Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Πολιτική Κοινότητας
Οικοδεσπότης

Πολιτική για ακυρώσεις από οικοδεσπότες

This Policy is being updated. The new Policy appears at the top of this page and will apply to all cancellations made on or after October 9, 2023. The existing Policy appears at the bottom of the page and applies to earlier cancellations.

Effective Date: October 9, 2023

Although cancellations by Hosts are rare, and some cancellations are beyond a Host’s control, cancellations by Hosts can disrupt guest plans and undermine confidence in our community. For those reasons, if the Host cancels a confirmed reservation, or if the Host is found to be responsible for a cancellation under this Policy, Airbnb may impose fees and other consequences. The fees and other consequences set out in this Policy are intended to reflect the costs and other impacts of these cancellations on guests, the broader Host community, and Airbnb. We will waive the fees and, in some cases, the other consequences, if the Host cancels because of Extenuating Circumstances or certain valid reasons beyond the Host’s control.

Cancellation fees

If a Host cancels a confirmed reservation, or if the Host is found to be responsible for a cancellation under this Policy, we will impose fees subject to a minimum cancellation fee of $50 USD. The fee is based on the reservation amount and when the reservation is canceled:

  • If the reservation is canceled 48 hours or less before check-in, or after check-in, the fee is 50% of the reservation amount for the nights not stayed
  • If the reservation is canceled anytime between 48 hours and 30 days before check-in, the fee is 25% of the reservation amount
  • If the reservation is canceled more than 30 days before check-in, the fee is 10% of the reservation amount
  • For reservations of 28 days or longer, the cancellation fees above will be calculated as a percentage of the non-refundable portion of the reservation as of the time of cancellation—up to the 30-day period following the cancellation date—rather than the entire reservation amount

When calculating cancellation fees, the reservation amount includes the base rate, cleaning fee, and any pet fees, but excludes taxes and guest fees. If the calculated cancellation fee is less than $50 USD, it will be adjusted up to $50 USD.

Cancellation fees are typically withheld from the next payout(s) to the Host as provided in the Payments Terms of Service. In addition to the fees and consequences set out in this Policy, Hosts who cancel, or are found responsible for a cancellation, will not receive a payout for the canceled reservation, or, if the payout has already been made, then the amount of the payout will be withheld from the next payout(s).

Situations in which fees may be waived

We will waive the fees set out in this Policy in appropriate situations, for example if the Host cancels because of Extenuating Circumstances or certain valid reasons beyond the Host’s control. Hosts who believe one of these situations applies will be required to provide documentation or other support. We will determine whether to waive any fees and other consequences after evaluating the available evidence.

In the event a fee is waived, other consequences may still apply, like blocking a Listing’s calendar.

Regardless of whether we waive any fees or other consequences, the Host will not receive a payout for the canceled reservation.

Other consequences

In addition to a cancellation fee, other consequences may apply, such as preventing the Host from accepting another reservation for the Listing on the affected dates by blocking the Listing’s calendar. 

Hosts who cancel confirmed bookings without a valid reason may experience other consequences, as explained in our Terms of Service and ground rules for Hosts. For example, Hosts may have their Listing or account suspended or removed, and may lose their Superhost status.

When a Host is found responsible for a cancellation

A Host may be responsible for a cancellation when it occurs because of conditions in the Listing that are grossly and materially different from how the Listing was described at the time of booking. In these cases, the Host will be subject to the fees and other consequences laid out in this Policy, regardless of who initiates the cancellation. Examples may include: double-booking a Listing, substituting another property for the Listing booked by the guest, or gross Listing inaccuracies that materially disrupt a guest stay, like advertising a pool when no pool is available for use by guests.

Other things to consider

If a Host cannot honor a reservation—regardless of the reason—it’s their responsibility to cancel in a timely manner to allow their guest time to adjust their plans. A Host may not encourage the guest to cancel the reservation.

Providing false statements or materials in connection with this Policy violates our Terms of Service and may result in account termination and other consequences.

This Policy applies to cancellations that occur on or after the effective date. Any right that guests or Hosts may have to initiate legal action remains unaffected. Any changes to this Policy will be made in accordance with our Terms of Service. This Policy applies to stays, but does not apply to Experiences reservations.

Host Cancellation Policy

Effective Date: August 22, 2022

While cancellations by Hosts are rare, and some cancellations are beyond a Host’s control, certain cancellations by Hosts can disrupt guest plans and undermine confidence in our community. For that reason, under certain circumstances, if the Host cancels a confirmed stay reservation, or if the Host is found to be responsible for a cancellation under this Policy, Airbnb may impose fees and other consequences. The fees and other consequences set out in this Policy are intended to reflect the costs and other impacts of these cancellations on guests, the broader Host community and Airbnb. We will waive the fees and, in some cases, the other consequences, if the Host cancels because of Extenuating Circumstances or certain valid reasons beyond the Host’s control.

Cancellation fees

We will impose fees subject to a minimum cancellation fee of $50 USD and a maximum cancellation fee of $1,000 USD. The fee is based on the reservation amount and when the reservation is canceled:

  • If the reservation is canceled 48 hours or less before check-in, or after check-in, the fee is 50% of the reservation amount for the nights not stayed
  • If the reservation is canceled more than 48 hours, and 30 days or less, before check-in, the fee is 25% of the reservation amount
  • If the reservation is canceled more than 30 days before check-in, the fee is 10% of the reservation amount

When calculating cancellation fees, the reservation amount includes the base rate, cleaning fee, and any pet fees, but excludes taxes and guest fees. If the calculated cancellation fee is less than $50 USD, it will be adjusted up to $50 USD, and if the calculated fee is more than $1,000 USD, it will be adjusted down to $1,000 USD.

Cancellation fees are typically withheld from the next payout(s) to the Host as provided in the Payments Terms of Service. In addition to the fees and consequences set out in this Policy, Hosts who cancel, or are found responsible for a cancellation, will not receive a payout for that reservation, or, if the payout has already been made, the future payouts will be reduced accordingly.

Situations in which fees may not apply

We will waive the fees set out in this Policy in appropriate situations, for example if the Host cancels because of Extenuating Circumstances or certain valid reasons beyond the Host’s control.

In the event a fee is waived, other consequences may still apply, like blocking a Listing’s calendar.

Hosts who believe one of these situations applies will be required to provide documentation or other support. We will determine whether to waive any fees and other consequences after evaluating the evidence.

Other consequences

In addition to a cancellation fee, other consequences may apply, such as preventing the Host from accepting another reservation for the Listing on the affected dates by blocking the Listing’s calendar. A calendar block prevents the Host from accepting another reservation for the Listing on the affected dates.

Hosts who cancel confirmed bookings without a valid reason may experience other consequences, as explained in our Terms of Service. For example, Hosts may have their Listing or account suspended or removed, and may lose their Superhost status.

When a Host is found responsible for a cancellation

Where this Policy mentions a Host being found responsible for a cancellation, it refers to situations where conditions are grossly and materially different from how the Listing was described at the time of booking. Examples may include: double-booking a Listing, substituting another property for the Listing booked by the guest, or gross Listing inaccuracies that materially disrupt a guest stay, like advertising a pool when no pool is available for use by guests.

Other things to consider

A Host must promptly cancel a reservation that the Host cannot honor and may not encourage the guest to cancel the reservation.

Providing false statements or materials in connection with this Policy violates our Terms of Service and may result in account termination and other consequences.

This Policy applies to cancellations that occur on or after the effective date. Any right that guests or Hosts may have to initiate legal action remains unaffected. Any changes to this Policy will be made in accordance with our Terms of Service. This Policy applies to stays, but does not apply to Luxe or Experiences reservations.

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;

Σχετικό περιεχόμενο

Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή