Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα

  Αυτοματοποιήστε τις επικοινωνίες σας με τα ενημερωμένα εισερχόμενα

  Εξοικονομήστε χρόνο με προγραμματισμένα μηνύματα, εξατομικευμένες γρήγορες απαντήσεις και πολλά άλλα.
  Από την Airbnb στις 24 Μαΐ 2021
  Χρόνος ανάγνωσης: 5 λεπτά
  Ενημερώθηκε: 3 Μαΐ 2023

  Σημαντικότερα σημεία

  Αυτοματοποιήστε τα μηνύματα για να διασφαλίσετε την επικοινωνία σε σημαντικές στιγμές

  Απαντήστε πιο γρήγορα στους επισκέπτες με γρήγορες απαντήσεις

  Βρείτε γρήγορα τα μηνύματα στα εισερχόμενα

  Σημαντικότερα σημεία

  Airbnb
  24 Μαΐ 2021
  Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

  Άλλα άρθρα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

  Άλλα άρθρα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

  Εξερευνήστε περισσότερα θέματα