Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Οδηγίες

Πληροφορίες για τους Superhost

Superhost είναι το άτομο που ξεπερνά τα καθήκοντά του ως οικοδεσπότη και αποτελεί λαμπρό παράδειγμα για το πώς πρέπει να είναι ένας οικοδεσπότης. Μπορείτε εύκολα να αναγνωρίσετε έναν Superhost από το σήμα το οποίο εμφανίζεται στην καταχώρηση και το προφίλ του.

Κριτήρια για την ιδιότητα Superhost

Κάθε οικοδεσπότης που προσφέρει εξαιρετική φιλοξενία και διαθέτει εμπειρία στο να κάνει τους επισκέπτες να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι, καθώς και οικοδεσπότες που μπορούν να δημιουργήσουν μια εκπληκτική εμπειρία στην Airbnb, μπορούν να γίνουν Superhost.

Δεν χρειάζεται να κάνετε αίτηση. Μπορείτε να αποκτήσετε εύκολα την ιδιότητα Superhost, για παράδειγμα λαμβάνοντας θετικές κριτικές, απαντώντας γρήγορα σε επισκέπτες και αποφεύγοντας τις ακυρώσεις, όπου είναι δυνατόν.

Πώς παραμένουν "σούπερ" οι Superhost

Ελέγχουμε την απόδοση των Superhost 4 φορές τον χρόνο, για να διασφαλίσουμε ότι αναδεικνύουμε συνεχώς μόνο τους καλύτερους. Μάθετε περισσότερα για τη διατήρηση της ιδιότητας Superhost.

Σημείωση: Η Airbnb δεν επιδοκιμάζει και δεν στηρίζει οικονομικά οικοδεσπότες, Superhost ούτε καταχωρήσεις. Ισχύουν οι Όροι για τους Superhost.

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;

Σχετικό περιεχόμενο

Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή