοποιήσουμε τον επισκέπτη σας σχετικά με το τι έχει υποστεί ζημιά ή τι λείπει από τον χώρο. Στη συνέχεια, ο επισκέπτης θα έχει 24 ώρες για να πληρώσει το ποσό που ζητάτε. Αν αρνηθεί να πληρώσει ολόκληρο το ποσό ή δεν απαντήσει, θα μπορείτε να ζητήσετε μεσολάβηση από την Υποστήριξη της Airbnb.

  Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Προστασία από ζημιές για οικοδεσπότες

  Ασφάλιση αστικής ευθύνης για οικοδεσπότες ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων

  Η ασφάλιση αστικής ευθύνης καλύπτει τους οικοδεσπότες στη σπάνια περίπτωση που ένας επισκέπτης τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά ή κλαπεί η ιδιοκτησία του, κατά τη διάρκεια της διαμονής του στον χώρο σας. Καλύπτει επίσης άτομα που σας βοηθούν να φιλοξενείτε επισκέπτες, όπως συνοικοδεσπότες και προσωπικό καθαρισμού, για να νιώθετε σιγουριά ως οικοδεσπότης στην Airbnb.

  Η Ασφάλιση αστικής ευθύνης για οικοδεσπότες σάς καλύπτει αν κριθείτε νομικά υπεύθυνος/η για:

  • Σωματικό τραυματισμό επισκέπτη (ή άλλων ατόμων)
  • Ζημιά ή κλοπή ιδιοκτησίας που ανήκει σε επισκέπτη (ή άλλα άτομα)
  • Ζημιά που προκαλείται από επισκέπτη (ή άλλα άτομα) σε κοινόχρηστους χώρους, όπως χώρο υποδοχής κτιρίου και κοντινές ιδιοκτησίες

  Για να υποβάλετε ένα αίτημα για αξίωση, απλώς μεταβείτε στο έντυπο ασφάλισης αστικής ευθύνης. Οι πληροφορίες θα σταλούν στην ανεξάρτητη αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε, η οποία θα αναθέσει την αξίωσή σας σε έναν αντιπρόσωπο. Ο αντιπρόσωπος θα διευθετήσει την αξίωσή σας σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστήριου συμβολαίου.

  Αν είστε οικοδεσπότης εμπειρίας, καλύπτεστε από την Ασφάλιση αστικής ευθύνης για εμπειρίες.

  Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ασφάλιση αστικής ευθύνης για οικοδεσπότες

  Δημιουργήσαμε το AirCover για οικοδεσπότες, αντλώντας έμπνευση από τη δική σας γνώμη. Δεσμευόμαστε να λαμβάνουμε αποφάσεις με βάση τα σχόλιά σας και σας παροτρύνουμε να συνεχίσετε να μοιράζεστε τις απόψεις σας μαζί μας.

  Η Προστασία από ζημιές για οικοδεσπότες, η Ασφάλιση αστικής ευθύνης για οικοδεσπότες και η Ασφάλιση αστικής ευθύνης για εμπειρίες δεν καλύπτουν οικοδεσπότες που προσφέρουν καταλύματα μέσω της Airbnb Travel, LLC ή οικοδεσπότες με καταλύματα στην ηπειρωτική Κίνα ή την Ιαπωνία, όπου ισχύουν το Πρόγραμμα Προστασίας Οικοδεσπότη στην Κίνα, η Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία και η Ασφάλεια Προστασίας για Εμπειρίες στην Ιαπωνία. Η Προστασία από ζημιές για οικοδεσπότες δεν σχετίζεται με την Ασφάλιση αστικής ευθύνης για οικοδεσπότες.

  Λάβετε υπόψη ότι όλα τα όρια κάλυψης εμφανίζονται σε δολάρια ΗΠΑ και ότι υπάρχουν άλλοι όροι και εξαιρέσεις.

  Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν άρθρο ενδέχεται να έχουν αλλάξει από τη στιγμή δημοσίευσής του.

  Σημαντικότερα σημεία

  • Το AirCover για οικοδεσπότες περιλαμβάνει Προστασία από ζημιές για οικοδεσπότες ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων και Ασφάλιση αστικής ευθύνης για οικοδεσπότες ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων

  • Η προστασία από ζημιές περιλαμβάνει προστασία από απώλειες εισοδήματος, καθώς και νέες δυνατότητες κάλυψης για ζημιές από κατοικίδια, διεξοδικό καθαρισμό και άλλα

  Airbnb
  11 Μαΐ 2022
  Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

  Άλλα άρθρα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

  Άλλα άρθρα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

  Εξερευνήστε περισσότερα θέματα