Μετάβαση στο περιεχόμενο

Best things to do in Poznań

Street Address
Street Address
1προτάσεις ντόπιων
Synagogue
“Nowa Synagoga - oddana do użytku w 1907 roku. Była to kiedyś jedna z piękniejszych synagog w Polsce. Niestety w czasach okupacji w 1940 Niemcy przekształcili ją w basen rehabilitacyjny dla żołnierzy Wermachtu. Po wojnie do roku 2012 budynek pełnił rolę miejskiej pływalni. Obecnie znajduje się znowu w rękach gminy żydowskiej ( bardzo małej w Poznaniu ). Trwają rozmowy co do jej przyszłej funkcji ( dość burzliwe ). The New Synagogue - opened in 1907. Once is was one of the most beautiful synagogues in Poland. Unfortunately, during the occupation in 1940, the Germans transformed it into a rehabilitative swimming pool for the soldiers of the Wehrmacht. After the war, until 2012 the building served as a municipal swimming pool. Currently it is again in the hands of the Jewish community (very small in Poznań). Talks about its future function are still ongoing ( quite tempestuous).”
1προτάσεις ντόπιων
Police
1προτάσεις ντόπιων
Street Address
1προτάσεις ντόπιων
Airport
3προτάσεις ντόπιων
Supermarket
2προτάσεις ντόπιων
Σιδηροδρομικός σταθμός
“Poznan Main Railway Station To get here: Tram lines: 6,8,10,11,12,14,18 15-20 minutes walk. Direct rail services: Wroclaw2:30hrs Warsaw2:30hrs Gdansk4:00hrs Berlin (DE) 2:30hrs ”
3προτάσεις ντόπιων
Supermarket
2προτάσεις ντόπιων
Μανάβικο
1προτάσεις ντόπιων
Supermarket