Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.

Πώς λειτουργεί η Airbnb

Στοιχεία επικοινωνίας και σχόλια

Τα βασικά

 • Οδηγίες

  Πληροφορίες για την Airbnb: Τι είναι και πώς λειτουργεί

  Μπορείτε να προσφέρετε όπου θέλετε ό,τι θέλετε, ώστε οι επισκέπτες να απολαμβάνουν όπου θέλουν ό,τι θέλουν.
 • Οδηγίες

  Πληροφορίες για τους Superhost

  Οι καταχωρήσεις των Superhost περιλαμβάνουν ένα σήμα, το οποίο κερδίζουν οι οικοδεσπότες, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια που υποδεικνύ…
 • Οδηγίες

  Πληροφορίες για το Airbnb for Work

  Κλείστε και διαχειριστείτε τα επαγγελματικά ταξίδια των υπαλλήλων σας. Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία μας για ακόμη πιο εύκολη διαχείριση.
 • Οδηγίες

  Δημιουργία νέων εμπειριών

  Οι εμπειρίες είναι δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί και διοργανώνονται από ντόπιους με έμπνευση. Οι οικοδεσπότες αναδεικνύουν την πόλη, τ…
 • Οδηγίες

  Πληροφορίες για τις διαδικτυακές εμπειρίες

  Οι διαδικτυακές εμπειρίες διοργανώνονται ζωντανά και δεν είναι βιντεοσκοπημένες, με επικοινωνιακούς οικοδεσπότες που προσφέρουν διαδραστικές…
 • Οδηγίες

  Το Κέντρο Κοινότητας της Airbnb

  Οι οικοδεσπότες μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, να μοιράζονται τις ιστορίες τους, να λαμβάνουν συμβουλές και να ενημερώνονται για τα νέ…
 • Οδηγίες

  Πληροφορίες για την Airbnb.org

  Η Airbnb.org είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική οργάνωση που υποστηρίζεται από το κοινό και συνεργάζεται με μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, …
 • Οδηγίες

  Πληροφορίες για τις περιπέτειες στην Airbnb

  Οι περιπέτειες είναι πολυήμερα ταξίδια με μικρές ομάδες σε πρωτότυπα μέρη, που διοργανώνονται από ντόπιους γνώστες της περιοχής.
 • Οδηγίες

  Η δέσμευσή μας για επαρκή μισθό επιβίωσης

  Οι οικοδεσπότες στις ΗΠΑ που συμφωνούν να πληρώνουν δίκαια τα μέλη του προσωπικού καθαρισμού τους μπορούν να δεσμευτούν ότι παρέχουν επαρκή …