Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.

Προμήθειες

  • Οδηγίες

    Προμήθεια υπηρεσιών της Airbnb

    Για την ομαλή λειτουργία της Airbnb και για την κάλυψη του κόστους των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουμε, χρεώνουμε προμήθεια υπηρεσιών …
  • Οδηγίες

    Είσπραξη προμηθειών εκτός της Airbnb

    Γενικά, οι οικοδεσπότες δεν μπορούν να εισπράξουν πρόσθετες προμήθειες ή χρεώσεις εκτός της πλατφόρμας της Airbnb, εκτός αν έχουν λάβει ρητή…