Τα καλύτερα μέρη για grocery stores στην περιοχή San Diego

Δείτε τα κορυφαία μέρη για grocery stores στην τοποθεσία San Diego, με κριτικές και αξιολογήσεις από τους ντόπιους της πόλης
1. The Olive Tree Market
1. The Olive Tree Market
host-0host-1host-2
24 τοπικές κριτικές
4805 Narragansett Avenue, San Diego
Ανοιχτά τώρα
+1 619-224-0443
Grocery or supermarketFoodStore
Susanna
A small grocery store. They have good sandwiches. Open 7:30am-9pm.
Jhonny
Small grocery store with a great wine and beer selection. Nice place to pick up some meat to throw on the bbq…
Lizzy and Skyler
Small grocery store! Also has a deli with yummy sandwhiches for lunch.
1. The Olive Tree Market
1. The Olive Tree Market
host-0host-1host-2
24 τοπικές κριτικές
4805 Narragansett Avenue, San Diego
Ανοιχτά τώρα
+1 619-224-0443
Susanna
Susanna
A small grocery store. They have good sandwiches. Open 7:30am-9pm.
Jhonny
Jhonny
Small grocery store with a great wine and beer selection. Nice place to pick up some meat to throw on the bbq.
Lizzy and Skyler
Lizzy and Skyler
Small grocery store! Also has a deli with yummy sandwhiches for lunch.
2. Keil's Food Stores
2. Keil's Food Stores
host-0host-1host-2
7 τοπικές κριτικές
3015 Clairemont Drive, San Diego
+1 619-275-7060
Grocery or supermarketFoodStore
Lynn
Close enough to walk, Keil's is a full grocery store and has a good deli and salad bar. Also sells beer, wine…
Dawn & Mark
Closest grocery store but over-priced. Great micro-brew beer selection
Brian
Nearby grocery store with reasonable prices. Has salad bar, hot and cold deli for easy meals. Good craft bee…
2. Keil's Food Stores
2. Keil's Food Stores
host-0host-1host-2
7 τοπικές κριτικές
3015 Clairemont Drive, San Diego
+1 619-275-7060
Lynn
Lynn
Close enough to walk, Keil's is a full grocery store and has a good deli and salad bar. Also sells beer, wine and alcohol.
Dawn & Mark
Dawn & Mark
Closest grocery store but over-priced. Great micro-brew beer selection
Brian
Brian
Nearby grocery store with reasonable prices. Has salad bar, hot and cold deli for easy meals. Good craft beer and wine selection.
3. Trader Joe's
3. Trader Joe's
host-0host-1host-2
39 τοπικές κριτικές
1640 Garnet Avenue, San Diego
Ανοιχτά τώρα
+1 858-581-9101
Grocery or supermarketSupermarketLiquor store
Scott
This grocery store is super popular for convenient, prepared food. They have great prepared salads and food th…
Janet
This grocery store is super popular for convenient prepared food. They have great prepared salads and food tha…
Ryder
Great grocery store with nice wine and beer selection.
3. Trader Joe's
3. Trader Joe's
host-0host-1host-2
39 τοπικές κριτικές
1640 Garnet Avenue, San Diego
Ανοιχτά τώρα
+1 858-581-9101
Scott
Scott
This grocery store is super popular for convenient, prepared food. They have great prepared salads and food that you just heat up. It's very…
Janet
Janet
This grocery store is super popular for convenient prepared food. They have great prepared salads and food that you just heat up. It's very …
Ryder
Ryder
Great grocery store with nice wine and beer selection.
4. Trader Joe's
4. Trader Joe's
host-0host-1host-2
5 τοπικές κριτικές
878 Eastlake Parkway, Chula Vista
Ανοιχτά τώρα
+1 619-656-5370
Grocery or supermarketSupermarketLiquor store
Sue
My favorite grocery store
Soley
Trader Joe's is a neighborhood grocery store with amazing food and drink from around the globe and around the …
Joy & Justin
Grocery store
4. Trader Joe's
4. Trader Joe's
host-0host-1host-2
5 τοπικές κριτικές
878 Eastlake Parkway, Chula Vista
Ανοιχτά τώρα
+1 619-656-5370
Sue
Sue
My favorite grocery store
Soley
Soley
Trader Joe's is a neighborhood grocery store with amazing food and drink from around the globe and around the corner. Great quality at great…
Joy & Justin
Joy & Justin
Grocery store
5. Ocean Beach People's Organic Food Market
5. Ocean Beach People's Organic Food Market
host-0host-1host-2
41 τοπικές κριτικές
4765 Voltaire Street, San Diego
Ανοιχτά τώρα
+1 619-224-1387
Grocery or supermarketHealthFood
Carl & Vicki
San Diego's only customer owned grocery store. Serving the community since 1972. Offers extensive selection …
Tara
The grocery store is a great resource! In the deli upstairs they have their daily soups, salad bar, hot foods …
Lizzy and Skyler
Cutest grocery store ever! It is vegetarian though, so don't go there for meat! All natural and organic foods …
5. Ocean Beach People's Organic Food Market
5. Ocean Beach People's Organic Food Market
host-0host-1host-2
41 τοπικές κριτικές
4765 Voltaire Street, San Diego
Ανοιχτά τώρα
+1 619-224-1387
Carl & Vicki
Carl & Vicki
San Diego's only customer owned grocery store. Serving the community since 1972. Offers extensive selection of organic produce, grocery, d…
Tara
Tara
The grocery store is a great resource! In the deli upstairs they have their daily soups, salad bar, hot foods and cold foods. They have cook…
Lizzy and Skyler
Lizzy and Skyler
Cutest grocery store ever! It is vegetarian though, so don't go there for meat! All natural and organic foods and products! Delicious cafe u…
6. Ralphs
6. Ralphs
host-0host-1host-2
31 τοπικές κριτικές
4315 Mission Boulevard, San Diego
Ανοιχτά τώρα
+1 858-273-0778
Grocery or supermarketSupermarketBakery
Luv Surf Vacation Homes
This is the main grocery store in town. There is underground parking for shoppers. Just keep in mind that the …
House
The largest grocery store in the area. For those not familiar, its a typical big box grocer like a Kroger, Pub…
Liberty
This grocery store has it all and then some - from food, to sunscreen! Its conveniently located right next doo…
6. Ralphs
6. Ralphs
host-0host-1host-2
31 τοπικές κριτικές
4315 Mission Boulevard, San Diego
Ανοιχτά τώρα
+1 858-273-0778
Luv Surf Vacation Homes
Luv Surf Vacation Homes
This is the main grocery store in town. There is underground parking for shoppers. Just keep in mind that the lot is supervised so if you ar…
House
House
The largest grocery store in the area. For those not familiar, its a typical big box grocer like a Kroger, Public, Giant Eagle, Piggly Wiggl…
Liberty
Liberty
This grocery store has it all and then some - from food, to sunscreen! Its conveniently located right next door. You don't even need a car …
7. Trader Joe's
7. Trader Joe's
host-0host-1host-2
13 τοπικές κριτικές
8657 Villa La Jolla Drive, San Diego
Ανοιχτά τώρα
+1 858-546-8629
Grocery or supermarketSupermarketLiquor store
Allison
More reasonably priced organic grocery store.
Jamie & Gustavo
Trader Joe's is just an all around great grocery store.
Rachel
Grocery Store with great deals and great food!
7. Trader Joe's
7. Trader Joe's
host-0host-1host-2
13 τοπικές κριτικές
8657 Villa La Jolla Drive, San Diego
Ανοιχτά τώρα
+1 858-546-8629
Allison
Allison
More reasonably priced organic grocery store.
Jamie & Gustavo
Jamie & Gustavo
Trader Joe's is just an all around great grocery store.
Rachel
Rachel
Grocery Store with great deals and great food!
8. Food Bowl Market
8. Food Bowl Market
host-0host-1host-2
10 τοπικές κριτικές
3035 Cedar Street, San Diego
Ανοιχτά τώρα
+1 619-239-4709
Grocery or supermarketSupermarketLiquor store
Sara
Small local grocery store within walking distance. They have a nice selection of produce.
Katalin
Great little Mexican grocery store with fresh produce and full butcher stand. Prices very reasonable.
Matthew
Best salsa, Carne asada, and cheap produce in the hood
8. Food Bowl Market
8. Food Bowl Market
host-0host-1host-2
10 τοπικές κριτικές
3035 Cedar Street, San Diego
Ανοιχτά τώρα
+1 619-239-4709
Sara
Sara
Small local grocery store within walking distance. They have a nice selection of produce.
Katalin
Katalin
Great little Mexican grocery store with fresh produce and full butcher stand. Prices very reasonable.
Matthew
Matthew
Best salsa, Carne asada, and cheap produce in the hood
9. Albertsons
9. Albertsons
host-0host-1host-2
11 τοπικές κριτικές
655 14th Street, San Diego
Ανοιχτά τώρα
+1 619-237-1247
Grocery or supermarketFoodStore
John
Large, very nice grocery store just down the hill from our property.
Ildi
Grocery store with deli, coffee house and pharmacy.
Matthew
Full grocery store within 2 blocks of the condo location
9. Albertsons
9. Albertsons
host-0host-1host-2
11 τοπικές κριτικές
655 14th Street, San Diego
Ανοιχτά τώρα
+1 619-237-1247
John
John
Large, very nice grocery store just down the hill from our property.
Ildi
Ildi
Grocery store with deli, coffee house and pharmacy.
Matthew
Matthew
Full grocery store within 2 blocks of the condo location
10. Vons
10. Vons
host-0host-1host-2
19 τοπικές κριτικές
Grocery or supermarketFoodStore
Heather
Nearest walkable grocery store. The pin isn't showing properly on the map. The location should be 30th Stree…
Sara
We are lucky enough to have a grocery store right across the street. Great to grab something quick to snack o…
Tyler
Standard grocery store very close to the house, they have all the essential food items and pharmacy items that…
10. Vons
10. Vons
host-0host-1host-2
19 τοπικές κριτικές
Heather
Heather
Nearest walkable grocery store. The pin isn't showing properly on the map. The location should be 30th Street and Howard (one block south …
Sara
Sara
We are lucky enough to have a grocery store right across the street. Great to grab something quick to snack on, a starbucks, or cocktails.
Tyler
Tyler
Standard grocery store very close to the house, they have all the essential food items and pharmacy items that you'll need. For better orga…
11. Ralph's
11. Ralph's
host-0host-1host-2
11 τοπικές κριτικές
8657 Villa La Jolla Drive, San Diego
+1 858-597-1550
Grocery or supermarketFoodStore
Sheryl
Open 24 hours. This is my favorite grocery store! It is large and has beautiful flowers, I know its just a gro…
Gary
Best grocery store around, incredible selection. My personal favorite. Open 24 hours. Has a Starbucks insid…
Amir
5 minutes to grocery store
11. Ralph's
11. Ralph's
host-0host-1host-2
11 τοπικές κριτικές
8657 Villa La Jolla Drive, San Diego
+1 858-597-1550
Sheryl
Sheryl
Open 24 hours. This is my favorite grocery store! It is large and has beautiful flowers, I know its just a grocery store but it is the best …
Gary
Gary
Best grocery store around, incredible selection. My personal favorite. Open 24 hours. Has a Starbucks inside and next door.
Amir
Amir
5 minutes to grocery store
12. Ralph's
12. Ralph's
host-0host-1host-2
12 τοπικές κριτικές
Grocery or supermarketFoodStore
Hira
It's the closest grocery store. There's a Trader Joe's in Hilcrest, which is next to another Ralphs. The Hil…
David
The only 24 hour grocery store downtown. Ralph's is just like Vons or Kroger. For budget friendly options try …
Parker
As far as grocery stores are concerned, Ralph's is amazing!!! Imagine an upscale store like Whole Foods with …
12. Ralph's
12. Ralph's
host-0host-1host-2
12 τοπικές κριτικές
Hira
Hira
It's the closest grocery store. There's a Trader Joe's in Hilcrest, which is next to another Ralphs. The Hilcrest neighborhood is great to…
David
David
The only 24 hour grocery store downtown. Ralph's is just like Vons or Kroger. For budget friendly options try Grocery Outlet at 10th Ave and…
Parker
Parker
As far as grocery stores are concerned, Ralph's is amazing!!! Imagine an upscale store like Whole Foods with an even better selection (incl…