Μετάβαση στο περιεχόμενο
  Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα

  Είμαι οικοδεσπότης. Ποιες είναι οι ποινές αν χρειαστεί να ακυρώσω μια κράτηση σε κατάλυμα;

  Επειδή οι ακυρώσεις μπορεί να χαλάσουν τα σχέδια των επισκεπτών και να κλονίσουν την εμπιστοσύνη τους στην κοινότητα της Airbnb, θα ισχύουν οι παρακάτω ποινές για ακυρώσεις από οικοδεσπότες.

  Προμήθεια ακύρωσης

  Θα αφαιρείται προμήθεια από την πρώτη πληρωμή σας μετά από μια ακύρωση. Το ποσό που θα αφαιρεθεί εξαρτάται από τη χρονική στιγμή που αποδεχτήκατε την κράτηση και πόσο νωρίτερα την ακυρώσατε πριν από την άφιξη του επισκέπτη:

  • Εάν η ακύρωση γίνει περισσότερες από 7 ημέρες πριν από την άφιξη, θα αφαιρέσουμε 50 $ από την επόμενη πληρωμή σας
  • Εάν η ακύρωση γίνει λιγότερες από 7 ημέρες πριν από την άφιξη, θα αφαιρέσουμε 100 $ από την επόμενη πληρωμή σας

  Ενδέχεται να μη χρεώσουμε προμήθεια ακύρωσης, αν έχετε ολοκληρώσει τουλάχιστον 10 συνεχόμενες κρατήσεις χωρίς ακύρωση, είτε από τότε που ξεκινήσατε να φιλοξενείτε επισκέπτες είτε από την αμέσως προηγούμενη ακύρωσή σας.

  Μη διαθέσιμες/αποκλεισμένες ημερομηνίες στο ημερολόγιο

  Οι ημερομηνίες στο ημερολόγιό σας θα παραμείνουν αποκλεισμένες και δεν θα μπορείτε να δεχτείτε άλλη κράτηση κατά τις ημερομηνίες της κράτησης που ακυρώσατε.

  Δημόσια κριτική

  Αν ακυρώσετε πριν από την ημέρα της άφιξης, θα δημοσιευτεί μια αυτόματη κριτική στο προφίλ της καταχώρησής σας που θα αναφέρει ότι ακυρώσατε μία από τις κρατήσεις σας. Δεν μπορείτε να διαγράψετε αυτές τις κριτικές, αλλά μπορείτε να γράψετε μια δημόσια απάντηση για να διευκρινίσετε γιατί αναγκαστήκατε να ακυρώσετε την κράτηση.

  Αν ακυρώσετε την κράτηση κατά την ημερομηνία άφιξης ή αργότερα, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να αφήσουν μια δημόσια κριτική στο προφίλ της καταχώρησής σας.

  Αναστολή λογαριασμού

  Αν ακυρώσετε 3 ή περισσότερες κρατήσεις μέσα σε έναν χρόνο, ενδέχεται να απενεργοποιήσουμε την καταχώρησή σας.

  Δεν γίνονται εξαιρέσεις, εκτός αν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις.

  Ιδιότητα Superhost

  Για να διατηρήσετε την ιδιότητα Superhost, πρέπει να συνεχίσετε να πληροίτε τις απαιτήσεις για την ιδιότητα Superhost σε κάθε περίοδο αξιολόγησης, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η διατήρηση ποσοστού ακύρωσης 1%.

  Περιορισμένες εξαιρέσεις στις ποινές ακύρωσης για οικοδεσπότες: Αν μια κράτηση ακυρώθηκε λόγω ειδικών περιστάσεων, οι ποινές ακύρωσης για οικοδεσπότες ενδέχεται να καταργηθούν.

  Μπορείτε να ακυρώσετε κρατήσεις, όταν έχετε βάσιμους λόγους να πιστεύετε ότι θα διοργανωθεί μη εξουσιοδοτημένο πάρτι, αλλά και κρατήσεις που έγιναν με τη λειτουργία της Άμεσης Κράτησης, χωρίς ποινή υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα

  Λάβατε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;
  Σχετικό περιεχόμενο