Επιλογές επισκεπτών: Τα πιο αγαπημένα καταλύματα σύμφωνα με τους επισκέπτες

Ένας νέος τρόπος για να ξεχωρίζουν οι καταχωρήσεις με βάση τις βαθμολογίες, τις κριτικές και την αξιοπιστία τους.
Από την Airbnb στις 8 Νοε 2023
Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά
Ενημερώθηκε: 30 Νοε 2023

Στην Airbnb υπάρχουν περισσότερα από 7 εκατομμύρια καταλύματα σε όλο τον κόσμο. Κάθε κατάλυμα είναι μοναδικό και αυτή η μοναδικότητα κάνει την Airbnb να ξεχωρίζει. Ωστόσο, οι επισκέπτες μάς έχουν πει ότι, με τόση ποικιλία, ορισμένες φορές είναι δύσκολο να γνωρίζουν τι θα τους προσφέρει κάθε κατάλυμα. Αυτός είναι ο βασικότερος λόγος που πολλοί άνθρωποι προτιμούν τα ξενοδοχεία και δεν κάνουν κράτηση μέσω της Airbnb.

Ένας από τους καλύτερους τρόπους να βρείτε έναν εξαιρετικό χώρο διαμονής είναι να εντοπίσετε τα καταλύματα που αγαπούν περισσότερο οι επισκέπτες. Γι' αυτόν τον λόγο, δημιουργήσαμε τις Επιλογές επισκεπτών.

Τι είναι οι Επιλογές επισκεπτών;

Οι Επιλογές επισκεπτών είναι 2 εκατομμύρια από τα πιο αγαπημένα καταλύματα στην Airbnb, σύμφωνα με τις απόψεις των επισκεπτών.

Οι Επιλογές επισκεπτών βασίζονται σε βαθμολογίες, κριτικές και δεδομένα αξιοπιστίας για περισσότερα από μισό δισεκατομμύριο ταξίδια. Οι Επιλογές επισκεπτών ενημερώνονται καθημερινά. Επομένως, αν δεν συμπεριληφθεί τώρα η καταχώρησή σας, ίσως συμπεριληφθεί σύντομα.

Εντοπίζουμε τις Επιλογές επισκεπτών με βάση διάφορους παράγοντες. Μεταξύ άλλων, πρέπει να έχουν:

  • Τουλάχιστον πέντε κριτικές από επισκέπτες
  • Εξαιρετικές κριτικές και βαθμολογίες, κατά μέσο όρο πάνω από 4,9 αστέρια
  • Υψηλές βαθμολογίες από τις κριτικές επισκεπτών για την άφιξη, την καθαριότητα, την ακρίβεια, την επικοινωνία με τον οικοδεσπότη, την τοποθεσία και την αξία
  • Εξαιρετικό ιστορικό αξιοπιστίας, με τις ακυρώσεις από τον οικοδεσπότη και τα προβλήματα που αναφέρθηκαν στην υποστήριξη πελατών σχετικά με την ποιότητα να αντιστοιχούν στο 1%, κατά μέσο όρο

Πώς να βρείτε τις Επιλογές επισκεπτών

Οι Επιλογές επισκεπτών είναι διαθέσιμες σε όλο τον κόσμο και μπορείτε εύκολα να τις βρείτε στην Airbnb.

Οι καταχωρήσεις που είναι Επιλογές επισκεπτών διακρίνονται με ένα σήμα στα αποτελέσματα αναζήτησης και στη σελίδα καταχώρησης. Υπάρχει επίσης ένα νέο φίλτρο που δίνει στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να αναζητούν συγκεκριμένες Επιλογές επισκεπτών. Ένας οικοδεσπότης θα βρει το σήμα Επιλογής επισκεπτών στην καταχώρησή του, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις.

Επιλογές επισκεπτών και Superhost

Σχεδόν τα δύο τρίτα από τις Επιλογές επισκεπτών είναι καταχωρήσεις με Superhost, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν για την εξαιρετική πορεία τους στον κόσμο της φιλοξενίας.

Το πρόγραμμα Superhost της Airbnb δεν αλλάζει. Τα κριτήρια για την ιδιότητα Superhost παραμένουν ίδια και θα συνεχίσουμε να ελέγχουμε την απόδοση των οικοδεσποτών για την ιδιότητα κάθε τρίμηνο.

Αν είστε Superhost και μία από τις καταχωρήσεις σας συμπεριλαμβάνεται στις Επιλογές επισκεπτών, θα επισημαίνονται και οι δύο διακρίσεις σας στη σελίδα της καταχώρησής σας, ενώ η καταχώρησή σας θα αναδεικνύεται με το σήμα Επιλογής επισκεπτών και στα αποτελέσματα αναζήτησης. Αν είστε Superhost και έχετε μια καταχώρηση που δεν πληροί ακόμη τις προϋποθέσεις για την Επιλογή επισκεπτών, θα εξακολουθείτε να έχετε το σήμα Superhost τόσο στη σελίδα της καταχώρησής σας όσο και στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Καθεμία από τις καταχωρήσεις σας θα εξετάζεται ξεχωριστά ως προς την καταλληλότητά της για το σήμα Επιλογής επισκεπτών.

Οι Επιλογές επισκεπτών, η νέα Καρτέλα καταχώρησης και ακόμη περισσότερες αναβαθμίσεις για οικοδεσπότες περιλαμβάνονται στην Έκδοση Airbnb Χειμώνας 2023. Αρχίστε να χρησιμοποιείτε νέες λειτουργίες σήμερα, ενεργοποιώντας την Πρώιμη πρόσβαση.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το άρθρο ενδέχεται να έχουν αλλάξει από τη στιγμή της δημοσίευσής του.

Airbnb
8 Νοε 2023
Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;